Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 424 від 12.12.2007

Про затвердження Порядку реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що надходять для розгляду до Міністерства економіки та Порядку реєстрації інвесторів, що звертаються до Міністерства економіки з інвестиційною пропозицією


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
        У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ
 
              Н А К А З
 
             10.04.2007 N 11
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 червня 2007 р.
                   за N 615/13882
 
 
           Про впорядкування умов
         оплати праці працівників пунктів
         тимчасового розміщення біженців
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
        комітету України у справах національностей
                        та релігій
     N 116 ( z0076-09 ) від 30.12.2008 )
 
 
   Відповідно до постанов Кабінету  Міністрів  України  від
30.08.2002 N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери", від 31.01.2007 N 73 ( 73-2007-п )  "Про
встановлення посадового  окладу  (тарифної  ставки) працівника
1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки в 2007 році", від
04.04.2007 N 602 ( 602-2007-п ) "Про розмір посадового окладу
(тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної
сітки" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
   1) розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників пунктів  тимчасового  розміщення біженців (далі -
пункти) згідно з додатком 1 до наказу;
   2) схеми  тарифних  розрядів посад керівних працівників,
фахівців, технічних службовців і робітників пунктів згідно з
додатками 2-4 до наказу.
 
   2. Надати право керівникам пунктів у межах фонду заробітної
плати, затвердженого в кошторисі, установлювати:
   1) конкретні розміри посадових окладів (тарифних ставок)
працівникам пунктів відповідно до затверджених цим наказом схем
тарифних розрядів;
   2) посадові  оклади  заступникам  керівника,  заступникам
керівників структурних підрозділів - на 5-15 відсотків, головним
бухгалтерам - на 10-30 відсотків нижче, ніж посадовий оклад
відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів;
   3) надбавки працівникам:
   а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки):
   за високі досягнення у праці;
   за виконання особливо важливої  роботи  (на  термін  її
виконання);
   за складність, напруженість у роботі.
   Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
   У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються
або зменшуються;
   б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР:
"народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків
посадового окладу (тарифної ставки).
   Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо
їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням.
За наявності двох звань надбавки встановлюються за одним (вищим)
званням.
   Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника
на займаній посаді визначається керівником пункту;
   в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської -  10,  однієї  східної,  угро-фінської  або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати).
   Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом;
   4) доплати працівникам:
   а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки):
   за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
   за суміщення професій (посад);
   за розширення  зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт.
   Зазначені види доплат не встановлюються керівникам пунктів,
їх заступникам, керівникам  структурних  підрозділів  та  їх
заступникам;
   б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної  ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи
з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;
   в) за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі
25 відсотків, кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати).
   Доплати за науковий ступінь установлюються працівникам, якщо
їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем.
За наявності у працівників двох наукових  ступенів  доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Відповідність
наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді
визначається  керівником  пункту.  Документи,  що засвідчують
наявність  наукового  ступеня, повинні відповідати нормам та
вимогам, передбаченим законодавством;
   г) за використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також
працівникам, які  зайняті  прибиранням туалетів, - у розмірі
10 відсотків посадового (місячного) окладу;
   5) водіям автотранспортних засобів:
   а) надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків,
водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за
відпрацьований час;
   б) доплати  за  ненормований  робочий день - у розмірі
25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.
 
   3. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на
оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік,
крім матеріальної допомоги на поховання.
 
   4. Преміювати працівників у межах коштів на оплату праці
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи
згідно із  затвердженим  порядком  і  розмірами  преміювання
працівників.
   Преміювання керівників пунктів, їх заступників, установлення
їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної
допомоги здійснюються за рішенням Державного комітету України у
справах національностей та релігій у межах наявних коштів на
оплату праці.
 
   5. Оплата праці окремих категорій працівників пунктів, що не
передбачені  цим  наказом (педагогічних працівників, медичних
працівників,  працівників  культури  та  інших), здійснюється
відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників
відповідних галузей бюджетної сфери.
 
   6.  Директору  Департаменту  міграційної  служби  та
перспективного планування Єруху М.І. забезпечити погодження наказу
в Міністерстві праці та соціальної політики України, Міністерстві
фінансів України та забезпечити державну реєстрацію в Міністерстві
юстиції України.
 
   7. Умови  оплати  праці,  затверджені  цим  наказом,
застосовуються з 1 квітня 2007 року.
 
 В.о. Голови                       Г.Д.Попов
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра праці
 та соціальної політики
 України                      М.О.Солдатенко
 
 Заступник Міністра
 фінансів України                    С.О.Рибак
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Державного
                   комітету України у справах
                   національностей та релігій
                   10.04.2007 N 11
                   (у редакції наказу
                   Державного комітету України
                   у справах національностей
                   та релігій
                   від 30.12.2008 N 116)
                   ( z0076-09 )
 
 
               РОЗМІРИ
         тарифних розрядів і коефіцієнтів
       з оплати праці працівників регіональних
       пунктів тимчасового розміщення біженців
 
 
------------------------------------------------------------------
|Тарифні розряди |       Тарифні коефіцієнти       |
|        |-----------------------------------------------|
|        |  I етап   |  II етап   |  III етап  |
|        | з 1 вересня | з 1 червня  | з 1 вересня |
|        |  2005 року  | 2007 року  |  2008 року  |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   1     |    1    |    1    |    1    |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   2     |   1,03   |   1,06   |   1,09   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   3     |   1,06   |   1,12   |   1,18   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   4     |   1,09   |   1,18   |   1,27   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   5     |   1,12   |   1,24   |   1,36   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   6     |   1,15   |   1,3   |   1,45   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   7     |   1,18   |   1,37   |   1,54   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   8     |   1,22   |   1,47   |   1,64   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   9     |   1,31   |   1,57   |   1,73   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   10    |   1,4   |   1,66   |   1,82   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   11    |   1,5   |   1,78   |   1,97   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   12    |   1,61   |   1,92   |   2,12   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   13    |   1,72   |   2,07   |   2,27   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   14    |   1,84   |   2,21   |   2,42   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   15    |   1,97   |   2,35   |   2,58   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   16    |   2,11   |   2,5   |   2,79   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   17    |   2,26   |   2,66   |    3    |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   18    |   2,37   |   2,83   |   3,21   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   19    |   2,49   |   3,1   |   3,42   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   20    |   2,61   |   3,25   |   3,64   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   21    |   2,74   |   3,41   |   3,85   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   22    |   2,88   |   3,5   |   4,06   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   23    |   3,02   |   3,71   |   4,27   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   24    |   3,17   |   3,8   |   4,36   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|   25    |   3,35   |   3,93   |   4,51   |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   1. Посадові оклади (тарифні ставки), які діяли в листопаді
2008 року, установлюються з 1 грудня 2008 року в такому порядку:
   для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір
мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у
штатних розписах установлюються на рівні мінімальної заробітної
плати;
   для інших працівників посадові оклади не змінюються.
   Заробітна плата  працівників,  визначена  з  урахуванням
зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону
України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ).
   2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу
(ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт. У разі коли посадовий  оклад  (тарифна  ставка)
визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від
0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
 
( Додаток 1 в редакції Наказу Державного комітету України у
справах національностей та релігій N 116 ( z0076-09 ) від
30.12.2008 )
 
 Головний бухгалтер
 Держкомнацрелігій України               Л.П.Дєньга
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Державного
                   комітету України у справах
                   національностей та релігій
                   10.04.2007 N 11
 
 
               СХЕМА
         тарифних розрядів посад керівних
         працівників і фахівців пунктів
         тимчасового розміщення біженців
 
 
------------------------------------------------------------------
|        Посада        |   Тарифний розряд   |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Керівник (директор)         |     12-13      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Начальник відділу, служби      |     10-12      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Головний фахівець          |      9-11      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Провідний фахівець          |      9-10      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Фахівець першої категорії      |      8-9      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Фахівець другої категорії      |      7-8      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Фахівець               |      6-7      |
------------------------------------------------------------------
 
 Головний бухгалтер
 Держкомнацрелігій України               Л.П.Дєньга
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Державного
                   комітету України у справах
                   національностей та релігій
                   10.04.2007 N 11
 
 
               СХЕМА
        тарифних розрядів посад керівників
       інших структурних підрозділів, окремих
       фахівців і технічних службовців пунктів
         тимчасового розміщення біженців
 
 
------------------------------------------------------------------
|           Посада           |Тарифний розряд|
|------------------------------------------------+---------------|
|Завідувачі: канцелярії, господарства, складу,  |   6-8   |
|пральні                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старші: інспектор, касир            |   5-6   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Касир, секретар та інші технічні службовці   |   4-5   |
------------------------------------------------------------------
 
 Головний бухгалтер
 Держкомнацрелігій України               Л.П.Дєньга
 
 
                   Додаток 4
                   до наказу Державного
                   комітету України у справах
                   національностей та релігій
                   10.04.2007 N 11
 
 
               СХЕМА
      тарифних розрядів посад робітників пунктів
         тимчасового розміщення біженців
 
 
------------------------------------------------------------------
|           Посада           |Тарифний розряд|
|------------------------------------------------+---------------|
|Водій автотранспортних засобів, кухар, слюсар- |   3-5   |
|сантехнік, слюсар-електрик та інші робітники,  |        |
|які виконують кваліфіковані (складні) роботи  |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Підсобний робітник, двірник, прибиральник    |   1-2   |
|виробничих (службових) приміщень та робітники, |        |
|які виконують прості некваліфіковані або    |        |
|допоміжні роботи                |        |
------------------------------------------------------------------
 
 Головний бухгалтер
 Держкомнацрелігій України               Л.П.Дєньга
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner