Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 78 від 07.02.2008

Про проведення конкурсу моделей підготовки компетентного випускника загальноосвітнього навчального закладу серед педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            13.08.2007 N 735
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 вересня 2007 р.
                   за N 1093/14360
 
 
      Про затвердження Порядку замовлення, видачі
      та обліку студентських та учнівських квитків
         державного зразка та їх карток
 
 
   З метою впорядкування процедури замовлення, видачі та обліку
студентських та учнівських квитків державного зразка, на підставі
Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про захист економічної
конкуренції" ( 2210-14 ), Положення про Міністерство освіти і
науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 19.12.2006 N 1757 ( 1757-2006-п ), та наказу Міністерства
освіти і науки України від 10.12.2003 N 810 ( z1243-03 ) "Про
затвердження студентського та учнівського квитків  державного
зразка", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 26.12.2003  за
N 1243/8564, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  замовлення,  видачі  та  обліку
студентських та учнівських квитків державного зразка та їх карток,
що додається.
 
   2. Державному  підприємству  "Державний  центр прикладних
інформаційних   технологій"   (А.В.Іванисенко)   забезпечити
впровадження цього Порядку та координацію роботи з організації
замовлення, видачі та обліку студентських та учнівських квитків
державного зразка.
 
   3. Наказ Міністерства освіти і науки від 28.03.2007 N 241
"Про  затвердження  Порядку  замовлення,  видачі  та  обліку
студентських та учнівських квитків державного зразка" скасувати.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шинкарука В.Д.
 
 Т.в.о. Міністра                  Б.М.Жебровський
 
 ПОГОДЖЕНО: 
 
 Перший заступник Голови
 Антимонопольного комітету України         О.І.Мельниченко
 
 В.о. Голови Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               К.Ващенко
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   13.08.2007 N 735
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 вересня 2007 р.
                   за N 1093/14360
 
 
               ПОРЯДОК
      замовлення, видачі та обліку студентських
       та учнівських квитків державного зразка
              та їх карток
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Порядок встановлює процедуру замовлення, видачі та
обліку студентських та учнівських квитків державного зразка, що
виготовляються  на основі фотокомп'ютерних технологій, та їх
карток.
 
   1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні:
   1.2.1. Студентський квиток (далі - Квиток) - це документ, що
містить персональні дані про особу студента, що навчається у
вищому навчальному закладі, занесені в централізований банк даних
Міністерства освіти і науки України (далі - ІВС "ОСВІТА") та
відтворені у пластиковій картці (далі - Картка).
   1.2.2. Учнівський квиток ( далі - Квиток) - це документ, що
містить  персональні  дані про особу учня, що навчається у
професійно-технічному  навчальному  закладі,  занесені   в
централізований банк даних Міністерства освіти і науки України
(далі - ІВС "ОСВІТА") та відтворені в пластиковій картці (далі -
Картка).
   1.2.3. Замовлення на створення студентських  (учнівських)
Квитків та виготовлення їх Карток (далі - Замовлення) - текст у
електронному вигляді відповідно до затверджених форм, що вноситься
до інформаційних ресурсів ІВС "ОСВІТА", складений у вигляді
електронних даних у  навчальному  закладі  із  застосуванням
спеціалізованого програмного забезпечення.
   1.2.4. Інформаційно-виробничий вузол - це вузол ІВС "ОСВІТА",
визначений  згідно  з  Положенням  про  Вузли  державної
інформаційно-виробничої  системи  для  інформаційного   та
документарного забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з
питань освіти (ІВС "ОСВІТА"), затвердженим наказом Міністерства
освіти і науки України від 15.12.2004 N 939 ( z1669-04 ) та
зареєстрованим  в Міністерстві юстиції України 29.12.2004 за
N 1669/10268.
   1.2.5. Інформаційно-технічний адміністратор ІВС "ОСВІТА" -
визначена відповідно до законодавства України юридична особа, яка
забезпечує створення спеціалізованого програмного забезпечення,
технічне  ведення  ІВС "ОСВІТА" та структурну систематизацію
інформації, з якою Міністерство освіти і науки України або
уповноважений ним орган укладає договір про виконання функцій
інформаційно-технічного адміністратора ІВС "ОСВІТА".
   1.2.6. Уповноважений орган - визначена Міністерством освіти і
науки України організація з питань впровадження та розвитку ІВС
"ОСВІТА",  а  також із забезпечення здійснення заходів щодо
функціонування інфраструктури для збирання, оброблення та захисту
даних з питань освіти.
 
   1.3. Виконавцем  Замовлення  на  створення  Квитків  та
виготовлення їх Карток ( далі - Виконавець) є юридичні особи, що в
установленому  порядку набули статусу інформаційно-виробничого
вузла ІВС "ОСВІТА".
 
   1.4. Замовником можуть бути:
   1.4.1. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки
Крим.
   1.4.2. Управління освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій.
   1.4.3. Акредитовані в установленому законодавством порядку
професійно-технічні та вищі навчальні заклади незалежно від їх
підпорядкування та форм власності.
 
   1.5. Безпосередній  виконавець визначається Замовником на
власний розсуд з урахуванням положень цього Порядку та вимог
законодавства України про державні закупівлі.
 
   1.6. Учасниками процесу замовлення Квитків та виготовлення їх
Карток  є:  Замовник,  Виконавець,  Уповноважений  орган  та
інформаційно-технічний адміністратор ІВС "ОСВІТА".
 
        2. Вимоги до Замовника і Замовлення
 
   2.1. Замовник повинен визначити в своїй структурі посадових
осіб, відповідальних за організацію Замовлень на створення Квитків
та виготовлення їх Карток.
 
   2.2. Замовник визначає Виконавця та укладає з ним договір у
порядку, визначеному чинним законодавством.
 
   2.3. Замовлення формується за допомогою  спеціалізованого
програмного  забезпечення  ІВС  "ОСВІТА" та відображається в
електронному вигляді.
 
   2.4. Подовження строку дії Квитків здійснюється за допомогою
спеціалізованого програмного забезпечення.
 
   2.5. Після визначення Виконавця Замовник подає Виконавцю
підтвердження Замовлення на створення студентських (учнівських)
Квитків та виготовлення їх Карток в електронному та паперовому
вигляді за формами, наведеними в додатках 1, 2,  а  також
Уповноваженому  органу  зведене  статистичне  підтвердження в
паперовому вигляді за формою, встановленою в додатку 3.
 
   2.6. Обов'язок перевірки права на  здійснення  Замовлень
покладається на Виконавця. Для цього навчальні заклади не пізніше
ніж за тиждень до подачі Замовлень  подають  документи  до
інформаційно-виробничого вузла, який визначений як Виконавець.
Перелік необхідних документів наведений в додатку 4. Зразок
відбитка  печатки  та  підпису керівника навчального закладу
подається за формою, що наведена в додатку 5 ( za093-07 ).
   При нанесенні зразка відбитка печатки та підпису керівника
навчального закладу враховуються наступні вимоги: зразки відбитка
печатки та підпису приймаються тільки на оригінальних бланках,
кожен з яких має свій унікальний номер; поля для внесення зразків
відбитка печатки та підпису розміщуються в рамці 92х60 мм кожне;
підпис керівника має бути нанесений капілярною або чорнильною
ручкою з чорнилом чорного кольору; якщо печатка містить у центрі
текстову інформацію, то вона має розташовуватись паралельно до
горизонтального краю сторінки.
 
          3. Порядок подачі Замовлення
 
   3.1. Для створення Замовлення анкети студентів (учнів) за
формою, що наведена в додатку 6 ( za093-07 ), подаються Виконавцю.
 
   3.2. Усі Замовлення подаються на магнітних  носіях  або
засобами  електронного  зв'язку  у формі закодованого пакета
інформації, яка засвідчена електронним підписом.  Електронний
підпис  формується засобами, що відповідають вимогам чинного
законодавства.
 
   3.3. Виконавець здійснює такі заходи:
   3.3.1. Перевіряє право навчальних закладів незалежно від
підпорядкування та форм власності замовляти Квитки та видавати їх
Картки.
   3.3.2. Приймає і перевіряє замовлення окремо по кожному
навчальному закладу.
   3.3.3. Формує зведене підтвердження Замовлення та передає
його  в  паперовому  вигляді до Уповноваженого органу, а в
електронному вигляді - до підрозділу  інформаційно-технічного
адміністратора державної інформаційно-виробничої системи в галузі
освіти, який є відповідальним за збір інформації.
   3.3.4. Приймає від навчальних закладів дані щодо студентів
(учнів), готує звіт щодо виданих та невиданих Карток Квитків.
 
   3.4. Уповноважений орган здійснює такі заходи:
   3.4.1. Приймає підтвердження Замовлення від Виконавців.
   3.4.2. Організовує    роботу    інформаційно-технічного
адміністратора ІВС "ОСВІТА" з обробки інформації та занесення її
до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки
України.
   3.4.3. Здійснює  координацію  роботи  щодо  забезпечення
студентів (учнів) студентськими (учнівськими) Квитками державного
зразка та готує аналітичні матеріали з цього питання.
 
   3.5. Інформаційно-технічний  адміністратор  ІВС  "ОСВІТА"
здійснює такі заходи:
   3.5.1. Приймає  зведені  підтвердження  Замовлення  в
електронному вигляді від Виконавців.
   3.5.2. Здійснює обробку інформації,  а  також  занесення
інформації  в  робочі  бази  та  централізований банк даних
Міністерства освіти і науки України та її зберігання.
   3.5.3. Уживає заходів для забезпечення захисту, стабільності
та достовірності інформації. У разі виявлення порушень з боку
Виконавців інформує в письмовому вигляді Уповноважений орган.
   3.5.4. Передає підтверджені Замовлення до виробничих баз
Виконавця.
   3.5.5. Забезпечує внесення змін до централізованого банку
даних Міністерства освіти і науки України в разі необхідності
виправлення Квитка (Картки).
 
   3.6. Підтверджені Замовлення заносяться у робочі бази даних
інформаційно-технічного  адміністратора ІВС "ОСВІТА" та після
обробки потрапляють у виробничі бази Виконавця.
 
   3.7. До  внесення  інформації  до  робочих  баз  даних
інформаційно-технічного адміністратора ІВС "ОСВІТА" навчальний
заклад може корегувати Замовлення  та  подавати  зміни  для
узагальнення і внесення змін до нього.
 
   3.8. Квиток, що виправляється, утрачає чинність з моменту
подання Замовлення на виправлення та його  Картка  підлягає
обов'язковому поверненню і знищенню, за що керівник навчального
закладу несе персональну відповідальність.
 
   3.9. Видача Картки виправленого Квитка здійснюється тільки
після повернення Картки первинного документа. Інформація про такі
зміни заноситься до централізованого банку даних Міністерства
освіти і науки України.
 
   3.10. Заміні можуть підлягати Картки Квитків за наявності
помилок в інформації, що відтворена в Картці.
 
   3.11. Заміна Карток та створення нового Квитка здійснюється
на підставі письмової заяви особи, якій ця Картка була видана.
 
   3.12. Усі витрати, пов'язані з повторним виготовленням Карток
з вини Замовника, несе Замовник, а з вини Виконавця - Виконавець.
 
   3.13. З метою своєчасного виготовлення Карток Замовлення
подаються до Виконавця за 30 календарних днів до дати видачі
Карток.
 
          4. Видача та облік Карток
 
   4.1. Картки Квитків передаються Виконавцем Замовнику або
уповноваженим Замовником особам.
 
   4.2. Кожний навчальний заклад веде облік виданих Карток.
 
   4.3. Інформацію про видані Замовнику Картки Виконавець надає
інформаційно-технічному адміністратору ІВС "ОСВІТА".
 
   4.4. Керівник  навчального  закладу  несе  персональну
відповідальність за правильність видачі Карток Квитків відповідно
до чинного законодавства.
 
   4.5. Навчальний заклад може отримати інформацію про видані
Картки Квитків, які були ним замовлені, в електронному вигляді на
магнітних носіях чи засобами електронного зв'язку.
 
   4.6. Дублікати Карток не видаються. У разі втрати  або
пошкодження Картки Квитка створюється нове Замовлення на її
виготовлення.
 
 Директор Департаменту
 вищої освіти                     Я.Я.Болюбаш
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.5 Порядку
 
 
 Реєстраційний штамп         Виконавець
 навчального закладу
 (якщо немає бланка)
 
 
             ПІДТВЕРДЖЕННЯ
      Замовлення на створення студентських квитків
          та виготовлення їх Карток(1)
 
 
Керівництво ______________________________________________________
    (повна назва навчального закладу за статутними документами)
 
просить  виготовити ______________ студентських  квитків  для
            (кількість)
 
студентів названого навчального закладу.
 
------------------------------------------------------------------
|Факультет(1) |Група(3) |Дата  |Дійсний |Кіль-  |Усього |Разом|
|       |     |видачі |до   |кість  |  за  |   |
|       |     |    |    |    |факуль- |   |
|       |     |    |    |    |тетом  |   |
|-------------+---------+-------+--------+--------+--------+-----|
|1. /назва  |/шифр  |    |    |    |    |   |
|факультету 1/|групи 1/ |    |    |    |    |   |
|       |---------+-------+--------+--------|    |   |
|       |/шифр  |    |    |    |    |   |
|       |групи 2/ |    |    |    |    |   |
|       |---------+-------+--------+--------|    |   |
|       |.........|    |    |    |    |   |
|-------------+---------+-------+--------+--------+--------|   |
|2. /назва  |/шифр  |    |    |    |    |   |
|факультету 2/|групи 1/ |    |    |    |    |   |
|       |---------+-------+--------+--------|    |   |
|       |/шифр  |    |    |    |    |   |
|       |групи 2/ |    |    |    |    |   |
|       |---------+-------+--------+--------|    |   |
|       |.........|    |    |    |    |   |
------------------------------------------------------------------
 
Додаток:
 
електронне замовлення у файлах ___________________________________
                     (назви файлів)
 
 Керівник ___________________   ________________________________
       (підпис)          (прізвище, ініціали)
 
 "_____" ________________ 200__ р.
 
 Відповідальний ___________________________  ___________________
          (прізвище, ініціали)      (телефон)
 
_______________
   (1) Кожна сторінка замовлення завіряється особистим підписом
керівника навчального закладу і печаткою.
   (2) Назва факультету повинна бути не більше 4 слів.
   (3) Шифр групи повинен бути не більше 20 символів.
 
 Директор Департаменту
 вищої освіти                     Я.Я.Болюбаш
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 2.5 Порядку
 
 
 Реєстраційний штамп         Уповноважений орган
                   Міністерства освіти і науки
                   України
 
 
             ПІДТВЕРДЖЕННЯ
      Замовлення на створення учнівських квитків
          та виготовлення їх Карток(1)
 
 
Керівництво ______________________________________________________
    (повна назва навчального закладу за статутними документами)
 
просить  виготовити ______________ учнівських   квитків  для
            (кількість)
 
учнів названого навчального закладу.
 
------------------------------------------------------------------
|Група(2)    |Дата видачі |Дійсний до |Кількість |Усього |
|----------------+-------------+------------+-----------+--------|
|/шифр групи 1/ |       |      |      |    |
|----------------+-------------+------------+-----------|    |
|/шифр групи 2/ |       |      |      |    |
|----------------+-------------+------------+-----------|    |
|.............. |       |      |      |    |
------------------------------------------------------------------
 
Додаток:
електронне замовлення у файлах ___________________________________
                     (назви файлів)
 
 Керівник ___________________   ________________________________
       (підпис)          (прізвище, ініціали)
 
 "_____" ________________ 200__ р.
 
 Відповідальний ___________________________  ___________________
          (прізвище, ініціали)      (телефон)
 
_______________
   (1) Кожна сторінка замовлення завіряється особистим підписом
керівника навчального закладу і печаткою.
   (2) Шифр групи повинен бути не більше 20 символів.
 
 Директор Департаменту
 вищої освіти                     Я.Я.Болюбаш
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 2.5 Порядку
 
 Реєстраційний штамп         Виконавець
 навчального закладу
 (якщо немає бланка)
 
 
        Зведене статистичне підтвердження
 
 
Назва навчального закладу __________________________________
 
Посада та прізвище керівника навчального закладу _________________
 
Область (регіон) _____________________________________
 
------------------------------------------------------------------
|   N    |   Дата вручення    |   Кількість    |
|--------------+--------------------------+----------------------|
|       |             |           |
|--------------+--------------------------+----------------------|
|       |             |           |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник ___________________   ________________________________
       (підпис)          (прізвище, ініціали)
 
 "_____" ________________ 200__ р.
 
 Відповідальний ___________________________  ___________________
          (прізвище, ініціали)      (телефон)
 
 Директор Департаменту
 вищої освіти                     Я.Я.Болюбаш
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 2.6 Порядку
 
 
               ПЕРЕЛІК
        документів, що подаються навчальними
           закладами до Виконавця
 
 
   1. Для професійно-технічних навчальних закладів - завірені
печаткою та підписом керівника закладу:
   копія статуту (дві перші сторінки);
   копія довідки про занесення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України;
   копія ліцензії на надання освітніх послуг та додаток до цієї
ліцензії;
   копія свідоцтва про атестацію;
   копія наказу про призначення керівника;
   оригінал відбитка печатки та  зразка  підпису  керівника
навчального закладу.
   Додатково для  вищих  професійних  училищ  та  Центрів
професійно-технічної освіти, які готують молодших спеціалістів,
подається завірена копія сертифіката про акредитацію.
 
   2. Для вищих навчальних закладів - завірені печаткою та
підписом керівника закладу:
   копія статуту (дві перші сторінки);
   копія довідки про занесення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України;
   копія ліцензії на надання освітніх послуг та додаток до цієї
ліцензії;
   копія сертифіката про акредитацію;
   копія наказу про призначення керівника;
   оригінал відбитка  печатки  та  зразка підпису керівника
навчального закладу.
 
 Директор Департаменту
 вищої освіти                     Я.Я.Болюбаш
 
 
                   Додаток 5
                   до пункту 2.6 Порядку
 
 
               ЗРАЗОК
          відбитка печатки та підпису
         керівника навчального закладу
              ( za093-07 )
 
 
 Директор Департаменту
 вищої освіти                     Я.Я.Болюбаш
 
 
                   Додаток 6
                   до пункту 3.1 Порядку
 
 
               АНКЕТА
             студента (учня)
              ( za093-07 )
 
 
 Директор Департаменту
 вищої освіти                     Я.Я.Болюбаш
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner