Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 690 від 11.12.2007

Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
             МОЛОДІ ТА СПОРТУ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
              Н А К А З
 
           05.04.2007 N 1031/45
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 квітня 2007 р.
                   за N 408/13675
 
 
          Про затвердження Положення
       про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів
       підприємницької діяльності серед молоді
 
 
   З метою удосконалення проведення Всеукраїнського конкурсу
бізнес-планів  підприємницької  діяльності  серед  молоді,
популяризації підприємницької діяльності серед молоді та  на
виконання Указу Президента України від 06.10.99 N 1285 ( 1285/99 )
"Про заходи  щодо  забезпечення  працевлаштування  молоді"
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити  Положення  про  Всеукраїнський  конкурс
бізнес-планів підприємницької  діяльності  серед  молоді,  що
додається.
 
   2. Структурним підрозділам з реалізації державної молодіжної
політики Автономної Республіки Крим, обласних, Київської  та
Севастопольської  міських  державних  адміністрацій  щороку
забезпечувати проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів
підприємницької діяльності серед молоді.
 
   3. Визнати  таким,  що втратив чинність, спільний наказ
Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України
та Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва від 10.10.2000 N 49/1949 "Про затвердження нової
редакції  Положення  про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів
підприємницької діяльності серед молоді".
 
   4. Департаменту  молодіжної  політики  (Захаренко  К.В.)
забезпечити державну реєстрацію даного наказу відповідно до Указу
Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади".
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту та заступника
Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва згідно з розподілом обов'язків.
 
 Міністр України у справах
 сім'ї, молоді та спорту                 В.П.Корж
 
 В.о. Голови Державного
 комітету України з питань
 регуляторної політики
 та підприємництва                   К.О.Ващенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства України
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту,
                   Державного комітету
                   України з питань
                   регуляторної політики
                   та підприємництва
                   05.04.2007 N 1031/45
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 квітня 2007 р.
                   за N 408/13675
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів
       підприємницької діяльності серед молоді
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Всеукраїнський конкурс бізнес-планів  підприємницької
діяльності серед молоді (далі - Конкурс) проводиться щороку на
виконання Указу Президента України від 06.10.99 N 1285 ( 1285/99 )
"Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді".
 
   1.2. Організатори Конкурсу:
   Міністерство України у справах сім'ї, молоді та  спорту
(далі - Мінсім'ямолодьспорт);
   Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва (далі - Держпідприємництво).
 
          2. Мета й завдання Конкурсу
 
   2.1. Мета Конкурсу - залучення молоді до підприємницької
діяльності шляхом підтримки її підприємницьких ініціатив.
 
   2.2. Завдання Конкурсу:
   - навчання молоді основам підприємництва шляхом проведення
семінарів, тренінгів, круглих столів, конференцій тощо;
   - допомога у впровадженні перспективних проектів у життя;
   - надання  методично-консультативної  допомоги  молодим
підприємцям щодо організації власного бізнесу.
 
          3. Умови проведення Конкурсу
 
   3.1. У Конкурсі беруть участь громадяни України віком від
14 до 35 років.
 
   3.2. Для участі в Конкурсі претенденти подають:
   заяву, оформлену за встановленим зразком (додаток 1);
   бізнес-план.
 
   3.3. Бізнес-план має містити:
   дані про автора, мету і завдання проекту, опис продукту чи/та
послуги, позиціонування товару на ринку, його відмінні риси,
належну  кваліфікацію майбутнього персоналу; опис обладнання,
відомості про джерела постачання сировини, матеріалів, а також
гарантії їх стабільності, залучення субпідрядних організацій, план
маркетингу, забезпечення конкурентоспроможності  продукції  та
послуг,  механізм ціноутворення, методи стимулювання продажу,
рекламний бюджет, кадрову політику та ін.
   Бізнес-план повинен  бути  викладений державною мовою та
оформлений таким чином:
   - має містити резюме бізнес-плану обсягом до трьох сторінок
друкованого тексту формату А4;
   - мати обсяг до 50 сторінок друкованого тексту формату А4
(текстовий редактор - MS Word 98-2003, шрифт основного тексту -
Times New Roman, розмір шрифту (кегель) - 14, відстань між
рядками - полуторний, поля тексту: зверху - 2 см; знизу - 2 см;
ліворуч - 3,5 см; праворуч - 1,5 см).
 
   3.4. Конкурс проводять у двох номінаціях:
   "виробництво, сфера послуг і торгівля";
   "соціальний проект".
 
   3.5. До номінації "виробництво, сфера послуг і торгівля"
входять такі види економічної діяльності:
   - сільське господарство;
   - лісове господарство;
   - рибне господарство;
   - промисловість;
   - будівництво;
   - оптова й роздрібна  торгівля,  торгівля  транспортними
засобами, послуги з ремонту;
   - готелі й ресторани;
   - транспорт і зв'язок;
   - фінансова діяльність;
   - операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги
юридичним особам;
   - державне управління;
   - освіта;
   - охорона здоров'я та соціальна допомога;
   - колективні, громадські та особисті послуги.
 
   3.6. Номінація "соціальний проект" передбачає бізнес-плани,
які фінансуються за рахунок спонсорських, грантових коштів або
коштів з державного бюджету та спрямовані на:
   - покращення умов життєдіяльності особистості чи окремих
соціальних груп;
   - надання соціальних послуг.
 
         4. Порядок проведення Конкурсу
 
   4.1. Конкурс проводять у три тури:
   перший тур - регіональні конкурси;
   другий тур - робота Експертної ради;
   третій тур - проведення фіналу.
 
        Перший тур - регіональні конкурси
 
   4.2. Для організації та проведення першого туру Конкурсу
структурні підрозділи з реалізації державної молодіжної політики
Автономної  Республіки  Крим,  обласних,  Київської   та
Севастопольської міських державних адміністрацій, молодіжні центри
праці, інші громадські організації відповідно до умов цього
положення:
   оголошують про початок Конкурсу, зазначаючи  умови  його
проведення і термін прийняття заявок на участь у регіональних
конкурсах;
   приймають заявки на участь у Конкурсі та бізнес-плани;
   проводять рекламну кампанію щодо популяризації  Конкурсу,
широко залучаючи представників ділових кіл та державних установ;
   організовують просвітницькі заходи;
   формують відповідні експертні ради, залучаючи фахівців з
питань підприємництва, інновацій, фінансів, банківської справи,
зайнятості тощо, які аналізують подані на Конкурс бізнес-плани і
визначають переможців;
   направляють бізнес-плани  переможців  регіонального  туру
конкурсу  з  написом  "Всеукраїнський  конкурс  бізнес-планів
підприємницької діяльності" на розгляд Експертної ради конкурсу до
Мінсім'ямолодьспорту.
 
        Другий тур - робота Експертної ради
 
   4.3. Експертна рада, до складу якої запрошуються фахівці
інвестиційних,  фінансових  та  консалтингових  підприємств,
фінансових фондів, у тому числі міжнародних, тощо (не менше
7 осіб) та яка формується за окремим наказом Мінсім'ямолодьспорту,
аналізує та оцінює бізнес-плани, що посіли призові місця в
регіональних конкурсах.
 
   4.4. Оцінювання здійснюється за такими критеріями:
   відповідність вимогам до структури бізнес-плану;
   наявність чіткого   фінансово-економічного  обґрунтування
проекту;
   ефективність використання   коштів  (період  окупності,
прибутковість проекту, соціальний ефект);
   забезпечення створення нових робочих місць для молоді;
   оригінальність та обґрунтованість ідеї;
   соціальна значущість   проекту,   суспільна  корисність
(прибутковість) від його реалізації.
 
   4.5. Кожний член Експертної ради оцінює бізнес-плани за
10-бальною шкалою і заносить оцінки до оцінної відомості учасників
Конкурсу (додаток 2).
 
   4.6. За сумою набраних балів визначають не більше шести
бізнес-планів у кожній номінації, автори яких мають право брати
участь у фіналі Конкурсу.
 
   4.7. Члени Експертної ради працюють на громадських засадах.
 
       Третій тур - проведення фіналу Конкурсу
 
   4.8. Фінал конкурсу передбачає:
   - презентацію учасниками своїх бізнес-планів;
   - відповіді на запитання експертів;
   - визначення переможців та їх нагородження.
 
   4.9. Бізнес-план  має  представити  автор  чи авторський
колектив, чисельністю не більше ніж три особи.
 
   4.10. Кожен  член  Експертної  ради  оцінює  презентацію
бізнес-плану за двома критеріями: якість презентації та відповіді
на запитання експертів за 10-бальною шкалою і заносить оцінки до
оцінної відомості фіналістів Конкурсу (додаток 3). Сумою балів,
отриманих під час загальної оцінки бізнес-планів та під час
презентації бізнес-плану, визнають переможців Конкурсу в кожній
номінації:
   одне перше місце;
   одне друге місце;
   одне третє місце.
 
   4.11. Члени Експертної ради:
   - відкритим голосуванням затверджують список переможців і
розподіл призових місць;
   - зачитують експертний висновок про кожен бізнес-план, що
виборов призове місце;
   - нагороджують переможців.
 
   4.12. Рішення Експертної  ради  є  правочинним  у  разі
присутності більшості її членів. Його вважають прийнятим, якщо за
нього проголосувала проста більшість присутніх членів Експертної
ради.
 
   4.13. Рішення  Експертної  ради  може  бути оскаржено в
установленому законодавством порядку.
 
     5. Організаційно-фінансове забезпечення Конкурсу
 
   5.1. Організатори конкурсу забезпечують:
   прийом, реєстрацію, кодування бізнес-планів, які надходять на
Конкурс;
   проведення інформаційно-просвітницьких заходів для залучення
молоді до підприємницької діяльності й підвищення її освітнього
рівня у цій сфері;
   підготовку засідань Експертної ради;
   тиражування бізнес-планів для їх експертної оцінки;
   підготовку проектів підсумкових документів;
   підготовку та проведення фіналу Конкурсу.
 
   5.2. Організатори можуть делегувати окремі повноваження щодо
проведення Конкурсу структурним підрозділам з реалізації державної
молодіжної  політики  Автономної  Республіки  Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
молодіжним центрам праці, іншим громадським організаціям.
 
   5.3. Фінансове забезпечення Конкурсу здійснюється за рахунок
коштів:
   - державного бюджету, передбачених Мінсім'ямолодьспорту на
реалізацію молодіжних програм і заходів;
   - державного  бюджету, передбачених Держпідприємництву на
підтримку та розвиток підприємницької діяльності;
   - місцевих бюджетів;
   - благодійних фондів;
   - інших джерел, не заборонених законодавством.
   Недержавні організації  можуть  за  власною  ініціативою
нагороджувати переможців Конкурсу.
 
   5.4. Організатори  Конкурсу  можуть надавати рекомендації
переможцям Конкурсу щодо подальшої реалізації їхнього проекту.
 
 Директор департаменту
 молодіжної політики                 К.В.Захаренко
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 3.2 Положення
                   про Всеукраїнський конкурс
                   бізнес-планів
                   підприємницької діяльності
                   серед молоді
 
 
               ЗАЯВКА
       на участь у __________ Всеукраїнському
       конкурсі бізнес-планів підприємницької
           діяльності серед молоді
 
 
 у номінації              "Виробництво, сфера послуг
                    і торгівля"
                    "Соціальний проект"
 
 1. Інформація про конкурсанта:
 П.І.Б. __________________________________________________________
 Дата народження _________________________________________________
 Освіта __________________________________________________________
 Місце проживання ________________________________________________
 Телефон, факс ____________________ e-mail _______________________
 
 2. Вид економічної діяльності:
 
 сільське господарство;       транспорт і зв'язок;
 
 лісове господарство;        фінансова діяльність;
 
 рибне господарство;        операції з нерухомістю,
                  здавання під найм та послуги
                  юридичним особам;
 
 промисловість;           державне управління;
 
 будівництво;            освіта;
 
 оптова й роздрібна торгівля,    охорона здоров'я та соціальна
 торгівля транспортними засобами,  допомога;
 послуги з ремонту;
 
 готелі й ресторани;        колективні, громадські
                  та особисті послуги.
 
 3. Назва бізнес-плану ___________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Короткий зміст бізнес-плану (до 50 слів)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 4. Фінансова інформація:
 сума інвестицій, необхідна для реалізації бізнес-плану ______ грн
 з них:
 сума зовнішнього фінансування _________________ грн
 власний внесок        _________________ грн
 строк окупності        _________________ міс.
 
 5. Досвід роботи в даній сфері __________________________________
 _________________________________________________________________
 
 6. Очікувана форма співпраці за проектом (пошук ресурсів -
 зазначити яких, інформаційна підтримка, отримання  додаткових
 знань, навчання, стажування, пошук партнерів, контактів тощо)
 _________________________________________________________________
 
 7. Додаткова інформація (знання іноземних мов, участь у наукових
 конференціях чи досягнення в бізнесі) ___________________________
 
 Дата заповнення ___ _________ 200__ р. Підпис ___________________
 
 Директор департаменту
 молодіжної політики                 К.В.Захаренко
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 4.5 Положення
                   про Всеукраїнський конкурс
                   бізнес-планів
                   підприємницької діяльності
                   серед молоді
 
 
             ОЦІННА ВІДОМІСТЬ
            учасників Конкурсу
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Інформація про учасника     |         Інформація про бізнес-план            |            Критерії оцінювання           |Загальна|
|                    |                                  |                                | сума |
|                    |                                  |                                | балів |
|----------------------------------------+-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------|
| N |П.І.Б.| дата | місце |місце |теле-| назва |номі-| вид |загальна| сума |влас-| строк | досвід |додат-| відпо- |наявність | ефектив- | забез- | оригі- |соціальна |    |
|з/п|учас- |народ-|навчання/|прожи-| фон |бізнес-|нація|еконо-|вартість|зовніш-|ний | окуп- | роботи | кова |відність | чіткого | ність  | печення |нальність |значущість|    |
|  |ника |ження | роботи, |вання |   | плану |   |мічної| бізнес-| нього |вне- | ності | за  |інфор-|вимогам |фінансово-| викорис- |створення|та обґрун-| проекту, |    |
|  |   |   | посада |   |   |    |   |діяль-| плану | фінан-|сок |бізнес-|обраним |мація |до струк-|економіч- | тання  | нових |тованість |суспільна |    |
|  |   |   |     |   |   |    |   |ності |    |сування|   | плану |напрямом|   | тури  | ного  | коштів  | робочих |ідеї (від |корисність|    |
|  |   |   |     |   |   |    |   |   |    |    |   |    |    |   | бізнес- |обґрунту- | (період |місць для| 0 до 2 |(прибутко-|    |
|  |   |   |     |   |   |    |   |   |    |    |   |    |    |   | плану  | вання  |окупності,| молоді | балів) | вість) |    |
|  |   |   |     |   |   |    |   |   |    |    |   |    |    |   | (від 0 | проекту | прибут- |(від 0 до|     | від його |    |
|  |   |   |     |   |   |    |   |   |    |    |   |    |    |   | до   |(від 0 до | ковість | 1 балів)|     |реалізації|    |
|  |   |   |     |   |   |    |   |   |    |    |   |    |    |   |1 балів) |2 балів) |проекту, |     |     |(від 0 до |    |
|  |   |   |     |   |   |    |   |   |    |    |   |    |    |   |     |     |соціальний|     |     | 2 балів) |    |
|  |   |   |     |   |   |    |   |   |    |    |   |    |    |   |     |     | ефект) |     |     |     |    |
|  |   |   |     |   |   |    |   |   |    |    |   |    |    |   |     |     |(від 0 до |     |     |     |    |
|  |   |   |     |   |   |    |   |   |    |    |   |    |    |   |     |     | 2 балів) |     |     |     |    |
|---+------+------+---------+------+-----+-------+-----+------+--------+-------+-----+-------+--------+------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+--------|
| 1 |   |   |     |   |   |    |   |   |    |    |   |    |    |   |     |     |     |     |     |     |    |
|---+------+------+---------+------+-----+-------+-----+------+--------+-------+-----+-------+--------+------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+--------|
| 2 |   |   |     |   |   |    |   |   |    |    |   |    |    |   |     |     |     |     |     |     |    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 П.І.Б. члена Експертної ради  __________________________________
 Посада             __________________________________
 Місце роботи          __________________________________
 Науковий ступінь        __________________________________
 Підпис             __________________________________
 Дата заповнення        __________________________________
 
 Директор департаменту
 молодіжної політики                 К.В.Захаренко
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 4.10 Положення
                   про Всеукраїнський конкурс
                   бізнес-планів
                   підприємницької діяльності
                   серед молоді
 
 
             ОЦІННА ВІДОМІСТЬ
            фіналістів Конкурсу
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Інформація про учасника     |           Інформація про бізнес-план          | Критерії оцінювання| Сума | Сума |Загаль-|
|                    |                                  |          |балів, | балів,|на сума|
|                    |                                  |          |отри- | отри- | балів |
|                    |                                  |          |маних | маних |    |
|                    |                                  |          |перед | за  |    |
|                    |                                  |          |презен-|презен-|    |
|                    |                                  |          |тацією | тацію |    |
|                    |                                  |          |    |бізнес-|    |
|                    |                                  |          |    | плану |    |
|----------------------------------------+-------------------------------------------------------------------+--------------------+-------+-------+-------|
| N |П.І.Б.| дата | місце |місце |теле-| назва |номі-| вид |загальна| сума |влас-|строк | досвід |додат-| наявність|додаткові|    |    |    |
|з/п|учас- |народ-|навчання/|прожи-| фон |бізнес-|нація|еконо-|вартість|зовніш-|ний |окуп- | роботи | кова | відеопре-|відповіді|    |    |    |
|  |ника |ження | роботи, |вання |   | плану |   |мічної|бізнес- | нього |вне- |ності | за  |інфор-| зентації |  на  |    |    |    |
|  |   |   | посада |   |   |    |   |діяль-| плану | фінан-|сок |бізнес-|обраним |мація | бізнес- |запитання|    |    |    |
|  |   |   |     |   |   |    |   |ності |    |сування|   |плану |напрямом|   | плану  |(від 0 до|    |    |    |
|  |   |   |     |   |   |    |   |   |    |    |   |    |    |   |(від 0 до |5 балів) |    |    |    |
|  |   |   |     |   |   |    |   |   |    |    |   |    |    |   | 5 балів) |     |    |    |    |
|---+------+------+---------+------+-----+-------+-----+------+--------+-------+-----+-------+--------+------+----------+---------+-------+-------+-------|
| 1 |   |   |     |   |   |    |   |   |    |    |   |    |    |   |     |     |    |    |    |
|---+------+------+---------+------+-----+-------+-----+------+--------+-------+-----+-------+--------+------+----------+---------+-------+-------+-------|
| 2 |   |   |     |   |   |    |   |   |    |    |   |    |    |   |     |     |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 П.І.Б. члена Експертної ради  __________________________________
 Посада             __________________________________
 Місце роботи          __________________________________
 Науковий ступінь        __________________________________
 Підпис             __________________________________
 Дата заповнення        __________________________________
 
 Директор департаменту
 молодіжної політики                 К.В.Захаренко<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner