Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 4912 від 17.12.2007

Про внесення змін до наказу Мінсім'ямолодьспорту від 13.08.2007 N 2865 "Про затвердження Плану створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, влаштування в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2008-2011 роки"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
         ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
      ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
 
              Н А К А З
 
            16.04.2007 N 193/84
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 червня 2007 р.
                   за N 690/13957
 
 
      Про затвердження Порядку взаємодії органів
       державного контролю під час проведення
     перевірки екологічних показників нафтопродуктів,
         які реалізуються шляхом оптової
           та роздрібної торгівлі
 
 
   На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 14.04.2004 N 488 ( 488-2004-п ) "Про затвердження Порядку
проведення перевірки екологічних показників нафтопродуктів, які
реалізуються шляхом   оптової   та   роздрібної  торгівлі"
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок взаємодії органів державного контролю
під час проведення перевірки екологічних показників нафтопродуктів
які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі,  що
додається.
 
   2. Департаменту споживчої політики захисту прав споживачів та
державного  нагляду  Держспоживстандарту  України й  Державній
екологічній інспекції забезпечити подання наказу на державну
реєстрацію в установленому порядку до Міністерства юстиції.
 
   3. Начальнику  управління  справами  та  контролю  за
використанням майна Держспоживстандарту та начальнику Державної
екологічної інспекції довести цей наказ до відома керівників
територіальних органів та спеціальних підрозділів Мінприроди та
Держспоживстандарту.
 
   4. Керівникам територіальних органів Держспоживстандарту та
Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з охорони
навколишнього  природного  середовища,  Державної  екологічної
інспекції в областях, містах Києві та Севастополі, Державної
екологічної інспекції Азовського моря, Державної  екологічної
інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного
моря,  Державної  Азово-Чорноморської  екологічної  інспекції
забезпечити виконання вимог цього Порядку.
 
   5. Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою.
 
 Міністр охорони навколишнього
 природного середовища                  В.Джарти
 
 Т.в.о. Голови Державного
 комітету України з питань
 технічного регулювання
 та споживчої політики                  І.Саєвич
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра економіки
 України                       О.Слюсаренко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   навколишнього природного
                   середовища,
                   Державного комітету України
                   з питань технічного
                   регулювання та споживчої
                   політики
                   16.04.2007 N 193/84
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 червня 2007 р.
                   за N 690/13957
 
 
               ПОРЯДОК
       взаємодії органів державного контролю
       під час проведення перевірки екологічних
      показників нафтопродуктів, які реалізуються
       шляхом оптової та роздрібної торгівлі
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей  Порядок  визначає  механізм  взаємодії органів
державного контролю, а саме:
   - управлінь у справах захисту прав споживачів та центрів
стандартизації, метрології та сертифікації Державного комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики
(далі - територіальні органи Держспоживстандату);
   - Державної екологічної інспекції (далі - Держекоінспекція);
   - Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з
охорони навколишнього природного середовища (далі - Рескомприроди
Криму);
   - державних екологічних інспекцій в областях, містах Києві та
Севастополі, Державної екологічної інспекції Азовського  моря,
Державної   екологічної  інспекції  з  охорони  довкілля
Північно-Західного   регіону   Чорного   моря,   Державної
Азово-Чорноморської  екологічної інспекції (далі - спеціальні
підрозділи Мінприроди) під час проведення перевірок екологічних
показників нафтопродуктів, які реалізуються шляхом оптової та
роздрібної торгівлі.
 
   1.2. Територіальні    органи     Держспоживстандарту,
Держекоінспекція, Рескомприроди Криму та спеціальні підрозділи
Мінприроди під час взаємодії дотримуються  законів  України,
постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента
України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів  України,
відомчих нормативно-правових актів, а також цього Порядку.
 
   1.3. Основним принципом взаємодії між органами державного
контролю є спільне планування, організація та проведення перевірок
екологічних показників нафтопродуктів, які реалізуються шляхом
оптової та роздрібної торгівлі на основі комплексного використання
фізичних  та  матеріальних ресурсів, координації дій органів
державного контролю з метою підвищення оперативності та дієвості
під час організації та проведення перевірок.
 
   1.4. Основною  формою  взаємодії  є  проведення органами
державного контролю спільних планових і позапланових перевірок
екологічних показників нафтопродуктів на об'єктах, які займаються
реалізацією нафтопродуктів у місцях оптової та роздрібної торгівлі
взаємний обмін інформацією про результати діяльності з контролю
екологічних показників нафтопродуктів.
 
         2. Планування спільних перевірок
 
   2.1. Річні плани спільних перевірок екологічних показників
нафтопродуктів, які реалізуються шляхом оптової та роздрібної
торгівлі,розробляються територіальними управліннями у  справах
захисту прав споживачів Держспоживстандарту, Держекоінспекцією,
Рескомприроди Криму та спеціальними підрозділами  Мінприроди,
затверджуються  керівництвом  відповідних  органів  державного
контролю і надаються до Держспоживстандарту і Держекоінспекції.
 
   2.2. Спільні позапланові перевірки здійснюються  органами
державного контролю на виконання доручень Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,  органів
прокуратури,  центральних та місцевих органів влади, органів
місцевого самоврядування, за зверненнями (заявами,  скаргами)
громадян  та  юридичних  осіб  щодо  реалізації  неякісних
нафтопродуктів.
 
     3. Організація та проведення спільних перевірок
 
   3.1. Спільні планові перевірки органами державного контролю
проводяться за затвердженими річними планами у визначені ними
терміни.
   У разі потреби терміни спільної перевірки органів державного
контролю можуть бути змінені за їх згодою.
 
   3.2. Спільні планові та позапланові перевірки проводяться за
спільним  наказом  керівників  відповідних органів державного
контролю.
 
   3.3. За результатами спільних перевірок органами державного
контролю складається акт перевірки у трьох примірниках (форма акта
додається).
 
   3.4. Органи державного контролю взаємодійних сторін готують
спільний звіт про виконання плану спільних перевірок, інформацію
про вжиті заходи впливу до порушників і протягом 10 днів після
завершення кварталу подають керівництву Держспоживстандарту та
Держекоінспекції.
 
            4. Обмін інформацією
 
   4.1. Територіальні    органи     Держспоживстандарту,
Держекоінспекція, Рескомприроди Криму та спеціальні підрозділи
Мінприроди взаємно інформують один одного про результати перевірок
екологічних показників нафтопродуктів (за наявності), у тому числі
оперативно обмінюються інформацією, використання якої може сприяти
запобіганню або виявленню порушень.
 
   4.2. У  разі  потреби,  при  виявленні  невідповідності
екологічних  показників  нафтопродуктів  установленим  вимогам
керівники   територіальних   органів   Держспоживстандарту,
Держекоінспекції, Рескомприроди Криму та спеціальних підрозділів
Мінприроди  проводять  спільні  наради для розгляду проблем,
прийняття узгоджених рішень та пропозицій щодо вжиття відповідних
заходів для запобігання порушенням.
 
        5. Організація та контроль виконання
 
   5.1. Взаємодія організується і контролюється:
   керівництвом Держспоживстандарту  та  Держекоінспекції  -
безпосередньо  заступником  Голови  Держспоживстандарту  та
начальником Держекоінспекції;
   керівництвом територіальних  органів  Держспоживстандарту,
Рескомприроди Криму та спеціальних підрозділів Мінприроди.
 
   5.2. Спірні питання, пов'язані з виконанням цього Порядку,
вирішуються шляхом переговорів.
 
 Начальник Державної екологічної
 інспекції, перший заступник
 Головного державного інспектора
 України з охорони навколишнього
 природного середовища                  Г.Псарьов
 
 Заступник Голови Державного
 комітету України з питань
 технічного регулювання
 та споживчої політики,
 заступник Головного
 державного інспектора України
 з державного нагляду за додержанням
 стандартів, норм і правил                С.Талала
 
 
                   Додаток
                   до пункту 3.3. Порядку
                   взаємодії органів державного
                   контролю під час проведення
                   перевірки екологічних
                   показників нафтопродуктів,
                   які реалізуються шляхом
                   оптової та роздрібної
                   торгівлі
 
 
                АКТ
     перевірки екологічних показників нафтопродуктів
 
 
 "___"____________ 200__ р.         ______________________
                      (місце складання акта)
 
 
__________________________________________________________________
 (назва суб'єкта господарювання або об'єкта, який перевіряється,
 
__________________________________________________________________
           його місцезнаходження)
 
N _______________________________ в ______________________________
            (поточний рахунок)
 
ОКПО ____________________________ МФО ____________________________
 
__________________________________________________________________
      (вища організація та її місце знаходження)
 
   Керівник та  (або)  власник  суб'єкта  господарювання,
об'єкта __________________________________________________________
_________________________________________________________________,
 (повна назва посади, прізвище, ім'я, по батькові, тел., факс.)
 
   Нами, _______________________________________________________
   (повні назви інспекторських посад, прізвища та ініціали осіб,
           які проводили перевірку)
__________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________;
 
за участю ________________________________________________________
     (повні назви посад, прізвища та ініціали осіб, які були
           залучені до перевірки)
__________________________________________________________________
 
на підставі спільного наказу від  "___"_______ 200 N _______
здійснено ________________ перевірку _____________________________
     (вид перевірки)
__________________________________________________________________
  (назва суб'єкта господарювання або об'єкта, що перевірявся)
 
   1. Вихідні дані _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   2. Результати перевірки додержання стандартів, норм і правил
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   3. Причини порушень вимог  стандартів,  норм  і  правил
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   4. Висновки: ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Додатки:
   1. __________________________________________________________
   2. __________________________________________________________
   3. __________________________________________________________
 
   Акт складений на _____ арк. у ______ прим. та надісланий
(вручений):
   1. __________________________________________________________
   2. __________________________________________________________
   3. __________________________________________________________
 
   Перевірку провели: ______________   _______________________
              (підпис)     (прізвище, ініціали)
   До перевірки були ______________   _______________________
   залучені:       (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
   З актом ознайомився та один примірник одержав
 
  Керівник       ______________   _______________________
              (підпис)     (прізвище, ініціали)
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner