Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 318 від 14.04.2008

Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення психопрофілактичної роботи з персоналом Державної прикордонної служби України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            14.12.2007 N 702
 
 
      Про підготовку, складання та подання річної
           звітності за 2007 рік
 
 
   Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 28.02.2000 р. N 419 ( 419-2000-п ) "Про
затвердження Порядку подання фінансової звітності", Положення
(стандарту)  бухгалтерського обліку N 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 31.03.99 р. N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. за N 391/3684, з метою
забезпечення якісного, своєчасного формування звіту Міністерством
промислової політики України за результатами роботи у 2007 р. та
проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств,
що належать до сфери управління Міністерства промислової політики
України, і  формування  звітності  в  програмі  "Бест-звіт",
Н А К А З У Ю:
 
   1. Керівникам установ, підприємств і організацій (додаток
N 1), що належать до сфери управління Міністерства промислової
політики України, забезпечити:
 
   1.1. Своєчасне складання річної звітності в обсязі і за
формами, затвердженими зазначеними наказами Міністерства фінансів
України, Державного комітету статистики України (додаток N 2), та
з урахуванням методичних вимог Мінпромполітики України (додаток
N 3).
   Подання річної звітності здійснювати до Відділу фінансового
моніторингу діяльності, методології бухгалтерського обліку та
звітності  на  паперових  та  магнітних носіях (дискетах) з
використанням програми "Бест-звіт".
 
   1.2. Складання пояснювальної записки згідно пп. 20 - 25
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку N 1 "Загальні вимоги
до фінансової звітності", затвердженого наказом  Міністерства
фінансів України від 31.03.99 р. N 87 ( z0391-99 ), за розділами:
   - виробнича діяльність;
   - незавершене виробництво;
   - елементи операційних витрат;
   - використання основних засобів;
   - праця і заробітна плата;
   - капітальні вкладення, інвестиції;
   - утримання об'єктів соціальної сфери;
   - зовнішньоекономічна діяльність;
   - фінансова  діяльність  (опис  основної   діяльності
підприємства, організації; облікова політика підприємства; середня
чисельність персоналу підприємства протягом звітного періоду;
інформація, яка не наведена безпосередньо у фінансовому звіті, але
є обов'язковою за вимогами відповідних положень (стандартів);
   - заходи, спрямовані на успішну роботу в 2008 р.
   Пояснювальну записку надати у  переплетеному  вигляді  з
необхідними  графічними  викладками  та  ілюстраціями у двох
примірниках (один примірник надається для галузевого управління).
 
   1.3. Участь працівників бухгалтерських і фінансових служб у
семінарах  з питань складання річного звіту, діючої системи
оподаткування, які проводяться Міністерством промислової політики
України.
 
                   Термін - грудень 2007 р.
 
   1.4. Направлення головних бухгалтерів чи їх заступників до
Міністерства промислової політики України на 3 дні згідно з
графіком подання річного звіту (додаток N 4).
 
   2. Заступнику директора департаменту - начальнику Відділу
фінансового моніторингу діяльності, методології бухгалтерського
обліку та звітності Шкляруку М.М. забезпечити:
 
   2.1. Своєчасне та якісне прийняття річного звіту за 2007р.
від підприємств і організацій.
 
                   Термін - 29.02.2008 р.
 
   2.2. Надання функціональним та галузевим департаментам та
управлінням  узагальнених  показників  фінансово-господарської
діяльності підприємств, установ і організацій по галузях народного
господарства.
 
                   Термін - 20.03.2008 р.
 
   2.3. Забезпечити  підготовку  зведеного  річного  звіту
Міністерства промислової політики України за 2007 р. та подати
його до Міністерства фінансів України, Міністерства економіки
України, Державної податкової адміністрації України відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. N 419
( 419-2000-п ) "Про затвердження Порядку подання  фінансової
звітності" та  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
27.04.2006 р. N 601 ( 601-2006-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. N 419".
 
                   Термін - 15.04.2008 р.
 
   3. Директорам  департаментів  та  начальникам  управлінь
Мінпромполітики України забезпечити:
 
   3.1. Своєчасне подання річної звітності  підпорядкованими
підприємствами до Департаменту фінансово-економічного забезпечення
промисловості (Кондрашов М.М.) в термін згідно з графіком подання
річного звіту (додаток N 4).
 
   3.2. Підготовку   та   подання   до   Департаменту
фінансово-економічного забезпечення промисловості (Кондрашов М.М.)
на основі аналізу виробничо-господарської діяльності підприємств
та організацій розділи пояснювальної  записки  до  зведеного
фінансового звіту міністерства:
   - виробнича діяльність (галузеві департаменти та управління);
   - бюджетне фінансування, податкова політика, ціноутворення,
праця і заробітна  плата,  фінансово-господарська  діяльність
(Кондрашов М.М., деп. 5-1);
   - кадри та кадрова політика (Челобітченко В.А., упр. 1-5);
   - зовнішньоекономічна   діяльність  (Петровський  Ю.О.,
деп. 5-3);
   - науково-технічний прогрес (Ноговіцин О.В., деп. 2-4);
   - енергетичне забезпечення, охорона праці та техніка безпеки
(Хребтова Л.І., упр. 2-3);
   - контрольно-ревізійна робота (Мінченко М.М., упр 1-4).
 
                   Термін - 28.03.2008 р.
 
   4. Контроль за виконанням  даного  наказу  покласти  на
заступника Міністра Новицького В.С.
 
 Міністр                        А.І.Головко
 
 
                   Додаток N 2
                   до наказу Мінпромполітики
                   України
                   14.12.2007 N 702
 
 
               ОБСЯГ
    форм звітності - акт прийомки звітності за 2007 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
| |      Назва форми    |  N форми   |N кімн.|підпис|
| |               |        |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|1 |Анкета підприємства установи, |        |207-212|   |
| |організації, завірена     |        |    |   |
| |печаткою підприємства     |        |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|2 |Баланс підприємства      |   1    |207-212|   |
| |               | ( z0396-99 ) |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|3 |Звіт про фінансові результати |   2    |207-212|   |
| |               | ( z0397-99 ) |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|4 |Звіт про рух грошових коштів |   3    |207-212|   |
| |               | ( z0398-99 ) |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|5 |Звіт про власний капітал   |   4    |207-212|   |
| |               | ( z0399-99 ) |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|6 |Примітки до фінансової    |   5    |207-212|   |
| |звітності           | ( z0904-00 ) |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|8 |Додаток до приміток до річної |   7    |207-212|   |
| |фінансової звітності     | ( z0060-07 ) |    |   |
| |"Розрахунок податкових різниць|        |    |   |
| |за даними бухгалтерського   |        |    |   |
| |обліку" за 2007 рік      |        |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|7 |Звіт з праці         |  1-ПВ міс.  | 223 |   |
| |               |( vb223202-07 )|    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|8 |Звіт з праці         | 1-ПВ кварт.  | 223 |   |
| |               |( va223202-07 )|    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|9 |Обстеження споживання     | 1-споживання |207-212|   |
| |продуктів та послуг у     |( va449202-07 )|    |   |
| |виробництві продукції (робіт, |        |    |   |
| |послуг) - річна, по підсумках |        |    |   |
| |роботи у 2007 році      |        |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|10|Звіт про наукову та      |  3-Н    | 220 |   |
| |науково-технічну діяльність  |( v234a202-07 )|    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|11|Обстеження технологічних   | 1-інновація  | 220 |   |
| |інновацій промислового    |( vb234202-07 )|    |   |
| |підприємства         |        |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|12|Звіт про дебіторську та    |  1-Б    |207-212|   |
| |кредиторську заборгованість  |( va187202-07 )|    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|13|Звіт про наявність та рух   |  11-ОЗ    |207-212|   |
| |основних засобів, амортизацію |( va219202-07 )|    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|14|Звіт про основні показники  | 1-підприєм  |207-212|   |
| |діяльності підприємства    |   річна   |    |   |
| |за 2007 рік          |( va300202-07 )|    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|15|Звіт про інвестиції в основний| 1-інвестиції |207-212|   |
| |капітал (капітальні вкладення)|( va254202-07 )|    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|16|Звіт про капітальні інвестиції| 2-інвестиції |207-212|   |
| |               |( vb254202-07 )|    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|18|Звіт підприємства       |  10-зез   |207-212|   |
| |(організації) про іноземні  |( vb264202-07 )|    |   |
| |інвестиції в Україну     |        |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|19|Звіт підприємства       |  13-зез   |207-212|   |
| |(організації) про інвестиції |( va264202-07 )|    |   |
| |з України в економіку     |        |    |   |
| |країн світу          |        |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|20|Зведена таблиця основних   |   ЗВ    |207-212|   |
| |показників, які комплексно  |        |    |   |
| |характеризують господарську  |        |    |   |
| |діяльність підприємства    |        |    |   |
| |за 2007 рік          |        |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|21|Звіт про наявність      |        |207-212|   |
| |законсервованих        |        |    |   |
| |основних фондів        |        |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|22|Довідкова інформація по    |        |207-212|   |
| |окремих показниках      |        |    |   |
| |фінансово-господарської    |        |    |   |
| |діяльності підприємств    |        |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|23|Кредиторська заборгованість  |   1-КЗ   |207-212|   |
| |підприємств (організацій)   |        |    |   |
| |по окремих показниках     |        |    |   |
| |звітності на 1 січня     |        |    |   |
| |2008 року           |        |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|24|Відомість результатів     |        |207-212|   |
| |інвентаризації        |        |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|25|Інформація про складання   |        |207-212|   |
| |договорів оренди нерухомого  |        |    |   |
| |та іншого окремого      |        |    |   |
| |індивідуального визначеного  |        |    |   |
| |майна, що належить до сфери  |        |    |   |
| |управління Мінпромполітики  |        |    |   |
| |України (зведена по      |        |    |   |
| |всіх об'єктах оренди)     |        |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|26|Розрахунок частини      |        |207-212|   |
| |прибутку (доходу), що     |        |    |   |
| |підлягає сплаті до      |        |    |   |
| |загального Фонду Державного  |        |    |   |
| |бюджету України за      |        |    |   |
| |результатами щоквартальної  |        |    |   |
| |фінансово-господарської    |        |    |   |
| |діяльності у 2007 році    |        |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|28|Податкова декларація на    |        |207-212|   |
| |додану вартість (наростаючим |        |    |   |
| |підсумком з початку року)   |        |    |   |
| |( z0250-97 )         |        |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|29|Розрахунок сплати єдиного   |        |207-212|   |
| |податку ( z0221-03 )     |        |    |   |
|----------------------------------------------------------------|
|            Окремо додати:              |
|----------------------------------------------------------------|
|1 |Декларація про валютні    |        | 212 |   |
| |цінності, що належать     |        |    |   |
| |резиденту України і      |        |    |   |
| |знаходяться за її межами   |        |    |   |
| |( z0018-96 )         |        |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|7 |Звіт про експорт (імпорт)   |  5-зез,   | 205 |   |
| |товарів, послуг        | ( z1034-04 ) |    |   |
| |               |  9-зез   |    |   |
| |               | ( z0611-02 ) |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|3 |Довідка про наявність готової |        |207-212|   |
| |продукції на складах     |        |    |   |
| |підприємства         |        |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|4 |Звіт "Про суми пільг в    |  1-ПП    | 140 |   |
| |оподаткуванні юридичних    | ( z0938-04 ) |    |   |
| |та фізичних осіб - суб'єктів |        |    |   |
| |підприємницької діяльності"  |        |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|5 |Показники виконання      |        | 403 |   |
| |фінансового плану за IV кв.  |        |    |   |
| |2007 р. і 2007 рік      |        |    |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|6 |Звіт керівника підприємства  |        | 403 |   |
|--+------------------------------+---------------+-------+------|
|7 |Пояснювальна записка до    |        |207-212|   |
| |річної звітності (подається  |        |    |   |
| |у 2-х примірниках)      |        |    |   |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. Звіт подається у тис.грн. без десяткового знаку.
 
 Заступник директора
 департаменту-начальник відділу
 фінансового моніторингу
 діяльності, методології
 бухгалтерського обліку
 та звітності          ___________      М.М.Шклярук
 
 Уповноважений галузевого
 управління           ___________      ___________
 
 Перевіряючи відділу фінансового
 моніторингу діяльності,
 методології бухгалтерського
 обліку та звітності       ___________      ___________
 
 
                   Додаток N 3
                   до наказу Мінпромполітики
                   України
                   14.12.2007 N 702
 
 
             МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ
    щодо забезпечення звітності за 2007 р. відповідно
    до діючих законодавчих і нормативних актів України
 
 
   З метою своєчасного і якісного складання річної фінансової,
статистичної і податкової звітності підприємствами і організаціями
незалежно від форм власності та господарювання сфери державного
регулювання галузей економіки Мінпромполітики України, звітність
подається в обсязі форм згідно з "Актом прийомки річної звітності"
у терміни, передбачені графіком подання звітності за 2007 рік у
відповідності з наказом Мінпромполітики України N від 2007 р.
 
   При складанні звітності користуватись Законом України "Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" N 996-XIV
( 996-14 ) від 16.07.99 р. зі змінами і доповненнями, Положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими
наказами Міністерства фінансів України зі змінами і доповненнями,
постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку
подання фінансової звітності" N 419 ( 419-2000-п ) від 28.02.2000
р. та постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 р. N 601
( 601-2006-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 28 лютого 2000 р. N 419" і у відповідності з нижче
викладеними вимогами.
 
   Всі форми фінансової і статистичної звітності складаються в
тисячах гривень без десяткових знаків. Декларація з податку на
прибуток підприємства ( z0271-03 ) і Податкова декларація з
податку на додану вартість ( z0250-97 ) складаються у тисячах
гривень з одним десятковим знаком наростаючим підсумком з початку
року.
 
   При складанні  річної  звітності слід звернути увагу на
заповнення всіх реквізитів, передбачених  формами  звітності.
Показники у формах звітності слід писати розбірливо і чітко.
Звітність  подається  у  твердій  обгортці  з  прошитими  і
пронумерованими сторінками у порядку, вказаному в акті прийому
звітності. Акт складається у двох примірниках, один з яких
залишається у Міністерстві, другий з підписом перевіряючого - у
підприємства (організації).
 
   Подання фінансової звітності повинно супроводжуватися листом
за підписом керівника підприємства, в якому зазначається перелік
форм фінансової, статистичної та податкової звітності та додатків
до них.
 
   Всі господарські операції, які відбувались на підприємстві
мають бути  відображені  із  застосуванням  Плану  рахунків,
затвердженого наказом Мінфіну України N 291 ( z0892-99 ) від
30.11.99 р. із змінами і доповненнями.
 
   З метою  створення реальної інформаційної бази даних по
підприємствах і організаціях Мінпромполітики звернути увагу на
заповнення титульного листа форми N 1 "Баланс  підприємства"
( z0396-99 ) та інших форм звітності (повна і чітка назва
підприємства, організації, територія, форма власності з відміткою
відсотків державної власності, орган державного управління, галузь
і вид діяльності, одиниця виміру, повна адреса, реєстраційний
номер, прізвище і номер телефону (факсу) керівника і головного
бухгалтера,  банківські  реквізити,  номер  свідоцтва  та
індивідуальний номер платника податку на додану вартість, код
ЄДРПОУ).
 
   Необхідно видати наказ по підприємству щодо складання та
подання річної фінансової, статистичної і податкової звітності по
підсумках роботи за  звітний  рік.  Організувати  необхідний
інструктаж для працівників, які будуть приймати участь у складанні
річної звітності, з метою забезпечення достовірності фінансових
результатів і формування звітності в програмі "Бест-звіт".
 
 Заступник директора департаменту -
 начальник відділу фінансового
 моніторингу діяльності,
 методології бухгалтерського
 обліку та звітності                  М.М.Шклярук
 
 
                   Додаток N 4
                   до наказу Мінпромполітики
                   України
                   14.12.2007 N 702
 
 
               ГРАФІК
    подання фінансових і статистичних звітів за 2007 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
|N п/п|         Галузь        |  Дата подання  |
|   |                   |    звіту    |
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 1 |Підприємства меблевої промисловості  | 29 січня 2008 року|
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 2 |Підприємства легкої промисловості   | 29 січня 2008 року|
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 3 |Підприємства гірничо-рудної      | 30 січня 2008 року|
|   |промисловості             |          |
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 4 |Підприємства важкого і транспортного | 31 січня 2008 року|
|   |машинобудування            |          |
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 5 |Підприємства автомобільної      | 1 лютого 2008 року|
|   |промисловості             |          |
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 6 |Підприємства кольорової металургії  | 4 лютого 2008 року|
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 7 |Підприємства металургійної      | 5 лютого 2008 року|
|   |промисловості             |          |
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 8 |Підприємства науково-технологічного  | 6 лютого 2008 року|
|   |забезпечення             |          |
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 9 |Підприємства оборонної промисловості | 7 лютого 2008 року|
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 10 |Підприємства оборонної промисловості | 8 лютого 2008 року|
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 11 |Підприємства оборонної промисловості |11 лютого 2008 року|
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 12 |Підприємства оборонного        |11 лютого 2008 року|
|   |співробітництва            |          |
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 13 |Підприємства тракторного і      |12 лютого 2008 року|
|   |сільськогосп. машинобудув.      |          |
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 14 |Підприємства хімічної промисловості  |12 лютого 2008 року|
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 15 |Підприємства хімічної промисловості  |13 лютого 2008 року|
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 16 |Підприємства хімічної промисловості  |14 лютого 2008 року|
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 17 |Підприємства телекомунікаційних    |14 лютого 2008 року|
|   |систем                |          |
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 18 |Підприємства авіаційної промисловості |15 лютого 2008 року|
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 19 |Підприємства авіаційної промисловості |18 лютого 2008 року|
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 20 |Підприємства авіаційної промисловості |19 лютого 2008 року|
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 21 |Підприємства радіоелектронної     |19 лютого 2008 року|
|   |промисловості             |          |
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 22 |Підприємства радіоелектронної     |20 лютого 2008 року|
|   |промисловості             |          |
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 23 |Підприємства суднобудування      |21 лютого 2008 року|
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 24 |Підприємства суднобудування      |22 лютого 2008 року|
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 25 |Підприємства вир-ва боєприпасів та  |22 лютого 2008 року|
|   |вибухових речовин           |          |
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 26 |Підприємства верстато-інструментальної|25 лютого 2008 року|
|   |промисловості             |          |
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 27 |Підприємства енергетичного і хімічного|25 лютого 2008 року|
|   |машинобуд.              |          |
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 28 |Підприємства енергетичного і хімічного|26 лютого 2008 року|
|   |машинобуд.              |          |
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 29 |Підприємства приладобудування     |26 лютого 2008 року|
|-----+--------------------------------------+-------------------|
| 30 |Підприємства приладобудування     |27 лютого 2008 року|
------------------------------------------------------------------
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner