Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 41 від 22.01.2008

Про затвердження галузевих збірників норм праці


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            21.06.2007 N 412/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 червня 2007 р.
                   за N 689/13956
 
 
     Про затвердження Положення про Державний реєстр
       друкованих засобів масової інформації
       та інформаційних агентств як суб'єктів
           інформаційної діяльності
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                          юстиції
    N 2018/5 ( z1125-08 ) від 21.11.2008 }
 
 
   Відповідно до Законів України "Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ), "Про інформаційні
агентства" ( 74/95-ВР ), постанови Кабінету Міністрів України від
17.11.97 N 1287 ( 1287-97-п ) "Про державну реєстрацію друкованих
засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри
реєстраційних зборів", Положення про Міністерство юстиції України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2006
N 1577 ( 1577-2006-п ), та з метою створення єдиної системи обліку
друкованих засобів масової інформації, що видаються на території
України, та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної
діяльності Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про Державний реєстр  друкованих
засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів
інформаційної діяльності, що додається.
 
   2. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства
юстиції України:
   здійснити заходи щодо створення та супроводження програмного
забезпечення  Державного  реєстру  друкованих засобів масової
інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної
діяльності (далі - Реєстр), яке відповідало б сучасним стандартам
збереження та захисту інформації;
   забезпечити впровадження Реєстру.
 
   3. Установити тариф:
   за видачу скороченого витягу з Реєстру - у розмірі 17 грн. з
урахуванням ПДВ;
   за видачу повного витягу з Реєстру - у розмірі 84 грн. з
урахуванням ПДВ.
 
   4. Установити, що кошти, які надходять на поточний рахунок
Адміністратора за  користування  Реєстром,  спрямовуються  на
забезпечення ведення Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких
є Міністерство юстиції України.
 
   5. Установити, що розділи 3-5 Положення, затвердженого цим
наказом, набирають чинності через чотири місяці з дня набрання
чинності цим наказом.
 
   6. Департаменту легалізації та регулювання діяльності бюро
кредитних історій (Семьоркіна О.М.), Головному управлінню юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній  Республіці  Крим,
головним  управлінням  юстиції  в областях, містах Києві та
Севастополі:
   протягом десяти днів з дня набрання чинності цим наказом
передати  державному  підприємству  "Інформаційний  центр"
Міністерства юстиції України, його регіональним філіям відповідні
документи на паперових носіях для внесення до Реєстру відомостей
про друковані засоби масової інформації (далі - Друковані ЗМІ) та
інформаційні агентства (далі - Інформагентства), що зареєстровані
в установленому законодавством порядку до запровадження Реєстру;
   до завершення наповнення Реєстру відомостями про Друковані
ЗМІ та Інформагентства, що зареєстровані в установленому порядку
до запровадження Реєстру,  забезпечити  безперебійне  надання
інформації про Друковані ЗМІ та Інформагентства на запити фізичних
та юридичних осіб.
 
   7. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства
юстиції України (Добжанський В.Б.) протягом чотирьох місяців з дня
набрання чинності цим наказом забезпечити обов'язкове внесення до
Реєстру  відомостей  виключно в обсязі та в межах, наданих
Департаментом легалізації та регулювання діяльності бюро кредитних
історій та Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
 
   8. Департаменту     планово-фінансової    діяльності,
бухгалтерського  обліку  і  звітності  (Которобай  С.В.)  та
Адміністративно-господарському департаменту (Коваль В.О.) ужити
заходів щодо забезпечення Департаменту легалізації та регулювання
діяльності бюро кредитних історій (Семьоркіна О.М.), Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі технічними засобами, необхідними для ведення
Реєстру.
 
   9. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства
юстиції України (Добжанський В.Б.), Департаменту легалізації та
регулювання діяльності бюро кредитних історій (Семьоркіна О.М.):
   подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади";
   довести цей наказ до відома начальників Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції  в  областях,  містах  Києві  та
Севастополі,  регіональних  філій  державного  підприємства
"Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та забезпечити
його належне виконання.
 
   10. Контроль  за  виконанням  цього  наказу покласти на
заступника Міністра Єфіменка Л.В.
 
 Міністр                       О.Лавринович
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   юстиції України
                   21.06.2007 N 412/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 червня 2007 р.
                   за N 689/13956
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Державний реєстр друкованих засобів масової
    інформації та інформаційних агентств як суб'єктів
           інформаційної діяльності
 
 
   Це Положення установлює порядок створення, ведення Державного
реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних
агентств як суб'єктів інформаційної діяльності (далі - Реєстр) та
користування ним.
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Реєстр  -  це  електронна база даних, яка містить
інформацію про всі друковані засоби масової інформації, додатки до
друкованих засобів масової інформації у вигляді видань газетного
та журнального типу, що видаються на території України, незалежно
від сфери розповсюдження, тиражу і способу їх виготовлення (далі -
Друковані ЗМІ) та інформаційні агентства як суб'єкти інформаційної
діяльності, що засновуються та/або діють в Україні (далі -
Інформагентства).
 
   1.2. Держатель Реєстру - Міністерство юстиції України, що
забезпечує його функціонування.
 
   1.3. Адміністратор Реєстру (далі - Адміністратор) - державне
підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України,
що здійснює заходи щодо створення та супроводження програмного
забезпечення Реєстру, яке відповідало б сучасним  стандартам
збереження і захисту інформації, надання доступу до Реєстру,
забезпечує збереження та захист даних, що містяться у Реєстрі, та
видає завірені витяги з Реєстру.
 
   1.4. Реєстратор Реєстру (далі - Реєстратор) - Міністерство
юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі, які мають доступ до Реєстру
через інформаційну мережу Міністерства юстиції України.
 
   1.5. Реєстратори  вносять  записи до Реєстру, здійснюють
перевірку зареєстрованих назв Друкованих ЗМІ та Інформагентств за
даними Реєстру, оформляють свідоцтва про державну реєстрацію та
виконують інші функції, передбачені цим Положенням.
 
   1.6. Державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства
юстиції України здійснює функції Реєстратора лише в частині
внесення відомостей про Друковані ЗМІ та Інформагентства, що
зареєстровані  в  установленому  законодавством  порядку  до
запровадження Реєстру.
 
   1.7. Ведення Реєстру здійснюється українською мовою.
 
   1.8. У разі виявлення невідповідності запису Реєстру на
електронних носіях запису на паперових носіях пріоритет має запис
на паперових носіях.
 
      2. Порядок унесення відомостей до Реєстру
 
   2.1. Відомості  про  Друковані  ЗМІ  та  Інформагентства
підлягають обов'язковому внесенню до Реєстру.
   2.2. Під час розгляду  заяви  про  державну  реєстрацію
Друкованого ЗМІ/Інформагентства реєструвальний орган за даними
Реєстру перевіряє відсутність раніше зареєстрованого Друкованого
ЗМІ/Інформагентства  та  надходження  на  державну реєстрацію
документів Друкованого ЗМІ/Інформагентства з тією самою назвою.
   2.3. Унесення  Реєстратором  відомостей  про  Друковані
ЗМІ/Інформагентства до Реєстру здійснюється:
   у день  надходження  документів  про державну реєстрацію
Друкованого ЗМІ/Інформагентства;
   у день прийняття рішення про державну реєстрацію Друкованого
ЗМІ/Інформагентства;
   у день прийняття рішення про відмову в державній реєстрації
Друкованого ЗМІ/Інформагентства;
   після надання платіжного документа про сплату встановленого
законодавством реєстраційного збору  за  видачу  відповідного
свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ/Інформагентства
(у тому числі при перереєстрації) або дубліката свідоцтва про
державну реєстрацію. Платіжний документ залишається у справах
Реєстратора;
   у день прийняття рішення про вилучення з Реєстру відомостей
про Друковане ЗМІ та визнання свідоцтва про державну реєстрацію
цього Друкованого ЗМІ таким, що не підлягає видачі;
   після отримання Реєстратором повідомлення про зміни,  що
необхідно  внести до запису в Реєстрі, які не передбачають
перереєстрації Друкованого ЗМІ/Інформагентства;
   у день прийняття рішення про визнання недійсним свідоцтва про
державну реєстрацію Друкованого ЗМІ, утрати чинності свідоцтва про
державну реєстрацію Друкованого ЗМІ або припинення діяльності
Інформагентства в установленому законодавством порядку.
   2.4. За  внесення до Реєстру відомостей про надходження
документів   про   державну   реєстрацію   Друкованого
ЗМІ/Інформагентства,  про Друкований ЗМІ/Інформагентство, його
перереєстрацію, зміни, що не потребують перереєстрації, видачу
дубліката  свідоцтва про державну реєстрацію, відомостей про
визнання свідоцтва про державну реєстрацію  Друкованого  ЗМІ
недійсним, утрату чинності свідоцтва про державну реєстрацію
Друкованого ЗМІ, припинення діяльності Інформагентства та за
виправлення помилок, допущених при внесенні записів, плата не
справляється.
   2.5. Про  надходження  на державну реєстрацію документів
Друкованого ЗМІ до Реєстру вносяться такі відомості:
   2.5.1. Дата надходження документів.
   2.5.2. Засновник (співзасновників) видання:
   для фізичних осіб:
   прізвище, ім'я та по батькові;
   місце проживання;
   для юридичних осіб (у тому числі їх трудових колективів):
   повне найменування;
   ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств
та організацій України.
   2.5.3. Вид видання (газета, журнал,  збірник,  бюлетень,
альманах, календар, дайджест тощо).
   2.5.4. Назва видання мовою (мовами), якою (якими) виходитиме
в світ, передана за допомогою літер та символів відповідно
української, російської або англійської абеток.
   2.5.5. Мова (мови) видання.
   2.5.6. Сфера розповсюдження (місцева - у межах Автономної
Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і
більше сільських районів, одного міста, району, окремих населених
пунктів, а також підприємств, установ, організацій; регіональна -
дві та більше областей, міста Київ або Севастополь і область,
Автономна Республіка Крим і область; загальнодержавна - у межах
України; зарубіжна - за межами України).
   2.5.7. Програмні  цілі  (основні принципи) або тематична
спрямованість (їх  стисла  характеристика:  розвиток  освіти,
підвищення  рівня духовності, розвиток дозвілля, інформування
населення з певних питань тощо).
   2.5.8. Періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських
аркушах) і формат видання.
   2.5.9. Місцезнаходження юридичної особи (реєстрація місця
проживання фізичної особи) кожного із співзасновників та його (їх)
банківські реквізити.
   2.5.10. Місцезнаходження редакції.
   2.5.11. Статус видання (вітчизняне - друкований засіб масової
інформації, засновником якого є українська(і) юридична(і) та/або
фізична(і)  особа(и);  спільне  -  друкований  засіб масової
інформації, створений за участю іноземної(их) юридичної(их) та/або
фізичної(их) особи (осіб).
   2.5.12. Вид   видання   за   цільовим   призначенням
(загальнополітичне, громадсько-політичне, з питань економіки і
бізнесу,  виробничо-практичне,  наукове,  науково-виробниче,
науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, з
питань мистецтва, спортивне, юридичне, еротичне, для дозвілля,
медичне, релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне
(понад 40 відсотків обсягу одного номера - реклама), інформаційне,
для дітей тощо).
   2.5.13. Категорія читачів  (верстви  населення,  на  які
розраховане  видання:  усе населення, дорослі, молодь, діти,
чоловіки, жінки, інваліди, студенти, працівники певної галузі,
науковці тощо).
   2.5.14. Орган, до якого надійшли документи на реєстрацію.
   2.5.15. Дата  прийняття  рішення про державну реєстрацію
Друкованого ЗМІ або відомості про відмову в державній реєстрації
(дата та підстави відмови).
   2.5.16. Дата прийняття рішення про вилучення з  Реєстру
відомостей про Друковане ЗМІ та визнання свідоцтва про державну
реєстрацію цього Друкованого ЗМІ таким, що не підлягає видачі.
   2.5.17. Реєстраційний номер запису та дата реєстрації в
Реєстрі.
   2.5.18. Реєстратор.
   2.6. Про зареєстроване Друковане ЗМІ до Реєстру вносяться
такі відомості:
   2.6.1. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію
Друкованого ЗМІ.
   2.6.2. Дата державної реєстрації Друкованого ЗМІ.
   2.6.3. Орган, який здійснив державну реєстрацію Друкованого
ЗМІ.
   2.6.4. Зміни,  унесені  до  запису, які не передбачають
перереєстрації Друкованого ЗМІ:
   документ, що є підставою (назва, номер, дата документа, ким
його видано);
   зміни та доповнення, унесені до запису;
   дата внесення змін.
   2.6.5. Дублікат свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого
ЗМІ:
   документ, що є підставою (назва, номер, дата документа, ким
його видано);
   дата видачі дубліката свідоцтва;
   орган, яким видано дублікат свідоцтва.
   2.6.6. Відмітка про перереєстрацію Друкованого ЗМІ.
   2.6.7. Дата надходження першого  контрольного  примірника
Друкованого ЗМІ до Реєстратора.
   2.6.8. Дата втрати чинності свідоцтва про державну реєстрацію
Друкованого ЗМІ.
   2.6.9. Визнання свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого
ЗМІ недійсним:
   дата визнання свідоцтва недійсним;
   документ, що є підставою (назва, номер, дата документа, ким
його видано).
   2.6.10. Додаткові відомості.
   2.6.11. Реєстратор.
   2.7. При  перереєстрації Друкованого ЗМІ Реєстратором до
Реєстру вносяться відомості, передбачені пунктами 2.5-2.6 цього
Положення, а також про причину перереєстрації (зміна засновника
(складу засновників), найменування засновника, назви, мови, сфери
розповсюдження видання).
   2.8. Про надходження на державну  реєстрацію  документів
Інформагентства до Реєстру вносяться такі відомості:
   2.8.1. Дата надходження документів.
   2.8.2. Засновник (співзасновників) Інформагентства:
   прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб)/повне
найменування (для юридичних осіб);
   ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств
та організацій України;
   місцезнаходження;
   номери засобів зв'язку;
   банківські реквізити.
   2.8.3. Повне найменування та назва Інформагентства.
   2.8.4. Вид Інформагентства (державне, недержавне) та його
організаційно-правова форма.
   2.8.5. Передбачувана  сфера  розповсюдження   продукції
Інформагентства (місцева, регіональна, національна, національна та
зарубіжна, зарубіжна).
   2.8.6. Мови,  якими  буде  розповсюджуватися інформаційна
продукція.
   2.8.7. Програмна  мета  та  основні  напрями  діяльності
Інформагентства.
   2.8.8. Джерела  фінансового  та  матеріально-технічного
забезпечення діяльності Інформагентства.
   2.8.9. Місцезнаходження Інформагентства.
   2.8.10. Номери засобів зв'язку Інформагентства.
   2.8.11. Орган, до якого надійшли документи на реєстрацію.
   2.8.12. Дата прийняття рішення про  державну  реєстрацію
Інформагентства або відомості про відмову в державній реєстрації
(дата та підстави відмови).
   2.8.13. Реєстраційний номер запису та дата реєстрації в
Реєстрі.
   2.8.14. Реєстратор.
   2.9. Про зареєстроване Інформагентство до Реєстру вносяться
такі відомості:
   2.9.1. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію
Інформагентства.
   2.9.2. Дата державної реєстрації Інформагентства.
   2.9.3. Орган,   який   здійснив  державну  реєстрацію
Інформагентства.
   2.9.4. Зміни,   які  не  передбачають  перереєстрацію
Інформагентства:
   документ, що є підставою (назва, номер, дата документа, ким
його видано);
   зміни та доповнення, унесені до запису;
   дата внесення змін.
   2.9.5. Дублікат  свідоцтва  про  державну  реєстрацію
Інформагентства:
   документ, що є підставою (назва, номер, дата документа, ким
його видано);
   дата видачі дубліката свідоцтва;
   орган, яким видано дублікат свідоцтва.
   2.9.6. Відмітка про перереєстрацію Інформагентства.
   2.9.7. Припинення діяльності Інформагентства:
   дата припинення діяльності Інформагентства;
   документ,що є підставою (назва, номер, дата документа, ким
його видано);
   причина припинення діяльності.
   2.9.8. Додаткові відомості.
   2.9.9. Реєстратор.
   2.10. У разі перереєстрації Інформагентства запис у Реєстрі
має містити відомості, передбачені  пунктами  2.8-2.9  цього
Положення,  а також про причину перереєстрації (зміна назви
Інформагентства, сфери розповсюдження інформаційної продукції,
засновника (складу співзасновників), основних положень статутних
документів).
{ Розділ 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 2018/5
( z1125-08 ) від 21.11.2008 }
 
        3. Отримання інформації з Реєстру
 
   3.1. Інформація з Реєстру надається у вигляді:
   3.1.1. Скороченого витягу з Реєстру, який містить інформацію:
   про надходження на державну реєстрацію документів окремого
незареєстрованого Друкованого ЗМІ, передбачену підпунктом 2.5.1
пункту 2.5, абзацами третім, шостим, сьомим підпункту 2.5.2 пункту
2.5, підпунктами 2.5.3-2.5.8, 2.5.10-2.5.14, 2.5.17-2.5.18 пункту
2.5 цього Положення;
   про окремий  зареєстрований  Друкований  ЗМІ, передбачену
абзацами третім, шостим, сьомим підпункту 2.5.2 пункту 2.5,
підпунктами  2.5.3-2.5.8,  2.5.10-2.5.13,  2.5.17 пункту 2.5,
2.6.1-2.6.3 пункту 2.6, абзацами третім, четвертим підпункту 2.6.5
пункту 2.6, підпунктами 2.6.6, 2.6.8-2.6.11 пункту 2.6 цього
Положення;
   про надходження на державну реєстрацію документів окремого
незареєстрованого Інформагентства, передбачену підпунктом 2.8.1
пункту 2.8, абзацами другим, третім, четвертим підпункту 2.8.2
пункту 2.8, підпунктами 2.8.3-2.8.11, 2.8.13-2.8.14 пункту 2.8
цього Положення;
   про окреме  зареєстроване  Інформагентство,  передбачену
абзацами другим, третім, четвертим підпункту 2.8.2 пункту 2.8,
підпунктами 2.8.3-2.8.10, 2.8.13 пункту 2.8, 2.9.1-2.9.3 пункту
2.9, абзацами третім, четвертим підпункту 2.9.5 пункту 2.9,
підпунктами 2.9.6-2.9.9 пункту 2.9 цього Положення.
   3.1.2. Повного витягу з Реєстру, який містить інформацію про
Друковані ЗМІ або Інформагентства, передбачену абзацами третім,
п'ятим підпункту 3.1.1 пункту 3.1 цього Положення, знайдену за
певними  параметрами  пошуку відповідно до пункту 3.4 цього
Положення.
{ Пункт 3.1 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 2018/5 ( z1125-08 ) від 21.11.2008 }
 
   3.2. Скорочені  та  повні  витяги  з  Реєстру видаються
Адміністратором на письмовий запит (додатки 1 та 2) ( za125-08 )
будь-яких фізичних та юридичних осіб.
{ Пункт 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 2018/5 ( z1125-08 ) від 21.11.2008 }
 
   3.3. У запиті фізичної чи юридичної особи про отримання
скороченого витягу зазначається назва Друкованого ЗМІ або повне
найменування чи назва Інформагентства.
 
   3.4. У запиті фізичної чи юридичної особи про отримання
повного витягу зазначається одна або декілька з таких відомостей:
   3.4.1. Про Друкований ЗМІ:
   назва видання мовою (мовами), якою (якими) виходитиме в світ,
передана за допомогою літер та символів української, російської
або англійської мов;
   прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб-засновників
або повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному
реєстрі  підприємств та організацій України - для юридичних
осіб-засновників;
   реєстраційний номер запису в Реєстрі;
   область, район або населений пункт, у якому розташована
редакція Друкованого ЗМІ;
   вид видання;
   статус видання;
   мова (мови) видання;
   сфера розповсюдження (місцева - у межах Автономної Республіки
Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських
районів, одного міста, району, окремих населених пунктів, а також
підприємств, установ, організацій; регіональна - дві та більше
областей,  міста  Київ або Севастополь і область, Автономна
Республіка Крим і область; загальнодержавна - у межах України;
зарубіжна - за межами України);
   категорія читачів;
   вид видання за цільовим призначенням;
   серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію.
   3.4.2. Про Інформагентство:
   повне найменування або назва Інформагентства;
   прізвище, ім'я та по батькові/найменування, ідентифікаційний
код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій
України засновника(ків);
   реєстраційний номер запису в Реєстрі;
   область, район або населений пункт, у якому розташоване
Інформагентство;
   вид Інформагентства;
   сфера розповсюдження продукції  Інформагентства  (місцева;
регіональна (у тому числі в межах певних адміністративно -
територіальних одиниць); національна; національна та зарубіжна;
зарубіжна (у тому числі в межах певних країн);
   серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію.
 
   3.5. У разі коли особа, яка звернулася із запитом про видачу
витягу,  виявила  бажання  отримати  його  поштою, у запиті
зазначається адреса, за якою він надсилається.
 
   3.6. До запиту додається документ про внесення плати за
видачу витягу.
 
   3.7. Адміністратор  відмовляє  у  видачі  витягу в разі
відсутності документа про внесення плати за видачу витягу чи
внесення плати не в повному обсязі або відсутності в запиті,
наведенні не повністю чи з виправленням відомостей, зазначених в
пункті 3.4 цього Положення.
 
   3.8. Кожна фізична та юридична особа має право доступу до
відомостей про Друковані ЗМІ, що містяться в Реєстрі, через
веб-сайт,  який  ведеться  Адміністратором, шляхом пошуку та
перегляду інформації про:
   засновника (співзасновників) видання: для фізичних осіб -
прізвище,  ім'я,  по  батькові, для юридичних осіб - повне
найменування, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України;
   вид видання;
   назву видання;
   серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого
ЗМІ;
   дату державної реєстрації Друкованого ЗМІ;
   орган, який здійснив державну реєстрацію Друкованого ЗМІ.
{ Розділ 3 доповнено пунктом 3.8 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2018/5 ( z1125-08 ) від 21.11.2008 }
 
   3.9. Пошук інформації, передбаченої  пунктом  3.8  цього
Положення,  здійснюється  за  назвою видання мовою (мовами),
переданою за допомогою літер та символів української, російської
або англійської мов, та видом видання (за необхідності).
{ Розділ 3 доповнено пунктом 3.9 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2018/5 ( z1125-08 ) від 21.11.2008 }
 
   3.10.  Періодичність  оновлення на веб-сайті відомостей,
передбачених пунктом 3.8 цього Положення, становить один раз на
місяць.
{ Розділ 3 доповнено пунктом 3.10 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2018/5 ( z1125-08 ) від 21.11.2008 }
 
         4. Вимоги до витягів з Реєстру
 
   4.1. Витягами з Реєстру є:
   скорочені витяги з Реєстру;
   повні витяги з Реєстру.
 
   4.2. Скорочені  витяги  з  Реєстру  виготовляються  з
використанням  спеціальних  бланків  документів   реєстрів
інформаційної системи Міністерства юстиції України, зразок яких
затверджується Міністерством юстиції України.
 
   4.3. Скорочені витяги з Реєстру, складені без використання
спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи
Міністерства юстиції України, уважаються недійсними.
 
   4.4. Порядок постачання, зберігання, облік та звітність про
витрачання спеціальних бланків визначається Положенням про порядок
постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних
бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції
України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від
14.07.2004 N 67/5 ( z0878-04 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 14.07.2004 за N 878/9477.
 
   4.5. Повні витяги з Реєстру виготовляються без використання
спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи
Міністерства юстиції України.
 
   4.6. Витяг скріплюється підписом та печаткою Адміністратора.
 
        5. Плата за користування Реєстром
 
   5.1. За видачу скороченого та повного витягу з Реєстру
справляється плата в розмірі, установленому Міністерством юстиції
України.
 
   5.2. Відомості з Реєстру надаються безкоштовно на письмову
вимогу суду, прокуратури, органів дізнання і слідства - у зв'язку
з кримінальними, цивільними, господарськими або адміністративними
справами, що перебувають у їх провадженні, інших органів державної
влади та органів місцевого самоврядування.
 
   5.3. За доступ фізичних та юридичних осіб до відомостей про
Друковані  ЗМІ  в  порядку, передбаченому пунктом 3.8 цього
Положення, плата не справляється.
{ Розділ 5 доповнено пунктом 5.3 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2018/5 ( z1125-08 ) від 21.11.2008 }
 
           6. Прикінцеві положення
 
   6.1. Адміністратор   здійснює   комплекс   програмних,
технологічних та організаційних заходів щодо забезпечення захисту
інформації, яка міститься у Реєстрі,  від  несанкціонованого
доступу.
 
   6.2. Відповідальність  за  достовірність  відомостей,  що
вносяться до Реєстру, відповідно до закону несуть особи, які
надали цю інформацію.
 
   6.3. Реєстратор відповідно до закону несе відповідальність за
помилки в інформації, яка вноситься  до  Реєстру,  допущені
Реєстратором.
 
   6.4. Адміністратор відповідно до закону несе відповідальність
за втрату інформації або помилки в ній, допущені  з  вини
Адміністратора, надання несанкціонованого доступу.
 
 Директор Департаменту
 легалізації та регулювання
 діяльності бюро кредитних
 історій                      О.М.Семьоркіна
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення про Державний
                   реєстр друкованих засобів
                   масової інформації
                   та інформаційних агентств
                   як суб'єктів інформаційної
                   діяльності
 
 
               ЗАПИТ
      про отримання витягу з Державного реєстру
       друкованих засобів масової інформації
       та інформаційних агентств як суб'єктів
           інформаційної діяльності
      (про друковані засоби масової інформації)
              ( za125-08 )
 
 
{ Положення доповнено Додатком 1 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2018/5 ( z1125-08 ) від 21.11.2008 }
 
 
                   Додаток 2
                   до Положення про Державний
                   реєстр друкованих засобів
                   масової інформації
                   та інформаційних агентств
                   як суб'єктів інформаційної
                   діяльності
 
 
               ЗАПИТ
      про отримання витягу з Державного реєстру
       друкованих засобів масової інформації
       та інформаційних агентств як суб'єктів
           інформаційної діяльності
          (про інформаційні агентства)
              ( za125-08 )
 
 
{ Положення доповнено Додатком 2 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2018/5 ( z1125-08 ) від 21.11.2008 }
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner