Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 185/5 від 09.02.2008

Про легалізацію профспілки


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
              Н А К А З
 
            17.08.2007 N 561
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   31 серпня 2007 р.
                   за N 1000/14267
 
 
    Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів
     про адміністративні правопорушення в державній
       системі страхового фонду документації
 
 
   Відповідно до статей 188-25 ( 80731-10 ), 255 ( 80732-10 )
Кодексу України про адміністративні правопорушення та з метою
дотримання  посадовими  особами Державної технічної інспекції
Державного  департаменту  страхового  фонду   документації
законодавства  України  при  оформленні  матеріалів  про
адміністративні правопорушення в межах повноважень, визначених
Положенням про Державну технічну інспекцію Державного департаменту
страхового фонду документації, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 26 жовтня 2001 року N 1447 ( 1447-2001-п ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію  з  оформлення  матеріалів  про
адміністративні правопорушення в державній системі страхового
фонду документації, що додається.
 
   2. Голові  Державного  департаменту  страхового  фонду
документації Степаненку В.Л. забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Бевза В.А.
 
 Міністр                         Н.Шуфрич
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 В.о. Голови Державного комітету
 України з питань регуляторної 
 політики та підприємництва               К.Ващенко
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства України
                   з питань надзвичайних
                   ситуацій та у справах
                   захисту населення
                   від наслідків Чорнобильської
                   катастрофи
                   17.08.2007 N 561
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   31 серпня 2007 р.
                   за N 1000/14267
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
  з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
    в державній системі страхового фонду документації
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Порядок провадження у справах  про  адміністративні
порушення  визначається  Кодексом України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі - КУпАП) та цією
Інструкцією.
 
   1.2. Ця Інструкція передбачає порядок оформлення матеріалів,
які складаються при адміністративному провадженні,  а  також
роз'яснює порядок їх обліку.
 
   2. Порядок  оформлення  адміністративних  матеріалів  при
невиконанні вимог (приписів) посадових осіб Державної технічної
інспекції Державного департаменту страхового фонду документації,
установлених законодавством
 
   2.1. З  метою  дотримання  законності  при  здійсненні
адміністративного провадження ця Інструкція роз'яснює правильність
оформлення адміністративних матеріалів при невиконанні законних
вимог (приписів) посадових осіб Державної технічної інспекції
(далі - Інспекція) Державного департаменту страхового  фонду
документації (далі - посадові особи Інспекції).
 
   2.2. Відповідно до вимог статті 255 КУпАП ( 80732-10 )
посадові особи Інспекції складають протокол про адміністративне
правопорушення (додаток 1) (далі - Протокол) за невиконання
законних  вимог  (приписів)  посадових  осіб  Інспекції,
відповідальність  за які  передбачена  статтею 188-25 КУпАП
( 80731-10 ).
 
   2.3. При проведенні контрольних перевірок суб'єктів державної
системи  страхового фонду документації різних форм власності
стосовно виконання ними заходів щодо усунення порушень, які
відображені в акті чи приписі, виявлених попередньою перевіркою,
адміністративне стягнення накладається не пізніше ніж через два
місяці з дня вчинення правопорушення, в інших випадках при
триваючому правопорушенні - не пізніше двох місяців з дня його
виявлення.
 
   2.4. Протокол  складається  в  одному  примірнику,  який
підписується посадовою особою Інспекції, яка його склала, і
особою, яка вчинила адміністративне правопорушення. За наявності
свідків Протокол може бути підписаний також ними. На вимогу особи,
щодо якої складено Протокол, їй надається його копія.
 
   2.5. У  разі відмови особи, яка вчинила адміністративне
правопорушення, від підписання Протоколу, у ньому робиться запис
про це. Відмова особи від підписання Протоколу не є підставою для
припинення  провадження  у  справі.  Особа,  яка  вчинила
адміністративне правопорушення, має право подати пояснення і
зауваження щодо змісту Протоколу, які додаються до нього, а також
викласти мотиви своєї відмови від його підписання. При складанні
Протоколу особі роз'яснюються її права й обов'язки, передбачені
статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка в Протоколі.
 
   2.6. Справа  про  адміністративне  правопорушення повинна
містити такі документи або їх копії, завірені підписом посадової
особи та печаткою Інспекції:
   Протокол;
   акт перевірки  чи  припис  з додатками, уключаючи копії
документів, які містять ознаки адміністративного правопорушення
та/або підтверджують його вчинення;
   пояснення посадової особи, щодо якої складено Протокол (у
разі, якщо воно не зазначене у Протоколі);
   опис документів.
 
   2.7. Справа про адміністративне правопорушення передається
(надсилається) до суду за місцем вчинення правопорушення у строк
не пізніше 3 робочих днів після реєстрації Протоколу в журналі
обліку матеріалів про адміністративні правопорушення (додаток 2).
 
   2.8. Матеріали справи про адміністративне правопорушення з
супровідним листом передаються до суду через його канцелярію з
обов'язковим  позначенням дати і вхідного номера на другому
примірнику супровідного листа Інспекції. Допускається передача до
суду Протоколу і доданих до нього матеріалів рекомендованим
поштовим відправленням з повідомленням.
 
   2.9. У  супровідному  листі  про  передачу  справи  про
адміністративне правопорушення до суду зазначаються:
   коли і ким проводилась перевірка;
   обставини, суть  та  якою  посадовою  особою  вчинено
адміністративне правопорушення - невиконання вимог (приписів) щодо
усунення недоліків і реалізації пропозицій відповідно до вимог
законодавства про страховий фонд документації України;
   які заходи для усунення виявлених порушень ужито під час
перевірки посадовою особою суб'єкта, що перевірявся, щодо якої
складено Протокол;
   прохання повідомити Інспекцію про результати розгляду справи
про  адміністративне  правопорушення  та про орган державної
виконавчої служби, якому направлено постанову на виконання.
 
   2.10. Матеріали справи про адміністративне правопорушення,
яка передається до суду, прошиваються і нумеруються за аркушами. В
описі зазначаються: порядковий номер, повна назва документа, дата,
номери аркушів за порядком, а також загальна кількість документів
і аркушів цифрами та літерами. Опис підписується посадовою особою
Інспекції, ставиться дата його складання.
 
   2.11. В  Інспекції  залишаються  копії  всіх  матеріалів
адміністративної справи, що передана до суду, і до неї долучаються
супровідний  лист,  повідомлення  про  результати  розгляду
адміністративної справи, про сплату адміністративного штрафу (у
разі його призначення) тощо (матеріали перевірки з цих питань,
додатково надані особою документи, пояснення тощо).
 
   3. Діловодство у справі про адміністративні правопорушення
 
   3.1. Бланки протоколів є документами суворої звітності.
 
   3.2. Забезпечення  Інспекції  бланками  протоколів  та
відповідними  журналами,  передбаченими  цією  Інструкцією,
здійснюється  Державним  департаментом  страхового   фонду
документації.
 
   3.3. Кількісний  облік  видачі  бланків  протоколів  про
адміністративні правопорушення ведеться в журналі видачі бланків
протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 3).
 
   3.4. В Інспекції журнали видачі бланків протоколів і журнали
обліку матеріалів про адміністративні правопорушення ведуться
працівником,  який  за  своїми функціональними обов'язками є
відповідальним за стан цієї роботи.
 
   3.5. Матеріали про адміністративні правопорушення відповідно
до журналу обліку матеріалів про адміністративні правопорушення
підшиваються до справи за порядковими номерами, нумеруються і
зберігаються в металевих сейфах в Інспекції.
 
   3.6. Термін  зберігання  матеріалів  про  адміністративні
правопорушення,  журналів  видачі  бланків  протоколів  про
адміністративні правопорушення та журналів обліку матеріалів про
адміністративні   правопорушення   встановлюється   чинним
законодавством.
 
 Голова Державного департаменту
 страхового фонду документації           В.Л.Степаненко
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.2 Інструкції
                   з оформлення матеріалів
                   про адміністративні
                   правопорушення в державній
                   системі страхового фонду
                   документації
 
    МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
    Державний департамент страхового фонду документації
 
          Державна технічна інспекція
 
            ПРОТОКОЛ N ______
        про адміністративне правопорушення
 
 
 "___" __________ 20__ року      ___________________________
 (дата складання протоколу)      (місце складання протоколу)
 
  Мною, ________________________________________________________,
     (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала
                  протокол)
 
при ______________________________________________________________
    (указати обставини, за яких встановлено адміністративне
               правопорушення,
 
__________________________________________________________________
       назву об'єкта, його місцезнаходження)
 
виявлено _________________________________________________________
           (суть правопорушення)
 
__________________________________________________________________
 
_______________________________________________, що тягне за собою
 
відповідальність згідно з статтею 188-25 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
 
ЗАЗНАЧЕНЕ ПОРУШЕННЯ ДОПУЩЕНО:
 
 Прізвище, ім'я та по батькові ___________________________________
 
 Число, місяць, рік і місце народження ___________________________
 
 Громадянство ____________________________________________________
 
 Місце проживання ________________________________________________
 
 Місце роботи ____________________________________________________
 
 Посада __________________________________________________________
 
 Документ, що засвідчує особу ____________________________________
 
 Чи притягався(лася) раніше до адміністративної відповідальності
за порушення вимог, установлених законодавством про страховий фонд
документації. Якщо притягався(лася), то коли саме ________________
_______________ "____" ___________ 20__ року.
 
 З Протоколом ознайомлений(на), мені роз'яснено мої права та
обов'язки,  передбачені  статтею  268  Кодексу  України  про
адміністративні  правопорушення: ознайомлюватись з матеріалами
справи; давати пояснення; подавати докази; заявляти прохання; при
розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого
фахівця в галузі права, який за законом має право на надання
правової допомоги, особисто чи за дорученням юридичної особи;
виступати рідною мовою, на якій ведеться справа, і користуватися
послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться
провадження; оскаржувати постанову за справою.
 
              ПОЯСНЕННЯ
        ОСОБИ, ЩОДО ЯКОЇ СКЛАДЕНО ПРОТОКОЛ
        ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 
 
 Я, _____________________________________________________________,
         (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
з Протоколом ознайомлений(на) і можу пояснити наступне:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Протокол мною прочитаний, записано правильно, права, передбачені
статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
мені роз'яснені і зрозумілі.
 
 Підпис особи, щодо якої складено Протокол про адміністративне
 правопорушення, _________________________________________________
 Підпис посадової особи, яка склала Протокол, ____________________
 Підпис свідків (за наявності) ___________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Голова Державного департаменту
 страхового фонду документації           В.Л.Степаненко
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 2.7 Інструкції
                   з оформлення матеріалів
                   про адміністративні
                   правопорушення в державній
                   системі страхового фонду
                   документації
 
 
               ЖУРНАЛ
    обліку матеріалів про адміністративні правопорушення
     ______________________________________________
           (найменування Інспекції)
 
               Розпочато "___" __________ 20__ року
               Закінчено "___" __________ 20__ року
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Дата  | Номер та |Прізвище та| Прізвище, | Дата та  |
|з/п|реєстрації |  дата  | ініціали |ім'я та по |  номер  |
|  |      |складеного | посадової | батькові |супровідного|
|  |      | Протоколу |особи, яка |особи, щодо|листа, яким |
|  |      |      | склала  |  якої  | надіслано |
|  |      |      | Протокол | складено | Протокол |
|  |      |      |      | Протокол |      |
|---+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| 1 |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|Назва суду, | Дата розгляду | Відмітка про  | Номер справи, |
| до якого  |адміністративного|  виконання  |   де    |
| надіслано |  матеріалу,  |адміністративного| зберігаються |
| Протокол  |прийняте рішення |  стягнення  |адміністративні|
|      |         |         |матеріали після|
|      |         |         |  виконання  |
|      |         |         |постанови суду,|
|      |         |         | або куди вона |
|      |         |         | направлена  |
|------------+-----------------+-----------------+---------------|
|   7   |    8    |    9    |   10    |
------------------------------------------------------------------
 
 Голова Державного департаменту
 страхового фонду документації           В.Л.Степаненко
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 3.3 Інструкції
                   з оформлення матеріалів
                   про адміністративні
                   правопорушення в державній
                   системі страхового фонду
                   документації
 
 
               ЖУРНАЛ
          видачі бланків протоколів
        про адміністративні правопорушення
     _______________________________________________
           (найменування Інспекції)
 
               Розпочато "___" __________ 20__ року
               Закінчено "___" __________ 20__ року
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |Дата видачі |Кількість |з N ______ | Бланки  | Відмітки |
|з/п |      |     |до N _____ |протоколів |  про  |
|  |      |     |      | отримав | прийняття |
|  |      |     |      | (посада, |пошкоджених|
|  |      |     |      | прізвище, | бланків |
|  |      |     |      | підпис) |протоколів |
|  |      |     |      |      | (номер  |
|  |      |     |      |      |Протоколу).|
|  |      |     |      |      |  Дата,  |
|  |      |     |      |      | посада, |
|  |      |     |      |      | прізвище, |
|  |      |     |      |      | підпис  |
|  |      |     |      |      |особи, яка |
|  |      |     |      |      | прийняла |
|  |      |     |      |      |пошкоджені |
|  |      |     |      |      | бланки  |
|  |      |     |      |      |протоколів |
|----+------------+----------+-----------+-----------+-----------|
| 1 |   2   |  3   |   4   |   5   |   6   |
------------------------------------------------------------------
 
 Голова Державного департаменту
 страхового фонду документації           В.Л.Степаненко<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner