Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 883/1381 від 10.12.2007

Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2007 рік


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            03.04.2007 N 207
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 квітня 2007 р.
                   за N 406/13673
 
 
        Про затвердження форми Розрахунку
        частини чистого прибутку (доходу),
       що підлягає сплаті до державного бюджету
         за результатами щоквартальної
        фінансово-господарської діяльності
       в 2007 році, та Порядку його складання
 
 
   Відповідно до статті 63 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2007 рік" ( 489-16 ) та пункту 6 Порядку відрахування
господарськими організаціями до державного бюджету частини чистого
прибутку (доходу), затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29 січня 2007 року N 68 ( 68-2007-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1. Форму Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що
підлягає  сплаті  до  державного  бюджету  за  результатами
щоквартальної  фінансово-господарської діяльності в 2007 році
(додається ( za406-07 ).
 
   1.2. Порядок складання розрахунку частини чистого прибутку
(доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами
щоквартальної  фінансово-господарської діяльності в 2007 році
(додається).
 
   2. Департаменту податку на прибуток та інших податків і
зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н.В.) подати цей наказ
до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
 
   3. Департаменту  інформатизації  процесів  оподаткування
(Годунов О.Л.) у місячний термін від дня реєстрації цього наказу в
Міністерстві юстиції  України  внести  відповідні  зміни  до
програмного забезпечення для проведення державними податковими
органами обробки Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що
підлягає  сплаті  до  державного  бюджету  за  результатами
щоквартальної фінансово-господарської діяльності в  2007  році
( za406-07 ).
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Боєнка Л.Є.
 
 Голова                        А.І.Брезвін
 
 ПОГОДЖЕНО: 
 
 В.о. Голови Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              К.О.Ващенко
 
 Перший заступник Міністра
 фінансів України                   В.А.Копилов
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   03.04.2007 N 207
 
 
              РОЗРАХУНОК
        частини чистого прибутку (доходу),
       що підлягає сплаті до державного бюджету
         за результатами щоквартальної
        фінансово-господарської діяльності
              в 2007 році
              ( za406-07 )
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   03.04.2007 N 207
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 квітня 2007 р.
                   за N 406/13673
 
 
               ПОРЯДОК
        складання розрахунку частини чистого
       прибутку (доходу), що підлягає сплаті
       до державного бюджету за результатами
       щоквартальної фінансово-господарської
           діяльності в 2007 році
 
 
   1. Господарські організації (крім Державного підприємства
обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до
Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди
про сплату маршрутних зборів" ( 1341-15 ), які підпадають під дію
статті 63 Закону України "Про Державний бюджет  України  на
2007 рік" ( 489-16 ) (далі - господарські організації), заповнюють
та подають до органу державної податкової служби розрахунок
частини  чистого  прибутку  (доходу), що підлягає сплаті до
державного   бюджету   за   результатами   щоквартальної
фінансово-господарської діяльності  в 2007 році ( za406-07 )
(далі - розрахунок).
   Розрахунок ( za406-07 ) подається протягом 40 календарних
днів, наступних за останнім календарним днем звітного періоду.
 
   2. Розрахунок  (  za406-07  )  подається  господарською
організацією незалежно від того, чи виникло у звітному періоді
зобов'язання щодо перерахування частини чистого прибутку (доходу)
до державного бюджету, чи ні, а також незалежно від того, чи є
господарська  організація  платником  податку  на  прибуток
підприємств, чи ні.
 
   3. У разі, якщо відповідно до цього Порядку окремий рядок
розрахунку (  za406-07  )  не  заповнюється,  такий  рядок
прокреслюється.
 
   4. Рядки 01 та 02 розрахунку ( za406-07 ) заповнюються з
прочерком дочірніми підприємствами господарських організацій.
 
   5. У разі заповнення рядків 01 та 02 розрахунку ( za406-07 )
з прочерком у рядку 03 розрахунку зазначається добуток державної
частки (коефіцієнта) в статутному фонді господарської організації
та  частки  (коефіцієнта)  цієї  господарської організації в
статутному фонді її дочірнього підприємства.
 
   6. Значення рядка 03 розрахунку ( za406-07 ) вказуються з
точністю до п'яти значущих цифр після коми.
 
   7. У рядку 04 розрахунку ( za406-07 ) зазначається норматив
відрахування у розмірі:
   15 відсотків  -  для державних, у тому числі казенних,
підприємств та їх об'єднань і дочірніх підприємств;
   визначеному базовими  нормативами  відрахування  частки
прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, за результатами
фінансово-господарської діяльності господарських організацій у
2006 році згідно з їх галузевою належністю, які наведені у додатку
до наказу Фонду державного майна України від 12.02.2007 N 249
( v0249224-07 ) "Щодо затвердження нормативів відрахування до
фонду дивідендів" для акціонерних, холдингових компаній та інших
суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких державі належать
частки (акції, паї), та їх дочірніх підприємств.
 
   8. У рядку 05 розрахунку ( za406-07 ) зазначається сума
дивідендів, нарахованих за результатами фінансово-господарської
діяльності за 2006 рік та зменшених на суми частини чистого
прибутку (доходу), нараховані за грудень 2006 року (рядок 06
розрахунку) та за результатами фінансово-господарської діяльності
у I кварталі 2007 року і сплачені в установленому порядку до
державного бюджету у звітному періоді 2007 року.
 
   9. Чистий прибуток (доход), що зазначається у рядку 07
розрахунку ( za406-07 ), розраховується відповідно до одного з
таких показників:
   значення рядка 220 Звіту про фінансові результати (форма N 2)
(додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт
про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0397-99 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690 /із змінами/);
   позитивного значення рядка 190 Фінансового звіту суб'єкта
малого підприємництва (форма N 2-м)  (додаток  до  Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта
малого  підприємництва",  затвердженого  наказом  Міністерства
фінансів України від 25.02.2000 N 39 ( z0161-00 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 /із
змінами/);
   позитивного значення рядка 19 Звіту про фінансові результати
(додаток 7 до Інструкції про порядок складання та оприлюднення
фінансової звітності банків України, затвердженої  постановою
Правління Національного  банку  України від 07.12.2004 N 598
( z1660-04 ),  зареєстрованої в Міністерстві юстиції  України
28.12.2004 за N 1660/10259 /із змінами/).
 
   10. У рядку 08 розрахунку ( za406-07 ) зазначається прибуток,
отриманий господарськими організаціями, включеними до Реєстру
підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у
процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України
"Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування
підприємств паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ),  в
результаті погашення заборгованості відповідно до цього Закону.
 
   11. Рядок 11 розрахунку ( za406-07 ) за звітний період
I кварталу 2007 року заповнюється з прочерком.
 
   12. Значення рядка 12 розрахунку ( za406-07 ) відображається
у  рядку 21 декларації з податку на прибуток підприємства,
затвердженої наказом  ДПА  України  від  29.03.2003  N  143
( z0271-03 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
08.04.2003 за N 271/7592, за відповідний звітний період.
 
 Директор Департаменту податку
 на прибуток та інших податків
 і зборів (обов'язкових платежів)         Н.В.Хоцянівська<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner