Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 117 від 10.04.2008

Про відновлення діяльності ТК 107


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            13.12.2007 N 916
 
 
     Про затвердження галузевої інноваційної програми
     "Створення системи біржової торгівлі ф'ючерсними
           контрактами на зерно"
 
 
   Відповідно до Закону  України  "Про  державну  підтримку
сільського господарства України" ( 1877-15 ), згідно з дорученням
Кабінету Міністрів України від 12.11.07 N 47264/0/1-07, пунктів 18
та  19  Протоколу  наради  за  участю Президента України і
Прем'єр-міністра України від 2 листопада 2007 року "Про стан справ
у  сфері  ціноутворення та заходи щодо забезпечення цінової
стабільності" та з метою удосконалення біржового ринку зерна
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  галузеву  інноваційну  програму "Створення
системи біржової торгівлі ф'ючерсними контрактами на зерно", що
додається.
 
   2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики Гадзало Я.М.
 
 Міністр                        Ю.Ф.Мельник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   13.12.2007 N 916
 
 
         ГАЛУЗЕВА ІННОВАЦІЙНА ПРОГРАМА
     "Створення системи біржової торгівлі ф'ючерсними
           контрактами на зерно"
 
 
            Загальні положення
 
   Біржова торгівля  є  універсальним  механізмом  ринкової
організації, масштабом використання якого можна вимірювати стан
розвитку економіки країни. Недооцінка на загальнодержавному рівні
ролі бірж як єдино можливих інституцій, які здатні управляти
організованими ринками товарних ресурсів, є великою помилкою на
державному рівні.
   Становлення організованих  сегментів  товарного   ринку
відбувалося  без державної підтримки. Існуючий стан товарних
ринків, їх регулювання та професійна  підтримка  не  цілком
відповідають  мінімально  необхідним передумовам запровадження
товарних деривативів у  формі  ф'ючерсних  контрактів.  Крім
активізації торгівлі товарами сільськогосподарського виробництва,
важливою умовою організації ф'ючерсної торгівлі є забезпечення
прозорих механізмів ціноутворення. Забезпечення цього можливе лише
за умов активної біржової торгівлі відповідними товарами.
   Державна політика впродовж найближчих років має ґрунтуватися
на визнанні біржової торгівлі пріоритетом розвитку ф'ючерсного
зернового ринку в процесі його адаптації до світових стандартів
функціонування. Сучасна біржова торгівля  та  інфраструктурні
інституції,  що  її обслуговують, мають бути належним чином
удосконалені і в повній мірі задовольняти суспільні потреби щодо
справедливості вартісних показників, ліквідності та прозорості
інформації щодо правочинів, які укладаються на біржах.
   Створення інфраструктури  ф'ючерсної торгівлі є наступним
головним  фактором  розвитку  ринку  товарних  деривативів.
Найважливіші  функції  в  організації  ф'ючерсної  торгівлі
покладаються на клірингову палату, яка  повинна  забезпечити
гарантії виконання умов ф'ючерсних контрактів незалежно від стану
товарних ринків та економіки в цілому. Розробкою та погодженням
умов серій ф'ючерсних контрактів, що випускаються у вільний обіг,
повинна займатися спеціалізована на товарних деривативах структура
з незалежним статусом та професійним складом персоналу.
   Без здійснення реальних кроків, спрямованих на концентрацію
торгівлі на регульованій в сучасний спосіб ф'ючерсній біржі зерна
і забезпечення конкурентноздатності ф'ючерсного зернового ринку,
Україна  не зможе нарощувати інвестиційний потенціал і бути
інвестиційно привабливою, як для вітчизняних, так і іноземних
інвесторів.
   Сучасний стан аграрного ринку терміново потребує створення
консолідованої біржової торгівлі зерном, стабілізації цін та їх
наближення до справедливої вартості зерна. Це позначається і на
внутрішньому  ринку, де ціни на зерно штучно утримуються у
порівнянні із світовими на більш низькому  рівні.  Торгівля
відбувається  здебільшого  на  позабіржовому ринку, де немає
прозорості цін та вільного входу для усіх бажаючих та, відповідно,
не створено умов для відкритої конкуренції.
 
             Мета програми
 
   Метою галузевої  інноваційної програми "Створення системи
біржової торгівлі ф'ючерсними контрактами на зерно" є:
   удосконалення, стабілізація біржового ринку зерна та надання
нових конкурентних послуг на цьому ринку шляхом створення умов для
підвищення ефективності господарської діяльності його суб'єктів
через запровадження реальних механізмів управління фінансовими
ризиками  та  визначення  прогнозованих цін для забезпечення
реалістичного планування їх виробничо-комерційної діяльності;
   визначення засад організації і функціонування біржового ринку
сільськогосподарської продукції з урахуванням реальної економічної
ситуації;
   удосконалення форм   організації   оптового    ринку
сільськогосподарської продукції;
   відпрацювання методологічної бази з підготовки законодавчих
актів  та нормативних документів з питань ринку і біржової
діяльності;
   розроблення механізму  удосконалення  взаємовідносин  між
сільськогосподарськими товаровиробниками та іншими операторами
ринку;
   опрацювання методів застосування сучасних технологій біржової
торгівлі товарними деривативами;
   розроблення методик  і  програм  моніторингу  біржової
діяльності;
   підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва та
досягнення паритету цін на продукцію сільського господарства і
промисловості.
   Мета програми  підпорядкована  створенню ф'ючерсної біржі
зерна, на якій будуть укладатися ф'ючерсні контракти, завдяки яким
буде здійснюватися управління ризиком і уникнення цінових коливань
на сільськогосподарську продукцію (зерно).
   Мета програми  відповідає пріоритетним напрямам державної
політики, визначеним у нормативно-правових актах.
 
          Основні завдання програми:
 
   Основними завданнями програми є:
   здійснення державного  регулювання та створення умов для
ефективного функціонування біржового ринку;
   визначення засад  та  принципів,  на яких базуватиметься
розвиток та функціонування інфраструктури біржового ринку;
   забезпечення продовольчої безпеки країни через формування
відкритих та прозорих умов для ціноутворення на біржовому ринку,
спрямованих  на  зростання  ефективності сільськогосподарських
підприємств, підвищення якості та доступності для споживачів
основних видів продовольства;
   надання можливостей   виробників   сільськогосподарської
продукції страхуватися від цінових коливань шляхом використання
біржових інструментів.
 
        Принципи розвитку біржового ринку
         сільськогосподарської продукції
 
   Розвиток біржового ринку сільськогосподарської продукції буде
базуватися на наступних принципах:
   використання важелів  державного  регулювання  розвитку
біржового ринку як одного з елементів інфраструктури, що найбільш
повно забезпечує співвідношення пропонування і попиту, адекватне
відображення цін, гарантію  виконання  угод,  легальність  і
прозорість трансакцій;
   координація діяльності бірж з питань  цінової  політики,
організації та проведення торгів, стандартизації біржових товарів,
сертифікації бірж і діяльності біржових посередників та з інших
питань;
   гарантування укладання і ліквідності біржових угод, створення
клірингу у біржовій системі;
   відкритість і прозорість біржового ринку для  продавців,
покупців, податкових, банківських, страхових і зерно торгових
компаній;
   повне інформаційне   охоплення   біржової   діяльності,
обов'язковість та оперативність звітності про біржові торги,
пропонування та попиту на продукцію, цін та умов поставок і
розрахунків;
   недопущення не  біржових заходів (зокрема адміністрування
тощо) впливу на ціни, розрахунки, поставки продукції, стандарти
тощо;
   регулювання біржового ринку шляхом  впровадження  системи
державних інтервенцій.
 
     Сучасний стан та основні етапи розвитку біржової
      торгівлі сільськогосподарською продукцією
 
   Сучасний стан розвитку  біржової  торгівлі  відзначається
низькою  питомою  вагою  бірж  в  обсягах  оптової торгівлі
сільськогосподарською продукцією пов'язана з недооцінкою їх ролі
як інституцій, що формують ринкове середовище та управляють
ризиками.
   На даний час на товарних біржах України укладаються два види
контрактів - спотові та форвардні. Разом з тим форвардні контракти
дещо відрізняються від тих, що застосовуються в міжнародній
практиці. Недосконалою сьогодні є і технологія проведення торгів
на товарних ринках. Біржові посередники фахово підготовлені лише з
питань проведення аукціонів.
   Строкові стандартизовані контракти - ф'ючерси - повинні стати
альтернативою застосовуваним на практиці форвардним контрактам.
   Аналіз процесу ціноутворення на ринку торгівлі цукром та
деякими іншими видами сільгосппродукції, а саме пшениці, муки,
ситуація з ціною на енергоресурси в останній період підтверджує
необхідність  запровадження  ринку  ф'ючерсних  та  опціонних
контрактів. Саме ф'ючерсна біржа в Україні стане базою для
інформування широкого загалу про тенденції світових ринків та цін
у порівнянні з майбутніми змінами внутрішніх цін з світовими.
   Впровадження ф'ючерсного  ринку  розширить  ефективність
перерозподілу цінових ризиків, основна економічна функція яких -
хеджування, тобто страхування від зміни цін на ринку капіталів
шляхом їх фіксації на день укладення правочину, та підвищить
інформативність оптового товарного ринку, створить уніфіковані
умови для розвитку біржової торгівлі похідними (деривативами),
базовим активом яких можуть бути інші фінансові та/або товарні
ресурси, що в свою чергу сприятиме прискореному формуванню в
Україні цілісного та інвестиційно привабливого товарного ринку,
інтеграції у європейський та світові ринки.
   Необхідна законодавчо  обумовлена  концентрація  торгівлі
строковими контрактами на національній ф'ючерсній біржі, що стане
запорукою створення конкурентного середовища  для  визначення
реальної справедливої ціни на зерно, оскільки основною умовою
функціонування ф'ючерсних  ринків  є  гарантування  виконання
правочинів  купівлі-продажу,  що  укладаються на організаторі
торгівлі.
   Використання ф'ючерсних  контрактів  на  зерно  не  буде
ефективним в разі недостатнього розвитку ринку самого зерна.
Невизначеність майбутніх цін, високий ризик цінових коливань, яких
можна уникати за допомогою ф'ючерсного контракту, в  деяких
випадках може бути важливою перешкодою на шляху до формування
організованого ринку того чи іншого базового активу. Крім того,
можливість дострокового виходу учасника з ринку іноді буває
принциповою для обмежених у часі та ресурсах інвесторів.
   Тому є важливою унікальна функція ф'ючерсних контрактів, що
безперечно корисна як професійним учасникам, так і опосередкованим
товаровиробникам та підприємцям, а також пересічним громадянам,
яка полягає у відкритій для всіх демонстрації обґрунтованих
товарних цін, які очікуються у майбутньому всіма учасниками
біржової ф'ючерсної торгівлі. Світовий досвід переконує, що такий
прогноз найчастіше буває найкращим.
   На національній ф'ючерсній біржі зерна уже в перший рік
функціонування мають бути забезпечені:
   - невисокі депозитні внески (маржа);
   - висока ліквідність;
   - можливість страхових операцій.
   Вищезазначені чинники дозволять працювати на біржі широкому
загалу біржових посередників та фінансистів.
   Ф'ючерсний ринок   потрібний  державі  для  виконання
макроекономічних функцій - ціноутворення на сировину, капітал,
страхування ризику від негативних змін цін та курсу валют,
інформаційної, стабілізаційної, оскільки діє як чутливий барометр,
що офіційно визначає і стабілізує ціни на ресурси, вносячи
стабілізаційний ефект в економічну діяльність в цілому.
   В даний час інтереси учасників біржового ринку захищені не в
певній мірі. На вітчизняних товарних біржах виконуються лише
35-70% угод, укладених під час торговельних сесій, оскільки
неможливо перевірити виконання укладених контрактів і неможливо
змусити  контрагентів  виконати  умови  цих  контрактів  без
відпрацьованої єдиної системи клірингових розрахунків.
   Додаткову надійність  ринкам  строкових  угод  надають
централізований кліринг і розрахунки, внаслідок чого такі ринки
мають  лише  одного  контрагента за своїми угодами в особі
клірингової установи, яка обслуговує біржову  торгівлю.  Для
управління ризиками і розвитку ринку біржова строкова секція
спільно з кліринговою палатою формує системи фінансової безпеки і
підтримки ліквідності цього ринку.
   Клірингова установа має забезпечити облік зобов'язань за
угодами, залік зустрічних вимог, організацію взаєморозрахунків,
забезпечення фінансових гарантій тощо. Найпоширенішою практикою є
надання цих послуг відокремленою від біржі кліринговою установою,
хоча на багатьох ринках кліринг може  здійснювати  біржовий
підрозділ або установа, створена при переважній участі біржі при
її засновництві. Ці підходи можна застосувати при створенні
розрахунково-клірингової установи для обслуговування ф'ючерсної
зернової біржі.
   Грошові розрахунки  після  клірингу  має  здійснювати
розрахункова установа чи банк, функції якої (якого) обов'язково
відокремлюються від біржі. Не виключене поєднання клірингу та
розрахунків в одній юридичній особі, діяльність якої теж не може
поєднуватися з біржовою торгівлею.
   Спеціальне законодавство про ринки строкових інструментів в
Україні поки що відсутнє, але при його розробці мають бути
враховані стандартні операційні вимоги до провадження клірингу та
розрахунків.
   Враховуючи універсальний характер вітчизняних бірж, доцільно
на  законодавчому рівні передбачити можливість функціонування
розрахунково-клірингової установи, яка комплексно обслуговуватиме
як  торгівлю  зерном, як таким, так і укладення ф'ючерсних
контрактів. Така установа може бути зареєстрована як небанківська
фінансова установа, що здійснює грошовий кліринг і розрахунки.
   Створення розрахунково-клірингової установи, її технологічне
та програмне забезпечення потребують значних коштів і навряд чи
будуть можливі без участі держави щодо їх фінансування.
   Поєднання біржової торгівлі товаром (зерновою продукцією) з
торгівлею ф'ючерсними контрактами сприятиме:
   1) зменшенню  витрат біржі, що позитивно позначиться на
біржових зборах, які утримуються з учасників ринку;
   2) економії  матеріально-технічних  ресурсів,  можливості
використання кваліфікації та досвіду біржових спеціалістів, які
забезпечують  торгівельний  процес на "основному" ринку, для
організації ринку строкових угод;
   3) можливості створення єдиної торговельної і розрахункової
системи та максимальної уніфікації біржових правил;
   4) створенню реальних умов для диверсифікації ризиків і
зменшення прямої залежності учасників торгівлі від волатильності
ринків.
   Виходячи з цього та з метою захисту біржі від ризику не
поставки продавцем предмету контракту, при виборі біржі, за участю
(або на базі) якої буде створюватись ф'ючерсна зернова біржа,
вибір повинен здійснюватись з урахуванням наявності та дієвості
біржової інфраструктури, яка має включати:
   1) організацію зберігання (власні склади, зерносховища, їх
оренда або на відповідальному зберіганні);
   2) організація перевезення (транспорт, роботи, пов'язані з
завантаженням чи розвантаженням);
   3) організація експертної оцінки, контролю якості.
   При виборі товарної біржі доцільно також зважати на такі
основні показники її діяльності протягом останніх періодів:
   1) структура обсягів укладених правочинів;
   2) питома вага біржі в загальному обсязі укладених на біржі
контрактів щодо товарно-сировинної продукції;
   3) товарна структура укладених контрактів;
   4) товарна структура виконаних контрактів;
   5) обсяги   правочинів   за   типами   контрактів
(внутрішній/експортний  контракт  спот,  внутрішній/експортний
контракт форвард) щодо первинного базового активу;
   6) структура укладених правочинів за базисом поставки;
   7) обсяги укладених правочинів за класами товару тощо.
   Ефективний контроль за ф'ючерсною біржею зерна  потребує
адекватних ресурсів і відповідним чином підготовленого персоналу,
підвищення кваліфікації біржових посередників, оскільки складний
характер  операцій,  досконалість  багатьох  шахрайських схем
потребують високого професіоналізму та досвідченості.
   Окремі підходи у законодавстві і біржових правилах мають бути
застосовані до посередників при біржовій торгівлі деривативами та
до  їх  клієнтів - хеджерів. Посередники на ринку товарних
деривативів є брокерами біржі, яка організовує торгівлю біржовим
товаром, що є базовим активом того чи іншого виду строкового
контракту.
   Такими посередниками при створенні ф'ючерсної зернової біржі
можуть стати регіональні біржі.
   Для здійснення  діяльності  ф'ючерсної  біржі або секції
торгівлі товарними деривативами законодавство має передбачити
діяльність дилера як зареєстрованої особи біржі (її секції), тобто
такий посередник може працювати на власний рахунок або за рахунок
хеджера - юридичної особи, яка залежить від ризиків, що випливають
із коливань цін на базові активи, якими володіє, торгує або
виробляє, і компенсує ці ризики торгівлею строковими контрактами.
   Зважаючи на необхідність приведення  умов  функціонування
біржової торгівлі до європейських, доцільно на законодавчому і
нормативно-правовому рівні встановити єдині вимоги щодо:
   1) мінімального розміру капіталу біржі, що надає послуги з
організації біржовим товаром, допущеним до обігу на регульованому
ринку;
   2) загальної системи  атестації  (сертифікації)  фахівців
брокерських  компаній,  що  відповідає  регуляторним  вимогам
Європейського Союзу, проведенню усіх операцій на біржах виключно
атестованими (сертифікованими) фахівцями;
   3) процедури реєстрації специфікацій;
   4) технічного й програмного забезпечення, достатнього для
ефективної організації торгівлі і якісного управління операціями,
яке гарантує надійність і можливість запобігання ризику збою
засобів, що належать біржі.
   Ліквідність ф'ючерсного ринку зобов'язана торгівлею не власне
базовим активом, а специфікаціями,  які  стандартизують  усі
параметри  біржового  строкового контракту. Регулятор повинен
розглядати, затверджувати та контролювати дотримання відповідних
стандартів.
   Для запровадження  ринку  товарних  деривативів  важко
перебільшити значення поінформованості потенційних учасників та
клієнтів ринку. Особливо це стосується підприємств-виробників
та/або  торгівельно-закупівельних  організацій, зацікавлених в
страхуванні ризиків на відповідні (стандартні) групи товарів, в
тому числі експортерів та імпортерів. До потенційних споживачів
послуг, що надаються ринком товарних деривативів, відносяться
також банки, що хеджують ризики падіння цін на предмет застави.
   Оскільки товарні деривативи, принаймні біржові ф'ючерси та
опціони,  зовсім  нові  інструменти  на  вітчизняному ринку,
запровадження ф'ючерсного ринку потребуватиме значних зусиль та
часу для його популяризації серед потенційних хеджерів.
 
     Пріоритетні напрями розвитку біржового аграрного
          ринку та стани їх реалізації
 
   З урахуванням вищевикладеного визначаються такі пріоритетні
напрямки розвитку біржового аграрного ринку.
   Розширення, в межах чинного законодавства, функцій і послуг,
які  надають  товарні  біржі  на  аграрному  ринку, зокрема
інфраструктурне обслуговування.
   Удосконалення нормативно-правової бази шляхом розробки нових
законопроектів, а саме Законів України "Про товарну біржу і
біржову  торгівлю",  "Про товарні деривативи", "Про зміни і
доповнення до Закону  України  "Про  оподаткування  прибутку
підприємств", "Про зміни і доповнення до Закону України "Про
податок на додану вартість", доповнення до проектів Податкового та
Цивільного Кодексів України та інших, які будуть необхідні для
регламентації діяльності товарних бірж на аграрному ринку.
   Розробка необхідних нових нормативних та вдосконалення чинних
актів, які врегульовують діяльність товарної біржі по укладенню
форвардних, ф'ючерсних угод та опціонів, розрахункових палат бірж,
системи гарантій, в умовах обслуговування угод спотового аграрного
ринку, створення умов для функціонування біржової інфраструктури
(біржові склади, інформаційні та електронні торгівельні системи
тощо).
   Запровадження ефективних механізмів  надійного  ресурсного
забезпечення  виробництва  і  прозорих  каналів  реалізації
сільськогосподарської продукції  та  продовольства,  цільового
використання державної підтримки у формі пільгового кредитування,
передбачивши, що часткова компенсація  ставки  за  кредитами
комерційних банків здійснюється за умови наявності укладеного
товаровиробником форвардного біржового  контракту  на  продаж
сільськогосподарської продукції чи спотового біржового контракту
на придбання матеріально-технічних ресурсів.
   Розробка механізмів щодо посилення гарантій по виконанню
форвардних біржових контрактів в частині вдосконалення процедури
використання банківських поточних рахунків товарних бірж, а також
використання системи страхування урожаю майбутнього та інші,
передбачені Правилами торгівлі на біржі ( z0184-96 ).
   Відпрацювання комплексу заходів по запровадженню торгівлі
товарними деривативами (форвардний, ф'ючерсний контракти, опціони)
базовим активом  яких  є  сільськогосподарська  продукція  і
продовольство, включаючи організаційне, інформаційне, програмне,
розрахункове, правове забезпечення.
   Розробка та запровадження Держстандартів України на спотові і
форвардні біржові контракти та інші обов'язкові документи, що
обслуговують  всю  процедуру  укладення  біржових  угод  та
гармонізувати їх до міжнародних стандартів.
   Забезпечення реалізації вищезазначених заходів на біржовому
ринку сільськогосподарської продукції буде забезпечуватися шляхом
задіяння механізму біржової торгівлі, яка передбачає певні напрями
та етапи.
   Перший етап.
   Політика держави щодо системи біржової торгівлі ф'ючерсними
контрактами на зерно має ґрунтуватися на вирішенні таких завдань:
   1) залучення крупних капіталів для вітчизняного сільського
господарства;
   2) забезпечення моніторингу руху капіталів на оптовому ринку
зерна, аналізу міжгалузевого перетоку капіталу та ефективності
систем ціноутворення;
   3) попередження  системних  криз  та  "перегріву" ринку,
підтримання відносної  рівноваги  на  ринку,  яким  управляє
національна ф'ючерсна біржа зерна;
   4) захист прав осіб, що придбавають зернову продукцію чи
хеджують цінові ризики на ф'ючерсній біржі зерна;
   5) прийнятті таких урядових та/або регуляторних рішень, які
сприяють концентрації торгівлі на ф'ючерсній біржі зерна та
централізації  обліково-розрахункової  інфраструктури,   яка
обслуговує її діяльність.
   Другий етап.
   Забезпечення системи страхування від фінансового ризику на
біржовому  ринку  сільськогосподарської  продукції  шляхом
запровадження ф'ючерсних угод та опціонів.
   Це потребує розроблення законодавчих і нормативних актів та
створення  організаційно-технічних умов для такої торгівлі і
насамперед обов'язкової стандартизації основних елементів біржової
торгівлі, системи клірингового обслуговування тощо.
   Третій етап.
   Торгівля ф'ючерсними угодами на світових товарних біржах за
одним або кількома видами сільськогосподарської продукції та
наступне  запровадження  їх  на  аграрних  біржах України з
використанням при цьому всіх економічних можливостей проведення
біржових операцій.
 
      Основні цілі розвитку нормативно-правової
      бази щодо функціонування ф'ючерсної торгівлі
         сільськогосподарською продукцією
 
   До основних цілей розвитку нормативно-правової бази щодо
функціонування  ф'ючерсної  торгівлі   сільськогосподарською
продукцією належить:
   приведення біржової  термінології  до  єдиного  світового
стандарту, усунення протиріч в чинному законодавстві України, та
надання законодавчого визначення поняттям, що використовуються на
біржовому ринку;
   законодавче врегулювання діяльності брокерів на біржі та
розробка правил сертифікації брокерів;
   розробка та затвердження типових правил сертифікації товарних
бірж з чітким висновком критерій та вимог до бірж, яким буде
надаватися право на надання послуг  з  укладання  договорів
купівлі-продажу деривативів на сільськогосподарську продукцію;
   законодавче врегулювання створення розрахунково-клірингової
установи та процедур її діяльності для забезпечення виконання угод
при торгівлі деривативами на сільськогосподарську продукцію;
   врегулювання процедур  та  механізмів  щодо  впровадження
електронних документів, їх обігу та електронного цифрового підпису
для  запровадження  електронної  торгівлі  деривативами  на
сільськогосподарську продукцію;
   визначення ролі держави у регулюванні біржового ринку з
створенням уповноваженого органу;
   удосконалення податкового  законодавства щодо врегулювання
операцій по  торгівлі  деривативами  на  сільськогосподарську
продукцію.
 
            Прикінцеві положення
 
   Реалізація основних напрямків галузевої інноваційної програми
"Створення системи біржової торгівлі ф'ючерсними контрактами на
зерно" на 2007-2008 роки, передбачає:
   - підготовку  проектів  нормативно-правових  актів,  які
регулюють розвиток функціонування біржового аграрного ринку;
   - науково-методичне супроводження реалізації програми;
   - проведення моніторингу реалізації положень програми.
 
     Очікувані результати та ефективність програми
 
   Галузева інноваційна програма "Створення системи біржової
торгівлі  ф'ючерсними  контрактами  на  зерно"  відповідає
середньостроковим пріоритетним напрямам інноваційної діяльності в
агропромисловому комплексі. Галузева інноваційна  програма  є
об'єктом інноваційної діяльності відповідно до Закону України "Про
інноваційну діяльність" ( 40-15 ). Інноваційна діяльність - це
діяльність,  що спрямована на використання і комерціалізацію
результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на
ринок нових конкурентноздатних товарів і послуг. Послуги товарних
(аграрних) бірж щодо обслуговування ф'ючерсного ринку зерна треба
розглядати як нові конкурентноздатні послуги на ринках капіталу.
   Бюджетна ефективність (оцінка розміру планових надходжень
платежів  до  бюджетів) за рахунок додаткового оподаткування
діяльності  товаровиробників  (клієнтів  брокерів),  біржових
брокерів, самої  ф'ючерсної  біржі,  розрахунково-клірингової
палати - понад 20 млн.грн. на рік.
   Освітнє, наукове  та інформаційне забезпечення реалізації
галузевої інноваційної програми "Створення  системи  біржової
торгівлі ф'ючерсними контрактами на зерно" передбачене у завданнях
і заходах з реалізації програми.
   План заходів щодо впровадження програми відповідає КЕКВ 1170
"Дослідження і розробки, видатки  державного  (регіонального)
значення" класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України N 604  (  v0604201-01  )  від
27.12.2001 р.
 
         Завдання і заходи по виконанню
    галузевої інноваційної програми "Створення системи
    біржової торгівлі ф'ючерсними контрактами на зерно"
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування завдання|Найменування заходів | Терміни виконання |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Аналіз діяльності  |1. Аналіз діяльності |    Грудень   |
|існуючих в Україні  |регіональних товарних|   2007 року   |
|товарних та аграрних |бірж з огляду на   |          |
|бірж         |можливість їх участі |          |
|           |як посередників у  |          |
|           |діяльності      |          |
|           |національної     |          |
|           |ф'ючерсної біржі   |          |
|           |зерна.        |          |
|           |2. Встановлення   |          |
|           |критеріїв відбору  |          |
|           |серед функціонуючих |          |
|           |товарних бірж, що  |          |
|           |акредитовані при   |          |
|           |Мінагрополітики,   |          |
|           |такої, яка може бути |          |
|           |рекомендована як   |          |
|           |національна ф'ючерсна|          |
|           |біржа зерна     |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Проведення аналізу  |Аналіз діяльності  |    Грудень   |
|законодавства України|регіональних товарних|   2007 року   |
|щодо обігу та    |бірж у діяльності  |          |
|використання     |національної     |          |
|деривативів на    |ф'ючерсної біржі   |          |
|сільськогосподарську |зерна        |          |
|продукцію      |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Розробка       |1. Розробка проектів |    Грудень   |
|законопроектів    |Законів України "Про |   2007 року   |
|           |внесення змін до   |          |
|           |Законів України "Про |          |
|           |державну підтримку  |          |
|           |сільського      |          |
|           |господарства     |          |
|           |України", "Про    |          |
|           |товарну біржу", "Про |          |
|           |зерно та ринок зерна |          |
|           |в Україні" щодо   |          |
|           |питань, пов'язаних зі|          |
|           |створенням та    |          |
|           |функціонуванням   |          |
|           |ф'ючерсної біржі   |          |
|           |зерна.        |          |
|           |2. Підготовка    |          |
|           |пропозицій щодо   |          |
|           |внесення змін до   |          |
|           |податкового     |          |
|           |законодавства у   |          |
|           |частині оподаткування|          |
|           |операцій з похідними |          |
|           |(деривативами).   |          |
|           |3. Розробка проекту |          |
|           |Закону України "Про |          |
|           |товарну біржу" (нова |          |
|           |редакція).      |          |
|           |4. Розробка проекту |          |
|           |Закону України "Про |          |
|           |деривативи та    |          |
|           |строкові контракти". |          |
|           |5. Розробка проекту |          |
|           |положення "Про    |          |
|           |порядок сертифікації |          |
|           |діяльності товарних |          |
|           |бірж на території  |          |
|           |України"       |          |
|           |6. Розробка проекту |          |
|           |Положення "Про    |          |
|           |порядок сертифікації |          |
|           |брокерської     |          |
|           |діяльності на    |          |
|           |товарній біржі".   |          |
|           |7. Розробка проекту |          |
|           |Положення "Про    |          |
|           |порядок сертифікації |          |
|           |діяльності кліринго- |          |
|           |розрахункових установ|          |
|           |на товарній біржі". |          |
|           |8. Розробка проекту |          |
|           |постанови Кабінету  |          |
|           |Міністрів України  |          |
|           |"Про особливості   |          |
|           |ведення електронного |          |
|           |документообігу"   |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Розробка       |1. Визначення    |    Грудень   |
|організаційно-    |організаційно-    |   2007 року   |
|правових документів |правової форми    |          |
|щодо створення    |існування ф'ючерсної |          |
|ф'ючерсної біржі   |біржі зерна.     |          |
|зерна        |2. Розробка статуту |          |
|           |ф'ючерсної біржі   |          |
|           |зерна.        |          |
|           |3. Розробка     |          |
|           |організаційної    |          |
|           |структури ф'ючерсної |          |
|           |біржі зерна.     |          |
|           |4. Розробка правил та|          |
|           |регламенту      |          |
|           |функціонування    |          |
|           |ф'ючерсної біржі   |          |
|           |зерна        |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Розробка       |1. Визначення    |    Грудень   |
|організаційно-    |організаційно-    |   2007 року   |
|правових документів |правової форми    |          |
|щодо створення    |існування      |          |
|розрахунково-    |розрахунково-    |          |
|клірингової установи |клірингової установи |          |
|для обліку операцій |для здійснення    |          |
|та здійснення    |операцій на     |          |
|грошових розрахунків |ф'ючерсній біржі   |          |
|щодо операцій на   |зерна.        |          |
|спотовому та     |2. Розробка правил  |          |
|строковому ринках  |функціонування    |          |
|зерна        |розрахунково-    |          |
|           |клірингової установи |          |
|           |для обліку операцій |          |
|           |та здійснення    |          |
|           |грошових розрахунків |          |
|           |щодо операцій на   |          |
|           |спотовому та     |          |
|           |строковому ринках  |          |
|           |зерна        |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Дослідження шляхів  |1. Визначення    |    Грудень   |
|мінімізації витрат, |"пар-регіонів" для  |   2007 року   |
|пов'язаних з     |забезпечення     |          |
|забезпеченням    |виконання спотових та|          |
|функціонування    |строкових контактів з|          |
|ф'ючерсній біржі   |поставкою зерна в  |          |
|зерна        |залежності від його |          |
|           |виду.        |          |
|           |2. Встановлення   |          |
|           |найменш затратних  |          |
|           |шляхів забезпечення |          |
|           |транспортними    |          |
|           |засобами для     |          |
|           |реалізації поставки |          |
|           |зерна.        |          |
|           |3. Розробка та    |          |
|           |економічне      |          |
|           |обґрунтування    |          |
|           |стратегії зберігання |          |
|           |зерна        |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Популяризація    |1. Розробка     |   Грудень    |
|ф'ючерсного ринку  |навчальних програм та|  2007 року -   |
|зерна        |організація навчання |   2008 рік    |
|           |для потенційних   |          |
|           |учасників біржової  |          |
|           |ф'ючерсної торгівлі. |          |
|           |2. Проведення    |          |
|           |семінарів, лекцій,  |          |
|           |круглих столів для  |          |
|           |потенційних     |          |
|           |споживачів послуг, що|          |
|           |надає ф'ючерсний   |          |
|           |ринок зерна, для   |          |
|           |керівників районних, |          |
|           |обласних державних  |          |
|           |адміністрацій,    |          |
|           |журналістів.     |          |
|           |3. Проведення    |          |
|           |публіцистичних    |          |
|           |програм в засобах  |          |
|           |масової інформації, |          |
|           |на телебаченні тощо |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Розробка програмного |1. Розробка     |   Грудень    |
|і технічного     |програмного продукту |  2007 року -   |
|забезпечення     |для забезпечення   |   2008 рік    |
|діяльності ф'ючерсної|функціонування    |          |
|біржі зерна     |ф'ючерсній біржі   |          |
|           |зерна.        |          |
|           |2. Підготовка    |          |
|           |пропозицій щодо   |          |
|           |технічного      |          |
|           |забезпечення     |          |
|           |функціонування    |          |
|           |ф'ючерсній біржі   |          |
|           |зерна        |          |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор департаменту                 А.В.Розгон<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner