Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 102/289 від 13.06.2008

Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   України
                   12.01.2008 N 6
                   ( z0104-08 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 лютого 2008 р.
                   за N 107/14798
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
      про заповнення ліцензії на експорт до США
     деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату
            плоского у 2008 році
 
 
 
   1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення ліцензій на
експорт товарів, зазначених у додатку 4 до постанови Кабінету
Міністрів України від 29.12.2007 N 1411 ( 1411-2007-п ) "Про
затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню, та обсягів квот у 2008 році" (далі - постанова
Кабінету Міністрів України від 29.12.2007 N 1411).
 
   2. Ліцензії на експорт товарів, зазначених у додатку 4 до
постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2007  N  1411
( 1411-2007-п ), повинні відповідати зразку, наведеному в додатку
1 до цієї Інструкції, та бути дійсними щодо експорту вказаних у
них товарів з України до США. Форма ліцензії на експорт до США
деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского визначена
Угодою  про  призупинення антидемпінгового розслідування щодо
імпорту деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского з
України.
 
   3. Ліцензія на експорт до США деяких виробів з обрізного
вуглецевого   прокату   плоского  (далі - ліцензія)   може
використовуватися для експорту в країну призначення однієї або
більше партій зазначеного в ній товару.
 
   4. Ліцензія та її копії  оформлюються  згідно  з  цією
Інструкцією і заповнюються англійською мовою.
   Розміри бланків ліцензії - 210х297 мм.
   Для виготовлення  бланка  ліцензії використовується білий
письмовий папір зазначених розмірів без механічних включень та
вагою не менше 25 г на 1 кв.м. За наявності декількох примірників
документів тільки перший примірник, який є оригіналом, повинен
бути надрукований з фоном візерунка "гільйош". Цей примірник
повинен бути чітко позначений як "ORIGINAL", а інші примірники - з
поміткою "COPY".
 
   5. Кожний документ повинен мати стандартизований серійний
номер, друкований або ні, за допомогою якого він може бути
ідентифікований.
   Цей номер повинен містити такі елементи:
   дві літери, що вказують країну-експортера (UA);
   дві літери, що вказують країну-імпортера (США), у  якій
передбачається здійснити митне оформлення товару (US);
   однозначний номер, що  відповідає  останній  цифрі  року
експорту, наприклад 8 для 2008 року;
   двозначний номер 01, який означає, що  ліцензію  видано
Міністерством економіки України;
   п'ятизначний порядковий номер від 00001 до 99999, наданий
країні-імпортеру,  де  передбачено здійснити митне оформлення
товару.
 
   6. У разі коли ліцензію викрадено, загублено або вона стала
непридатною, експортер може звернутися до Міністерства економіки
України з проханням видати дублікат, який заповнюється на підставі
раніше поданих документів, що зберігаються в архіві Міністерства
економіки  України.  Заява  про  видачу  дубліката  повинна
супроводжуватися документом, що підтверджує факт утрати ліцензії,
та листом Державної  митної  служби  України  про  фактичне
відвантаження продукції за виданою ліцензією. Дублікат будь-якої
ліцензії, виданий таким чином, матиме напис у пункті "b" реквізиту
12 ліцензії: "duplicata" або "duplicate" і буде дійсним для
митного оформлення. Про факт видачі  дубліката  Міністерство
економіки України повідомляє Державну митну службу України та
вповноважений орган США.
 
   7. Дублікат має дату оригіналу ліцензії.
 
   8. У ліцензії на експорт до США деяких виробів з обрізного
вуглецевого  прокату  плоского  повинна  бути зазначена така
інформація:
   реквізит 1 - номер ліцензії;
   реквізит 2 - квотовий рік;
   реквізит 3 - країна походження;
   реквізит 4 - країна призначення;
   реквізит 5  -  дата  продажу (дата, коли було виписано
рахунок-фактуру, тобто дата, коли визначаються ціна та обсяг
товару  або  коли  виписується  специфікація,  або  в  разі
довгострокового контракту - дата укладання контракту, як зазначено
в облікових документах виробника (експортера), що велися протягом
звичайної торговельної операції);
   реквізит 6  -  загальний  обсяг  квоти,  що  залишився
невикористаним;
   реквізит 7  -  найменування  виробника  товару  та його
місцезнаходження;
   реквізит 8  -  найменування  експортера  товару та його
місцезнаходження;
   реквізит 9 - найменування й місцезнаходження імпортера, якщо
зазначена інформація надана заявником чи відома Міністерству
економіки України;
   реквізит 10 - найменування й місцезнаходження торговельної
компанії, яка брала участь у продажу;
   реквізит 11 - повна назва й місцезнаходження покупця та
характер відносин виробника (експортера) з покупцем (пов'язаний
або непов'язаний з виробником/експортером);
   реквізит 12 - номер замовлення на продаж товару та його дата
(номер специфікації або номер рахунка-фактури та його дата) або
номер контракту та його дата;
   реквізит 13 - марка прокату плоского та опис товару, що
експортується до США, код згідно з Гармонізованою системою США (до
10-го знака);
   реквізит 14 - обсяг товару в метричних тоннах;
   реквізит 15 - вартість товару на умовах FOB відповідно до
Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів ( 988_007 )
(правила ІНКОТЕРМС у чинній редакції);
   реквізит 16 - ціна за одиницю (за одну метричну тонну) на
умовах FOB згідно з ІНКОТЕРМС ( 988_007 ) у чинній редакції;
   реквізит 17 - найменування та місцезнаходження Міністерства
економіки України;
   реквізит 18 - строк дії ліцензії на митній території України;
   реквізит 19 - дата експорту (дата підписання ліцензії),
печатка та підпис уповноваженої особи Міністерства економіки
України.
   Опис товару на експорт до США деяких виробів з обрізного
вуглецевого прокату плоского наведено в додатку 2 до  цієї
Інструкції.
 
   9. Заявка на одержання ліцензії на експорт до США деяких
виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского оформляється
суб'єктом  зовнішньоекономічної  діяльності згідно із зразком
ліцензії та вимогами пункту 9 цієї Інструкції, за винятком
реквізитів 1 та 17.
 
   10. У разі експорту до США деяких виробів з обрізного
вуглецевого прокату плоского ліцензія вважається дійсною для
пред'явлення  митним  органам  України  за умови, якщо вона
супроводжується завіреною керівником суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності  копією  зовнішньоекономічного договору (контракту)
(українською та англійською мовами)  з  усіма  додатками  й
специфікаціями до нього, а також письмовими зобов'язаннями:
   виробника (експортера) та першого покупця стосовно того, що
будь-які наступні покупці товару ручатимуться, що цей товар,
імпортований  до  США  згідно  з  Угодою  про  призупинення
антидемпінгового розслідування щодо імпорту деяких виробів з
обрізного вуглецевого прокату плоского з України,  не  буде
перепродаватися іншим покупцям, крім зазначених у документах,
доданих до заявки на видачу ліцензії, та призначається для
споживання в США (українською та англійською мовами);
   стосовно того, що виробник (експортер) товару співпрацюватиме
з органами виконавчої влади та компетентними органами США з метою
запобігання порушенню зазначеної Угоди, уключаючи обхід;
   першого покупця товару стосовно того, що будь-які наступні
покупці товару співпрацюватимуть з органами виконавчої влади з
метою запобігання порушенню зазначеної Угоди, уключаючи обхід;
   стосовно того, що виробник (експортер) товару в установлені
строки  надаватиме органам виконавчої влади повну інформацію
(українською та англійською мовами в паперовій та електронній
формах)  щодо  прямого  чи опосередкованого експорту до США
зазначеного товару;
   виробника (експортера) та першого покупця стосовно того, що
будь-які наступні покупці товару в установлені строки надаватимуть
органам  виконавчої  влади  повну інформацію (українською та
англійською мовами в паперовій та електронній формах) щодо прямого
чи опосередкованого експорту до США зазначеного товару;
   виробника (експортера) та всіх покупців товару стосовно того,
що  будь-які  переклади  текстів документів, призначених для
передавання компетентним органам США згідно із зазначеною в пункті
2 цієї Інструкції Угодою, будуть тотожні українській редакції
подібних текстів.
   У разі завершення митного оформлення виробник (експортер)
також подає митним органам України оригінали і копії сертифіката
про  походження  товару  та  сертифіката  якості товару, що
експортуватиметься до США.
 
 Заступник директора
 департаменту зовнішньоекономічної
 політики - начальник відділу
 нетарифного регулювання               В.С.Богданов
 
 
                   Додаток 1
                   до Інструкції про порядок
                   заповнення ліцензій
                   на експорт до США деяких
                   виробів з обрізного прокату
                   плоского у 2008 році
 
 
               ЗРАЗОК
      ліцензії на експорт до США деяких виробів
       з обрізного вуглецевого прокату плоского
 
             EXPORT LICENSE/
            ЛІЦЕНЗІЯ НА ЕКСПОРТ
 
 
-----------------------------------------------------------------------
|1. Export License N_________| ORIGINAL  |2. Quota Year - _____   |
|              |  (COPY)  |             |
|---------------------------------------------------------------------|
|3. Country of Origin -  |4. Country of    |5. Date of Sale - ____|
|UKRAINE         |Destination - USA  |           |
|---------------------------------------------------------------------|
|6. Remaining Export Limit   |7. Producer _______________________  |
|__________________________  |___________________________________  |
|__________________________  |                   |
|------------------------------+--------------------------------------|
|8. Exporter ______________  |9. Importer of Record _____________  |
|__________________________  |___________________________________  |
|__________________________  |___________________________________  |
|------------------------------+--------------------------------------|
|10. Trading Company ______  |11. a) Customer____________________  |
|__________________________  |___________________________________  |
|__________________________  |            Yes or No   |
|               |b) Affiliated or no  ---- ----   |
|               |            | | | |   |
|               |Producer/Exporter   ---- ----   |
|---------------------------------------------------------------------|
|12. a) Sales Order Number _________________             |
|___________________________________________             |
|________________________________________ or             |
|b) Contract and Specification Number (Date)             |
|___________________________________________             |
|___________________________________________             |
|---------------------------------------------------------------------|
|13. Complete Description    |14. Quantity |15. FOB |16. FOB   |
|of Merchandise (Include     |MT      |Value  |Unit Price |
|the 10 digit HTS category,   |       |USD   |USD/MT   |
|and ASTM or equivalent grade)  |       |     |      |
|--------------------------------+-------------+---------+------------|
|                |       |     |      |
|         --------------+-------------+---------+------------|
|                |       |     |      |
|         --------------+-------------+---------+------------|
|                |       |     |      |
|         --------------+-------------+---------+------------|
|                |       |     |      |
|         ---------------+-------------+---------+------------|
|         Total:    |       |     |      |
|---------------------------------------------------------------------|
|17. Ukrainian Competent Authority (name, address, country) - MINISTRY|
|OF ECONOMY OF UKRAINE (8, Lvivska Sq., Kyiv, GSP-655, 01655, Ukraine)|
|18. Ця ліцензія дійсна на митній території України протягом 90 днів |
|від дати її підписання.                       |
|19. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY             |
|I, the undersigned, certify that information provided in box 3    |
|(Country of Origin), box 14 (Quantity) and box 16 (Unit Price)    |
|of Merchandise described above is true and correct.         |
|Place of Issue - Ministry of Economy of Ukraine           |
|Date of Issue (Date of Export)  "____"____________ 200__      |
|                   ___________          |
|                   (Signature)          |
|                             (Stamp)   |
-----------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до Інструкції про порядок
                   заповнення ліцензій
                   на експорт до США деяких
                   виробів з обрізного прокату
                   плоского у 2008 році
 
 
                ОПИС
       товару на експорт до США деяких виробів
       з обрізного вуглецевого прокату плоского
 
 
   Гарячекатані на універсальному прокатному стані листи із
заліза та нелегованої сталі з умістом вуглецю (тобто прокат
плоский, прокатаний з чотирьох граней чи в прямокутному закритому
калібрі, завширшки понад 150 мм, але не більше ніж 1250 мм та
завтовшки не менше ніж 4 мм не в рулонах та без рельєфного
малюнка) прямокутної форми неплаковані без електролітичного або
металевого  покриття та покриті чи непокриті фарбою, лаком,
пластиком або іншими неметалевими речовинами; деякі вироби із
плосколистового  заліза  та  нелегованої сталі не в рулонах
прямокутної форми гарячекатані неплаковані без електролітичного
або металевого покриття та покриті чи непокриті фарбою, лаком чи
пластиком або іншими неметалевими речовинами завтовшки 4,75 мм і
більше та шириною, що перевищує 150 мм, або дорівнює, принаймні,
двом вимірам товщини. До цього визначення входить плосколистовий
прокат із непрямокутним поперечним перерізом, зробленим після
прокатування (тобто прокат, який "було оброблено після прокатки"),
наприклад, прокат із скошеними або заокругленими краями. Цей товар
класифікується в таких підсубпозиціях Гармонізованої системи США:
 
  7208.40.3030   7208.52.0000   7211.13.0000   7212.42.5000
  7208.40.3060   7208.53.0000   7211.14.0030   7212.50.0000
  7208.51.0030   7208.90.0000   7211.14.0045
  7208.51.0045   7210.70.3000   7211.90.0000
  7208.51.0060   7210.90.9000   7212.40.1000
 
   До цього визначення не входить прокат плоский не в рулонах
сорту Х-70.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner