Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 811 від 11.12.2007

Про затвердження Державних санітарних норм і правил для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої (ДСанПіН 4.4.4.-152-2008)


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            06.04.2007 N 251
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 квітня 2007 р.
                   за N 399/13666
 
 
       Про затвердження Порядку нагородження
        заохочувальними відзнаками Державної
          прикордонної служби України
 
 
   Відповідно до Указів Президента України від 18 листопада 1996
року N 1094 ( 1094/96 ) "Про відомчі заохочувальні відзнаки" та
від 13 лютого 1997 року N 134 ( 134/97 ) "Про Примірне положення
про відомчі заохочувальні відзнаки" (зі змінами),  з  метою
удосконалення  нагородної  справи,  підвищення  вагомості  і
стимулювального  значення  заохочувальних  відзнак  Державної
прикордонної служби України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок нагородження заохочувальними відзнаками
Державної прикордонної служби України, що додається.
 
   2. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 29 листопада 2006 року N 902 "Про затвердження Порядку
нагородження заохочувальними відзнаками Державної прикордонної
служби України" скасувати.
 
   3. Управлінню кадрів та управлінню правового забезпечення
Міжнародно-правового  департаменту  Адміністрації  Державної
прикордонної служби України забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   4. Наказ довести до особового складу Державної прикордонної
служби України.
 
 Голова Державної прикордонної
 служби України
 генерал-полковник                   М.М.Литвин
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Адміністрації
                   Державної прикордонної
                   служби України
                   06.04.2007 N 251
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 квітня 2007 р.
                   за N 399/13666
 
 
               ПОРЯДОК
       нагородження заохочувальними відзнаками
       Державної прикордонної служби України
 
 
   1. Порядком нагородження заохочувальними відзнаками Державної
прикордонної служби України (далі  -  Порядок)  визначаються
послідовність  дій  та повноваження посадових осіб Державної
прикордонної  служби  України  в  процесі   нагородження
військовослужбовців, працівників Державної прикордонної служби
України та інших осіб відомчими заохочувальними відзнаками.
 
   2. Заохочувальними відзнаками Державної прикордонної служби
України  (далі - відзнаки) нагороджуються військовослужбовці,
працівники Державної прикордонної служби України та інші особи за
видатні заслуги у сфері охорони державного кордону України.
   Заслуги, за які може здійснюватися нагородження, та категорія
осіб, які можуть заохочуватися певним видом відзнак, визначаються
положеннями про відповідні відзнаки.
 
   3. Відзнаки можуть установлюватися у вигляді:
   медалей;
   нагрудних знаків;
   значків;
   грамот;
   вітальних листів.
 
   4. Нагородження відзнаками проводиться з нагоди державних,
професійних свят, ювілеїв та інших підстав, визначених Головою
Державної прикордонної служби України.
 
   5. Подання осіб до нагородження відзнаками здійснюється за
умови бездоганної служби (праці) та за конкретні видатні особисті
заслуги у сфері охорони державного кордону. При цьому визначається
конкретна відзнака, до нагородження  якою  подається  особа,
забезпечується послідовність та періодичність її нагородження.
 
   6. Висунення кандидатур до нагородження здійснюється гласно,
як правило, за місцем служби (роботи) осіб, яких подають до
нагородження.   Порушення   клопотання   про  нагородження
військовослужбовця (працівника) перед керівниками вищого рівня
здійснює начальник органу Державної прикордонної служби України
(начальник    структурного    підрозділу    Адміністрації
Держприкордонслужби України - щодо особового складу, який йому
безпосередньо підпорядкований).
   Кандидатури до нагородження відзнаками в органах Державної
прикордонної служби України усіх рівнів розглядаються колегіально.
 
   7. Клопотання про нагородження, зразок якого наведено у
додатку 1, подається Голові Державної прикордонної служби України:
   на військовослужбовців, працівників Державної прикордонної
служби  України  - першими заступниками, заступниками Голови
Державної прикордонної служби України - директорами департаментів
Адміністрації  Держприкордонслужби України, начальниками інших
структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби України,
що не входять до складу департаментів, начальниками регіональних
управлінь,  органів  центрального  підпорядкування  Державної
прикордонної служби України;
   на ветеранів Державної прикордонної служби України - головою
Комітету  організації ветеранів Державної прикордонної служби
України або посадовими особами, зазначеними в абзаці другому
пункту 7 Порядку;
   на осіб, які не належать до особового складу Державної
прикордонної служби України, та тих військовослужбовців Державної
прикордонної служби України, яких відряджено до інших органів
виконавчої влади із залишенням на військовій службі, - посадовими
особами, зазначеними в абзаці другому пункту 7 Порядку, які
співпрацюють з ними за напрямками службової відповідальності, за
своєю ініціативою чи за ініціативою керівництва державних органів,
установ, підприємств, організацій, громадських об'єднань;
   на іноземців та військовослужбовців, які  перебувають  у
довготермінових  закордонних відрядженнях, проходять військову
службу у складі миротворчого персоналу, що направляється до
іноземних держав, - першими заступниками, заступниками Голови
Державної прикордонної служби України - директорами департаментів
Адміністрації Держприкордонслужби України, керівниками закордонних
дипломатичних  установ  України  та  першими  секретарями  з
прикордонних  питань  посольств України в суміжних державах,
керівниками структурних  підрозділів  Адміністрації  Державної
прикордонної служби України, начальниками регіональних управлінь,
органів  центрального  підпорядкування  після  погодження  із
заступником  Голови  Державної прикордонної служби України -
директором Міжнародно-правового департаменту.
 
   8. Разом з клопотанням про нагородження  відзнаками  до
Адміністрації Держприкордонслужби України подається заповнений
бланк нагородного листа (додаток 2), витяг зі службової картки
(трудової книжки) про заохочення (у тому числі й нагородження
державними, відомчими та іншими нагородами) та накладення стягнень
на кожного кандидата, поданого до нагородження, за період останніх
трьох років (тільки для  військовослужбовців  і  працівників
Державної прикордонної служби України), а також витяг з рішення
колегії регіонального управління Державної прикордонної служби
України.
 
   9. У  нагородному  листі  зазначаються конкретні видатні
особисті заслуги особи, що стали  підставою  для  порушення
клопотання про нагородження відзнакою, дані про цю особу та її
службову (трудову) діяльність, наявність нагород та  відзнак
(державних, урядових, відомчих тощо), інформація про дисциплінарні
стягнення, які було накладено на неї протягом останніх трьох
років, інші дані. Нагородний лист підписується посадовою особою,
яка ініціювала нагородження, скріплюється гербовою печаткою органу
Державної прикордонної служби України та погоджується керівником
вищого рівня.
   Нагородні документи  виконуються  у  друкованому вигляді,
виправлення в них не допускаються.
 
   10. За достовірність відомостей про  заслуги  та  інших
відомостей,  зазначених  у  нагородних матеріалах, дотримання
порядку, форми і терміну подання несе відповідальність керівник,
який ініціював висунення кандидатури до нагородження та підписав
відповідний нагородний лист.
   Заповнення розділів  бланка  нагородного листа в частині
біографічних  та  інших  облікових  даних  військовослужбовця
(працівника) та документальне оформлення нагородних матеріалів
забезпечується керівником відповідного кадрового підрозділу.
 
   11. Кандидатури  осіб,  які  подаються  до  нагородження
відзнаками, повинні характеризуватися виключно позитивно (протягом
одного року до моменту подання клопотання про нагородження на них
не накладалися дисциплінарні стягнення).
 
   12. Клопотання про нагородження відзнакою, що подається з
нагоди державних, професійних свят, ювілеїв, інших урочистих
заходів, подається в Адміністрацію Державної прикордонної служби
України не пізніш як за місяць до відповідної дати або події (дня
проведення урочистого заходу).
 
   13. У разі внесення нагородних документів з порушенням вимог,
передбачених цим Порядком, а також іншими  положеннями  про
відповідні відзнаки, вони без реалізації повертаються посадовій
особі, яка ці документи надіслала, із  зазначенням  причини
повернення.
 
   14. У  разі виникнення під час розгляду клопотання про
нагородження  спірних  питань  щодо  вагомості  заслуг,  їх
відповідності певному виду відзнаки попередньо (до винесення
кандидатур до нагородження на розгляд колегії  Адміністрації
Державної  прикордонної  служби  України,  Голови  Державної
прикордонної  служби  України)  подання  про  нагородження
розглядається комісією з нагородження відзнаками, яка створюється
на громадських засадах в Адміністрації Державної прикордонної
служби України.
 
   15. Рішення про нагородження відзнаками приймається колегією
Адміністрації Державної прикордонної служби України.
 
   16. Нагородження   відзнаками   здійснюється   наказом
Адміністрації Державної прикордонної служби України.
 
   17. Нагородження  відзнакою може бути проведено особисто
Головою Державної прикордонної служби України під час проведення
прикордонних  операцій,  локальних  дій, спеціальних заходів,
підсумкових перевірок, інших заходів за особисту мужність і
самовідданість, зразкове управління діями органів (підрозділів)
Державної прикордонної служби України, високий професіоналізм,
проявлені в ході виконання службових обов'язків, завдань особливої
важливості в інтересах охорони державного кордону України (з
подальшим  оформленням  нагородних документів, визначених цим
Порядком).
 
   18. Нагородження відзнаками може проводитися посмертно.
 
   19. Відділ з питань взаємодії із засобами масової інформації
та зв'язків з громадськістю Адміністрації Державної прикордонної
служби України забезпечує оприлюднення інформації про нагородження
осіб відзнаками.
 
   20. Нагородженій особі вручається відзнака, а у випадках,
передбачених положенням про відповідну відзнаку, також і документ
(посвідчення),  що  посвідчує  нагородження  цією  відзнакою,
підписаний Головою Державної прикордонної служби України  чи
особою, яка його заміщує, та скріплений гербовою печаткою.
 
   21. Вручення відзнаки та документ, що посвідчує нагородження
нею, проводиться в обстановці урочистості та широкої гласності.
Перед  врученням  оголошується  наказ Адміністрації Державної
прикордонної служби України.
 
   22. У разі неприбуття особи для нагородження у визначений час
і  місце  з  поважних  причин за рішенням Голови Державної
прикордонної служби України вручення їй відзнаки може  бути
проведено за місцем проходження нею служби (роботи) чи проживання.
   Контроль за врученням відзнак покладається в таких випадках
на особу, яка порушила клопотання про нагородження.
 
   23. У разі нагородження особи посмертно відзнака та документ,
що посвідчує нагородження нею, передаються сім'ї нагородженої
особи чи за бажанням близьких родичів - до Центрального музею
Державної прикордонної служби України. Передача відзнаки у цих
випадках оформлюється протоколом.
 
   24. Відзнаку та документ, що засвідчує нагородження нею,
вручають, як правило, Голова Державної прикордонної служби України
чи за його дорученням члени колегії Державної прикордонної служби
України.
   В окремих  випадках  за  дорученням  Голови  Державної
прикордонної служби України вручення відзнак та документів, що
засвідчують нагородження ними, може здійснюватися начальниками
регіональних управлінь, органів центрального підпорядкування чи
керівниками  структурних  підрозділів  Адміністрації Державної
прикордонної служби України.
   Іноземцям та  військовослужбовцям,  які  перебувають  у
довготермінових закордонних відрядженнях чи проходять військову
службу у складі миротворчого персоналу, що направляється до
іноземних держав,  відзнаки  та  документи,  що  засвідчують
нагородження ними, можуть також вручати керівники закордонних
дипломатичних установ України та перші секретарі з прикордонних
питань посольств України в суміжних державах.
 
   25. Вручення відзнаки та документа, що засвідчує нагородження
нею, повинно бути проведено протягом двох місяців з дня підписання
наказу про нагородження.
   Відповідальність за організацію і своєчасне вручення відзнаки
та документа, що засвідчує нагородження нею, покладається на
посадову особу, якій доручено провести вручення.
   У разі неможливості вручення відзнаки в зазначений термін
вона підлягає поверненню до Департаменту по роботі з особовим
складом або управління кадрів Адміністрації Державної прикордонної
служби України.
 
   26. Про  нагородження  військовослужбовців  та  державних
службовців  робляться  відповідні записи в особових справах.
Аналогічно відомості про нагородження вносяться до трудових книжок
працівників (державних службовців) Державної прикордонної служби
України. Нагородні матеріали після їх розгляду та прийняття
рішення щодо нагородження з відповідними відмітками повертаються
посадовій особі, яка порушувала клопотання про нагородження, для
залучення до особової справи військовослужбовця, кандидатура якого
подавалася до нагородження.
 
   27. Про вручення нагородженій особі відзнаки складається
протокол вручення (передачі) заохочувальних відзнак Державної
прикордонної служби України (додаток 3). Зазначений протокол (крім
випадків особистого вручення Головою Державної прикордонної служби
України, керівниками закордонних дипломатичних установ України та
першими секретарями з прикордонних питань посольств України в
суміжних державах) підписується особою, яка вручила відзнаку, та
скріплюється гербовою печаткою органу, до складу якого входить
посадова особа, яка здійснила вручення.
   Цей протокол  надсилається  до Департаменту по роботі з
особовим складом або управління кадрів Адміністрації Державної
прикордонної служби України не пізніш як через тиждень після
вручення відзнаки і зберігається у відповідних справах.
 
   28. У разі втрати (псування) відзнаки дублікат не видається.
 
   29. Повторне нагородження однойменною відзнакою (відзнакою
одного й того самого ступеня) не проводиться, крім відзнак, які
встановлено у вигляді значків, грамот, вітальних листів.
 
   30. Нагородження відзнаками, які мають ступені, проводиться
послідовно,  від  нижчого  ступеня до вищого, якщо інше не
передбачено положеннями про них.
 
   31. Порядок носіння відзнак Державної прикордонної служби
України визначається положеннями про них.
 
   32. Організаційне  та  практичне забезпечення нагородного
процесу покладається на Департамент по роботі з особовим складом
та управління кадрів Адміністрації Держприкордонслужби України в
межах  повноважень,  визначених  положеннями  про  відповідні
структурні підрозділи.
 
   33. Особу,  яку нагороджено відзнакою у вигляді медалі,
нагрудного знака, державною  нагородою,  відзнаками  Кабінету
Міністрів України, Верховної Ради України, може бути представлено
до наступного нагородження не раніше, ніж через три роки після
попереднього нагородження, за винятком нагородження, визначеного
пунктами 17, 18 Порядку, та якщо інших термінів не зазначено в
положеннях про відповідні відзнаки.
 
 Начальник управління кадрів
 Адміністрації Державної
 прикордонної служби України
 генерал-майор                     Д.В.Іщенко
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 7 Порядку
                   нагородження заохочувальними
                   відзнаками Державної
                   прикордонної служби України
 
 Зразок
 
                   Голові Державної
                   прикордонної служби України
                   ___________________________
                      (військове звання,
                     прізвище та ініціали)
 
 
          Про нагородження відомчими
          заохочувальними відзнаками
 
 
   За ........... (указати стисло, за що та з нагоди чого
подається особа(и) до нагородження) клопочу  про  нагородження
__________________________________________________________________
     (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
 
заохочувальною відзнакою Державної прикордонної служби  України -
__________________________________________________________________
             (назва відзнаки)
 
   Додатки:
   1. Нагородний лист на ___ арк.
   2. Витяги зі службових карток на ___ арк.
   3. Витяг з рішення  колегії  регіонального управління на
___ арк.
 
 ____________________________________
      (посада керівника)
 
 __________________    __________     ___________________
 (військове звання)    (підпис)       (прізвище
                        та ініціали)
 
 Начальник управління кадрів
 Адміністрації Державної
 прикордонної служби України
 генерал-майор                     Д.В.Іщенко
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 8 Порядку
                   нагородження заохочувальними
                   відзнаками Державної
                   прикордонної служби України
 
 
------------------------------------------
|   Для службових відміток      |
|----------------------------------------|
|Нагороджений(на) наказом        |
|Адміністрації Державної         |
|прикордонної служби України       |
|від "___" ______ 20 __ р. N ___    |
|----------------------------------------|
|Інше рішення (причини відмови):     |
------------------------------------------
 
 
             НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
 
 
   Подається до нагородження ___________________
 
1. _______________________________________________________________
    (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)
 
2. _______________________________________________________________
       (посада, місце служби, особистий номер)
 
3. Число, місяць і рік народження ________________________________
 
4. Строк військової служби ______________________________________
                (з якої дати, зазначити перерви)
 
5. Строк перебування на посаді ___________________________________
                     (з якої дати)
 
6. Ким, яким видом заохочувальних відзнак і коли заохочувався ____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Зазначаються  у  т.ч.  державні  нагороди  України,  відомчі
заохочувальні відзнаки всіх видів та загальна кількість інших
видів заохочень.
 
7. Дисциплінарні стягнення, які накладалися на військовослужбовця
протягом служби __________________________________________________
Зазначити щорічну загальну кількість стягнень за видами протягом
останніх трьох років.
 
8. Відомості про досягнення
Зазначаються конкретні видатні (неординарні) особисті заслуги, які
стали  підставою  для порушення клопотання щодо нагородження
відповідною відомчою заохочувальною відзнакою.
 
Кандидатура ________________________________________ рекомендована
 
колегією органу __________________________________________________
          (найменування органу Державної прикордонної
 
__________________________________________________________________
      служби України, дата обговорення, N протоколу)
 
 ____________________________________
      (посада керівника)
 
 __________________    __________     ___________________
 (військове звання)    (підпис)       (прізвище
                        та ініціали)
 
 М.П.
 
 "____" _____________ 20__ року
 
 
               ВИСНОВКИ
           вищого органу управління
 
   Зазначається рішення колегії регіонального управління щодо
доцільності нагородження,  конкретизується (змінюється) у разі
необхідності  вид  відзнаки (заохочення), дата  обговорення,
N протоколу
 
 ____________________________________
      (посада керівника)
 
 __________________    __________     ___________________
 (військове звання)    (підпис)       (прізвище
                        та ініціали)
 
 М.П.
 
 "____" _____________ 20__ року
 
 
 Відомості пунктів 1-7 відповідають
 відомостям документів персонального
 обліку особового складу
 
 _______________________________________
 (посада керівника кадрового підрозділу)
 
 __________________    __________     ___________________
 (військове звання)    (підпис)       (прізвище
                        та ініціали)
 
 Начальник управління кадрів
 Адміністрації Державної
 прикордонної служби України
 генерал-майор                     Д.В.Іщенко
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 27 Порядку
                   нагородження заохочувальними
                   відзнаками Державної
                   прикордонної служби України
 
 
             ПРОТОКОЛ N ____
      вручення (передачі) заохочувальних відзнак
       Державної прикордонної служби України
 
 
 м. __________         "______" __________ 20__ року
 
Мною, ___________________________________________________________,
      (посада, військове звання, прізвище, ініціали)
за дорученням Голови Державної прикордонної служби України згідно
з наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України 
від "____" _________ 20 ___ року N ____
 
вручено заохочувальну(і) відзнаку(и) Державної прикордонної служби
України __________________________________________________________
              (вид відзнаки)
__________________________________________________________________
 
____________________________      ___________________________
(військове звання, прізвище,      (номер військової частини
  ім'я, по батькові)          для військовослужбовців
                     і працівників, посада
                      для інших громадян)
 
про що складено цей протокол у двох примірниках.
 
__________________________________
 (посада керівника, який здійснив
     вручення відзнак)
 
 __________________    __________   ________________________
 (військове звання)    (підпис)    (прізвище та ініціали)
 
 М.П.
 
 "____" _________ 20 ___ року 
 
 
   Про нагородження зазначених військовослужбовців (працівників)
Державної прикордонної служби України в особових справах (трудових
книжках) зроблено відповідний запис.
 
__________________________________
    (посада керівника,
   кадрового підрозділу)
 
 __________________    __________   ________________________
 (військове звання)    (підпис)    (прізвище та ініціали)
 
 
 Начальник управління кадрів
 Адміністрації Державної
 прикордонної служби України
 генерал-майор                     Д.В.Іщенко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner