Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1035 від 07.12.2007

Про затвердження комплексу організаційних заходів, направлених на введення в дію Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            02.04.2007 N 433
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 квітня 2007 р.
                   за N 380/13647
 
 
           Про затвердження Порядку
         проведення відкритого конкурсу
 
 
   На виконання пункту 3 Порядку використання в 2007 році
коштів,  передбачених  у державному бюджеті ( 489-16 ) для
проведення заходів щодо боротьби з корупцією,  затвердженого
постановою Кабінету  Міністрів  України від 14.03.2007 N 453
( 453-2007-п ), та з метою забезпечення проведення відкритого
конкурсу на кращу пропозицію щодо реалізації бюджетної програми
3501240 "Заходи по боротьбі з корупцією" серед  громадських
організацій Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок проведення відкритого конкурсу на кращу
пропозицію щодо реалізації бюджетної програми 3501240 "Заходи по
боротьбі з корупцією" ( 489-16 ) серед громадських організацій
(далі - Порядок), що додається.
 
   2. Управлінню внутрішнього фінансового контролю та аудиту
( Футоранська Ю.М.)  забезпечити  подання  цього  наказу  в
установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Копилова В.А.
 
 
 Перший віце-прем'єр-міністр
 України,
 Міністр фінансів України               М.Я. Азаров
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   фінансів України
                   02.04.2007 N 433
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 квітня 2007 р.
                   за N 380/13647
 
 
               ПОРЯДОК
         проведення відкритого конкурсу
            на кращу пропозицію
      щодо реалізації бюджетної програми 3501240
         "Заходи по боротьбі з корупцією"
         серед громадських організацій
 
 
   1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору кращих
пропозицій громадських організацій щодо реалізації  бюджетної
програми 3501240 "Заходи по боротьбі з корупцією" ( 489-16 ) за
рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству
фінансів України (далі - Міністерство).
 
   2. Проведення відкритого конкурсу на кращу пропозицію щодо
реалізації бюджетної програми 3501240 "Заходи по боротьбі з
корупцією" ( 489-16 ) серед громадських організацій України
здійснюється  комісією,  склад  якої  затверджує  Перший
віце-прем'єр-міністр України, Міністр фінансів України.
 
   3. Організаційною  формою  роботи  Комісії  з проведення
відкритого конкурсу на кращу пропозицію щодо реалізації бюджетної
програми 3501240 "Заходи по боротьбі з корупцією" ( 489-16 ) серед
громадських організацій (далі - Комісія) є засідання.
 
   4. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні
дві третини загальної кількості членів Комісії.
 
   5. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів
членів Комісії. При рівному розподілі голосів голос голови Комісії
є вирішальним.
 
   6. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується
усіма членами Комісії, що брали участь у  голосуванні,  та
затверджується першим заступником Міністра фінансів України.
 
   7. Для виконання покладених на неї завдань Комісія має право
одержувати від структурних підрозділів Міністерства інформацію і
документи, необхідні для роботи Комісії.
   На засідання Комісії можуть запрошуватися представники інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади. Запрошені особи
можуть брати участь в обговоренні питань, що ввійшли до порядку
денного засідання Комісії.
 
   8. Оголошення про дату, час та місце проведення відкритого
конкурсу, граничний строк подання конкурсних пропозицій, основні
вимоги до його учасників розміщується у друкованих засобах масової
інформації та/або на офіційній веб-сторінці Міністерства  не
пізніше ніж за п'ять днів до дати початку приймання документів на
конкурс.
 
   9. Для участі у відкритому конкурсі громадські організації
України (далі - учасники) подають до Міністерства за адресою:
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 заявки, до яких додаються
такі  документи  або завірені в установленому порядку копії
документів, що містять:
 
   9.1. Загальні відомості про учасника:
   - місцезнаходження, телефон, факс, телекс, адреса електронної
пошти;
   прізвище, ім'я, по батькові керівника організації;
   прізвище, ім'я,  по  батькові,  телефон,  факс,  адреси
електронної пошти відповідальних осіб для контактів;
   основний вид діяльності;
   регіональні представництва;
   чисельність та кваліфікація персоналу;
   стислий опис технічних та організаційних можливостей;
   копія свідоцтва про реєстрацію в органах юстиції;
   копія свідоцтва про державну реєстрацію;
   копія статуту (положення);
   документи, що підтверджують повноваження осіб діяти від імені
учасника та підписувати документи щодо виконання зобов'язань за
результатами відкритого конкурсу;
   відомості про наявність робочих приміщень, зокрема офісного
приміщення в м. Києві (площа приміщення) та електронних каналів
зв'язку з регіонами (кількість каналів);
   інформація в довільній формі про стан розрахунків з державним
бюджетом ( 489-16 );
   документи, які    свідчать    про    стабільність
фінансово-економічного  стану  учасника,  зокрема  фінансова
звітність.
 
   9.2. Відомості  про  досвід  роботи  учасника за такими
напрямами:
   проведення загальнонаціональних  антикорупційних  акцій за
участю державних органів влади, у тому числі правоохоронних та
контролюючих органів;
   робота з громадянами з  питань  надання  юридичної  або
соціальної допомоги;
   інформаційно-видавнича діяльність;
   удосконалення законодавства з питань боротьби з корупцією;
   наявність контактів   з   міжнародними   організаціями
антикорупційного спрямування.
   Відповідна інформація повинна надаватися разом з контактними
даними особи - представника міжнародної організації (прізвище,
ім'я, адреса, телефон, факс, адреса електронної пошти тощо).
 
   9.3. Документи, що підтверджують кваліфікацію учасника
   Документальне підтвердження кваліфікації учасника  повинно
свідчити про те, що учасник володіє всіма організаційно-технічними
та фінансово-економічними можливостями, необхідними для виконання
бюджетної  програми  3501240 "Заходи по боротьбі з корупцією"
( 489-16 ).
 
   10. Пропозиції подаються у письмовій формі за  підписом
уповноваженої посадової особи учасника в запечатаному конверті. На
конвертах  обов'язково  зазначається  повне  найменування  та
місцезнаходження учасника.
   Усі документи,  що  стосуються  пропозиції,  подаються
українською мовою.
 
   11. Громадська  організація  несе  відповідальність  за
достовірність інформації та документів, які вона надає, відповідно
до законодавства.
 
   12. Інформація,  що  міститься  в  документах,  поданих
громадськими організаціями на відкритий конкурс, не підлягає
розголошенню, крім випадків, передбачених законодавством України.
 
   13. Комісія реєструє надходження  документів  у  журналі
реєстрації, де вказуються час та дата приймання заявки на участь у
відкритому конкурсі, та перевіряє їх оформлення і комплектність на
відповідність вимогам пунктів 9 та 10 Порядку.
 
   14. Один  учасник має право подати лише одну конкурсну
пропозицію.
 
   15. Приймання документів для участі у відкритому конкурсі
припиняється за 2 дні до визначеної дати його проведення.
   Документи, що надійшли після встановленого граничного строку
подання конкурсних пропозицій, Комісією не розглядаються.
 
   16. Відкритий конкурс проводиться у разі надходження не менше
двох конкурсних пропозицій учасників.
 
   17. Комісія в день проведення відкритого конкурсу розглядає
та  проводить  оцінку пропозицій кожного учасника за такими
критеріями:
   наявність досвіду співпраці з органами державної  влади,
бюджетними  установами та організаціями з питань боротьби з
корупцією;
   наявність зв'язків з міжнародними організаціями у  сфері
боротьби з корупцією;
   наявність представництв  у   регіонах   та   належної
матеріально-технічної  бази  для здійснення у повному обсязі
заходів щодо боротьби з корупцією;
   наявність у штаті аналітиків, журналістів та інших фахівців,
які мають досвід роботи з надання юридичної та соціальної допомоги
громадянам, що постраждали від проявів корупції;
   наявність заснованого   учасником    загальнодержавного
друкованого  засобу  масової  інформації  антикорупційного
спрямування.
   На вимогу членів Комісії учасники конкурсного відбору можуть
надавати додаткову інформацію про свої конкурсні пропозиції. Для
більш наочного представлення пропозицій допускається проведення
демонстраційних  показів робіт (друкованих видань, аудіо- та
відеопродукції) антикорупційного спрямування.
 
   18. Члени  Комісії дають оцінку пропозицій за кожним з
критеріїв, зазначених у пункті 17, за трибальною шкалою: низька -
1 бал, середня - 2 бали, висока - 3 бали. Якщо будь-який з
критеріїв не розкрито, то ставиться 0 балів.
   Переможцем відкритого конкурсу визначається учасник, який
набрав найбільшу суму балів.
   За однакової суми балів для визначення переможця враховуються
громадське визнання громадської організації, наявність відгуків
(рецензій) у відкритому друку (у тому числі за кордоном), а також
результати участі в інших аналогічних заходах  і  конкурсах
відповідного спрямування.
 
   19. Інформація, що стосується процедури визначення переможця,
оцінки та  зіставлення  наданих  учасниками  пропозицій,  не
розкривається,  пояснення  із зазначених питань юридичним та
фізичним особам, не пов'язаним офіційно з проведенням відкритого
конкурсу, не надаються. Будь-які спроби учасника вплинути на
оцінювання Комісією пропозиції або прийняття рішення про вибір
переможця може призвести до відхилення його пропозиції.
 
   20. Комісія протягом п'яти робочих днів після ухвалення
рішення повідомляє про результати відкритого конкурсу всіх його
учасників.
 
   21. Інформація  про  результати  відкритого  конкурсу
розміщується у друкованих засобах масової інформації та/або на
офіційній веб-сторінці Міністерства.
 
   22. Міністерство укладає з переможцем відкритого конкурсу
договір, яким регулюються відносини щодо виконання бюджетної
програми 3501240 "Заходи по боротьбі з корупцією" ( 489-16 ).
 
   23. Переможець відкритого конкурсу визначається одержувачем
бюджетних коштів і входить до мережі установ та організацій, які
отримують кошти з Державного бюджету України ( 489-16 ) в 2007
році за КВК 350 "Міністерство фінансів України".
 
   24. У разі відмови переможця  відкритого  конкурсу  від
виконання умов договору Комісія має право укласти договір з
громадською організацією, яка за сумою набраних балів визначена
наступною за переможцем.
 
   25. Договір укладається протягом п'яти робочих днів після
повідомлення про результати відкритого  конкурсу  всіх  його
учасників.
 
 Начальник Управління внутрішнього
 фінансового контролю та аудиту          Ю.М. Футоранська<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner