Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 194/5 від 09.02.2008

Про легалізацію об'єднання громадян шляхом письмового повідомлення про заснування


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            16.08.2007 N 752
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 вересня 2007 р.
                   за N 1041/14308
 
 
      Про затвердження Порядку надання одноразової
      адресної грошової допомоги деяким категоріям
    випускників вищих навчальних закладів у 2007 році
 
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26
вересня 2006 року N 1361 ( 1361-2006-п ) "Про надання одноразової
адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих
навчальних закладів" та  з метою  упорядкування  цих  виплат
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок надання одноразової адресної грошової
допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у
2007 році, що додається.
 
   2. Керівникам вищих навчальних закладів надати пропозиції
Міністерству освіти і науки України щодо кількості випускників,
які в 2006/2007 навчальному році здобули освіту за напрямами і
спеціальностями педагогічного профілю, направлені на роботу у
загальноосвітні або професійно-технічні навчальні заклади і мають
укласти договір про роботу не менше ніж на три роки, та яким має
бути надана одноразова адресна грошова допомога.
 
   3. Керівникам департаментів загальної середньої та дошкільної
освіти (Єресько О.В.), професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.),
вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) опрацювати надані пропозиції і подати
інформацію  до  департаменту  економіки  та  фінансування
(Куліков П.М.) для здійснення відповідного фінансування.
 
   4. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра Б.М.Жебровського.
 
 Міністр                      С.М.Ніколаєнко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра фінансів 
 України                         С.О.Рибак
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   16.08.2007 N 752
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 вересня 2007 р.
                   за N 1041/14308
 
 
               ПОРЯДОК
     надання одноразової адресної грошової допомоги
        деяким категоріям випускників вищих
         навчальних закладів у 2007 році
 
 
   1. Одноразова адресна грошова допомога (далі - допомога)
надається випускникам вищих навчальних закладів, які здобули
освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та
уклали на строк не менше як три роки договір відповідно до
Примірного  договору  про  працевлаштування випускників вищих
навчальних закладів, які навчалися за напрямами і спеціальностями
педагогічного профілю (додаток), про роботу у загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах, визначених  органами
управління освітою, у п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної
плати.
 
   2. Кількість випускників, яким  надаватиметься  допомога,
встановлюється Міністерством освіти і науки України з урахуванням
пропозицій вищих навчальних закладів, погоджених з Міністерством
освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і
науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій і в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті
на ці цілі.
 
   3. Нарахування допомоги здійснюється у вищому навчальному
закладі на підставі наказу, який видається після визначення
персонального складу випускників, яким буде надана ця допомога.
 
   4. Виплата допомоги здійснюється до 1 грудня поточного року у
вищому  навчальному закладі за наявності у отримувача копії
трудової книжки з записом про працевлаштування у загальноосвітній
або професійно-технічний навчальний заклад, визначений органами
управління освітою.
 
   5. У разі відмови молодого фахівця без поважних причин
приступити до роботи за призначенням, звільнення його з ініціативи
адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за
власним бажанням протягом трьох років від початку роботи у
загальноосвітньому або професійно-технічному навчальному закладі
отримувач допомоги зобов'язаний відшкодувати до державного бюджету
суму допомоги.
 
 Директор департаменту
 економіки та фінансування               П.М.Куліков
 
 
                   Додаток
                   до Порядку надання
                   одноразової адресної
                   грошової допомоги деяким
                   категоріям випускників вищих
                   навчальних закладів
                   у 2007 році
 
 
            ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
    про працевлаштування випускників вищих навчальних
   закладів, які навчалися за напрямами і спеціальностями
           педагогічного профілю
 
 
 _____________________         __________________________
  (місце укладення)             (дата укладення)
 
1. Вищий навчальний заклад _______________________________________
 
в особі ректора _________________________________________________,
             (прізвище, ім'я, по батькові)
 
що діє на підставі Статуту.
 
2. Випускник ____________________________________________________,
         (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані)
 
що навчається за спеціальністю __________________________________,
 
освітньо-кваліфікаційним рівнем __________________________________
 
3. Орган управління освіти і науки _______________________________
 
в особі керівника ________________________________________________
 
(далі - Роботодавець), що діє на підставі _______________________,
 
затвердженого ___________________________________________________,
                  (назва органу)
 
уклали договір,  предметом якого є: обов'язкове відпрацювання
випускником вищого навчального закладу протягом трьох років від
початку роботи у загальноосвітньому або професійно-технічному
навчальному  закладі, а також отримання одноразової адресної
грошової допомоги (далі - допомога) у п'ятикратному розмірі
мінімальної заробітної плати.
 
За цим договором:
 
   Випускник, що отримав у Вищому навчальному закладі базову або
повну вищу освіту за спеціальністю ___________________________
освітньо-кваліфікаційного рівня _________________________________,
працевлаштовується на  роботу  згідно  зі  спеціальністю  та
кваліфікацією.
 
   Обов'язки сторін
 
   Вищий навчальний заклад:
   Забезпечує реалізацію державної політики в галузі вищої
освіти, виконання державного замовлення та якісну теоретичну і
практичну підготовку випускника згідно з навчальними планами,
програмами і вимогами до освітньо-кваліфікаційного рівня.
   Забезпечує своєчасну видачу випускнику документа про освіту
державного зразка за результатами державної атестації.
   Вивчає  попит на фахівців на ринку праці і сприяє їх
працевлаштуванню відповідно до Закону України "Про вищу освіту".
   Здійснює моніторинг за виконанням угоди з боку роботодавця та
випускника.
 
   Роботодавець:
   Надає вищому навчальному закладу пропозиції щодо наявності
вакантних посад педагогічних працівників із зазначенням умов
оплати  праці, наявності чи відсутності житла у визначеному
населеному пункті, наявності інших соціально-побутових умов.
   Організовує прийняття прибулих, працевлаштування відповідно
до направлення та в двотижневий термін інформує вищий навчальний
заклад про працевлаштування молодого фахівця.
   Забезпечує:
   матеріальне  стимулювання молодого фахівця відповідно до
чинного законодавства;
   сприяє постановці молодого фахівця на квартоблік як особи, що
потребує  поліпшення житлових умов, а також прикріплення до
медичної установи;
   безпечні та нешкідливі умови праці молодого фахівця.
 
   Молодий фахівець зобов'язаний:
   Прибути до Роботодавця у термін до "___" ________ 200_ року
та укласти трудовий договір на умовах, установлених у підпункті
пункту 2.2.3 ціього договору.
   Відпрацювати  у Роботодавця на обраній посаді згідно з
терміном, визначеним у договорі.
   Виконувати трудові обов'язки згідно з вимогами законодавства
та посадовою інструкцією.
 
   Інші умови
 
   Спори, що виникають у разі порушення договору, розглядаються
у судовому порядку.
 
   Договір складений в трьох примірниках, які зберігаються у
кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.
 
   Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до
"___" _______ 200_ року.
 
4. Місцезнаходження сторін
 
4.1. Вищий навчальний заклад
 
Місцезнаходження ________________________________________________,
повне найменування, його підпорядкованість _______________________
__________________________________________________________________
 
Телефон, факс, електронна пошта __________________________________
 
Банківські реквізити _____________________________________________
 
4.2. Випускник
 
Місце постійного проживання ______________________________________
__________________________________________________________________
 
Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________,
__________________________________________________________________
 
дата народження __________________________________________________
 
Телефон, факс, електронна пошта __________________________________
 
4.3. Роботодавець
 
Місцезнаходження _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Повне найменування _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Телефон, факс, електронна пошта __________________________________
 
Банківські реквізити _____________________________________________
 
 1. Керівник вищого навчального закладу  2. Випускник
 
 Печатка
 
 _____________________________      ________________________
   (прізвище та ініціали)        (прізвище та ініціали)
 
 3. Керівник органу управління освітою
 
 Печатка
 
 _________________________________
   (прізвище та ініціали)
 
 Директор департаменту
 економіки та фінансування               П.М.Куліков<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner