Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 193 від 02.06.2008

Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 27.03.1998 N 36


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            08.01.2008 N 1/1/1
 
 
       Про організацію військової підготовки
      студентів вищих медичних (фармацевтичного)
       навчальних закладів Міністерства охорони
       здоров'я України за програмою офіцерів
        запасу в 2007-2008 навчальному році
 
 
   Відповідно до Закону України "Про  загальний  військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (зі змінами) та
мобілізаційних потреб Збройних Сил України, визначених Державною
програмою  розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки,
затвердженою Указом Президента України  від 27 грудня 2005 року,
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити  План прийому на навчання студентів вищих
медичних (фармацевтичного)  навчальних  закладів  Міністерства
охорони здоров'я України за програмою офіцерів запасу в 2007-2008
навчальному році, які будуть готуватися за кошти юридичних та
фізичних осіб, що додається.
 
   2. Директору  Департаменту  охорони здоров'я Міністерства
оборони України організувати проведення військової підготовки
студентів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів за
програмою офіцерів запасу за військово-обліковими спеціальностями
згідно з Планом прийому на навчання студентів вищих медичних
(фармацевтичного)  навчальних  закладів  Міністерства  охорони
здоров'я  України  за програмою офіцерів запасу в 2007-2008
навчальному році виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.
 
   3. Начальнику Української військово-медичної академії  та
ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, на
базі яких здійснюється військова підготовка студентів за програмою
офіцерів запасу:
   забезпечити проведення військової підготовки студентів за
програмою офіцерів запасу за військово-обліковими спеціальностями
згідно з Планом прийому на навчання студентів вищих медичних
(фармацевтичного)  навчальних  закладів  Міністерства  охорони
здоров'я України за програмою офіцерів запасу  в  2007-2008
навчальному році;
   до 1 січня 2008 року визначити вартість послуг, пов'язаних із
військовою підготовкою студентів для кожної військово-облікової
спеціальності, за якою буде здійснюватися підготовка офіцерів
запасу  з  числа  студентів вищих медичних (фармацевтичного)
навчальних закладів України за кошти фізичних та юридичних осіб,
погодити відповідні кошторисні розрахунки вартості зазначених
послуг з директором Департаменту військової освіти та науки
Міністерства оборони України і затвердити їх у встановленому
порядку;
   до 5 січня 2008 року укласти договір про військову підготовку
студентів за програмою офіцерів запасу з Міністерством оборони
України щодо умов, порядку проведення такої підготовки та її
фінансування (крім начальника  Української  військово-медичної
академії);
   до 10 січня 2008 року на підставі Плану прийому на навчання
студентів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів
Міністерства охорони здоров'я України за програмою офіцерів запасу
в 2007-2008 навчальному році погодити встановленим порядком та
затвердити штатні розписи Української військово-медичної академії
та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів,
які  здійснюють  підготовку  студентів  вищих   медичних
(фармацевтичного) навчальних закладів за програмою підготовки
офіцерів запасу, відповідно до вимог Типових нормативів для
розробки штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних
закладів, військових навчальних підрозділів вищих  навчальних
закладів та військового ліцею, затверджених наказом Міністерства
оборони України та Міністерства освіти і науки України від 3
травня 2006 року N 243/344 ( v0243322-06 );
   до 15 січня 2008 року укласти з ректорами вищих навчальних
закладів, студенти яких залучаються до військової підготовки за
кошти фізичних та юридичних осіб на базі інших вищих навчальних
закладів, договори про військову підготовку студентів за програмою
офіцерів запасу щодо умов, порядку проведення такої підготовки та
її фінансування;
   організувати відбір студентів, які виявили бажання пройти
військову підготовку за кошти юридичних та фізичних осіб, і
укласти з ними контракти про військову підготовку студента у
військовому навчальному підрозділі за програмою офіцерів запасу в
межах Плану прийому на навчання  студентів  вищих  медичних
(фармацевтичного)  навчальних  закладів  Міністерства  охорони
здоров'я України за програмою офіцерів запасу  в  2007-2008
навчальному році;
   до 25 січня 2008 року надіслати до Департаменту охорони
здоров'я  Міністерства  оборони  України копії договорів про
військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу;
   до 30 січня 2008 року надіслати до Головного управління
особового складу Генерального штабу Збройних Сил України та
Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України копії
наказів про зарахування студентів вищих медичних (фармацевтичного)
навчальних закладів України на навчання за програмою офіцерів
запасу;
   кошти, отримані вищими навчальними закладами, крім вищих
військових навчальних закладів, від юридичних та фізичних осіб як
сплата  за  послуги,  пов'язані  з навчанням, розподіляються
відповідно до витрат Міністерства оборони України та витрат вищого
навчального  закладу  на  забезпечення  проведення військової
підготовки згідно з договором між Міністерством оборони України та
ректором вищого навчального закладу про військову підготовку
студентів.
 
   4. Ректорам вищих  навчальних  закладів,  студенти  яких
залучаються до військової підготовки за програмою офіцерів запасу:
   до 5 січня 2008 року укласти договори із ректором вищого
навчального  закладу,  на  базі  якого проводиться військова
підготовка, або з начальником вищого військового навчального
закладу про порядок проведення військової підготовки та умови її
фінансування;
   включити військову підготовку студентів до індивідуального
навчального плану студентів, які уклали договори на проведення
військової підготовки;
   провести розподіл військово-облікових  спеціальностей,  за
якими  здійснюється  військова  підготовка  студентів,  між
факультетами (інститутами) із забезпеченням  найбільш  повної
відповідності  напряму  і  спеціальності  підготовки у вищих
навчальних закладах змісту військової підготовки.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на  директора
Департаменту  охорони  здоров'я Міністерства оборони України,
директора Департаменту кадрової політики,  освіти  та  науки
Міністерства охорони здоров'я України та директора Департаменту
вищої освіти Міністерства освіти і науки України.
 
   6. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
 
 Міністр оборони
 України                       Ю.І.Єхануров
 
 Міністр охорони
 здоров'я України                   В.М.Князевич
 
 Міністр освіти
 і науки України                   І.О.Вакарчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства оборони
                   України,
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України,
                   Міністерства освіти
                   і науки України
                   08.01.2008 N 1/1/1
 
 
                ПЛАН
      прийому на навчання студентів вищих медичних
    (фармацевтичного) навчальних закладів Міністерства
     охорони здоров'я України за програмою офіцерів
        запасу в 2007-2008 навчальному році
 
 
------------------------------------------------------------------
|NN пп|Вищі військові|Вищі навчальні| Найменування | Кількість |
|   | навчальні  |  заклади,  | військово- | офіцерів  |
|   |  заклади  |студенти яких | облікової  | запасу, що |
|   | (військові |залучаються до|спеціальності,| здійснюють |
|   | навчальні  | навчання за |  за якою  |підготовку за|
|   | підрозділи | програмою  | здійснюється |  кошти  |
|   |  вищих   |  офіцерів  | підготовка | фізичних та |
|   | навчальних |  запасу  |  офіцерів  | юридичних |
|   |закладів), на |       |  запасу  |  осіб   |
|   | базі яких  |       |       |       |
|   | здійснюється |       |       |       |
|   | підготовка |       |       |       |
|-----+--------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 |   2    |   3    |   4    |   5   |
|-----+--------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 |Українська  |Національний |Лікувальна  |   240   |
|   |військово-  |медичний   |справа в   |       |
|   |медична    |університет  |наземних   |       |
|   |академія   |імені О.О.  |військах   |       |
|   |       |Богомольця;  |(загальна   |       |
|   |       |Медичний   |практика)   |       |
|   |       |інститут   |Стоматологія |   60   |
|   |       |Української  |Фармація   |   30   |
|   |       |асоціації   |       |       |
|   |       |народної   |       |       |
|   |       |медицини;   |       |       |
|   |       |Інститут   |       |       |
|   |       |екології та  |       |       |
|   |       |медицини;   |       |       |
|   |--------------------------------------------+-------------|
|   |Разом                    |   330   |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 1 |   2    |   3    |   4    |   5   |
|-----+--------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 |Харківський  |Харківський  |Лікувальна  |   60   |
|   |державний   |національний |справа в   |       |
|   |медичний   |медичний   |авіації    |       |
|   |університет  |університет; |       |       |
|   |       |Медичний   |       |       |
|   |       |факультет   |       |       |
|   |       |Харківського |       |       |
|   |       |національного |       |       |
|   |       |університету |       |       |
|   |       |імені В.Н.  |       |       |
|   |       |Каразіна   |       |       |
|   |       |--------------+--------------+-------------|
|   |       |Національний |Фармація   |   50   |
|   |       |фармацевтичний|       |       |
|   |       |університет  |       |       |
|   |--------------------------------------------+-------------|
|   |Разом                    |   110   |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 3 |Запорізький  |Запорізький  |Лікувальна  |   30   |
|   |державний   |державний   |справа на   |       |
|   |медичний   |медичний   |кораблях   |       |
|   |університет  |університет  |(загальна   |       |
|   |       |       |практика)   |       |
|   |--------------------------------------------+-------------|
|   |Разом                    |   30   |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 4 |Тернопільський|Тернопільський|Лікувальна  |   30   |
|   |державний   |державний ме- |справа в   |       |
|   |медичний   |дичний    |наземних   |       |
|   |університет  |університет  |військах   |       |
|   |       |імені І.Я.  |(загальна   |       |
|   |       |Горбачевського|практика)   |       |
|   |       |       |Фармація   |   10   |
|   |       |       |Стоматологія |   20   |
|   |--------------------------------------------+-------------|
|   |Разом                    |   60   |
|--------------------------------------------------+-------------|
|ВСЬОГО                      |   530   |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 охорони здоров'я
 Міністерства оборони
 України                        П.С.Мельник
 
 Директор Департаменту
 кадрової політики, освіти
 та науки Міністерства
 охорони здоров'я України                М.В.Банчук
 
 Директор Департаменту
 вищої освіти Міністерства
 освіти і науки України                Я.Я.Болюбаш<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner