Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 212/5 від 11.02.2008

Про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
              Н А К А З
 
            22.08.2007 N 579
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   31 серпня 2007 р.
                   за N 1004/14271
 
 
        Про затвердження Змін та доповнень
        до Інструкції з організації роботи
        органів державного пожежного нагляду
      з питань видачі дозволу на початок роботи
         підприємств та оренду приміщень
 
 
   З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність
до  постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2007 року
N 856 ( 856-2007-п ) "Про внесення змін до Порядку видачі органами
державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств
та оренду приміщень" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Зміни та доповнення до Інструкції з організації
роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі
дозволу на початок роботи підприємств та оренду  приміщень,
затвердженої наказом МНС від 11.05.2006 N 278 ( z0608-06 ),
зареєстрованої в Міністерстві  юстиції України 26.05.2006 за
N 608/12482, що додаються.
 
   2. Державному департаменту пожежної безпеки (Андрієнко В.М.)
у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   3. Начальнику   відділу   документального  забезпечення
Департаменту організаційно-контрольної роботи Бахуринській Л.М. у
10-денний термін після державної реєстрації наказу в Міністерстві
юстиції України забезпечити його тиражування та доведення до
відома міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, ГУ
МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі.
 
   4. Начальникам головних управлінь (управлінь) МНС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:
 
   4.1. У місячний термін привести у відповідність до цього
наказу відповідні документи територіальних органів державного
пожежного нагляду, що стосуються організації та проведення видачі
дозволів на початок роботи підприємств та оренду приміщень.
Визначити, затвердити, оприлюднити відповідно в  обласних  і
місцевих  засобах  масової інформації та в інтернет-виданнях
переліки підприємств, об'єктів та приміщень, дозволи на початок
роботи яких видаються центральним, територіальними та місцевими
органами державного пожежного нагляду.
 
   4.2. Здійснити до 11 вересня 2007 року в системі службової
підготовки вивчення вимог цього наказу з прийняттям заліків.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Державного департаменту пожежної безпеки Андрієнка В.М.
 
 Т.в.о. Міністра                    В.Антонець
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Т.в.о. Голови Державного комітету
 України з питань регуляторної 
 політики та підприємництва                Г.Білоус
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МНС
                   22.08.2007 N 579
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   31 серпня 2007 р.
                   за N 1004/14271
 
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
        до Інструкції з організації роботи
        органів державного пожежного нагляду
      з питань видачі дозволу на початок роботи
         підприємств та оренду приміщень,
          затвердженої наказом МНС від
          11.05.2006 N 278 ( z0608-06 ),
         зареєстрованої в Міністерстві
             юстиції України
          26.05.2006 за N 608/12482
 
 
   1. Пункт 3.1 Інструкції ( z0608-06 ) доповнити абзацом
четвертим такого змісту:
   "В окремих випадках  за  рішенням  Головного  державного
інспектора України з пожежного нагляду такий дозвіл може видати
територіальний орган державного пожежного нагляду  Автономної
Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя", у зв'язку з
цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим
- десятим.
 
   2. В абзаці сьомому пункту 3.1 Інструкції ( z0608-06 ) після
слів "передає його копію" доповнити словами "та відповідну копію
експертного висновку протипожежного стану об'єкта".
 
   3. Пункт 3.1 Інструкції ( z0608-06 ) доповнити абзацами
одинадцятим - п'ятнадцятим такого змісту:
   "Якщо підприємство належить до категорії пожежонебезпечних
об'єктів, воно може започатковувати господарську діяльність за
декларативним принципом за умови укладання договору добровільного
страхування цивільної відповідальності перед третіми  особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди. У такому разі
декларативний принцип дійсний строком дії такого договору.
   Реєстрація декларації  відповідності  об'єкта  (об'єктів)
вимогам законодавства з питань пожежної безпеки проводиться лише
за місцем його розташування.
   Дозвіл не оформлюється:
   у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва,
реконструкції,  реставрації,  капітального  ремонту  державною
комісією, утвореною в установленому порядку;
   на орендовані торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо
вони розміщені на ринках відповідно до схеми, що в установленому
порядку погоджена з органами державного пожежного нагляду".
   У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом шістнадцятим.
 
   4. Абзаци  дев'ятий  та  десятий  пункту  3.2 Інструкції
( z0608-06 ) викласти у новій редакції та доповнити абзацами
одинадцятим та дванадцятим:
   "Дозвіл видається за відсутності фактів порушення правил
пожежної безпеки.
   У разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки
крім тих, що можуть призвести до виникнення пожежі або перешкод
при її гасінні та евакуації людей, дозвіл видається за умови
подання суб'єктом господарської діяльності:
   договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період
до усунення порушень правил пожежної безпеки;
   плану заходів щодо усунення таких порушень з конкретними
термінами виконання".
   У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять дев'ятий
вважати відповідно абзацами тринадцятим - тридцять першим.
 
   5. Абзац сімнадцятий пункту 3.2 Інструкції ( z0608-06 )
виключити, у зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - тридцять перший
вважати відповідно абзацами сімнадцятим - тридцятим.
 
   6. В абзаці вісімнадцятому пункту 3.2 після слів "можливої
шкоди" доповнити словами з розділовими знаками "(для об'єктів, які
відносяться до категорії пожежонебезпечних)", а після слів "з
масовим перебуванням" доповнити словом "людей".
 
   7. Абзаци двадцять перший - двадцять третій пункту 3.2
Інструкції ( z0608-06 ) виключити, у зв'язку з цим абзаци двадцять
четвертий - тридцятий вважати відповідно абзацами двадцять першим
- двадцять сьомим.
 
   8. В  абзаці  двадцять другому  пункту  3.2 Інструкції
( z0608-06 )  слова та цифри "матеріали щодо видачі дозволів
із зазначеним терміном дії (тимчасові) - у наглядових справах до
моменту прийняття рішення про продовження терміну його дії, але не
менше 5 років" виключити.
 
   9. Абзаци двадцять третій - двадцять шостий пункту 3.2
Інструкції ( z0608-06 ) виключити, у зв'язку з цим абзац двадцять
сьомий вважати абзацом двадцять третім.
 
   10. Інструкцію ( z0608-06 ) доповнити новим пунктом 4 такого
змісту:
   "4. Дії органів державного пожежного нагляду при анулюванні
дозволу та при виявленні здійснення господарської діяльності без
документів дозвільного характеру.
   Якщо під час перевірки виявлені факти подання в заяві та
документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, дозвіл,
виданий на їх підставі, підлягає анулюванню. У такому разі
працівниками органу державного пожежного нагляду складається акт
про встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються
до неї, недостовірної інформації (додаток 3) (далі - акт), на
підставі якого приймається рішення про анулювання дозволу. Копія
цього акта вручається керівнику (власнику) або уповноваженій особі
суб'єкта  господарської діяльності. У разі відмови керівника
(власника) або  уповноваженої  особи  суб'єкта  господарської
діяльності від підписання або отримання акта в ньому робиться
відповідна відмітка.
   Керівник відповідного  або вищестоящого органу державного
пожежного нагляду на підставі акта виносить  постанову  про
анулювання дозволу на початок роботи та оренду приміщень за
формою, що встановлена Порядком.
   Підставою для анулювання дозволу на початок роботи та оренду
приміщень є також факти порушення правил пожежної безпеки, що
можуть призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні
та евакуації людей.
   Про прийняте рішення дозвільний орган протягом двох робочих
днів повідомляє суб'єкту господарювання та адміністратору (якщо
від нього надходили матеріали на отримання дозволу) та вживаються
відповідні заходи реагування в межах наданих повноважень.
   Орган державного  пожежного  нагляду  під час проведення
планових перевірок суб'єктів господарювання, які зареєстровані за
декларативним принципом, окрім питань дотримання законодавства з
питань пожежної безпеки, перевіряє достовірність наданої суб'єктом
господарювання    інформації    стосовно    відповідності
матеріально-технічної бази вимогам законодавства.
   У разі  виявлення  під  час  перевірки,  що провадження
господарської діяльності здійснюється без відповідних документів
дозвільного  характеру  або виявлено факти надання суб'єктом
господарювання  недостовірної  інформації  щодо  відповідності
матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної
безпеки,  орган  державного  пожежного  нагляду  порушує
адміністративне провадження відповідно до законодавства.
   Анулювання органом державного пожежного нагляду дозволу на
початок  роботи  та  оренду приміщень не позбавляє суб'єкта
господарювання права подати документи на його отримання після
усунення виявлених порушень".
 
   11. Пункт 2 додатка 1 до пункту 3.1 Інструкції ( z0608-06 )
виключити, у зв'язку з цим пункти 3 - 21 додатка 1 уважати
пунктами 2 - 20 відповідно.
 
   12. У  пункті 4 додатка  1  до пункту  3.1 Інструкції
( z0608-06 ) слова "площею торговельного залу" замінити словами
"загальною торговою площею".
 
   13. У пункті 5 додатка  1  до  пункту  3.1 Інструкції
( z0608-06 ) цифри "7000" замінити цифрами "10000".
 
   14. У пункті 8 додатка  1  до  пункту  3.1 Інструкції
( z0608-06 ) цифри "5000" замінити цифрами "10000".
 
   15. У пункті 13 додатка  1  до пункту  3.1 Інструкції
( z0608-06 ) після слів "об'єкти з" доповнити словом "загальною".
 
   16. У пункті 14 додатка 1  до  пункту  3.1 Інструкції
( z0608-06 ) слова "та об'єкти, що будуються з обґрунтованим
відхиленням від обов'язкових  вимог  нормативних  документів"
замінити словами "та об'єкти експериментального будівництва".
 
   17. У пункті  15  додатка  1  до пункту 3.1 Інструкції
( z0608-06 ) цифри "3500" замінити цифрами "5000".
 
   18. Пункт 19 додатка 1 до пункту 3.1 Інструкції ( z0608-06 )
викласти у такій редакції:
   "19. Окремо розташовані будівлі наземних та підземних гаражів
(автостоянок) загальною площею 5000 кв. м. та більше".
 
   19. У пункті 20 додатка 1  до  пункту  3.1 Інструкції
( z0608-06 ) слово "банки" виключити.
 
   20. В абзаці першому додатка 1 до пункту 3.1 Інструкції
( z0608-06 ) після слів "не зазначених у цьому Переліку, у разі"
доповнити словом "безпосереднього", а після слів "державного
пожежного нагляду" доповнити словами "або надання інших доводів,
наявності обставин, які підтверджують упередженість керівників
територіальних і місцевих органів державного пожежного нагляду".
 
   21. В  абзаці другому додатка 1 до пункту 3.1 Інструкції
( z0608-06 ) після слів "експертиз проектів" доповнити словами з
розділовими знаками "(проектно - кошторисної документації)".
 
   22. Графи  6  та 8 додатка 2 до пункту 3.2 Інструкції
( z0608-06 ) виключити, у зв'язку з цим графу 7 вважати графою 6,
а графи 9 - 12 вважати графами 7 - 10.
 
   23. У графі 7 додатка 2 до пункту 3.2 Інструкції ( z0608-06 )
слово "скасовано"  замінити  словом  "анульовано",  а  слово
"скасування" замінити словом "анулювання".
 
   24. У додатку 3 до пункту 3.2 Інструкції ( z0608-06 ) цифри
"3.2" замінити цифрою "4".
 
 Начальник Державного департаменту
 пожежної безпеки МНС України
 полковник внутрішньої служби            В.М.Андрієнко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner