Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 134 від 06.02.2008

Про затвердження посадових окладів осіб офіцерського складу Державної спеціальної служби транспорту


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

     ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            10.08.2007 N 116
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 вересня 2007 р.
                   за N 1051/14318
 
 
           Про затвердження Порядку
        видачі Кваліфікаційного свідоцтва
 
 
   З метою реалізації вимог статті 8 Закону України "Про оцінку
земель" ( 1378-15 ) щодо встановлення єдиного порядку видачі
Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки
земельних  ділянок  та відповідно до Положення про Державне
агентство земельних ресурсів України, затвердженого постановою
Кабінету  Міністрів  України від 4 квітня 2007 року N 614
( 614-2007-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок видачі  Кваліфікаційного  свідоцтва
оцінювача  з  експертної  грошової  оцінки земельних ділянок
(додається).
 
   2. Управлінню  ринку  земель  та  оціночної  діяльності
(Горбатович С.М.) забезпечити інформування навчальних закладів, з
якими укладено угоди про співробітництво стосовно професійної
підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних
ділянок, про Порядок видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок.
 
   3. Управлінню  ринку  земель  та  оціночної  діяльності
(Горбатович С.М.) та Юридичному управлінню (Царьов Д.В.)  у
встановлений  термін подати наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   4. Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів з експертної грошової
оцінки земельних ділянок, видані згідно з наказом Держкомзему від
20 січня 2005 року N 14 ( z0190-05 ) "Про затвердження Порядку
видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової
оцінки земельних ділянок", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 8 лютого 2005 року за N 190/10470, залишаються чинними і
можуть бути замінені у разі добровільного звернення громадян про
заміну бланка Кваліфікаційного свідоцтва.
 
   5. Наказ Держкомзему від 20 січня 2005 року N 14 ( z0190-05 )
"Про затвердження Порядку видачі  Кваліфікаційного  свідоцтва
оцінювача  з  експертної грошової оцінки земельних ділянок",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2005 року
за N 190/10470 (із змінами), визнати таким, що втратив чинність.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Агентства Яцишину Г.М.
 
 Голова                          І.П.Яцук
 
 ПОГОДЖЕНО:
 В.о. Міністра охорони
 навколишнього природного
 середовища                      С.М.Глазунов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного агентства
                   земельних ресурсів України
                   10.08.2007 N 116
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 вересня 2007 р.
                   за N 1051/14318
 
 
               ПОРЯДОК
      видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
     з експертної грошової оцінки земельних ділянок
 
 
            Загальні положення
 
   1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації Закону України
"Про оцінку земель" ( 1378-15 ) у частині  організаційного
забезпечення  видачі  Екзаменаційною  комісією  з професійної
підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів з експертної
грошової оцінки земельних ділянок (далі - Екзаменаційна комісія)
Кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів з експертної грошової оцінки
земельних ділянок (далі - Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів).
 
   2. Координація  робіт  щодо  оформлення,  видачі, обліку
Кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів здійснюється Екзаменаційною
комісією.
 
   3. Друкування та видача Кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
за встановленою формою покладається на навчальні заклади, на базі
яких проводилася підготовка оцінювачів з експертної грошової
оцінки земельних ділянок (далі - оцінювач).
 
     Оформлення Кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
 
   4. За результатом складання кваліфікаційного  іспиту  на
підставі  інформації,  що міститься в екзаменаційних листках
оцінювачів-стажистів,  які  склали  кваліфікаційний  іспит,
оформляється протокол рішення Екзаменаційної комісії про видачу
Кваліфікаційного свідоцтва оцінювачів.
 
   5. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача  виготовляється  за
формою, яка затверджується Державним агентством земельних ресурсів
України (далі - Держземагентство).
   Колір та серія свідоцтва для відповідного навчального закладу
встановлюється рішенням Екзаменаційної комісії.
 
   6. Оформлене Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача разом із
протоколом  рішення  Екзаменаційної  комісії  подаються  в
Держземагентство  на  підпис  Голові  (заступнику  Голови)
Екзаменаційної комісії.
 
      Видача Кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
 
   7. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача видається оцінювачу
навчальним закладом на підставі рішення Екзаменаційної комісії.
 
   8. Особам, які отримали Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача до
набрання чинності Закону України "Про оцінку земель" ( 1378-15 )
відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ), видається
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки
земельних ділянок відповідно до Закону України "Про оцінку земель"
після проходження курсу підвищення кваліфікації та успішного
складання кваліфікаційного іспиту.
 
   9. Особам, які отримали Сертифікат відповідно до наказу
Держкомзему України від 08.07.99 N 72 ( z0651-99  )  "Про
затвердження  Порядку  проведення  експертної грошової оцінки
земельних  ділянок  несільськогосподарського   призначення",
зареєстрованого  в  Міністерстві юстиції України 27.09.99 за
N 651/3944 (на час його чинності), видається  Кваліфікаційне
свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок
після проходження курсу підвищення кваліфікації та успішного
складання кваліфікаційного іспиту.
 
    Подовження терміну дії Кваліфікаційного свідоцтва
       оцінювача після підвищення кваліфікації
 
   10. Підставою для зупинення дії Кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача  з експертної грошової оцінки земельних ділянок є
невиконання вимоги щодо обов'язкового підвищення кваліфікації не
рідше одного разу в два роки.
 
   11. При  проходженні  оцінювачем  навчання  за програмою
підвищення кваліфікації термін дії Кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача  подовжується  на 2 роки від дати, зазначеної на
посвідченні про підвищення кваліфікації,  про  що  вносяться
відомості до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової
оцінки земельних ділянок.
 
       Повторна видача Кваліфікаційних свідоцтв
 
   12. У разі втрати, пошкодження чи знищення Кваліфікаційного
свідоцтва, добровільного звернення громадян про заміну бланка
Кваліфікаційного свідоцтва,  виданого  під  час  дії  наказу
Держкомзему від 20.01.2005 N 14 ( z0190-05 ) "Про затвердження
Порядку видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної
грошової оцінки земельних ділянок", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 08.02.2005 за N 190/10470, або рішення суду про
задоволення вимог особи, що звернулася у встановленому порядку з
оскарженням рішення про позбавлення її Кваліфікаційного свідоцтва,
оцінювач звертається до Екзаменаційної комісії із заявою про
повторну видачу Кваліфікаційного свідоцтва та вказує навчальний
заклад, на базі якого він бажає його отримати. При цьому оцінювач
надає письмові пояснення про причину втрати, пошкодження або
знищення Кваліфікаційного свідоцтва.
 
   13. Рішення про видачу Кваліфікаційного свідоцтва оцінювачу,
який був позбавлений його на підставі рішення Екзаменаційної
комісії, приймається Екзаменаційною комісією не раніше ніж через
рік від дати позбавлення.
 
   14. Рішення про повторну видачу Кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача  оформляється протоколом Екзаменаційної комісії. На
підставі рішення Екзаменаційної комісії відповідний навчальний
заклад виписує нове Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача.
 
 Начальник Управління ринку земель
 та оціночної діяльності              С.М.Горбатович
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner