Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 29 від 06.02.2008

Про внесення змін до контрактів з керівниками підвідомчих підприємств, установ та організацій


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ
    МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
              Н А К А З
 
           09.08.2007 N 121/545
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 вересня 2007 р.
                   за N 1057/14324
 
 
          Про затвердження Положення
         про галузевий державний архів
       Державної гідрометеорологічної служби
    Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
         та у справах захисту населення
       від наслідків Чорнобильської катастрофи
 
 
   Відповідно до Законів України "Про Національний архівний фонд
та архівні установи" ( 3814-12 ), "Про  гідрометеорологічну
діяльність" ( 443-14 ) та постанови Кабінету Міністрів України від
31 липня 1995 року N 570 ( 570-95-п ) "Про створення галузевого
державного  архіву  Державного комітету по гідрометеорології"
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Положення про  галузевий  державний  архів
Державної  гідрометеорологічної служби Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи, що додається.
 
   2. Відділу  формування  Національного архівного фонду та
діловодства управління формування та зберігання Національного
архівного   фонду  Державного  комітету  архівів  України
(Кузнєцова М.І.) та галузевому  державному  архіву  Державної
гідрометеорологічної служби (Довгич М.І.)  подати цей наказ у
встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету архівів України Портнова Г.В. та Голову
Державної гідрометеорологічної служби Ліпінського В.М.
 
 Голова Державного комітету
 архівів України                   О.П.Гінзбург
 
 Міністр України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах
 захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи                Н.Шуфрич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   архівів України
                   та Міністерства України
                   з питань надзвичайних
                   ситуацій та у справах
                   захисту населення
                   від наслідків Чорнобильської
                   катастрофи
                   09.08.2007 N 121/545
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 вересня 2007 р.
                   за N 1057/14324
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про галузевий державний архів
       Державної гідрометеорологічної служби
    Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
         та у справах захисту населення
       від наслідків Чорнобильської катастрофи
 
 
   1. Галузевий  державний  архів  (далі  - ГДА) Державної
гідрометеорологічної служби (далі - Держгідромет) Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - МНС
України) створено відповідно до Законів України "Про Національний
архівний фонд та  архівні  установи"  (  3814-12  ),  "Про
гідрометеорологічну діяльність" ( 443-14 ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 31 липня 1995 року N 570 ( 570-95-п ) "Про
створення галузевого державного архіву Державного комітету по
гідрометеорології".
 
   2. У своїй діяльності ГДА керується  Конституцією  України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами МНС України, Держгідромету,
Центральної  геофізичної  обсерваторії  (далі - ЦГО) та цим
Положенням.
 
   3. З питань організації та методики ведення архівної справи
ГДА керується наказами Державного комітету архівів України (далі -
Держкомархів України).
 
   4. ГДА є структурним підрозділом ЦГО.
 
   5. ГДА працює відповідно до річного плану, що затверджується
Головою Держгідромету, і звітує перед ним про проведену роботу.
 
   6. ГДА здійснює приймання, державний облік, зберігання та
використання документів гідрометеорологічних спостережень (далі -
профільні  документи), що утворилися в результаті діяльності
підприємств,  організацій  і   науково-дослідних   установ
гідрометеорологічної  служби  та  підприємств,  організацій і
науково-дослідних установ інших галузей та сфер діяльності (далі -
організації),  віднесених  експертизою цінності документів до
Національного архівного фонду (далі - НАФ), а також використання
відомостей, що в них містяться.
   ГДА є методичним центром роботи з профільними документами, що
зберігаються в організаціях гідрометеорологічної служби та в
організаціях інших галузей та сфер діяльності.
 
   7. ГДА зберігає матеріали спостережень з:
   метеорології;
   агрометеорології;
   аерології;
   гідрології (поверхневі води суші);
   морської гідрометеорології;
   синоптики;
   геліофізичних показників,   зокрема,   актинометричних,
теплобалансових, озонометричних, даних спостережень за атмосферною
електрикою;
   хімічного та  радіоактивного  забруднення  навколишнього
природного середовища, а саме: атмосферного повітря та опадів,
поверхневих та морських вод, ґрунту;
   даними, які містять інші параметри стану довкілля в Україні і
сусідніх країнах.
 
   8. Основними завданнями ГДА є:
   забезпечення умов зберігання документів;
   ведення державного обліку документів НАФ;
   унесення до НАФ на підставі експертизи цінності профільних
гідрометеорологічних документів і документів про стан і рівень
забруднення навколишнього природного середовища незалежно від виду
носія інформації та комплектування цими документами своїх архівних
фондів;
   організаційно-методичне керівництво і контроль за діяльністю
архівних підрозділів організацій гідрометеорологічної служби та
організацій інших галузей та сфер діяльності, що перебувають у
зоні комплектування ГДА;
   створення необхідних умов для користування документами та
забезпечення потреб юридичних осіб, а також фізичних осіб у
профільній гідрометеорологічній інформації та інформації про стан
забруднення навколишнього природного середовища;
   виявлення профільних  документів  історичної  і  наукової
спадщини України, що перебуває за кордоном, їх повернення або
відтворення у копіях;
   виявлення унікальних профільних документів;
   упровадження сучасних досягнень науки, техніки, передового
досвіду в практику діяльності ГДА.
 
   9. ГДА відповідно до покладених на нього завдань:
   здійснює постійне зберігання, охорону, реставрацію профільних
документів НАФ;
   створює копії для страхового фонду і фонду користування
унікальними документами, що зберігаються в ГДА, та профільних
унікальних документів незалежно від місця зберігання і форми
власності на них;
   створює довідковий апарат до документів, що зберігаються в
ГДА, та забезпечує автоматизацію інформаційно-пошукових процесів;
   веде державний облік профільних документів НАФ незалежно від
місця зберігання і форми власності на них, здійснює контроль за їх
збереженістю, обліком та використанням відомостей, що в них
містяться;
   організовує роботу, пов'язану  з  віднесенням  профільних
документів до НАФ або вилученням документів з нього незалежно від
місця їх зберігання і форми власності на них;
   комплектується профільними  документами, що надходять від
організацій гідрометеорологічної служби та організацій  інших
галузей та сфер діяльності;
   проводить експертизу цінності профільних документів з метою
внесення їх до НАФ або вилучення з нього;
   визначає профільні джерела  формування  НАФ  та  складає
відповідні  списки  згідно з методикою, затвердженою наказом
Держкомархіву України;
   веде роботу з власниками документів особового походження або
уповноваженими ними установами чи особами щодо передавання цих
документів на договірних засадах для зберігання в ГДА;
   проводить роботу, спрямовану  на  виявлення,  узяття  на
державний облік, повернення, придбання або відтворення в копіях
профільних архівних документів, які перебувають за кордоном;
   здійснює контроль  за  станом впорядкування і зберігання
профільних  документів  у  архівних  підрозділах  організацій
гідрометеорологічної служби;
   складає анотовані переліки унікальних документів;
   готує пропозиції  про  внесення унікальних документів до
Державного  реєстру  національного  культурного  надбання  і
страхування;
   розробляє у межах своєї компетенції  нормативно-методичні
документи з профільних питань;
   надає користувачам документи та довідковий апарат, інформує
про документи, що зберігаються в ГДА відповідно до Порядку
користування документами Національного архівного фонду України, що
належать державі, територіальним громадам, затвердженого наказом
Держкомархіву від 24.11.2005 N 139 ( z1473-05 ) та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 09.12.2005 за N 1473/11753;
   забезпечує видачу архівних довідок, витягів, копій документів
на запити фізичних і юридичних осіб;
   публікує в  установленому  порядку   документи   НАФ,
довідково-інформаційні  посібники  з  відповідного  напрямку
діяльності;
   здійснює грошову оцінку документів НАФ, що зберігаються в
ГДА, та на запити замовників - власників документів НАФ;
   надає на договірних засадах інформаційні послуги у сфері
гідрометеорології юридичним і фізичним особам з використання
відомостей, що містяться в архівних документах відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1998 року
N  1724  (  1724-98-п ) "Про інформаційні послуги у сфері
гідрометеорології";
   здійснює разом з науково-дослідними установами дослідження з
архівознавства, впроваджує в практику їх результати;
   організовує вивчення, узагальнення і поширення передового
досвіду, впроваджує наукові досягнення і прогресивні методи роботи
в архівній справі.
 
   10. ГДА має право:
   одержувати на зберігання від організацій гідрометеорологічної
служби та організацій інших галузей та сфер діяльності, що
перебувають у зоні його комплектування, профільні документи;
   давати в   межах   своїх   повноважень   організаціям
гідрометеорологічної служби роз'яснення правил та вимог щодо
забезпечення збереженості документів;
   вимагати від власника документів, від часу створення яких
минуло понад 50 років або які мають намір здійснити їх відчуження
чи вивезення за межі України, подання цих документів з метою
вирішення  питання  про  проведення  експертизи цінності цих
документів;
   порушувати в порядку, установленому законодавством, питання
про притягнення до відповідальності користувачів документами НАФ
та інших осіб, винних у порушенні законодавства про НАФ та архівні
установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних
власнику документів НАФ або уповноваженій ним особі;
   обмежувати в установленому порядку доступ до документів НАФ,
що  зберігаються  в  ГДА,  або встановлювати особливі умови
користування ними;
   скликати в установленому порядку наради з питань, що входять
до компетенції ГДА.
 
   11. ГДА очолює начальник, який призначається на посаду і
звільняється з посади директором ЦГО за погодженням з головою
Держгідромету.
 
   12. Начальник ГДА має заступника, який за його поданням
призначається на посаду і звільняється з посади директором ЦГО.
 
   13. Начальник ГДА:
   здійснює керівництво  діяльністю  ГДА,  несе  персональну
відповідальність за виконання покладених на ГДА завдань, визначає
функціональні обов'язки свого заступника і керівників структурних
підрозділів ГДА;
   затверджує річні та місячні плани роботи відділів ГДА;
   подає пропозиції директору ЦГО щодо призначення і звільнення
працівників ГДА;
   дає дозвіл на роботу з документами, що зберігаються в ГДА,
юридичним та фізичним особам, а також вирішує питання про видачу
документів юридичним особам у тимчасове користування за межі ГДА
відповідно до Порядку користування документами  Національного
архівного фонду України, що належать державі, територіальним
громадам, затвердженого наказом Держкомархіву від 24.11.2005 N 139
( z1473-05 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
09.12.2005 за N 1473/11753;
   уживає заходів для вдосконалення структури ГДА;
   вносить пропозиції директору  ЦГО  щодо  заохочення  або
накладення стягнень на працівників ГДА.
 
   14. Для  організації  і  проведення  експертизи цінності
документів з метою віднесення їх до НАФ або вилучення з нього та
визначення   строків   зберігання  документів  створюється
експертно-перевірна комісія.
 
   15. ГДА забезпечується відповідними штатами, приміщеннями,
технологічним обладнанням, матеріальними та фінансовими ресурсами
за рахунок кошторису ЦГО.
 
   16. Для здійснення своєї діяльності ГДА має власний бланк і
круглу печатку із своїм найменуванням (без ідентифікаційного
коду).
 
 Начальник Управління формування
 та зберігання НАФ Держкомархіву
 України                      С.В.Сельченкова
 
 Начальник галузевого державного
 архіву - заступник директора ЦГО            М.І.Довгич
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner