Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 837 від 18.12.2007

Про розподіл медичного обладнання, закупленого у централізованому порядку у 2007 році по програмі КПКВК 2301290


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           18.04.2007 N 102/125
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 травня 2007 р.
                   за N 487/13754
 
 
     Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства
      економіки України та Міністерства внутрішніх
        справ України з питань застосування
            спеціальних санкцій
 
 
   Відповідно до   статті   37   Закону  України  "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) та з метою підвищення
оперативності дій із запобігання порушенням законодавства у сфері
зовнішньоекономічної діяльності Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок  взаємодії  Міністерства  економіки
України  та  Міністерства внутрішніх справ України з питань
застосування спеціальних санкцій (додається).
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність,  спільний  наказ
Міністерства економіки України та Міністерства внутрішніх справ
України від 12 січня 2001 року N 6/110 ( z0288-01 ) "Про
вдосконалення  процедури  застосування  спеціальних  санкцій",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року
за N 288/5479.
 
   3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю разом
з юридичним департаментом Міністерства економіки України подати
цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установлений законодавством строк.
 
   4. Департаментові документального забезпечення та  режиму
Міністерства внутрішніх справ України забезпечити тиражування та
розсилку  цього  наказу  до  головних  управлінь,  управлінь
Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті після
його державної реєстрації.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економіки України та заступника Міністра внутрішніх справ
України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
 
 Міністр економіки України                 А.Кінах
 
 Міністр внутрішніх
 справ України                       В.Цушко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   економіки України
                   та Міністерства
                   внутрішніх справ
                   України
                   18.04.2007 N 102/125
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 травня 2007 р.
                   за N 487/13754
 
 
               ПОРЯДОК
       взаємодії Міністерства економіки України
    та Міністерства внутрішніх справ України з питань
         застосування спеціальних санкцій
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки Міністерством
внутрішніх справ України, головними управліннями, управліннями
Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці
Крим,  областях,  містах  Києві та Севастополі, управліннями
Міністерства внутрішніх справ України на транспорті (далі - МВС)
подання про застосування (скасування, зміну виду, тимчасового
зупинення дії) спеціальних санкцій до Міністерства економіки
України (далі - Мінекономіки), розгляду цих подань Мінекономіки та
передачі ним наказів про застосування (скасування, зміну виду,
тимчасове зупинення дії) спеціальних санкцій до МВС.
 
   1.2. Спеціальні  санкції,  передбачені статтею 37 Закону
України "Про зовнішньоекономічну  діяльність"  (  959-12  ),
застосовуються  Мінекономіки до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності, що
порушили цей Закон та пов'язані з ним закони України, зокрема в
разі порушення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або
іноземними суб'єктами господарської діяльності валютного, митного,
податкового, іншого законодавства, що встановлює певні заборони,
обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій, та
в разі проведення ними дій, які можуть зашкодити інтересам
національної економічної безпеки.
   Працівники органів внутрішніх справ виявляють зазначені вище
порушення законодавства в ході перевірок заяв та повідомлень про
злочини фізичних та юридичних осіб чи досудового слідства.
 
   1.3. Спеціальні санкції можуть бути застосовані до суб'єктів
зовнішньоекономічної  діяльності  або  іноземних  суб'єктів
господарської діяльності протягом трьох років з дня виявлення
порушення законодавства.
 
   1.4. Застосуванню  спеціальних  санкцій  до  суб'єктів
зовнішньоекономічної  діяльності  та  іноземних  суб'єктів
господарювання може передувати офіційне попередження Мінекономіки.
 
   1.5. Індивідуальний  режим  ліцензування  діє до моменту
усунення  порушень  законодавства  України  або  застосування
практичних заходів, що гарантують виконання Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) та/або пов'язаних з ним
законів України, і скасовується Мінекономіки.
 
   1.6. Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності діє
до  моменту  усунення  порушень  законодавства  України  або
застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) та/або
пов'язаних з ним законів України, але не більше трьох місяців з
дати видання відповідного наказу Мінекономіки. Після тимчасового
зупинення    зовнішньоекономічної   діяльності   суб'єкти
зовнішньоекономічної  діяльності  або  іноземні   суб'єкти
господарської   діяльності  переводяться  Мінекономіки  на
індивідуальний режим ліцензування.
   Подовження дії  тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності здійснюється виключно за рішенням суду.
 
   2. Підготовка МВС подань про застосування (скасування, зміну
виду, тимчасове зупинення дії) спеціальних санкцій
 
   2.1. МВС на підставі відповідних матеріалів, які свідчать про
порушення  суб'єктами  зовнішньоекономічної  діяльності  або
іноземними суб'єктами господарської діяльності Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) та пов'язаних з ним
законів  України,  готуються  подання  до  Мінекономіки  про
застосування спеціальних санкцій.
 
   2.2. Подання про застосування спеціальних санкцій  мають
містити:
   найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження
(місце   проживання),  ідентифікаційний  код  за  ЄДРПОУ
(ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності) та банківські
реквізити суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (для іноземних
суб'єктів господарювання - мовою країни їхнього місцезнаходження),
найменування  та  повні реквізити контрагента, при виконанні
контракту з яким порушено законодавство;
   прізвище, ім'я  та  по  батькові  керівника  або  іншої
уповноваженої особи (якщо це передбачено внутрішніми документами
підприємства), які підписали договір (контракт), при виконанні
якого було здійснене порушення;
   відомості про зміст порушення з посиланням на конкретні
положення законодавства України із зазначенням дати здійснення та
дати виявлення порушення, реквізитів контракту, при виконанні
якого було здійснене порушення, або інших обставин здійснення
порушення,  суми  завданих  державі  збитків (якщо можна їх
визначити);
   вид спеціальної санкції, яку пропонується застосувати;
   іншу доцільну інформацію.
 
   2.3. Вид спеціальної санкції, яку пропонується застосувати,
визначається МВС залежно від змісту правопорушення згідно з
вимогами статті 37 Закону України  "Про  зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ).
   Офіційне попередження   Мінекономіки   про   можливість
застосування спеціальних санкцій пропонується МВС, якщо порушення
допущено вперше та/або носить разовий характер  або  обсяги
допущених порушень незначні та суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності або іноземним суб'єктом господарської діяльності взято
зобов'язання в найкоротший строк вжити практичних заходів, що
призведуть до усунення порушення, або гарантують у подальшому
ліквідацію наслідків здійсненого порушення.
 
   2.4. У разі, якщо суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
або іноземними суб'єктами  господарської  діяльності  усунуто
порушення законодавства України або застосовано практичні заходи,
що гарантують виконання Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) та/або пов'язаних з ним законів України,
МВС може готуватися подання про скасування (зміну виду, тимчасове
зупинення дії) спеціальних санкцій.
 
   2.5. Якщо  суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або
іноземними суб'єктами господарської діяльності в період  дії
спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності усунуто порушення законодавства або вжито практичних
заходів,  що  гарантують  виконання  Закону  України  "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) або пов'язаних з ним
законів України, МВС може готуватися подання про скасування (зміну
виду, тимчасове зупинення дії) спеціальної санкції.
 
   2.6. У разі виникнення форс-мажорних обставин, подання позову
до  суду  країни  розташування  контрагента  чи Міжнародного
комерційного арбітражного суду, Морської арбітражної комісії при
Торгово-промисловій палаті України про визнання або стягнення з
іноземного суб'єкта господарської діяльності боргу, пов'язаного з
невиконанням умов зовнішньоекономічного договору (контракту), а
також у разі вжиття заходів щодо усунення порушень законодавства
МВС  може  готуватися  подання  про тимчасове зупинення дії
спеціальних санкцій.
 
   2.7. Подання про застосування (скасування,  зміну  виду,
тимчасове  зупинення  дії)  спеціальних санкцій вносяться до
Мінекономіки за підписом уповноваженої на це посадової особи МВС.
 
   2.8. Відповідальність  за  недостовірність  інформації,
зазначеної в унесених МВС поданнях щодо застосування (скасування,
зміни виду, тимчасового зупинення дії) спеціальних санкцій, на
підставі яких видаються відповідні накази Міністерства, несе МВС у
порядку, передбаченому законом.
 
   3. Розгляд Мінекономіки подань про застосування (скасування,
зміну виду, тимчасове зупинення дії) спеціальних санкцій
 
   3.1. Мінекономіки  інформує  МВС про результати розгляду
подання про застосування (скасування, зміну виду,  тимчасове
зупинення дії) спеціальних санкцій у місячний строк з моменту
надходження його від МВС.
 
   3.2. Мінекономіки  з  метою  уточнення  інформації  щодо
суб'єктів,  стосовно  яких отримано подання про застосування
спеціальних санкцій, може робити відповідні запити до МВС або до
інших органів, що здійснюють контроль у сфері зовнішньоекономічної
діяльності та валютного контролю, агентів валютного контролю про
надання додаткових матеріалів (інформації).
 
   3.3. За  наявності  в  Мінекономіки  інших  матеріалів
(інформації) щодо  діяльності  суб'єктів  зовнішньоекономічної
діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності, до
яких МВС пропонується застосувати (скасувати,  змінити  вид,
тимчасово  зупинити  дію) спеціальні санкції, такі матеріали
долучаються до матеріалів про застосування (скасування, зміну
виду, тимчасове зупинення дії) спеціальних санкцій і розглядаються
разом з поданням при прийнятті остаточного рішення. Остаточне
рішення  стосовно  доцільності  офіційного  попередження  про
можливість  застосування  спеціальних  санкцій,  застосування
індивідуального  режиму ліцензування чи тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності, скасування (зміну виду, тимчасове
зупинення дії) спеціальних санкцій приймається Мінекономіки на
підставі матеріалів, отриманих разом з поданням, та інформації,
яка наявна в Мінекономіки.
 
   3.4. При    застосуванні    тимчасового    зупинення
зовнішньоекономічної діяльності Мінекономіки за 40  днів  до
закінчення строку його дії надсилає до МВС запит щодо доцільності
його подовження.
   На підставі отриманих матеріалів (у разі, якщо допущені
порушення законодавства України не усунуто й виникає доцільність
подовження  дії  тимчасового  зупинення  зовнішньоекономічної
діяльності) Мінекономіки готує відповідну позовну заяву до суду.
   У разі,  якщо  інформація  на  запит  Мінекономіки щодо
доцільності   подовження   дії   тимчасового   зупинення
зовнішньоекономічної  діяльності від МВС не надійде в строк за
10 днів до закінчення його дії або надійде з пропозицією щодо
недоцільності   подовження   дії   тимчасового   зупинення
зовнішньоекономічної діяльності, Мінекономіки видається наказ про
зміну виду спеціальних санкцій, яким скасовується дія тимчасового
зупинення  зовнішньоекономічної  діяльності  та  одночасно
застосовується індивідуальний режим ліцензування.
 
   3.5. Про  застосування  спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ), видається наказ Мінекономіки, у якому вказуються норми
законодавства, які було порушено, матеріали МВС, на підставі яких
видано наказ, реквізити суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,
до  яких застосовані санкції, вид санкції та дата, з якої
спеціальна санкція починає діяти.
 
   3.6. Мінекономіки передає до МВС копії наказів із супровідним
листом засобами поштового зв'язку. Копії наказів засвідчуються
підписом начальника (заступника начальника) відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю Мінекономіки та печаткою цього
відділу. Строк передачі таких документів до МВС не повинен
перевищувати десяти робочих днів з дати видання наказу.
   З метою забезпечення оперативності обміну інформацією накази
Мінекономіки за погодженням з МВС можуть доводитися до МВС
засобами електронного зв'язку. Порядок передачі електронних копій
наказів, реквізити та структура інформації, що  передається,
узгоджуються окремими листами.
 
   4. Захист інтересів держави в судових органах
 
   У разі,  якщо  рішення  Мінекономіки  щодо  застосування
спеціальних санкцій оскаржено в судовому порядку, представництво
інтересів держави під час  розгляду  таких  судових  спорів
забезпечується спільно Мінекономіки та МВС.
   У разі необхідності в триденний строк після надходження
матеріалів про порушення судом справи Мінекономіки робить запит до
МВС щодо отримання додаткових матеріалів з метою підготовки
письмових заперечень.
   Інформація від МВС повинна надійти до Мінекономіки у строки,
установлені законодавством.
   У судових засіданнях беруть участь уповноважені представники
Мінекономіки із залученням у разі необхідності представників МВС.
 
   5. Інформаційна взаємодія
 
   З метою оперативного вирішення питань, що  пов'язані  з
удосконаленням процедури застосування (скасування, зміни виду,
тимчасового зупинення дії) спеціальних санкцій, попередження та
припинення  можливих  порушень законодавства України у сфері
зовнішньоекономічної  діяльності  між  МВС  та  Мінекономіки
здійснюється взаємний обмін інформацією.
 
 Директор департаменту
 зовнішньоекономічної
 політики                       В.Андріящук
 
 Начальник департаменту
 Державної служби боротьби
 з економічною злочинністю
 МВС України                       С.Черних
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner