Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 56/7 від 23.01.2008

Про затвердження Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних діянь в центральному апараті Міністерства юстиції та територіальних органах юстиції на 2008 рік


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
          26.06.2007 N 200/1047/180
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 липня 2007 р.
                   за N 835/14102
 
 
       Про затвердження Положення про порядок
       подання пропозицій щодо внесення змін
        до Переліку об'єктів права державної
       власності, що не підлягають приватизації
 
 
   З метою єдиного методологічного підходу процедури внесення
змін і доповнень до Переліку об'єктів права державної власності,
що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про
перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації" ( 847-14 ), Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Положення про порядок подання пропозицій щодо
внесення змін до Переліку об'єктів права державної власності, що
не підлягають приватизації ( 847-14 ) (додається).
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
економіки   України,  Фонду  державного  майна  України,
Антимонопольного комітету України, Державного комітету статистики
України  від  12.11.99 N 133/2142/13/372 ( z0811-99 ) "Про
затвердження Положення про порядок подання  пропозицій  щодо
внесення змін до Переліку об'єктів права державної власності, що
не підлягають приватизації", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 23.11.99 за N 811/4104.
 
 Міністр економіки України                А.К.Кінах
 
 Голова Фонду державного
 майна України                     В.П.Семенюк
 
 Голова Державного
 комітету статистики
 України                       О.Г.Осауленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   економіки України,
                   Фонду державного майна
                   України,
                   Державного комітету
                   статистики України
                   26.06.2007 N 200/1047/180
 
                   Розпорядження
                   Антимонопольного комітету
                   України
                   26.06.2007 N 287-р
                   ( za835-07 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 липня 2007 р.
                   за N 835/14102
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про порядок подання пропозицій щодо внесення
      змін до Переліку об'єктів права державної
       власності, що не підлягають приватизації
              ( 847-14 )
 
 
   1. Це  Положення  визначає  порядок  подання  органами,
уповноваженими управляти державним  майном,  пропозицій  щодо
внесення змін до Переліку об'єктів права державної власності, що
не підлягають приватизації (далі - Перелік), затвердженого Законом
України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації" ( 847-14 ).
 
   2. Пропозиції щодо включення об'єкта до Переліку ( 847-14 )
подаються лише на ті об'єкти, які за визначеними законодавством
ознаками діяльності належать  до  таких,  приватизація  яких
заборонена.
 
   3. Пропозиції стосовно доповнень до Переліку ( 847-14 )
подаються органами, уповноваженими управляти державним майном, до
Міністерства економіки України, Фонду державного майна України і
Антимонопольного комітету України з відповідним обґрунтуванням
щодо кожного об'єкта окремо.
 
   4. У пропозиціях викладаються основні аргументи, на підставі
яких пропонується включити об'єкт до Переліку ( 847-14  ):
відповідність профілю основної діяльності об'єкта пріоритетному
розвитку галузі (на основі галузевих програм або приведених
економічних  досліджень);  наявність  обладнання  об'єкта або
продукції, яка випускається, що дає підстави для включення до
Переліку;  причини,  які  обумовлюють необхідність збереження
державного контролю за діяльністю об'єкта і не можуть бути
забезпечені через залишення у державній власності контрольного
пакета акцій. У разі потреби технічного переозброєння виробництва
подаються розрахунки щодо виділення потрібних коштів з державного
бюджету.
 
   5. До пропозицій додаються:
   позиція обласних,  Київської  та Севастопольської міських
державних адміністрацій стосовно об'єктів, які розташовані на їх
території;
   статут об'єкта,  затверджений  органом  управління  та
зареєстрований органом державної влади за його місцезнаходженням;
   інформація з Єдиного державного реєстру  підприємств  та
організацій  України  (ЄДРПОУ),  надана  Державним  комітетом
статистики України за запитом міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади (ідентифікаційний код, найменування,
місцезнаходження, вид економічної діяльності);
   фінансово-господарські показники роботи об'єкта за формою
(додаток  1)  або  інформація  про  оцінку  рівня  розвитку
науково-технічного потенціалу наукової установи та результатів її
фінансово-господарської діяльності (додаток 2);
   інформація щодо аналогів видів продукції, які випускаються
об'єктами недержавних форм власності;
   інформація про порушення справи про банкрутство (дата та
номер ухвали, стадія процедури банкрутства, сума заборгованості
згідно з реєстром (у разі його затвердження), наявність плану
санації та його основні заходи, про призначення арбітражного
керуючого), податкову заставу, кредитні зобов'язання;
   інформація щодо  площ  виробничого  та  адміністративного
призначення, які надані в оренду, у тому числі у відсотках до
загальної площі;
   розмір земельної ділянки (га).
 
   6. Свої висновки та зауваження щодо одержаних пропозицій Фонд
державного майна України й Антимонопольний комітет України подають
до Міністерства економіки України.
 
   7. Міністерство економіки України аналізує та узагальнює
подані пропозиції, готує й подає свої висновки разом з проектом
Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації" Кабінету Міністрів України.
 
   8. У разі недостатніх підстав для прийняття рішення щодо
включення (виключення)  запропонованого  об'єкта  до  Переліку
( 847-14 ) за запитом Міністерства економіки України органом
управління такого об'єкта надається додаткова інформація.
 
   9. У разі невідповідності одержаних пропозицій вимогам цього
Положення  Міністерство  економіки  України  інформує  орган,
уповноважений управляти державним майном, якому підпорядкований
об'єкт, про відмову у внесенні запропонованих змін до Переліку
( 847-14 ).
 
   10. Орган виконавчої влади в  місячний  строк  інформує
Міністерство економіки України щодо підпорядкованих йому об'єктів,
уключених до Переліку ( 847-14 ), в разі:
   ліквідації;
   реорганізації об'єкта (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення);
   унесення об'єкта до статутного (складеного) капіталу іншого
суб'єкта господарювання;
   утрати об'єктом ознак віднесення його до Переліку ( 847-14 );
   зміни найменування та місцезнаходження;
   зміни органу управління;
   інших управлінських дій, що можуть вплинути на діяльність
об'єкта та втрату ним загальнодержавного значення.
 
   11. Орган, уповноважений управляти державним майном,  за
підписом керівника або виконуючого його обов'язки зобов'язаний
подати до Міністерства економіки України пропозиції про зміни до
Переліку ( 847-14 ) разом з копією підтверджувальних документів,
на підставі яких відбулись дії, визначені пунктом 10 цього
Положення.
 
   12. Міністерство  економіки  України готує проект Закону
України "Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів
права державної власності, що не підлягають приватизації" та подає
в установленому порядку Кабінету Міністрів України.
 
 Директор департаменту
 реформування відносин
 власності Міністерства
 економіки України                    М.Гоцулов
 
 Директор департаменту
 оперативного планування
 Фонду державного майна
 України                        С.Корнієць
 
 Директор департаменту
 міжгалузевої статистики
 підприємств Державного
 комітету статистики України                 І.Жук
 
 Директор департаменту
 конкурентної політики
 Антимонопольного
 комітету України                    Л.Ляшенко
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення про порядок
                   подання пропозицій
                   щодо внесення змін
                   до Переліку об'єктів права
                   державної власності,
                   що не підлягають
                   приватизації
 
 
             ХАРАКТЕРИСТИКА
        об'єкта для включення до Переліку
 
 
------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний| Повна |Місцезнаходження |   Код виду   |
| код об'єкта  | назва |         |  економічної  |
|        | об'єкта |         |діяльності та його |
|        |     |         |    назва    |
------------------------------------------------------------------
 
   Звірення реквізитів об'єкта Державним комітетом статистики
України  здійснено  (лист  від  "___"________________  року
N________________)
 
              ПОКАЗНИКИ
     роботи об'єкта (надаються за останні три роки)
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування показників  | Одиниця | Рік |Рік | Рік |
|з/п |                | виміру |   |  |   |
|----+-------------------------------+----------+-----+----+-----|
| 1 |Середня кількість працівників |  осіб  |   |  |   |
|  |(уключаючи штатних та     |     |   |  |   |
|  |позаштатних працівників)    |     |   |  |   |
|----+-------------------------------+----------+-----+----+-----|
| 2 |Обсяг реалізованої продукції, |  млн.  |   |  |   |
|  |робіт, послуг (без ПДВ, акцизу)| гривень |   |  |   |
|----+-------------------------------+----------+-----+----+-----|
|  |у тому числі питома вага    |     |   |  |   |
|  |реалізованої продукції:    |     |   |  |   |
|----+-------------------------------+----------+-----+----+-----|
|  |а) за державним замовленням  |відсотків |   |  |   |
|----+-------------------------------+----------+-----+----+-----|
|  |б) яка відповідає критеріям,  |відсотків |   |  |   |
|  |визначеним частиною другою   |     |   |  |   |
|  |статті 5 Закону України "Про  |     |   |  |   |
|  |приватизацію державного майна" |     |   |  |   |
|----+-------------------------------+----------+-----+----+-----|
| 3 |Первісна вартість основних   |  млн.  |   |  |   |
|  |засобів*, усього        | гривень |   |  |   |
|----+-------------------------------+----------+-----+----+-----|
|  |коефіцієнт їх зношеності    |відсотків |   |  |   |
|----+-------------------------------+----------+-----+----+-----|
| 4 |Фінансовий результат від    |  млн.  |   |  |   |
|  |звичайної діяльності до    | гривень |   |  |   |
|  |оподаткування (прибуток/збиток)|     |   |  |   |
|----+-------------------------------+----------+-----+----+-----|
| 5 |Поточна дебіторська      |  млн.  |   |  |   |
|  |заборгованість         | гривень |   |  |   |
|----+-------------------------------+----------+-----+----+-----|
|  |у тому числі прострочена    |  млн.  |   |  |   |
|  |                | гривень |   |  |   |
|----+-------------------------------+----------+-----+----+-----|
| 6 |Поточна кредиторська      |  млн.  |   |  |   |
|  |заборгованість         | гривень |   |  |   |
|----+-------------------------------+----------+-----+----+-----|
|  |у тому числі прострочена    |  млн.  |   |  |   |
|  |                | гривень |   |  |   |
|----+-------------------------------+----------+-----+----+-----|
| 7 |Коефіцієнти**:         |     |   |  |   |
|----+-------------------------------+----------+-----+----+-----|
|  |платоспроможності (ліквідності)|відсотків |   |  |   |
|----+-------------------------------+----------+-----+----+-----|
|  |фінансової стійкості      |відсотків |   |  |   |
|----+-------------------------------+----------+-----+----+-----|
|  |рентабельності         |відсотків |   |  |   |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * Вартість основних засобів на кінець року.
   ** Розраховуються відповідно до наказу Міністерства фінансів
України від 14.02.2006 N 170 ( z0332-06 ) "Про затвердження
Методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств
державного сектору економіки", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27.03.2006 за N 332/12206.
 
 Начальник структурного
 підрозділу       _________       ____________________
 (назва підрозділу,   (підпис)       (ініціали, прізвище)
 робочий телефон)
 
 
                   Додаток 2
                   до Положення про порядок
                   подання пропозицій
                   щодо внесення змін
                   до Переліку об'єктів права
                   державної власності,
                   що не підлягають
                   приватизації
 
 
             ХАРАКТЕРИСТИКА
          об'єкта (наукової установи)
          для включення до Переліку
 
 
------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний| Повна  |Місцезнаходження|   Код виду   |
| код об'єкта  | назва  |        |  економічної  |
|        | об'єкта |        |діяльності та його |
|        |     |        |    назва    |
------------------------------------------------------------------
 
   Звірення реквізитів об'єкта Державним комітетом статистики
України  здійснено  (лист  від  "___"__________________  року
N________________)
 
              ПОКАЗНИКИ
           роботи наукових установ
         (надаються за останні три роки)
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування показників   | Одиниця |Рік | Рік | Рік |
|з/п |                | виміру |  |   |   |
|----+--------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 1 |Чисельність працівників     | осіб  |  |   |   |
|----+--------------------------------+---------+----+-----+-----|
|  |у тому числі спеціалісти, які  | осіб  |  |   |   |
|  |виконують науково-дослідні,   |     |  |   |   |
|  |дослідно-конструкторські роботи |     |  |   |   |
|  |(далі - НДДКР)         |     |  |   |   |
|----+--------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 2 |Обсяг наукових та        | млн.  |  |   |   |
|  |науково-технічних робіт     | гривень |  |   |   |
|----+--------------------------------+---------+----+-----+-----|
|  |у тому числі питома вага:    |     |  |   |   |
|----+--------------------------------+---------+----+-----+-----|
|  |а) за державним замовленням   |відсотків|  |   |   |
|----+--------------------------------+---------+----+-----+-----|
|  |б) не пов'язаних з основною   |відсотків|  |   |   |
|  |діяльністю (не включаючи доходи |     |  |   |   |
|  |від оренди)           |     |  |   |   |
|----+--------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 3 |Первісна вартість основних   | млн.  |  |   |   |
|  |засобів*, усього        | гривень |  |   |   |
|----+--------------------------------+---------+----+-----+-----|
|  |коефіцієнт їх зношеності    |відсотків|  |   |   |
|----+--------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 4 |Кількість розробок, спрямованих | одиниць |  |   |   |
|  |на створення новітніх технологій|     |  |   |   |
|  |та виробів           |     |  |   |   |
|----+--------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 5 |Загальний обсяг фінансування  | млн.  |  |   |   |
|  |НДДКР              | гривень |  |   |   |
|----+--------------------------------+---------+----+-----+-----|
|  |з нього за рахунок державного  |відсотків|  |   |   |
|  |бюджету             |     |  |   |   |
|----+--------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 6 |Поточна дебіторська       | млн.  |  |   |   |
|  |заборгованість         | гривень |  |   |   |
|----+--------------------------------+---------+----+-----+-----|
|  |у тому числі прострочена    | млн.  |  |   |   |
|  |                | гривень |  |   |   |
|----+--------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 7 |Поточна кредиторська      | млн.  |  |   |   |
|  |заборгованість         | гривень |  |   |   |
|----+--------------------------------+---------+----+-----+-----|
|  |у тому числі прострочена    | млн.  |  |   |   |
|  |                | гривень |  |   |   |
|----+--------------------------------+---------+----+-----+-----|
| 8 |Коефіцієнти**:         |     |  |   |   |
|----+--------------------------------+---------+----+-----+-----|
|  |платоспроможності (ліквідності) |відсотків|  |   |   |
|----+--------------------------------+---------+----+-----+-----|
|  |фінансової стійкості      |відсотків|  |   |   |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * Вартість основних засобів на кінець року.
   ** Розраховуються відповідно до наказу Міністерства фінансів
України від 14.02.2006 N 170 ( z0332-06 ) "Про затвердження
Методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств
державного сектору економіки", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27.03.2006 за N 332/12206.
 
 Начальник структурного
 підрозділу       _________       ____________________
 (назва підрозділу,   (підпис)       (ініціали, прізвище)
 робочий телефон)
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner