Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 544 від 07.12.2007

Про затвердження Табелю оснащення ДВГРС у вугільній промисловості


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
 
              Н А К А З
 
             30.03.2007 N 56
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 квітня 2007 р.
                   за N 391/13658
 
 
        Про затвердження Порядку організації
       конкурсного відбору експертних установ
      та здійснення кваліфікації когенераційної
              установки
 
 
   Відповідно до статті 11 Закону України "Про комбіноване
виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та
використання скидного енергопотенціалу" ( 2509-15 ), постанови
Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N 1670 ( 1670-2006-п )
"Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної
установки" та постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2006
N 412 ( 412-2006-п ) "Питання Національного агентства України з
питань  забезпечення  ефективного  використання  енергетичних
ресурсів" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  організації  конкурсного  відбору
експертних установ та здійснення кваліфікації  когенераційної
установки (додається).
 
   2. Департаменту    нормативно-правового    забезпечення
(Малая М.В.) та Департаменту альтернативних джерел енергії та
енергоефективних  проектів  (Калініченко  В.К.)  подати  в
установленому порядку цей наказ на державну  реєстрацію  до
Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Крутя О.А.
 
 Голова                          Є.Сухін
 
 ПОГОДЖЕНО: 
 
 В.о. Голови Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              К.О.Ващенко
 
 Голова Національної комісії
 регулювання електроенергетики України          С.Тітенко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Національного
                   агентства України з питань
                   забезпечення ефективного
                   використання енергетичних
                   ресурсів
                   30.03.2007 N 56
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 квітня 2007 р.
                   за N 391/13658
 
 
               ПОРЯДОК
         організації конкурсного відбору
         експертних установ та здійснення
       кваліфікації когенераційної установки
 
 
            1. Загальні питання
 
   Порядок організації конкурсного відбору експертних установ та
здійснення кваліфікації когенераційної установки (далі - Порядок)
визначає:
   процедуру проведення конкурсного відбору науково-дослідних,
проектно-конструкторських установ (організацій) та інших суб'єктів
господарювання  для  здійснення  ними  технічної  експертизи
когенераційних установок (далі - заявники);
   процедуру кваліфікації Національним агентством  з  питань
забезпечення ефективного  використання  енергетичних  ресурсів
(далі - НАЕР) когенераційної установки.
 
      2. Процедура проведення конкурсного відбору
     експертних установ для здійснення ними технічної
        експертизи когенераційної установки
 
   2.1. Мета конкурсного відбору - відбір технічно компетентних
заявників.
 
   2.2. Для участі у конкурсному відборі заявники подають до
НАЕР:
   а) заяву  про  право  проведення  технічної  експертизи
когенераційних установок (далі - технічна експертиза);
   б) ксерокопію статуту (положення);
   в) довідку    про    виконання    науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт для створення теплоенергетичного
(турбінного, котельного) та когенераційного обладнання та/або
здійснення ремонтних, монтажних та пусконалагоджувальних робіт на
цьому обладнанні;
   г) копію  документів,  які  підтверджують  кваліфікацію
працівників, що проводять технічну експертизу (диплом про вищу
освіту та/або сертифікат).
 
   2.3. НАЕР утворює комісію для розгляду наданих матеріалів та
прийняття рішення у складі 9 осіб.
   Комісію очолює голова, який має заступника. Головою комісії є
заступник Голови НАЕР.
   Голова комісії організовує її роботу, розподіляє обов'язки
між членами, проводить засідання конкурсної комісії.
   Секретар комісії  призначається  з  числа  працівників
структурного підрозділу, до компетенції якого відноситься питання
щодо здійснення кваліфікації когенераційних установок (далі -
структурний підрозділ).
   Член комісії має право:
   ознайомлюватись з матеріалами, поданими на розгляд конкурсної
комісії;
   висловлювати міркування з питань, що розглядаються;
   брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;
   висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому
вигляді.
   Склад комісії затверджується наказом НАЕР.
 
   2.4. Підготовка матеріалів до розгляду комісією покладається
на структурний підрозділ, який у разі їх надходження до НАЕР
опрацьовує матеріали на предмет відповідності вимогам пункту 2.2
цього Порядку. Про результати опрацювання керівник структурного
підрозділу інформує голову комісії.
 
   2.5. Голова комісії протягом 3 днів з моменту отримання
інформації від керівника структурного підрозділу приймає рішення
про проведення засідання комісії, на якому розглядаються матеріали
заявника.
 
   2.6. За результатами розгляду матеріалів комісія приймає
рішення. Рішення комісії приймається більшістю присутніх. У разі
рівного розподілу голосів рішення голови комісії є ухвальним.
 
   2.7. Засідання комісії є правочинним, якщо в ньому бере
участь не менше ніж дві третини складу членів комісії.
   У разі потреби комісія може залучати до роботи фахівців
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками).
 
   2.8. Рішення комісії протягом 3 днів оформлюється протоколом,
який підписується головою та секретарем комісії.
 
   2.9. Структурний підрозділ протягом 3 днів з дня підпису
протоколу готує і подає на підпис Голові НАЕР проект листа про
визнання заявника експертною установою.
 
   2.10. НАЕР складає перелік експертних установ згідно  з
додатком 1 та розміщує його на своєму веб-сайті.
 
         3. Процедура кваліфікації НАЕР
           когенераційної установки
 
   3.1. Технічна експертиза проводиться на підставі договору,
укладеного між власником когенераційної установки і експертною
установою.
 
   3.2. Власник когенераційної  установки  надає  експертній
установі технічну інформацію, необхідну для проведення технічної
експертизи роботи когенераційної установки згідно з додатком 2
та/або додатком 3.
 
   3.3. Експертна установа протягом 10 днів надає власнику
когенераційної установки висновок технічної експертизи згідно з
додатком 4.
 
   3.4. Власник когенераційної установки надає до НАЕР висновок
технічної експертизи та технічну інформацію.
 
   3.5. Структурний підрозділ за результатами розгляду висновку
технічної експертизи та технічної інформації протягом 20 днів з
дня їх подання до НАЕР готує проект листа про видачу Свідоцтва про
кваліфікацію когенераційної установки згідно з додатком 5 або
відмову в його видачі.
 
   3.6. Підставою для відмови є невідповідність результатів
технічної експертизи вимогам, які встановлені статтею 11 Закону
України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної
енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу"
( 2509-15 ) до кваліфікаційних показників.
 
   3.7. НАЕР повідомляє власника когенераційної установки про
прийняте рішення не пізніше трьох днів з дня його прийняття.
 
   3.8. Свідоцтво  про кваліфікацію когенераційної установки
дійсне протягом одного року.
 
   3.9. У разі застосування як основного  палива  скидного
енергетичного потенціалу технологічних процесів уважати, що до
цього потенціалу належать: димові гази; нагріте повітря, що має
значний  тиск  і  температуру; пара високого тиску; енергія
надлишкового тиску газу.
 
   3.10. У разі, якщо спалення додаткового палива застосовується
для підтримання проектної електричної потужності когенераційної
установки при тимчасовому зменшенні теплової потужності скидного
енергетичного потенціалу стосовно його значення, прийнятого у
технічному проекті  когенераційної  установки,  обсяг  витрат
додаткового палива власником когенераційної установки узгоджується
з НАЕР.
 
   3.11. НАЕР складає перелік когенераційних установок,  що
відповідають кваліфікаційним показникам згідно з додатком 6.
 
 Директор Департаменту
 альтернативних джерел енергії
 та енергоефективних проектів               М.Богдан
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.10 Порядку
                   організації конкурсного
                   відбору експертних установ
                   та здійснення кваліфікації
                   когенераційної установки
 
 
               ПЕРЕЛІК
            експертних установ
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Назва експертної | Місцезнаходження |  Дата та номер  |
| з/п|   установи   |  експертної   | листа НАЕР про  |
|  |          |   установи,   | визнання заявника |
|  |          |контактний телефон |  як експертну  |
|  |          |          |   установу   |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
|  |          |          |          |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 3.2 Порядку
                   організації конкурсного
                   відбору експертних установ
                   та здійснення кваліфікації
                   когенераційної установки
 
 
            ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
     про когенераційну установку, яка експлуатується
 
 
   1. Адреса власника когенераційної установки.
 
   2. Когенераційна установка на базі __________________________
                       (назва та тип
                    енергетичного обладнання)
 
   3. Дата введення когенераційної установки в експлуатацію.
 
   4. Функціональна схема когенераційної установки та її стислий
опис.
 
   5. Паливо, що використовується когенераційною установкою:
 
   5.1. У разі використання як основного палива традиційного
(органічного) палива з дати, яка передує проведенню кваліфікації
когенераційної установки:
 
        ------------------------------------
        |Вид палива ____________________  |
        |----------------------------------|
        |Витрата палива ____________ т у.п.|
        ------------------------------------
 
   5.2. У разі використання як основного  палива  скидного
енергетичного  потенціалу технологічних процесів з дати, яка
передує проведенню кваліфікації когенераційної установки:
 
       ---------------------------------------
       |Джерело енергії ____________________ |
       |-------------------------------------|
       |Використана енергія ____________ ГДж |
       ---------------------------------------
 
   У разі використання додаткового палива:
 
       -------------------------------------
       |Вид палива ____________________  |
       |-----------------------------------|
       |Витрата палива ____________ т у.п. |
       -------------------------------------
 
   6. Виробництво та відпуск теплової та електричної енергії з
дати,  яка  передує  проведенню  кваліфікації  когенераційної
установки:
 
------------------------------------------------------------------
| Виробництво теплоенергії |  Відпуск теплоенергії  |Примітка|
| когенераційною установкою |   когенераційною    |    |
|      Гкал      |  установкою суб'єктам  |    |
|              |   господарювання    |    |
|              |      Гкал      |    |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|              |              |    |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|Виробництво електроенергії | Відпуск електроенергії  |Примітка|
| когенераційною установкою | когенераційною установкою |    |
|    млн кВт.год.    | суб'єктам господарювання |    |
|              |    млн кВт.год.    |    |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|              |              |    |
------------------------------------------------------------------
 
   7. Установлена потужність та ККД когенераційної установки:
 
------------------------------------------------------------------
| Потужність |   ККД   | Потужність |  ККД  |  КВТП  |
| електрична | електричний | теплова  | тепловий | загальний |
|   кВт   |   %    |  кВт   |  %   |   %   |
|-------------+--------------+------------+----------+-----------|
|       |       |      |     |      |
------------------------------------------------------------------
 
   8. Питомі витрати умовного палива:
 
------------------------------------------------------------------
| На відпущену електроенергію | На відпущену теплову енергію |
|     г у.п./кВт.год    |     кг у.п./Гкал     |
|-------------------------------+--------------------------------|
|                |                |
------------------------------------------------------------------
 
   9. Собівартість виробництва:
 
------------------------------------------------------------------
|   1 Гкал теплоенергії   |  1 кВт.год. електроенергії   |
|      (грн)      |       (грн)        |
|-----------------------------+----------------------------------|
|               |                 |
------------------------------------------------------------------
 
 Власник когенераційної
 установки        ____________ __________________________
              (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
 ___ ___________ 200__    М.П.
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 3.2 Порядку
                   організації конкурсного
                   відбору експертних установ
                   та здійснення кваліфікації
                   когенераційної установки
 
 
            ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
          про когенераційну установку,
        яка вперше введена в експлуатацію
 
 
   1. Адреса власника когенераційної установки.
 
   2. Когенераційна установка на базі __________________________
                       (назва та тип
                     енергетичного обладнання)
 
   3. Дата введення когенераційної установки в експлуатацію.
 
   4. Функціональна схема когенераційної установки та її стислий
опис.
 
   5. Стислі результати випробувань когенераційної установки на
експлуатаційних режимах.
 
   6. Паливо, що використовується когенераційною установкою:
 
   6.1. У разі використання як основного палива традиційного
(органічного) палива за проектом:
 
       --------------------------------------
       |Вид палива ______________      |
       |------------------------------------|
       |Витрата палива за рік _______ т у.п.|
       --------------------------------------
 
   6.2. У  разі  використання як основного палива скидного
енергетичного потенціалу технологічних процесів за проектом:
 
       --------------------------------------
       |Джерело енергії ____________________|
       |------------------------------------|
       |Використана енергія ____________ ГДж|
       --------------------------------------
 
   У разі використання додаткового палива:
 
       --------------------------------------
       |Вид палива ____________________   |
       |------------------------------------|
       |Витрата палива за рік _______ т у.п.|
       --------------------------------------
 
   7. Виробництво та відпуск теплової та електричної енергії за
проектом:
 
------------------------------------------------------------------
| Виробництво теплоенергії |  Відпуск теплоенергії  |Примітка|
| когенераційною установкою |   когенераційною    |    |
|      Гкал      |  установкою суб'єктам  |    |
|              |   господарювання    |    |
|              |      Гкал      |    |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|              |              |    |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|Виробництво електроенергії | Відпуск електроенергії  |Примітка|
| когенераційною установкою |   когенераційною    |    |
|    млн кВт.год.    |  установкою суб'єктам  |    |
|              |   господарювання    |    |
|              |    млн кВт.год.    |    |
|---------------------------+---------------------------+--------|
|              |              |    |
------------------------------------------------------------------
 
   8. Встановлена потужність та ККД когенераційної установки за
результатами  випробувань  когенераційної   установки   на
експлуатаційних режимах:
 
------------------------------------------------------------------
| Потужність |   ККД   | Потужність |  ККД  | КВТП |
| електрична | електричний |  теплова  | тепловий |  %  |
|   кВт   |    %    |   кВт   |   %   |    |
|--------------+---------------+-------------+-----------+-------|
|       |        |       |      |    |
------------------------------------------------------------------
 
   9. Питомі витрати умовного палива:
 
------------------------------------------------------------------
| На відпущену електроенергію | На відпущену теплову енергію |
|    г у.п./кВт.год     |     кг у.п./Гкал     |
|-------------------------------+--------------------------------|
|                |                |
------------------------------------------------------------------
 
   10. Собівартість виробництва:
 
------------------------------------------------------------------
|   1 Гкал теплоенергії   |  1 кВт.год. електроенергії   |
|      (грн)      |       (грн)        |
|-----------------------------+----------------------------------|
|               |                 |
------------------------------------------------------------------
 
 Власник когенераційної
 установки        ____________ __________________________
              (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
 ___ ___________ 200__    М.П.
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 3.3 Порядку
                   організації конкурсного
                   відбору експертних установ
                   та здійснення кваліфікації
                   когенераційної установки
 
 
             ВИСНОВОК N ___
            технічної експертизи
 
 
   Експертна установа __________________________________________
          (назва юридичної особи та її місцезнаходження)
 
розглянула технічну інформацію, що надана власником когенераційної
установки _______________________________________________________,
            (назва та її місцезнаходження)
 
та провела технічну експертизу цієї установки.
 
   За результатами  технічної  експертизи  встановлено,  що:
__________________________________________________________________
   (висновки щодо відповідності показників когенераційної
       установки кваліфікаційним показникам)
 
   Ураховуючи зазначене, уважаємо, що  умови  та  показники
експлуатації когенераційної установки ____________________________
                       (назва та тип
                    енергетичного обладнання)
 
відповідають (не відповідають) кваліфікаційним показникам згідно
статті 11 Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та
електричної  енергії  (когенерацію)  та використання скидного
енергопотенціалу".
 
 Керівник експертної
 установи         ____________ __________________________
              (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
 ___ ___________ 200__    М.П.
 
 
                   Додаток 5
                   до пункту 3.5 Порядку
                   організації конкурсного
                   відбору експертних установ
                   та здійснення кваліфікації
                   когенераційної установки
 
 
 Зразок
 
              Герб України
 
         НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
        З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО
        ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
 
 ___ ______________ 200__                N ________
 
 
              СВІДОЦТВО
      про кваліфікацію когенераційної установки
 
 
   Видане ______________________________________________________
            (назва суб'єкту господарювання)
 
про те, що когенераційна установка на базі _______________________
                        (назва та тип
                     енергетичного обладнання)
 
визнана кваліфікованою.
 
   Свідоцтво дійсне до ___ ______________ 200__.
 
 Голова         ____________  __________________________
             (підпис)    (ініціали та прізвище)
 
              М.П.
 
 
                   Додаток 6
                   до пункту 3.11 Порядку
                   організації конкурсного
                   відбору експертних установ
                   та здійснення кваліфікації
                   когенераційної установки
 
 
               ПЕРЕЛІК
      когенераційних установок, що відповідають
          кваліфікаційним показникам
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Назва та місцезнаходження |  Дата видачі та номер   |
|з/п |  власника когенераційної  |     Свідоцтва     |
|  |     установки     |   про кваліфікацію    |
|  |               | когенераційної установки  |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|  |               |               |
-----------------------------------------------------------------<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner