Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 35/ДСК від 23.01.2008

Наказ Служби безпеки України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

     ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            26.06.2007 N 136
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 липня 2007 р.
                   за N 808/14075
 
 
           Про затвердження Порядку
         проведення перевірок державних
         закупівель органами державної
          контрольно-ревізійної служби
 
 
 
   Відповідно до статті 2  Закону  України  "Про  державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) та статей 3-2,
37-2 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" ( 1490-14 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  проведення  перевірок  державних
закупівель органами державної контрольно-ревізійної служби, що
додається.
 
   2. Управлінню контролю у сфері органів влади і оборони
(Гуцалюк Л.П.) спільно з Юридичним відділом (Яремчук  Т.М.)
забезпечити  подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   3. Управлінню справами  (Гашков  В.М.)  після  державної
реєстрації довести цей наказ до відома керівників структурних
підрозділів ГоловКРУ України, контрольно-ревізійних управлінь в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 
   4. Начальникам контрольно-ревізійних управлінь в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести цей
наказ до відома працівників регіональних контрольно-ревізійних
управлінь та забезпечити його неухильне виконання.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова                        П.П.Андрєєв
 
 ПОГОДЖЕНО: 
 
 В.о. Голови Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               К.Ващенко
 
 Заступник Міністра фінансів України        А.І.Мярковський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ ГоловКРУ
                   26.06.2007 N 136
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 липня 2007 р.
                   за N 808/14075
 
 
               ПОРЯДОК
    проведення перевірок державних закупівель органами
       державної контрольно-ревізійної служби
 
 
           1. Загальні положення
 
   1. Цей  Порядок  визначає  процедуру проведення органами
державної  контрольно-ревізійної  служби  перевірки  державних
закупівель.
 
   2. Терміни  "орган державної контрольно-ревізійної служби
(далі - орган ДКРС)", "зустрічна звірка" у  цьому  Порядку
вживаються  у  значеннях,  визначених  Порядком  проведення
інспектування   державною   контрольно-ревізійною   службою,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006
N 550 ( 550-2006-п ).
   Термін "об'єкт  контролю"  вживається в значенні терміна
"розпорядник державних коштів", визначеного Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"( 1490-14 ).
 
   3. У цьому Порядку інші терміни вживаються в такому значенні:
   акт перевірки - документ, який складається особою (особами),
що проводила перевірку державних закупівель, фіксує факт її
проведення та результати. Заперечення,  зауваження  до  акта
перевірки (за їх наявності) та висновки на них є його невід'ємною
частиною;
   акт перевірки з окремих питань - документ, який складається
особою (особами), що проводить перевірку державних закупівель,
фіксує  окремі результати її проведення на будь-якій стадії
державних закупівель до закінчення всієї процедури закупівлі;
   виїзна перевірка державних закупівель - перевірка державних
закупівель на об'єкті контролю,  яка  проводиться  за  його
місцезнаходженням чи за місцем розташування об'єкта його права
власності;
   документи об'єкта контролю - будь-які документи (оригінали
або належним чином завірені копії), що стосуються процедури
державної закупівлі на всіх її стадіях;
   звернення учасника - заява, скарга учасника щодо  факту
порушення законодавства про закупівлі, наслідком якого стало
порушення його законних прав та інтересів;
   керівник органу ДКРС - Голова ГоловКРУ, його заступники,
начальники контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, їх заступники,
керівники контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у
районах, містах і районах у містах;
   невиїзна перевірка державних закупівель - перевірка державних
закупівель, що здійснюється шляхом запиту та отримання від об'єкта
контролю необхідних документів, їх розгляду й аналізу;
   планова перевірка державних закупівель - виїзна чи невиїзна
перевірка державних  закупівель,  яка  передбачена  в  плані
контрольно-ревізійної роботи органу ДКРС;
   позапланова перевірка державних закупівель -  виїзна  чи
невиїзна перевірка державних закупівель, яка не передбачена в
плані контрольно-ревізійної роботи органу ДКРС і проводиться за
наявності підстав, передбачених цим Порядком;
   учасник -  фізична  чи  юридична  особа  (резидент  або
нерезидент),  що підтвердила намір взяти участь у процедурі
закупівлі та подає або подала тендерну пропозицію, інші фізичні
або юридичні особи, які мали правові відносини з об'єктом контролю
щодо державних закупівель у частині цих взаємовідносин.
 
   2. Порядок призначення та проведення перевірок державних
              закупівель
 
   1. Перевірка  державних  закупівель може здійснюватися у
плановому та позаплановому порядку.
 
   2. У плановому порядку  перевірка  державних  закупівель
проводиться органами ДКРС з урахуванням вимог цього Порядку, на
підставі Плану  контрольно-ревізійної  роботи,  складання  та
затвердження  якого здійснюється відповідно до вимог Порядку
планування  контрольно-ревізійної  роботи  органами  державної
контрольно-ревізійної служби, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.08.2001 N 955 ( 955-2001-п ).
 
   3. Проведення позапланових перевірок державних закупівель
здійснюється за рішенням керівника відповідного органу ДКРС за
наявності однієї з таких підстав:
   доручення або рішення Кабінету Міністрів України, доручення
Прем'єр-міністра України, звернення народного депутата України
щодо проведення перевірки, що не можуть бути виконані в плановому
порядку;
   у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, наданих у
зверненні учасника, якщо об'єкт контролю не надав пояснення та їх
документальні підтвердження на обов'язковий запит органу ДКРС
протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту;
   звернення об'єкта контролю або органу його управління, яке
взяте органом ДКРС до виконання;
   скарги на дії або бездіяльність посадових осіб органів ДКРС
під час проведення службових розслідувань відносно цих осіб.
 
   4. Для здійснення контролю щодо державних закупівель орган
ДКРС може робити запити об'єктам контролю на отримання документів
та відповідної інформації до початку та в процесі перевірки
державних  закупівель,  у тому числі отримувати від органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ  і організацій, Національного банку України та його
установ, банків, фінансових установ інформацію, що стосується
діяльності та фінансового стану об'єкта контролю.
 
   5. У встановлені законодавством строки керівник органу ДКРС
за результатами розгляду звернення учасника, об'єкта контролю або
його керівного органу приймає одне з таких рішень, про що
повідомляє автора звернення:
   призначає перевірку державних закупівель щодо порушеного у
зверненні питання (у тому числі порушені у зверненні питання
можуть  перевірятися  під  час  проведення  у  плановому та
позаплановому порядку інших контрольних заходів, що належать до
компетенції органів ДКРС);
   пересилає його за належністю відповідному органу;
   відмовляє у  розгляді  звернення  в передбачених законом
випадках;
   розглядає звернення  по  суті  без призначення перевірки
державних закупівель.
 
   6. У зверненні  учасника  мають  бути  зазначені  повне
найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи, факт порушення законодавства, за  можливості
підтверджений документально. Звернення повинно бути підписане
учасником із зазначенням дати, зворотної адреси та номера телефону
учасника.  Орган  ДКРС для прийняття рішення про проведення
перевірки державних закупівель має право запросити в учасника
необхідні додаткові документи.
   Звернення, у якому не зазначена адреса учасника та/або не
підписане  учасником,  а також з якого неможливо встановити
авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
 
   7. Невиїзна перевірка державних закупівель призначається у
разі,  коли  необхідний  документальний  аналіз  питань,  що
перевіряються. Невиїзна перевірка державних закупівель за рішенням
керівника органу ДКРС у передбачених цим Порядком випадках може
продовжитися виїзною перевіркою державних закупівель з виходом на
об'єкт контролю.
 
   8. Виїзна перевірка державних закупівель призначається у
випадку, коли виникає потреба у фактичному аналізі питань, що
перевіряються, а також якщо об'єкт контролю не надав достатніх
пояснень та документальних підтверджень на письмовий запит органу
ДКРС протягом трьох робочих днів з дня отримання запиту. Для
проведення виїзної перевірки державних закупівель посадовим особам
органу  ДКРС та залученим спеціалістам видається направлення
встановленого ГоловКРУ зразка із зазначенням строку перебування на
об'єкті контролю.
 
   9. Планова   виїзна  перевірка  державних  закупівель
розпочинається не раніше ніж через 10 календарних днів після
надсилання повідомлення об'єкту контролю.
 
   10. Про проведення позапланової виїзної перевірки державних
закупівель, невиїзної перевірки державних закупівель та зустрічної
звірки повідомлення не направляється.
 
   11. Орган ДКРС повідомляє об'єкт контролю про дату початку
планової виїзної перевірки державних закупівель одним із таких
способів:
   особисто під розписку керівнику або головному бухгалтеру
об'єкта контролю;
   через канцелярію (діловодну службу) з позначенням на копії
повідомлення дати прийняття та підписом працівника канцелярії
(загального відділу), який прийняв повідомлення;
   рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням. При
цьому на копії повідомлення, що залишається в органі ДКРС,
зазначаються реквізити поштового повідомлення, яке долучається до
матеріалів перевірки державних закупівель.
 
   12. Склад, кількість та строк перебування на об'єкті контролю
посадових осіб органів ДКРС, які направляються на виїзну перевірку
державних закупівель, визначаються органом ДКРС з урахуванням
обсягу питань, що перевіряються. Строк перебування на об'єкті
контролю під час такої перевірки продовжується за  рішенням
керівника органу ДКРС у межах, установлених цим Порядком.
   Загальний строк перебування на об'єкті контролю посадових
осіб органу ДКРС та залучених спеціалістів при здійсненні ними
виїзної перевірки державних закупівель не може перевищувати 45
робочих днів.
 
   13. До участі в перевірці державних закупівель за письмовим
зверненням керівника органу ДКРС можуть залучатися спеціалісти
міністерств,  інших центральних органів виконавчої влади, їх
територіальних  органів,  органів  місцевого  самоврядування,
підприємств, установ та організацій, експерти.
   При проведенні виїзної перевірки державних закупівель органом
ДКРС на кожну посадову особу органу ДКРС та залученого спеціаліста
оформляються у двох примірниках направлення встановленого ГоловКРУ
зразка із зазначенням строку їх перебування на об'єкті контролю. У
разі продовження строку посадовим особам органу ДКРС та залученим
спеціалістам видаються нові направлення. При проведенні виїзної
перевірки державних закупівель групою працівників органу ДКРС
керівник органу ДКРС призначає її керівника.
 
   14. Посадові особи органів ДКРС у разі проведення виїзної
перевірки державних закупівель зобов'язані розписатися в журналі
реєстрації перевірок об'єкта контролю (за його наявності) із
зазначенням закупівель, які перевіряються. Факт ненадання об'єктом
контролю журналу фіксується в акті перевірки або акті перевірки з
окремих питань.
 
   15. Керівник об'єкта контролю, у якому проводиться виїзна
перевірка, та керівник суб'єкта господарювання, де проводиться
зустрічна звірка, забезпечують посадовим особам органів ДКРС та
залученим спеціалістам місце для роботи, створюють умови для
зберігання документів та можливість  користуватися  зв'язком,
комп'ютерною, розмножувальною та іншою технікою.
 
   16. Під  час  проведення  перевірок державних закупівель
проводиться фактичний та документальний  аналіз  питань,  що
перевіряються.
   Фактичний аналіз здійснюється під час проведення виїзної
перевірки державних закупівель шляхом інвентаризації, обстеження
та контрольного обміру закуплених (отриманих) об'єктом контролю
товарно-матеріальних  цінностей,  робіт, послуг та інших дій
відповідно до повноважень органу ДКРС, при цьому об'єктом контролю
забезпечується доступ на склади, у сховища, виробничі та інші
приміщення, що належать об'єкту контролю.
   У разі відмови об'єкта контролю у проведенні таких дій орган
ДКРС має право звернутися до суду з метою спонукати до їх
проведення,  а  до  ухвалення  судом відповідного рішення у
присутності понятих та представників цього об'єкта  контролю
опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви відповідно
до процедур, передбачених Порядком опечатування органами державної
контрольно-ревізійної служби кас, касових приміщень, складів та
архівів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
26.07.2006 N 1028 ( 1028-2006-п ).
   Посадові особи органу ДКРС  мають  право  вимагати  від
керівників об'єкта контролю створення належних умов для проведення
фактичного аналізу за участю матеріально відповідальних осіб
об'єкта контролю або без них, а в разі аналізу обсягу виконаних
робіт - також представників суб'єкта господарювання - виконавця
робіт.
 
   17. Документальний  аналіз  здійснюється  шляхом  запиту
документів та під час виїзних перевірок державних закупівель. При
проведенні цього аналізу перевіряється відповідність документів
об'єкта  контролю  вимогам  законодавства.  У  разі  ведення
документообігу з використанням електронних засобів зберігання й
обробки інформації на вимогу посадової особи органу ДКРС керівник
об'єкта контролю повинен забезпечити безперешкодний доступ до баз
даних в електронному вигляді та, на вимогу посадової особи органу
ДКРС, оформити відповідні документи на паперовому носії.
   Надання копій документів об'єкта контролю посадовим особам
органу ДКРС для підтвердження фактів, викладених в акті перевірки
або акті перевірки з окремих питань, забезпечується головою
тендерного комітету, іншою уповноваженою ним особою або керівником
чи заступником керівника об'єкта контролю.
 
   18. Відомості про результати перевірки державних закупівель
на об'єкті контролю не підлягають розголошенню до їх повного
документування в акті перевірки або акті перевірки з окремих
питань, крім випадків, передбачених законодавством.
 
   19. Для належного проведення перевірки посадові особи органу
ДКРС мають  право  вимагати  від  службових  і  матеріально
відповідальних осіб об'єкта контролю надання письмових пояснень,
отримувати в об'єкта контролю відомості, що становлять комерційну
таємницю. Якщо працівники об'єкта контролю відмовляються надавати
письмові пояснення або відомості, цей факт фіксується в акті
перевірки чи акті перевірки з окремих питань.
 
   20. Посадові особи органу ДКРС можуть вилучати оригінали
документів за процедурою, передбаченою  пунктом  20  Порядку
проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006
N 550 ( 550-2006-п ), з урахуванням норм, установлених цим
Порядком.
 
   21. За рішенням керівника органу ДКРС перевірка державних
закупівель призупиняється, у разі чого складається акт перевірки з
окремих питань, який оформляється у тому самому порядку, що й акт
перевірки. Перевірка державних закупівель призупиняється, якщо не
відбулися  всі  стадії  державної  закупівлі  або  закупівля
оскаржується в порядку, установленому розділом VII "Оскарження
щодо застосування процедур закупівель" Закону  України  "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
За рішенням керівника органу ДКРС можливе поновлення проведення
перевірки  державних  закупівель. Планова перевірка державних
закупівель поновлюється після повідомлення об'єкта контролю одним
із способів, визначених у пункті 11 цього Порядку. Поновлена
перевірка державних закупівель може бути виїзною чи невиїзною
незалежно від того, яким чином вона була розпочата.
   У разі поновлення перевірки державних закупівель посадовим
особам органу ДКРС та залученим спеціалістам при здійсненні ними
виїзної перевірки державних закупівель видаються направлення із
зазначенням строку перебування на об'єкті контролю, який не
повинен перевищувати загального строку перебування на об'єкті
контролю, передбаченого пунктом 12 цього Порядку.
 
   22. У разі відсутності бухгалтерського обліку на об'єкті
контролю, недопущення посадових осіб органів ДКРС та залучених
спеціалістів до проведення перевірки державних закупівель та
ненадання або відсутності необхідних для перевірки документів,
наявності інших об'єктивних і незалежних від органу ДКРС обставин,
що унеможливлюють проведення перевірки, посадовою особою органу
ДКРС складається відповідний акт із зазначенням таких фактів, який
підписується та вручається об'єкту контролю у тому самому порядку,
що  й акт перевірки. За таких обставин перевірка державних
закупівель не вважається проведеною і орган ДКРС має право вдруге
організувати та провести перевірку державних закупівель об'єкта
контролю.
   Про факти, що перешкоджають проведенню перевірки, орган ДКРС
письмово інформує правоохоронні органи для  вжиття  заходів,
передбачених законодавством. Перешкоджання посадовим особам органу
ДКРС у проведенні перевірки є підставою для притягнення керівника
об'єкта контролю до відповідальності згідно із законодавством.
   На підставі акта, складеного за викладеним фактом (фактами) в
абзаці першому цього пункту, орган ДКРС пред'являє письмові вимоги
об'єкту контролю із зазначенням строків їх виконання.
 
   23. З метою документального підтвердження  виду,  обсягу
операцій  та розрахунків з об'єктом контролю, з'ясування їх
реальності і повноти відображення в обліку органи ДКРС можуть
проводити зустрічні звірки у суб'єктів господарювання, які мали
правові відносини з об'єктом контролю за процедурою, передбаченою
пунктом  26  Порядку  проведення  інспектування  державною
контрольно-ревізійною службою, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів  України від 20.04.2006 N 550 ( 550-2006-п ), з
урахуванням норм, встановлених цим Порядком.
 
    3. Оформлення та реалізація результатів перевірки
            державних закупівель
 
   1. Результати  перевірки державних закупівель, проведеної
органами ДКРС, викладаються в акті перевірки (акті перевірки з
окремих питань).
   Складання акта перевірки (акта перевірки з окремих питань),
подання  його  на  підпис  та  підписання,  реалізація
результатів перевірки  державних  закупівель  проходять  за
процедурами, передбаченими пунктами 35, 38-47, абзацами першим,
другим пункту 48, пунктами 49-52 Порядку проведення інспектування
державною контрольно-ревізійною службою, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 N 550 ( 550-2006-п ), з
урахуванням норм, установлених цим Порядком.
   Акт перевірки (акт перевірки з окремих питань) підписується
головою тендерного комітету або керівником чи іншою уповноваженою
особою об'єкта контролю. У разі проведення перевірки посадовими
особами органу ДКРС і залученими спеціалістами у складі групи акт
перевірки (акт перевірки з окремих питань) підписується керівником
групи.
 
   2. Результати  перевірки державних закупівель, проведеної
органами ДКРС, можуть бути оскаржені об'єктом контролю,  що
перевірявся, в порядку, передбаченому статтею 13 Закону України
"Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ).
   У разі, коли вищестоящий орган ДКРС у порядку контролю за
достовірністю висновків нижчестоящого органу ДКРС, викладених в
акті перевірки (акті перевірки з окремих питань), складених
нижчестоящим органом ДКРС, виявляє їх невідповідність вимогам
законів,  стосовно  посадових  осіб  проводиться  службове
розслідування й призначається перевірка державних закупівель.
   За їх результатами акт перевірки (акт перевірки з окремих
питань) може бути відкликано вищестоящим органом ДКРС.
 
   3. Органами  ДКРС  інформація  про  перевірки  державних
закупівель  може  передаватися  Кабінету  Міністрів  України,
Міністерству фінансів України, Антимонопольному комітету України,
Державному казначейству України, Міжвідомчій комісії з питань
держаних закупівель (далі - Комісія), обслуговуючим банкам та
відповідним  органам  державної  влади,  органам  місцевого
самоврядування, органам управління, власникам об'єкта контролю та
його вищестоящим організаціям.
   У своїй роботі орган ДКРС може використовувати документи
Комісії та документи, що подаються до Комісії органами державної
влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями шляхом установлення постійної взаємодії з Комісією
через структурний підрозділ з  питань  державних  закупівель
ГоловКРУ.
 
   4. При погодженні Комісією процедури закупівлі з обмеженою
участю або в одного учасника, розгляді скарг та інших питань
державних  закупівель  делеговані посадові особи структурного
підрозділу з питань державних закупівель ГоловКРУ можуть вивчати
документи Комісії, проводити аналіз порушених у них питань щодо
відповідності законодавству та подавати результати такого аналізу
до Комісії для їх подальшого врахування в роботі.
 
   5. За результатами перевірки державних закупівель посадовою
особою, що здійснювала таку перевірку, на розгляд керівнику органу
ДКРС може вноситись пропозиція щодо проведення перевірки всього
комплексу питань  фінансово-господарської  діяльності  об'єкта
контролю шляхом інспектування або аудиту.
 
 Начальник Управління контролю
 у сфері органів влади і оборони            Л.П.Гуцалюк
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner