Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 588 від 12.12.2007

Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго від 19.06.2002 N 364


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
              Н А К А З
 
             10.04.2007 N 47
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 квітня 2007 р.
                   за N 427/13694
 
 
    Про затвердження Інструкції про порядок оформлення
     матеріалів про адміністративні правопорушення
      законодавства про ліцензування певних видів
           господарської діяльності
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
      комітету України з питань регуляторної політики
                     та підприємництва 
     N 90 ( z0827-07 ) від 06.07.2007 }
 
 
  { У тексті Наказу та в Інструкції слова "Держпідприємництва
   України",  "Держпідприємництво",  "Держпідприємництва"
   замінено словом  "Держкомпідприємництво" у відповідних 
   відмінках  згідно  з  Наказом  Державного  комітету
   України з питань регуляторної політики та підприємництва
   N 90 ( z0827-07 ) від 06.07.2007 }
 
 
 
   Відповідно до  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), Закону України  "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), з
метою дотримання законності під час оформлення матеріалів та
складання  протоколів  про  адміністративні  правопорушення
законодавства про  ліцензування  певних  видів  господарської
діяльності Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію про порядок оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування
певних видів господарської діяльності, що додається.
 
   2. Управлінню ліцензування (Іванченко О.Б.) у встановленому
порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   3. Департаменту  стратегічного  планування, інформаційного
забезпечення та взаємодії з територіями (Жерибор Т.В.) забезпечити
опублікування цього наказу в засобах масової інформації та довести
цей наказ до відома представництв Держкомпідприємництва після його
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 В.о. Голови                      К.О.Ващенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   регуляторної політики
                   та підприємництва
                   10.04.2007 N 47
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 квітня 2007 р.
                   за N 427/13694
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
   про порядок оформлення матеріалів про адміністративні
    правопорушення законодавства про ліцензування певних
         видів господарської діяльності
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ця Інструкція визначає порядок оформлення та складання
Державним комітетом України з питань регуляторної політики та
підприємництва (далі - Держкомпідприємництво) та представництвами
Держкомпідприємництва в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі (далі - представництво) протоколів про
адміністративні  правопорушення законодавства про ліцензування
певних видів господарської діяльності, які передбачені статтею
166-12  Кодексу  України  про  адміністративні правопорушення
( 80731-10 ) (далі - адміністративні правопорушення законодавства
про ліцензування), оформлення справ та обліку матеріалів про
адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування.
 
   1.2. Повноваження щодо оформлення матеріалів та складання
протоколів про адміністративні правопорушення законодавства про
ліцензування (далі - протокол), здійснювані відповідно до статті
255 Кодексу  України  про  адміністративні    правопорушення
( 80732-10 ) (далі - КУпАП), покладаються на посадових осіб:
   - відповідного структурного підрозділу центрального апарату
Держкомпідприємництва;
   - представництв.
 
   1.3. Повноваження щодо оформлення матеріалів та складання
протоколів закріплюються за посадовими особами:
   -  у  центральному апараті Держкомпідприємництва - його
наказом;
   - у представництвах - їх наказами.
 
   1.4. Посадові особи, визначені в пункті 1.2 цієї Інструкції,
несуть відповідальність за  обґрунтованість  та  правильність
складання протоколів.
 
   1.5. При вирішенні питання про складення протоколу стосовно
посадової особи органу  ліцензування,  яка  притягається  до
адміністративної відповідальності, установлюються:
   - наявність у діях посадової особи складу правопорушення;
   - строк, протягом якого може бути накладено на посадову
особу адміністративне стягнення.
 
    2. Порядок складання протоколів про адміністративне
     правопорушення законодавства про ліцензування
 
   2.1. При   виявленні  адміністративного  правопорушення
законодавства про ліцензування,  за  результатами  перевірки,
посадова особа складає протокол про адміністративне правопорушення
за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.
   У разі вчинення адміністративного правопорушення декількома
посадовими особами органу ліцензування  протокол  складається
стосовно кожної особи окремо.
 
   2.2. Виявлені порушення фіксуються в протоколі з обов'язковим
зазначенням положень (пункт, частина, стаття тощо) Закону України
"Про  ліцензування  певних  видів  господарської  діяльності"
( 1775-14 ), інших законів України та нормативно-правових актів,
що регулюють ліцензування певних видів господарської діяльності,
які порушено. Викладені в протоколі фактичні обставини вчиненого
правопорушення  мають  відповідати  складу  адміністративного
правопорушення, передбаченого статтею 166-12 КУпАП ( 80731-10,
80732-10 ).
{ Пункт 2.2 в редакції Наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 90 ( z0827-07 ) від
06.07.2007 }
 
   2.3. Посадовій особі органу ліцензування роз'яснюються права
та обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП ( 80732-10 ), про що
зазначається в протоколі і засвідчується її підписом. У разі
відмови цією особою поставити підпис про це робиться відповідна
відмітка посадовою особою, яка складає протокол, та засвідчується
її підписом із зазначенням дати.
 
   2.4. Посадовій  особі  органу  ліцензування  пропонується
ознайомитися із складеним протоколом, дати письмове пояснення по
суті вчиненого правопорушення, яке засвідчити своїм підписом із
зазначенням  дати. Пояснення можуть бути викладені також на
окремому аркуші з відміткою про це в протоколі.
   Посадова особа  органу  ліцензування  має  право  робити
зауваження і пояснення щодо змісту протоколу та матеріалів, які
долучаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови
від його підписання.
   У разі відмови посадовою особою органу ліцензування від
надання пояснення або підписання протоколу посадова особа, яка
склала протокол, робить запис такого змісту: (прізвище, ім'я, по
батькові особи, яка вчинила правопорушення) від надання пояснення
по суті правопорушення(нь), викладеного(них) у протоколі, або
підписання  протоколу відмовився(лася) та засвідчує це своїм
підписом із зазначенням дати.
   Відмова від надання пояснення та (або) підписання протоколу
особою органу ліцензування не є підставою для припинення складання
протоколу.
 
   2.5. Протокол складається в одному примірнику в паперовому
варіанті і повинен мати наскрізну нумерацію сторінок.
 
   2.6. Протокол заповнюється розбірливим почерком державною
мовою.
 
   2.7. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей,
що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів як
під час складання, так і після того, як протокол підписаний
посадовою особою органу ліцензування, щодо якої він складений.
   Не допускається заповнення протоколу олівцем, закреслення чи
виправлення  відомостей, що вносяться до протоколу, а також
додаткових записів після того, як протокол підписаний посадовою
особою органу ліцензування, відносно якої він складений. У графах,
які не заповнюються при складанні протоколу,  проставляється
прочерк.
 
   2.8. Протокол підписується посадовою особою, яка складає
протокол, та посадовою особою органу ліцензування, яка вчинила
адміністративне правопорушення законодавства про ліцензування.
 
   2.9. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують
факт учинення адміністративного правопорушення (копії документів,
що свідчать про вчинення адміністративного правопорушення, копії
наказів (розпоряджень) щодо функціональних обов'язків, пояснення,
заяви, клопотання посадової особи органу ліцензування тощо).
   Матеріали, які долучаються до  протоколу,  повинні  бути
обліковані в установленому порядку.
 
   2.10. Складений протокол та необхідні матеріали формуються в
окрему справу про адміністративне правопорушення та не пізніше 3
робочих днів після його складання реєструються посадовою особою,
яка  склала  протокол,  у  Журналі  обліку  матеріалів  про
адміністративні  правопорушення законодавства про ліцензування
певних видів господарської діяльності (далі - Журнал), який
ведеться за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції, та
подаються керівнику (або його заступнику) Держкомпідприємництва
(представництва) для розгляду та прийняття рішення щодо подальшого
направлення до суду.
   При розгляді поданих матеріалів з'ясовуються такі питання:
обґрунтованість, правильність, повнота складення протоколу та
наявність інших матеріалів, необхідних для розгляду справи про
адміністративне правопорушення.
 
   2.11. Оформлений протокол разом з матеріалами, долученими до
нього, та супровідним листом, підписаним керівником (або його
заступником) Держкомпідприємництва (представництва), у строк не
пізніше 10 робочих днів після реєстрації протоколу в Журналі
направляється до суду за місцем вчинення правопорушення.
 
       3. Порядок ведення діловодства в справах
        про адміністративне правопорушення
         законодавства про ліцензування
 
   3.1.  Копія  оформленого протоколу разом з матеріалами,
долученими до нього, які передані до суду, групуються у справу,
нумеруються і прошиваються. В описі зазначаються: порядковий
номер, повна назва документа, його дата, номери аркушів за
порядком, а також загальна кількість документів і аркушів цифрами
та літерами. Опис підписується посадовою особою, яка склала
протокол, та ставиться дата його складання.
 
   3.2. Про направлення протоколу і матеріалів, долучених до
нього, на розгляд суду в Журналі робиться відповідний запис
посадовою особою, яка склала протокол.
 
   3.3. Сторінки  Журналу  повинні  бути  прошнуровані  та
пронумеровані, а також скріплені печаткою Держкомпідприємництва
(представництва).
   Такий Журнал оформлюється уповноваженою особою.
 
   3.4. Копія справи, що передається до суду, зберігається у
відповідному  структурному  підрозділі  Держкомпідприємництва,
представництві.
 
   3.5. Після отримання відомостей про прийняте судом рішення у
справі про адміністративне правопорушення до Журналу особою, яка
склала протокол, уносяться відомості про результати розгляду
справи: номер та дата винесення ухвали (постанови), відомості про
суд (суддю), який виніс ухвалу (постанову), результати розгляду
справи.
 
   3.6. Матеріали зберігаються протягом терміну, встановленого
чинним законодавством.
 
 Начальник Управління
 ліцензування Державного
 комітету України з питань
 регуляторної політики
 та підприємництва                  О.Б.Іванченко
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.1 Інструкції
                   про порядок оформлення
                   матеріалів
                   про адміністративні
                   правопорушення законодавства
                   про ліцензування певних
                   видів господарської
                   діяльності
 
 
            ПРОТОКОЛ N ______
     про адміністративне правопорушення законодавства
      про ліцензування певних видів господарської
       діяльності за ст. 166-12 Кодексу України
        про адміністративні правопорушення
 
 
 "___" _________ 20__ р.           ____________________
                        (місце складання)
 
 
   Я, уповноважена посадова особа Державного комітету України з
питань   регуляторної   політики   та   підприємництва
(представництва), ________________________________________________
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я, по батькові; посада)
 
за результатами перевірки ________________________________________
__________________________________________________________________
     (указати повне найменування органу ліцензування)
 
місцезнаходження _________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Склав(ла) цей протокол про те, що ________________________________
__________________________________________________________________
  (місце, період вчинення порушення, суть адміністративного
         правопорушення, нормативний акт,
   який передбачає відповідальність за дане правопорушення;
       прізвища, адреси свідків, якщо вони є)
 
   Відомості про посадову  особу,  стосовно  якої  складено
протокол:
 
прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________
 
дата, місце народження ___________________________________________
 
громадянство _____________________________________________________
 
місце проживання, номер телефону _________________________________
__________________________________________________________________
 
місце роботи, посада _____________________________________________
 
Чи притягався до адміністративної відповідальності протягом року
за   правопорушення   законодавства   про   ліцензування
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       (дата, яким органом, розмір стягнення)
 
Документ, що засвідчує особу (вид, серія, N, ким і коли виданий)
_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Посадовій особі _________________________________ роз'яснено його
(її) права та обов'язки, передбачені ст. 268 КУпАП (має право:
ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати
докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися
юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який
за законом має право надавати правову допомогу особисто чи за
дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися
послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться
провадження; оскаржити постанову по справі),
 
підпис ___________________________________________________________
 
Пояснення особи посадової особи, стосовно якої складено протокол:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Підпис посадової  особи,  щодо  якої  складено  протокол
__________________________________________________________________
          (підпис, прізвище, ініціали)
__________________________________________________________________
У разі відмови посадової особи, яка вчинила  адміністративне
правопорушення, від пояснення або підписання протоколу про це
робиться запис особою, яка склала протокол.
 
До протоколу долучається: ________________________________________
__________________________________________________________________
 
Підпис уповноваженої  посадової  особи,  яка  склала протокол
__________________________________________________________________
          (підпис, прізвище, ініціали)
 
 Начальник Управління
 ліцензування Державного
 комітету України з питань
 регуляторної політики
 та підприємництва                  О.Б.Іванченко
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 2.10 Інструкції
                   про порядок оформлення
                   матеріалів
                   про адміністративні
                   правопорушення законодавства
                   про ліцензування певних
                   видів господарської
                   діяльності
 
 
               ЖУРНАЛ
    обліку матеріалів про адміністративні правопорушення
      законодавства про ліцензування певних видів
           господарської діяльності
 
 ______________________________________________________________
 (найменування підрозділу Держкомпідприємництва, представництва)
 
                 Почато "___" ____________ 20__ р.
 
               Закінчено "___" ____________ 20__ р.
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Дата  |Кількість|Прізвище,|Період | До  |Відо- |При- |
|з/п|реєстрації | аркушів | ім'я та |вчинен-| якого |мості |мітки|
|  | та номер |матеріа- |  по  | ня  |суду та| про |   |
|  | протоколу | лів,  |батькові |право- | коли |ріше- |   |
|  |  про  |долучених|правопо- |поруше-|направ-| ння |   |
|  |адміністра-|  до  | рушника,|ння та | лено | суду |   |
|  |  тивне  |протоколу| його  |стисло |прото- | за |   |
|  |правопору- |     | місце | суть | кол, |прото-|   |
|  |шення /ким |     |прожива- |право- |вихід- |колом |   |
|  |складено та|     |  ння  |поруше-| ний |   |   |
|  |  коли/  |     |     | ння | номер |   |   |
|---+-----------+---------+---------+-------+-------+------+-----|
|  |      |     |     |    |    |   |   |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління
 ліцензування Державного
 комітету України з питань
 регуляторної політики
 та підприємництва                  О.Б.Іванченко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner