Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 225 від 14.04.2008

Про внесення змін до наказу Мінпромполітики України від 14.12.2007 р. N 707


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
          14.12.2007 N 1677/0/16-07
 
 
        Про затвердження Плану діяльності
        з підготовки МКТ України проектів
         регуляторних актів на 2008 рік
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                     культури і туризму
    N 898/0/16-08 ( v0898655-08 ) від 12.08.2008
    N 1012/0/16-08 ( v1012655-08 ) від 29.09.2008
    N 1104/0/16-08 ( v1104655-08 ) від 17.10.2008
    N 1403/0/16-08 ( v1403655-08 ) від 21.11.2008
    N 1563/0/16-08 ( v1563655-08 ) від 11.12.2008 }
 
 
 
   На виконання вимог статті 7 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити План діяльності з підготовки МКТ  України
проектів регуляторних актів на 2008 рік (додається).
 
   2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                       Ю.П.Богуцький
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   культури і туризму України
                   14.12.2007 N 1677/0/16-07
 
 
                ПЛАН
        діяльності з підготовки МКТ України
       проектів регуляторних актів на 2008 рік
 
 
------------------------------------------------------------------------
| N | Назва проекту | Ціль прийняття | Назва урядових |  Строк  |
|п/п| регуляторного | регуляторного |органів державного| підготовки |
|  |   акта   |   акта    | управління, або | проектів |
|  |        |         |  структурних  |регуляторних|
|  |        |         |  підрозділів  |  актів  |
|  |        |         |  центрального  |      |
|  |        |         |  апарату МКТ  |      |
|  |        |         |   України,   |      |
|  |        |         |відповідальних за |      |
|  |        |         |  розроблення  |      |
|  |        |         |   проектів   |      |
|  |        |         |регуляторних актів|      |
|---+----------------+-----------------+------------------+------------|
| 1 |    2    |    3     |    4     |   5   |
|---+----------------+-----------------+------------------+------------|
|1. |Проект наказу  |Приведення у   |Управління оплати | Протягом |
|  |"Про внесення  |відповідність до |праці та бюджетних| 2008 року |
|  |змін до     |законодавства  |програм      |      |
|  |спільного наказу|України     |Міністерства   |      |
|  |Міністерства  |спільного наказу |культури і туризму|      |
|  |культури і   |Міністерства   |України      |      |
|  |мистецтв    |культури і    |         |      |
|  |України,    |мистецтв України,|         |      |
|  |Міністерства  |Міністерства   |         |      |
|  |фінансів    |фінансів України,|         |      |
|  |України,    |Міністерства   |         |      |
|  |Міністерства  |економіки    |         |      |
|  |економіки    |України від   |         |      |
|  |України від   |21.12.99     |         |      |
|  |21.12.99    |N 732/306/152  |         |      |
|  |N 732/306/152" |( z0923-99 )   |         |      |
|  |        |"Про затвердження|         |      |
|  |        |Порядку надання |         |      |
|  |        |платних послуг  |         |      |
|  |        |закладами    |         |      |
|  |        |культури і    |         |      |
|  |        |мистецтв"    |         |      |
|---+----------------+-----------------+------------------+------------|
|2. |Наказ МКТ "Про |Прийняття    |Відділ аналізу та | Протягом |
|  |затвердження  |Інструкції    |прогнозування   | 2008 року |
|  |Інструкції з  |сприятиме    |музейної справи  |      |
|  |обліку,     |запровадженню  |Департаменту   |      |
|  |зберігання та  |механізмів    |мистецтва і    |      |
|  |використання  |вдосконалення  |регіональної   |      |
|  |музейних    |обліку,     |політики     |      |
|  |предметів і   |зберігання та  |         |      |
|  |музейних    |використання   |         |      |
|  |колекцій    |музейних     |         |      |
|  |державної    |предметів і   |         |      |
|  |частини     |музейних     |         |      |
|  |Музейного фонду |колекцій     |         |      |
|  |України     |         |         |      |
|---+----------------+-----------------+------------------+------------|
|3. |Наказ МКТ "Про |Прийняття    |Відділ аналізу та | Протягом |
|  |затвердження  |Порядку врегулює |прогнозування   | 2008 року |
|  |Порядку     |відносини між  |музейної справи  |      |
|  |передання    |музеями та іншими|Департаменту   |      |
|  |музейних    |юридичними    |мистецтва і    |      |
|  |предметів    |особами щодо   |регіональної   |      |
|  |державної    |передання    |політики     |      |
|  |частини     |музейних     |         |      |
|  |Музейного фонду |предметів на   |         |      |
|  |України на   |тимчасове    |         |      |
|  |тимчасове    |експонування та |         |      |
|  |експонування"  |посилить контроль|         |      |
|  |        |за їх обліком і |         |      |
|  |        |використанням  |         |      |
|---+----------------+-----------------+------------------+------------|
|4. |Спільний наказ |Проект наказу  |Відділ      | I квартал |
|  |Державного   |розроблятиметься |регуляторної   | 2008 року |
|  |комітету України|з метою     |політики     |      |
|  |з питань    |дотримання    |управління    |      |
|  |регуляторної  |принципів    |правової політики |      |
|  |політики та   |державної    |Держтуризмкурортів|      |
|  |підприємництва і|регуляторної   |         |      |
|  |Міністерства  |політики,    |         |      |
|  |культури і   |визначення    |         |      |
|  |туризму України |порядку     |         |      |
|  |"Про      |проведення    |         |      |
|  |затвердження  |перевірки щодо  |         |      |
|  |порядку контролю|дотримання    |         |      |
|  |за додержанням |ліцензіатами   |         |      |
|  |Ліцензійних умов|Ліцензійних   |         |      |
|  |провадження   |умов, а також  |         |      |
|  |туроператорської|впорядкування  |         |      |
|  |та турагентської|діяльності, що  |         |      |
|  |діяльності"   |здійснюється   |         |      |
|  |        |туроператорами  |         |      |
|  |        |та турагентами, |         |      |
|  |        |захисту прав та |         |      |
|  |        |інтересів    |         |      |
|  |        |держави в галузі |         |      |
|  |        |туризму,     |         |      |
|  |        |споживачів    |         |      |
|  |        |туристичних   |         |      |
|  |        |послуг,     |         |      |
|  |        |туроператорів і |         |      |
|  |        |турагентів;   |         |      |
|  |        |впровадження   |         |      |
|  |        |дієвого механізму|         |      |
|  |        |здійснення    |         |      |
|  |        |контролю за   |         |      |
|  |        |організацією   |         |      |
|  |        |обслуговування  |         |      |
|  |        |вітчизняних та  |         |      |
|  |        |іноземних    |         |      |
|  |        |споживачів    |         |      |
|  |        |туристичних   |         |      |
|  |        |послуг,     |         |      |
|  |        |забезпечення   |         |      |
|  |        |рівності прав та |         |      |
|  |        |законних     |         |      |
|  |        |інтересів всіх  |         |      |
|  |        |суб'єктів    |         |      |
|  |        |туристичної   |         |      |
|  |        |галузі      |         |      |
|---+----------------+-----------------+------------------+------------|
|5. |Державна система|Підвищення    |Державна служба  |  Грудень |
|  |класифікації  |якості послуг,  |туризму і     | 2008 року |
|  |готелів та інших|які надаються  |курортів     |      |
|  |засобів     |готелями та   |         |      |
|  |розміщення на  |іншими засобами |         |      |
|  |відповідність  |розміщення    |         |      |
|  |певній категорії|         |         |      |
|---+----------------+-----------------+------------------+------------|
|6. |Закон України  |Приведення    |Управління    | Протягом |
|  |"Про внесення  |положень Закону |правової політики | 2008 року |
|  |змін до Закону |України "Про   |Державної служби |      |
|  |України "Про  |туризм" у    |туризму і     |      |
|  |туризм"     |відповідність до |курортів     |      |
|  |        |положень ст. 4  |         |      |
|  |        |Закону України  |         |      |
|  |        |"Про дозвільну  |         |      |
|  |        |систему у сфері |         |      |
|  |        |господарської  |         |      |
|  |        |діяльності"   |         |      |
|---+----------------+-----------------+------------------+------------|
|7. |Проект постанови|Затвердження   |Державна     |  Жовтень |
|  |Кабінету    |критеріїв    |служба туризму  | 2008 року |
|  |Міністрів    |розподілу    |і курортів    |      |
|  |України "Про  |суб'єктів    |         |      |
|  |затвердження  |господарювання  |         |      |
|  |критеріїв    |за ступенями   |         |      |
|  |розподілу    |ризику їх    |         |      |
|  |суб'єктів    |господарської  |         |      |
|  |господарювання |діяльності в   |         |      |
|  |за ступенями  |туристичній   |         |      |
|  |ризику їх    |сфері та     |         |      |
|  |господарської  |періодичності  |         |      |
|  |діяльності в  |здійснення    |         |      |
|  |туристичній   |нагляду     |         |      |
|  |сфері та    |(контролю) за  |         |      |
|  |періодичності  |якістю наданих  |         |      |
|  |здійснення   |туристичних   |         |      |
|  |нагляду     |послуг      |         |      |
|  |(контролю) за  |         |         |      |
|  |якістю наданих |         |         |      |
|  |туристичних   |         |         |      |
|  |послуг"     |         |         |      |
|---+----------------+-----------------+------------------+------------|
|  |Проект     |Забезпечення   |Державна служба  | Протягом  |
|  |постанови    |практичної    |з питань     | 2008 року |
|  |Кабінету    |реалізації    |національної   |      |
|  |Міністрів    |Закону України  |культурної    |      |
|  |України "Про  |"Про основні   |спадщини     |      |
|  |затвердження  |засади      |         |      |
|  |критеріїв    |державного    |         |      |
|  |розподілу    |нагляду     |         |      |
|  |суб'єктів    |(контролю) у   |         |      |
|  |господарювання |сфері      |         |      |
|  |за ступенем   |господарської  |         |      |
|  |ризику їх    |діяльності"   |         |      |
|  |господарської  |( 877-16 )    |         |      |
|  |діяльності для |щодо розподілу  |         |      |
|  |об'єктів    |суб'єктів    |         |      |
|  |культурної   |господарювання  |         |      |
|  |спадщини та   |за ступенем   |         |      |
|  |визначення   |ризику їх    |         |      |
|  |періодичності  |господарської  |         |      |
|  |здійснення   |діяльності для  |         |      |
|  |заходів     |об'єктів     |         |      |
|  |державного   |культурної    |         |      |
|  |нагляду     |спадщини та   |         |      |
|  |(контролю)"   |періодичності  |         |      |
|  |        |здійснення    |         |      |
|  |        |заходів     |         |      |
|  |        |державного    |         |      |
|  |        |нагляду     |         |      |
|  |        |(контролю)    |         |      |
|---+----------------+-----------------+------------------+------------|
|  |Проект Закону  |Удосконалення  |Департамент    |Листопад - |
|  |України "Про  |діючих      |мистецтва і    | грудень  |
|  |внесення змін  |механізмів    |регіональної   |      |
|  |до статті 2   |реалізації    |політики (відділ |      |
|  |Закону України |державної    |музичного та   |      |
|  |"Про гастрольні |політики в    |циркового     |      |
|  |заходи в    |організації   |мистецтва).    |      |
|  |Україні".    |гастрольної   |         |      |
|  |        |справи в     |         |      |
|  |        |Україні,     |         |      |
|  |        |приведення у   |         |      |
|  |        |відповідність  |         |      |
|  |        |до Закону    |         |      |
|  |        |України "Про   |         |      |
|  |        |дозвільну    |         |      |
|  |        |систему у сфері |         |      |
|  |        |господарської  |         |      |
|  |        |діяльності"   |         |      |
|  |        |( 2806-15 ) та  |         |      |
|  |        |законодавчого  |         |      |
|  |        |закріплення   |         |      |
|  |        |Порядку     |         |      |
|  |        |оформлення та  |         |      |
|  |        |видачі      |         |      |
|  |        |свідоцтва про  |         |      |
|  |        |проведення    |         |      |
|  |        |гастрольного   |         |      |
|  |        |заходу.     |         |      |
|---+----------------+-----------------+------------------+------------|
|  |Проект     |Приведення у   |Департамент    |Листопад - |
|  |постанови    |відповідність  |мистецтва і    | грудень  |
|  |Кабінету    |до Закону    |регіональної   |      |
|  |Міністрів    |України "Про   |політики (відділ |      |
|  |України "Про  |дозвільну    |музичного та   |      |
|  |затвердження  |систему у сфері |циркового     |      |
|  |Порядку     |господарської  |мистецтва).    |      |
|  |оформлення та  |діяльності"   |         |      |
|  |видачі     |( 2806-15 )   |         |      |
|  |свідоцтва про  |Порядку     |         |      |
|  |проведення   |оформлення та  |         |      |
|  |гастрольного  |видачі      |         |      |
|  |заходу".    |свідоцтва про  |         |      |
|  |        |проведення    |         |      |
|  |        |гастрольного   |         |      |
|  |        |заходу та    |         |      |
|  |        |удосконалення  |         |      |
|  |        |діючих      |         |      |
|  |        |механізмів    |         |      |
|  |        |реалізації    |         |      |
|  |        |державної    |         |      |
|  |        |політики в    |         |      |
|  |        |організації   |         |      |
|  |        |гастрольної   |         |      |
|  |        |справи в     |         |      |
|  |        |Україні.     |         |      |
|---+----------------+-----------------+------------------+------------|
|  |Проект Закону  |Удосконалення  |Державна служба  |  Грудень |
|  |України "Про  |дозвільної    |кінематографії  |      |
|  |внесення змін до|системи у сфері |         |      |
|  |статті 15 Закону|господарської  |         |      |
|  |України "Про  |діяльності та  |         |      |
|  |кінематографію" |приведення актів |         |      |
|  |        |законодавства у |         |      |
|  |        |відповідність до |         |      |
|  |        |Закону України  |         |      |
|  |        |"Про дозвільну  |         |      |
|  |        |систему у сфері |         |      |
|  |        |господарської  |         |      |
|  |        |діяльності"   |         |      |
|  |        |( 2806-15 )   |         |      |
|---+----------------+-----------------+------------------+------------|
|  |Проект постанови|Забезпечення   |Державна служба  | Грудень  |
|  |Кабінету    |дієвого впливу  |кінематографії  |      |
|  |Міністрів    |на ситуацію на  |         |      |
|  |України "Про  |кінотелевіде-  |         |      |
|  |внесення змін  |оринку шляхом  |         |      |
|  |до постанови  |приведення    |         |      |
|  |Кабінету    |Положення про  |         |      |
|  |Міністрів    |державне     |         |      |
|  |України     |посвідчення на  |         |      |
|  |від 17 серпня  |право      |         |      |
|  |1998 року    |розповсюдження і |         |      |
|  |N 1315 "Про   |демонстрування  |         |      |
|  |затвердження  |фільмів до    |         |      |
|  |Положення про  |міжнародних угод |         |      |
|  |державне    |та міжнародної  |         |      |
|  |посвідчення на |практики у сфері |         |      |
|  |право      |кінотелевіде-  |         |      |
|  |розповсюдження і|оринку      |         |      |
|  |демонстрування |         |         |      |
|  |фільмів"    |         |         |      |
------------------------------------------------------------------------
{ План в редакції Наказу Міністерства  культури  і туризму
N  898/0/16-08 ( v0898655-08 ) від 12.08.2008; із змінами,
внесеними згідно з Наказами Міністерства культури і туризму
N 1012/0/16-08 ( v1012655-08 ) від 29.09.2008, N 1104/0/16-08
( v1104655-08 ) від 17.10.2008, N 1403/0/16-08 ( v1403655-08 ) від
21.11.2008, N 1563/0/16-08 ( v1563655-08 ) від 11.12.2008 }
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner