Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 226 від 24.04.2008

Про внесення змін до Порядку проведення клінічних випробувань тканинних і клітинних трансплантатів та експертизи матеріалів клінічних випробувань


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        18.12.2007  N 450
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      26 грудня 2007 р.
                                      за N 1399/14666
 
 
   Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного
  статистичного спостереження N 1-споживання (річна) "Обстеження
  споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт,
                             послуг)"
 
       { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
                                       комітету статистики
         N 333 ( z0963-08 ) від 18.09.2008 - зміни вводяться
         в дію, починаючи з річного звіту за 2008 рік }
 
 
     Відповідно до статей 4,  14,  18 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ),  частини восьмої статті 19 та  статті  55
Господарського  кодексу України ( 436-15 ) та з метою забезпечення
інформаційних потреб системи національних рахунків Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Інструкцію  щодо  заповнення  форми  державного
статистичного  спостереження  N  1-споживання  (річна) "Обстеження
споживання продуктів та послуг  у  виробництві  продукції  (робіт,
послуг)" (далі - Інструкція), що додається.
{  Пункт  1  із  змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Державного
комітету статистики N 333 ( z0963-08 ) від 18.09.2008 }
 
     2. Респондентам   під   час   заповнення   форми   державного
статистичного спостереження  N  1-споживання  (річна)  "Обстеження
споживання  продуктів  та  послуг  у виробництві продукції (робіт,
послуг)" використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом.
{  Пункт  2  із  змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Державного
комітету статистики N 333 ( z0963-08 ) від 18.09.2008 }
 
     3. Департаменту     міжгалузевої    статистики    підприємств
(Жук І.М.) визначити  необхідний  тираж,  підготувати  й  передати
адміністративно-господарському  департаменту  оригінал Інструкції,
затвердженої цим наказом, для виготовлення.
 
     4. Департаменту  фінансового  забезпечення,   бухгалтерського
обліку  та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг
щодо  виготовлення  та  доставки  Інструкції,   затвердженої   цим
наказом.
 
     5. Адміністративно-господарському  департаменту (Кобзар О.К.)
забезпечити контроль  за  своєчасним  виготовленням  та  доставкою
Інструкції, затвердженої цим наказом, на адресу головних управлінь
статистики в Автономній Республіці Крим,  областях, місті Києві та
Управління статистики у місті Севастополі.
 
     6. Визнати  таким,  що  втратив  чинність,  наказ  Державного
комітету статистики України від 13.07.2006 N 316 ( z0879-06 ) "Про
затвердження   Інструкції   щодо   заповнення   форми   державного
статистичного  спостереження  N 1-споживання  (річна)  "Обстеження
споживання  продуктів  та  послуг  у виробництві продукції (робіт,
послуг)  за  2006  рік",  зареєстрований  у  Міністерстві  юстиції
України 27.07.2006 за N 879/12753.
 
     7. Контроль  за  виконанням  цього наказу покласти на першого
заступника Голови Піщейка В.О.
 
 Голова                                              О.Г.Осауленко
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Держкомстату України
                                      18.12.2007  N 450
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      26 грудня 2007 р.
                                      за N 1399/14666
 
 
                            ІНСТРУКЦІЯ
          щодо заповнення форми державного статистичного
         спостереження N 1-споживання (річна) "Обстеження
           споживання продуктів та послуг у виробництві
                    продукції (робіт, послуг)"
 
{   Назва  Інструкції  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Державного комітету статистики N 333 ( z0963-08 ) від 18.09.2008 }
 
                      1. Загальні положення
 
     1.1. Перелік підприємств,  що звітують за  формою  державного
статистичного  спостереження   N 1-споживання  (річна) "Обстеження
споживання продуктів та послуг  у  виробництві  продукції  (робіт,
послуг)" (далі - звіт), визначається органами державної статистики
відповідно   до   чинного  законодавства  та  діючої  статистичної
методології.
{  Пункт  1.1  розділу  1  із  змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету статистики N 333 ( z0963-08 ) від 18.09.2008 }
 
     1.2. В адресній частині звіту наводяться:
     - за реквізитом "Найменування" - повна назва підприємства, що
звітує (згідно з реєстраційними даними);
     - за   реквізитом   "Місцезнаходження"   -   місцезнаходження
підприємства відповідно до реєстраційних даних;
     - за реквізитом  "Адреса  здійснення  діяльності,  щодо  якої
подається   звіт"   -   повна   поштова   адреса  місцезнаходження
підприємства, що звітує.
 
     1.3. При заповненні звіту застосовуються первинні  документи,
регістри синтетичного й аналітичного обліку.
 
     1.4. У рядках, які не мають показників, ставиться прочерк.
 
     1.5. Показники  звіту  заповнюються в тисячах гривень з одним
десятковим знаком.
 
              2. Показники щодо матеріальних витрат
             на виробництво продукції (робіт, послуг)
                            (Розділ 1)
 
     2.1. За показником матеріальні витрати відображаються витрати
підприємства,  які  пов'язані  з  виробництвом  продукції  (робіт,
послуг) у звітному періоді.
     Заповнення   показника  матеріальні  витрати  на  виробництво
продукції  (робіт,  послуг)  здійснюється  на  підставі  регістрів
бухгалтерського  обліку (книг, відомостей, журналів тощо): { Абзац
другий  пункту 2.1 розділу 2 в редакції Наказу Державного комітету
статистики N 333 ( z0963-08 ) від 18.09.2008 }
     -  за  рахунками  класу  8  "Витрати  за елементами"; { Абзац
третій  пункту 2.1 розділу 2 в редакції Наказу Державного комітету
статистики N 333 ( z0963-08 ) від 18.09.2008 }
     -   за  рахунками  класу  9  "Витрати  діяльності";  {  Абзац
четвертий  пункту  2.1  розділу  2  в  редакції  Наказу Державного
комітету статистики N 333 ( z0963-08 ) від 18.09.2008 }
     -  за  рахунком  23  "Виробництво"; { Абзац п'ятий пункту 2.1
розділу 2  в  редакції Наказу Державного комітету статистики N 333
( z0963-08 ) від 18.09.2008 }
     - за рахунком 15 "Капітальні інвестиції"  (у  частині  обліку
витрат  на  поліпшення  основних засобів власними силами). { Абзац
шостий  пункту 2.1 розділу 2 в редакції Наказу Державного комітету
статистики N 333 ( z0963-08 ) від 18.09.2008 }
     Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені
в Положенні  (стандарті)  бухгалтерського  обліку   16   "Витрати"
( z0027-00 ).
     До показника матеріальні витрати (розділ 1) включається:
     - вартість  витрачених  (спожитих)  у  виробництві продуктів:
сировини й основних матеріалів,  напівфабрикатів та  комплектуючих
виробів,   палива  й  енергії,  будівельних  матеріалів,  запасних
частин,  тари й тарних матеріалів,  допоміжних та інших матеріалів
(канцелярське   приладдя,   продукти  на  лікувально-профілактичне
харчування працівників тощо);
     - вартість   робіт  і  послуг  виробничого  та  невиробничого
характеру (здійснення окремих операцій  з  виробництва  продукції,
обробки  сировини й матеріалів;  оплата підприємствами-замовниками
спожитих послуг з  переробки  давальницької  сировини;  проведення
іспитів з випробування сировини й матеріалів, які використовуються
у виробництві; транспортні послуги, які є складовою технологічного
процесу виробництва тощо);
     - витрати  на  сплату  спожитих  послуг,  які   були   надані
сторонніми  підприємствами  та фізичними особами - підприємцями, з
поточного   обслуговування   та  ремонту  основних  засобів  (крім
транспортних  засобів,  офісної  та  комп'ютерної техніки, зокрема
касових   апаратів,  ремонт  яких  належить  до  послуг  сторонніх
організацій); { Абзац одинадцятий пункту 2.1 розділу 2 із змінами,
внесеними  згідно  з  Наказом Державного комітету статистики N 333
( z0963-08 ) від 18.09.2008 }
     - витрати,  пов'язані  з  використанням  природної   сировини
(відрахування   на   покриття   витрат   на   геологорозвідку   та
геологорозшук корисних копалин,  на рекультивацію земель, плата за
деревину,  продану  на  пні,  плата  за  воду,  що  вибирається  з
водогосподарських систем у межах  затверджених  лімітів,  а  також
платежі  за  використання  інших  природних ресурсів,  за викиди і
скиди забруднювальних речовин у  навколишнє  природне  середовище,
розміщення  відходів  та  інші  види  шкідливого  впливу  в  межах
ліміту).
 
     2.2.  Не  враховуються  у  показнику  матеріальні  витрати на
виробництво  продукції  (робіт,  послуг)  та  не  відображаються у
звіті:
     - вартість  придбаних  для  перепродажу   товарів   (послуг),
покупних матеріалів (електроенергії,  газу,  нафтопродуктів тощо),
які реалізуються без додаткової обробки на даному підприємстві;
     - собівартість реалізованих необоротних та оборотних активів;
     - оплата робіт, виконаних підрядниками;
     - вартість продукції інтегрованої діяльності (продукції,  яка
випускається  на  одній  стадії  виробництва  і  служить  фактором
виробництва на наступній).
 
     Приклад:
     Підприємство займається виробництвом макаронних виробів  (код
за Класифікацією   видів   економічної   діяльності   ДК  009:2005
( va375202-05 ) (далі - КВЕД) -  15.85.0).  Для  своєї  діяльності
воно  купує  зерно,  яке власними силами переробляє на борошно для
подальшого    виробництва    макаронних    виробів    (інтегрована
діяльність).
     У звіті мають бути  відображені:  куповане  у  звітному  році
зерно  як  спожита  сировина  (по  рядку 010) та всі інші витрати,
пов'язані  з   виготовленням   борошна   та   макаронних   виробів
(електроенергія - за рядком 170,  вода - за рядком 200,  допоміжні
матеріали,  запасні  частини  тощо).  Вартість  борошна  у  даному
випадку  не  слід відображати як спожиту сировину для виготовлення
макаронних виробів.
{  Пункт  2.2  розділу  2  в  редакції  Наказу Державного комітету
статистики N 333 ( z0963-08 ) від 18.09.2008 }
 
     2.3. При  здійсненні  операцій  із  давальницькою   сировиною
підприємство-замовник за     показником     матеріальні    витрати
(рядки 010-220) вказує:
     - вартість   сировини,   переданої   у  виробництво  на  інші
підприємства, відповідно  до  виду  економічної  діяльності  (КВЕД
( va375202-05 ), до якого належить сировина;
     - оплата послуг (робіт) з переробки  давальницької  сировини,
відповідно  до  виду економічної діяльності (КВЕД ( va375202-05 ),
до якого належить надана послуга.
 
     Приклади:
 
     1. При переробці нафти на давальницьких умовах за рядком  050
"Добування    вуглеводнів    та    пов'язаних   з   ними   послуг"
підприємство-замовник повинно відобразити вартість  переданої  для
переробки   нафти,   а   за   рядком  110  "Виробництва  продуктів
нафтоперероблення"   -   вартість   робіт,   виконаних   стороннім
підприємством з виробництва бензину,  керосину,  дизельного палива
тощо.
 
     2. При   виробництві   цукру    на    давальницьких    умовах
підприємство-замовник  відобразить  вартість  цукрового  буряку за
рядком 010,  а  послуги  цукрозаводу  з  виробництва  цукру  -  за
рядком 070.
 
     2.4. Склад   матеріальних  витрат  на  виробництво  продукції
(робіт,  послуг) з урахуванням галузевих особливостей визначається
згідно з:
     - Методичними  рекомендаціями   з   формування   собівартості
продукції (робіт,  послуг) у промисловості,  затвердженими наказом
Міністерства промислової політики України  від  09.07.2007  N  373
( v0373581-07 );
     - Методичними  рекомендаціями   з   формування   собівартості
будівельно-монтажних   робіт,   затвердженими  наказом  Державного
комітету України з будівництва та архітектури від 16.02.2004 N  30
( v0030509-04 );
     - Методичними рекомендаціями з формування  складу  витрат  та
порядку  їх  планування  в торговельній діяльності,  затвердженими
наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України від 22.05.2002 N 145 ( v0145569-02 );
     - Тимчасовими галузевими методичними рекомендаціями з  обліку
витрат  на  виробництво  готової  вугільної продукції на шахтах та
розрізах,  затвердженими  наказом   Мінпаливенерго   України   від
26.01.2001 N 30;
     - Методичними   рекомендаціями   з   планування,   обліку   і
калькулювання  собівартості  робіт  (послуг)  на підприємствах і в
організаціях  житлово-комунального   господарства,   затвердженими
наказом Держбуду України від 06.03.2002 N 47 ( v0047241-02 );
     - Методичними  рекомендаціями   з   формування   собівартості
перевезень  (робіт,  послуг) на транспорті,  затвердженими наказом
Міністерства транспорту    України    від    05.02.2001    N    65
( v0065361-01 );
     - Методичними   рекомендаціями   з   планування,   обліку   і
калькулювання     собівартості     продукції    (робіт,    послуг)
сільськогосподарських    підприємств,    затвердженими     наказом
Міністерства аграрної   політики  України  від  18.05.2001  N  132
( v0132555-01 ), тощо.
 
     2.5. Для окремих  видів  економічної  діяльності  підприємств
існують  типові  групи  спожитих продуктів,  які найбільш імовірно
можуть бути використані у виробництві продукції (робіт, послуг):
     - "рослинництво"  (код  за  КВЕД  (  va375202-05  ) 01.11.0 -
01.13.0) рядки звіту: 010, 110, 120;
     - "виробництво   м'яса   та  м'ясних  продуктів"  (15.11.0  -
15.13.0) рядки: 010, 070;
     - "виробництво рибних продуктів" (15.20.0) рядок: 030;
     - "перероблення  та  консервування  картоплі"   (15.31.0)   -
"виробництво солоду" (15.97.0) рядки: 010, 070;
     - "текстильне виробництво" (17.11.0 -  17.17.0)  рядки:  010,
120;
     - "виробництво бавовняних тканин"  (17.21.0)  -  "виробництво
взуття" (19.30.0) рядки: 010, 080, 120;
     - "лісопильне   та   стругальне   виробництво;   просочування
деревини"  (20.10.0)  -  "виробництво виробів з корка,  соломки та
матеріалів  плетіння"  (20.52.0);  "виробництво  паперової   маси"
(21.11.0) рядок: 020;
     - "виробництво  паперу  та  картону"  (21.12.0)  -   "видання
журналів та періодичних публікацій" (22.13.0) рядки: 090, 120;
     - "друкування газет" (22.21.0)  -  "надання  інших  послуг  у
поліграфічній діяльності" (22.25.0) рядок: 090, 120;
     - "виробництво коксу" (23.10.0) рядок: 040;
     - "виробництво    продуктів   нафтоперероблення"   (23.20.0);
"виробництво промислових газів" (24.11.0) рядок: 050;
     - "виробництво    барвників   та   пігментів"   (24.12.0)   -
"виробництво штучних та синтетичних волокон" (24.70.0) рядок: 120;
     - "виробництво  плит,  штаби,  труб  та  профілів з пластмас"
(25.21.0) -  "виробництво  інших  виробів  з  пластмас"  (25.24.0)
рядок: 050 або 120;
     - "виробництво листового скла" (26.11.0) - "виробництво інших
виробів з бетону, гіпсу та цементу" (26.66.0) рядок: 060;
     - "виробництво чавуну,  сталі  та  феросплавів"  (27.10.0)  -
"виробництво дроту" (27.34.0) рядки: 040 або 100, 060;
     - "виробництво будівельних металевих конструкцій та  виробів"
(28.11.0 - 28.75.0) рядок: 140;
     - "виробництво двигунів та турбін" (29.11.1)  -  "виробництво
інших  транспортних  засобів,  не  віднесених до інших угруповань"
(35.50.0) рядок: 140, 150;
     - "виробництво  меблів  для сидіння" (36.11.0) - "виробництво
матраців" (36.15.0) рядки: 020 або 120 або 140, 080;
     - "розбирання   та   знесення   будівель;   земляні   роботи"
(45.11.0) -  "інші  спеціалізовані  будівельні  роботи"  (45.25.1)
рядки: 060, 130;
     - "діяльність ресторанів" (55.30.1) - "послуги  з  постачання
готової їжі" (55.52.0) рядки: 010, 070, 080;
     - "діяльність    пасажирського    залізничного    транспорту"
(60.10.1) - "авіаційні нерегулярні вантажні перевезення" (62.20.2)
рядки: 110, 170.
     При виробництві  певних  видів  продуктів,  окрім  зазначених
вище,  можуть  споживатися  й  інші  продукти,  які  повинні  бути
відображені при заповненні звіту.
     Для всіх  підприємств  обов'язково  повинні  бути   заповнені
рядки:  "Виробництво  та розподілення електроенергії" (рядок 170),
"Постачання пари та гарячої води" (рядок 190), "Збирання, очищення
та  розподілення  води"  (рядок  200),  тому  що  використання цих
продуктів є  необхідною  умовою  для  виробництва.  Виключенням  є
випадки, коли вказані витрати належать до складової орендної плати
за умовами договору.
 
 
     {  Абзац  пункту  2.5  розділу 2 виключено на підставі Наказу
Державного комітету статистики N 333 ( z0963-08 ) від 18.09.2008 }
 
 
          3. Показники щодо послуг сторонніх організацій
                            (Розділ 2)
 
     За показником  "оплата  послуг (робіт),  виконаних сторонніми
підприємствами  та  фізичними  особами  - підприємцями" (розділ 2,
рядки    300-480)   відображається   вартість   послуг   сторонніх
підприємств  (зв'язку,  транспорту,  освіти,  охорони  здоров'я, з
поточного  обслуговування та ремонту транспортних засобів, офісної
та  комп'ютерної  техніки  тощо) за видами економічної діяльності.
{  Абзац  перший  розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету статистики N 333 ( z0963-08 ) від 18.09.2008 }
     До вартості  послуг сторонніх організацій не включаються й  у
звіті  не  відображаються:  {  Розділ 3 доповнено абзацом згідно з
Наказом  Державного  комітету  статистики  N  333 ( z0963-08 ) від
18.09.2008 }
     - за  рядком  310  -  вартість  проживання  при  відрядженнях
працівників;  {  Розділ  3  доповнено  абзацом  згідно  з  Наказом
Державного комітету статистики N 333 ( z0963-08 ) від 18.09.2008 }
     -   за   рядком  320  -  вартість  проїзду  при  відрядженнях
працівників;  {  Розділ  3  доповнено  абзацом  згідно  з  Наказом
Державного комітету статистики N 333 ( z0963-08 ) від 18.09.2008 }
     -  за  рядком  360  -  орендна  плата  за  землю.  { Розділ 3
доповнено  абзацом згідно з Наказом Державного комітету статистики
N 333 ( z0963-08 ) від 18.09.2008 }
     Заповнення   показника   "оплата  послуг  (робіт),  виконаних
сторонніми  підприємствами  та  фізичними  особами - підприємцями"
здійснюється   на   підставі   даних  рахунків  63  "Розрахунки  з
постачальниками та підрядниками" та 84 "Інші операційні витрати" в
частині  обліку  витрат  на  оплату  послуг сторонніх організацій,
підприємств  та  фізичних  осіб  - підприємців (крім оплати робіт,
виконаних  за  договорами  підряду).  { Абзац розділу 3 в редакції
Наказу  Державного  комітету  статистики  N  333  ( z0963-08 ) від
18.09.2008 }
 
 Директор департаменту
 міжгалузевої статистики
 підприємств                                               І.М.Жук
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner