Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 263 від 18.06.2008

Про списання державного майна


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             15.01.2008 N 36
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 березня 2008 р.
                   за N 235/14926
 
 
          Про затвердження Положення
         про функціонування центру даних
        дальньої ідентифікації та контролю
           місцезнаходження суден
 
 
   Відповідно до  статей  3  і  10  Кодексу  торговельного
мореплавства ( 176/95-ВР ) та на виконання вимог Міжнародної
конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року ( 995_251 )
з поправками, Міжнародного кодексу з охорони суден та портових
засобів ( 896_035 ), а також з метою підвищення рівня безпеки
мореплавства та охорони на морі Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення про функціонування центру даних
дальньої ідентифікації та контролю місцезнаходження суден (далі -
ЦД ДІКМС), що додається.
 
   2. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Кушніренко А.В.) у встановленому порядку подати цей наказ на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Касапчука В.А.
 
 Міністр                        Й.Вінський
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Перший заступник Голови
 Антимонопольного комітету 
 України                       Ю.Г.Кравченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України
                   15.01.2008 N 36
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 березня 2008 р.
                   за N 235/14926
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про функціонування Центру даних
        дальньої ідентифікації та контролю
           місцезнаходження суден
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення визначає порядок створення, організації,
функціонування Центру даних дальньої ідентифікації та контролю
місцезнаходження суден (далі - ЦД ДІКМС) і регламентує умови
підключення суден під Державним прапором України до ЦД ДІКМС.
 
   1.2. ЦД ДІКМС створюється відповідно до вимог Правила V/19-1
Конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року ( 995_251 )
з поправками (далі - Конвенція СОЛАС-74), резолюцій Комітету з
безпеки на морі (далі - КБМ) Міжнародної морської організації
(далі - ІМО) MSC.202 (81) від 19.05.2006, MSC.210 (81) від
19.05.2006, MSC.211(81) від 19.05.2006 та Міжнародного кодексу з
охорони суден та портових засобів ( 896_035 )(далі - Кодекс ОСПЗ).
 
   1.3. Дія цього Положення розповсюджується на:
   судна, що здійснюють плавання під Державним прапором України
та підпадають  під  вимоги Правила V/19-1 Конвенції СОЛАС-74
( 995_251 ) (далі - судна прапора), окрім суден флоту рибної
промисловості, які підпадають під сферу правового регулювання
Конвенції  ООН  від  10.12.82  ( 995_057 ) "Про збереження
транскордонних рибних запасів і запасів далеко мігруючих риб та
управління ними" та спрямованого на реалізацію Конвенції наказу
Міністерства аграрної політики України від 25.12.2003 N 466
(  z1258-03 ) "Про утворення системи дистанційного контролю
риболовних суден", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
30.12.2003 за N 1258/8579;
   порти (портові засоби), що обслуговують судна, зазначені в
Правилі V/19-1 Конвенції СОЛАС-74 ( 995_251 ).
 
   1.4. ЦД ДІКМС створюється на базі існуючої системи приймання
сигналів від суднових систем тривожного сповіщення та системи
супутникового моніторингу суден у структурі ДП "МОРКОМ" і є
складовою міжнародної системи дальньої ідентифікації та контролю
місцезнаходження суден.
 
   1.5. Суднові  системи дальньої ідентифікації та контролю
місцезнаходження суден, які встановлюються на судна прапора,
повинні мати схвалення типу відповідно до чинного законодавства.
 
   1.6. У  цьому  Положенні  скорочення, терміни й поняття
вживаються в такому значенні:
   дальня ідентифікація та контроль місцезнаходження  суден
(далі - ДІКМС) - міжнародна система,  що створюється ІМО для
глобальної ідентифікації та відстеження суден з метою підвищення
рівнів  безпеки  мореплавства  та  охорони на морі. Порядок
функціонування  системи  визначається  Конвенцією  СОЛАС-74
( 995_251 ) та відповідними резолюціями ІМО;
   координатор ДІКМС - міжнародна організація, визначена ІМО для
здійснення контролю взаємодії між суб'єктами міжнародної системи
ДІКМС;
   міжнародний центр обміну даними ДІКМС (далі - МЦОД ДІКМС) -
технічний центр, установлений ІМО для організації обміну даними
ДІКМС між усіма центрами даних ДІКМС відповідно  до  плану
розподілення даних, затвердженого ІМО, та здійснення контролю
обміну такими даними;
   суб'єкти національного сегмента системи ДІКМС - ЦД ДІКМС,
Укрморрічфлот, ДП "Агентство морської безпеки" (далі - ДП "АМБ"),
ДП "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України", ДП
"МОРКОМ",судновласники та судна, що плавають  під  Державним
прапором України і підпадають під дію вимог Правила V/19-1
Конвенції СОЛАС-74 ( 995_251 ), а також порти та портові засоби,
які взаємодіють із суднами під іноземними прапорами, на які
розповсюджується дія Правила V/19-1 Конвенції СОЛАС-74;
   судно прапора - судно, що здійснює плавання під Державним
прапором України та підпадає під вимоги Правила V/19-1 Конвенції
СОЛАС-74 ( 995_251 ).
 
        II. Основна мета створення ЦД ДІКМС
 
   2.1. Основною метою створення та функціонування ЦД ДІКМС є
виконання міжнародних зобов'язань держави щодо підвищення рівнів
безпеки судноплавства та охорони на морі.
 
   2.2. Метою створення ЦД ДІКМС є забезпечення підключення
суден прапора до міжнародної системи ДІКМС та  забезпечення
функціонування національного сегмента ДІКМС відповідно до вимог
Правила V/19-1 Конвенції СОЛАС-74 ( 995_251 ) і Резолюції ІМО
MSC.210 (81) від 19.05.2006.
 
         III. Основні функції ЦД ДІКМС
 
   3.1. На ЦД ДІКМС покладається виконання основних функцій,
визначених Резолюцією ІМО MSC.210 (81) від 19.05.2006, а саме:
   ведення переліків суден прапора, що підпадають під вимоги
Правила V/19-1 Конвенції СОЛАС-74 ( 995_251 ), та суден, які
підключені до ЦД ДІКМС;
   отримання та зберігання даних ДІКМС, що надходять від суден
прапора в порядку, установленому ІМО;
   отримання через МЦОД ДІКМС даних ДІКМС від суден інших
прапорів та забезпечення цією інформацією відповідних суб'єктів
системи;
   надання через МЦОД ДІКМС даних ДІКМС від суден прапора іншим
центрам даних ДІКМС;
   виконання через МЦОД ДІКМС запитів інших суб'єктів ДІКМС
стосовно зміни інтервалу отримання даних ДІКМС від суден прапора;
   у разі потреби надсилання через МЦОД ДІКМС запитів іншим
суб'єктам ДІКМС стосовно зміни інтервалу отримання даних ДІКМС від
суден інших прапорів;
   інформування відповідних суб'єктів ДІКМС  про  припинення
надання судном даних ДІКМС;
   надсилання за запитом даних ДІКМС у часових інтервалах,
установлених ІМО;
   архівування та зберігання даних ДІКМС протягом термінів,
установлених ІМО;
   забезпечення регулярного резервного копіювання даних ДІКМС;
   надання Координатору ДІКМС усієї інформації, необхідної для
належної перевірки ЦД ДІКМС.
 
   3.2. ЦД ДІКМС забезпечує приймання від судновласників заяв
про підключення суден до ЦД ДІКМС і їх опрацювання, а також
тестування обладнання ДІКМС, підключення та зняття з обліку суден
у ЦД ДІКМС.
 
   3.3. ЦД ДІКМС перевіряє на сумісність з роботою у ДІКМС
протоколів, які використовуються альтернативними системами зв'язку
для передавання даних про місцезнаходження суден прапора.
 
         IV. Забезпечення функціонування
        національного сегмента системи ДІКМС
 
   4.1. Порядок взаємодії суб'єктів  національного  сегмента
системи ДІКМС з МЦОД ДІКМС та координатором ДІКМС здійснюється
відповідно до вимог ІМО.
 
   4.2. Фінансування  робіт,  пов'язаних  з   підтримкою
функціонування національного сегмента системи ДІКМС, здійснюється
відповідно до чинного законодавства.
 
   4.3. Технічне  забезпечення  безперервного  цілодобового
функціонування ЦД ДІКМС здійснює ДП "МОРКОМ".
 
          V. Основні функції суб'єктів
        національного сегмента системи ДІКМС
 
   5.1. ДП "МОРКОМ" здійснює:
   організаційне та  технічне  супроводження  і  підтримку
функціонування ЦД ДІКМС;
   підключення суден прапора до ЦД ДІКМС;
   технічну взаємодію та обмін даними ДІКМС з МЦОД  ДІКМС
відповідно до плану розподілення даних, затвердженого ІМО.
 
   5.2. ДП "АМБ":
   здійснює оперативне реагування стосовно забезпечення морської
безпеки;
   організовує обробку запитів щодо передачі даних ДІКМС під час
входження суден інших прапорів у зону відповідальності України;
   контролює постійне функціонування системи ЦД ДІКМС;
   забезпечує термінове  реагування  на  порушення  суднами
міжнародних та національних вимог стосовно ДІКМС.
 
   5.3. ДП "Класифікаційне товариство Регістр  судноплавства
України" здійснює технічний нагляд за судновим обладнанням, що
використовується в ДІКМС.
 
   5.4. Судновласники:
   забезпечують оснащення суден прапора обладнанням ДІМКС та
передавання суднами даних ДІКМС;
   подають до ЦД ДІКМС заяви про підключення суден прапора до ЦД
ДІКМС і забезпечують підключення та підтримку суден прапора в ЦД
ДІКМС.
 
   5.5. ЦД ДІКМС:
   організує взаємодію між суб'єктами національного сегмента
системи ДІКМС;
   надає інформацію щодо ДІКМС МЦОД ДІКМС, Укрморрічфлоту, іншим
зацікавленим органам, установам та організаціям, перелік яких
установлюють ІМО та Мінтрансзв'язку.
 
   5.6. Особи, відповідальні за  охорону  портів  (портових
засобів), забезпечують ДП "АМБ" інформацією стосовно запланованих
суднозаходів суден під іноземними прапорами, що підпадають під дію
Правила V/19-1 Конвенції СОЛАС-74 ( 995_251 ).
 
      VI. Підключення суден прапора до ЦД ДІКМС
 
   6.1. Усі судна, що обладнані системами суднового тривожного
сповіщення відповідно до вимог Глави XI-2 Конвенції СОЛАС-74
( 995_251 )  та підключені до національної системи приймання
сигналів від суднових систем тривожного сповіщення та системи
супутникового моніторингу суден, уважаються підключеними до ЦД
ДІКМС (за умови укладання відповідного договору). Інші судна
прапора мають бути підключені до ЦД ДІКМС у терміни, установлені
ІМО та Мінтрансзв'язку.
 
   6.2. До ЦД ДІКМС можуть підключатися судна, що плавають під
Державним прапором України, але не підпадають під вимоги Правила
V/19-1 Конвенції СОЛАС-74 ( 995_251 ). У цьому  разі  для
передавання даних ДІКМС можуть використовуватися альтернативні
системи зв'язку за умови забезпечення сумісності та можливості
опрацювання даних ЦД ДІКМС.
 
   6.3. Часові інтервали передавання суднами даних ДІКМС мають
відповідати вимогам ІМО та національному законодавству.
 
   6.4. До ЦД ДІКМС підключається обладнання типу, схваленого
Регістром судноплавства України.
 
   6.5. Контроль за підключенням суден прапора до ЦД ДІКМС
здійснюють ДП "АМБ" та ЦД ДІКМС на підставі переліку суден
прапора, які мають передавати дані ДІКМС, що його веде ЦД ДІКМС.
 
   6.6. Відсутність судна в чинному переліку суден прапору, який
веде ЦД ДІКМС, свідчить про те, що судно не відповідає вимогам
Правила V/19-1 Конвенції СОЛАС-74 ( 995_251 ).
 
   6.7. У разі припинення роботи обладнання, що передає дані
ДІКМС, через технічну несправність або з інших причин судновласник
негайно  повідомляє про це ЦД ДІКМС та ДП "АМБ" і вживає
невідкладних заходів для відновлення роботи обладнання.
 
   6.8. Якщо судно прапора протягом доби не надає даних ДІКМС,
ЦД ДІКМС додатково опитує судно та намагається встановити зв'язок
із судновласником для з'ясування причин порушення режиму роботи.
Якщо судно не відповідає на запити, ЦД ДІКМС терміново інформує
про це ДП "АМБ".
 
   6.9. У разі неодноразового порушення судном міжнародних та
національних  вимог  стосовно  передавання даних ДІКМС судно
вилучається з переліку суден ЦД ДІКМС, про що інформуються
відповідні органи, установлені ІМО, та класифікаційне товариство,
яке здійснює нагляд за судном. Повторне  підключення  суден
проводиться після усунення причин порушень з укладанням нового
договору про підключення.
 
 Директор Укрморрічфлоту               А.Кушніренко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner