Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1226/5 від 07.12.2007

Про видачу свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            30.03.2007 N 229
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 квітня 2007 р.
                   за N 383/13650
 
 
    Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсу
      для надання фінансової підтримки фермерським
        господарствам на поворотній основі
 
 
   Відповідно  до Закону України "Про фермерське господарство"
( 973-15 ) та Порядку використання коштів,  передбачених  у
державному  бюджеті  для  надання  підтримки  фермерським
господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від  25.08.2004  року  N 1102  ( 1102-2004-п ) (із змінами),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок та умови проведення конкурсу  для
надання  фінансової  підтримки  фермерським  господарствам на
поворотній основі (додається).
 
   2. Департаменту  врегулювання  відносин  власності  та
соціального розвитку села (Гайдар М.В.):
 
   2.1. Подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   2.2. Довести  наказ  до  відома  структурних підрозділів
Міністерства аграрної політики України, Міністерства аграрної
політики  Автономної  Республіки  Крим,  головних  управлінь
агропромислового розвитку обласних, управлінь промисловості та
агропромислового  розвитку  Севастопольської міської державної
адміністрації, Українського державного фонду підтримки фермерських
господарств та його регіональних відділень.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Гуменюка В.С.
 
 Міністр                        Ю.Ф.Мельник
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 В.о. Голови Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              К.О.Ващенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   30.03.2007 N 229
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 квітня 2007 р.
                   за N 383/13650
 
 
             ПОРЯДОК ТА УМОВИ
    проведення конкурсу для надання фінансової підтримки
     фермерським господарствам на поворотній основі
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок та умови визначають процедуру конкурсного
відбору  фермерських  господарств щодо надання їм фінансової
підтримки на поворотній основі, відповідно до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки
фермерським господарствам, затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1102 ( 1102-2004-п ).
 
   1.2. Метою проведення  конкурсу  є  визначення  переліку
фермерських господарств, яким надається фінансова підтримка на
поворотній основі за рахунок коштів, передбачених у державному
бюджеті.
 
       2. Організація та проведення конкурсу
 
   2.1. Для  організації  роботи,  пов'язаної з проведенням
конкурсу, регіональні відділення Українського державного фонду
підтримки фермерських господарств (далі - регіональні відділення
Фонду) утворюють комісії, які очолюють їх керівники, у кількості
восьми осіб. Положення про комісію та її склад затверджує керівник
Фонду за погодженням з Мінагрополітики.
 
   2.2. Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється в
друкованих засобах масової інформації після затвердження складу
комісії.
 
   2.3. Повідомлення про проведення конкурсу має містити дату
засідання комісії, вимоги щодо участі в ньому, місцезнаходження
регіонального відділення Фонду, за якою приймаються документи,
телефон для довідок.
 
      3. Вимоги до учасників, їх участь у конкурсі
 
   3.1. Приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що
додаються до них, розпочинається з дня публікації інформаційного
повідомлення про його проведення.
 
   3.2. Для участі в конкурсі фермерське господарство (далі -
претендент) подає на розгляд комісії такі документи:
   заявку для одержання фінансової підтримки на  поворотній
основі у двох примірниках;
   копію Статуту фермерського господарства;
   копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру
підприємств і організацій України;
   копії документів,  що  підтверджують право власності або
користування земельною ділянкою;
   довідку про банківські реквізити фермерського господарства;
   довідку, видану відповідним органом державної  податкової
служби та Пенсійного фонду України, щодо відсутності (наявності)
заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до
Пенсійного фонду України;
   баланс та звіт про  фінансові  результати  господарської
діяльності фермерського господарства за останній звітний період за
встановленою формою;
   бізнес-план із техніко-економічним обґрунтуванням доцільності
виділення фінансової підтримки фермерському господарству та із
зазначенням графіка повернення коштів;
   пропозицію фермерського   господарства   щодо   способу
забезпечення виконання зобов'язання.
   Копії поданих  документів  мають  бути  засвідчені  у
встановленому законодавством порядку.
 
   3.3. Подані на конкурс документи перевіряються секретарем
комісії та реєструються у порядку їх надходження в журналі обліку
фермерських господарств. Один примірник заявки з реєстраційним
номером повертається претенденту (додаток).
 
   3.4. Подані не в повному обсязі документи не реєструються і
повертаються  претенденту  із  зазначенням причин повернення.
Реєстрація або повернення документів проводиться в день  їх
надходження.
 
   3.5. У разі виявлення недостовірної інформації  секретар
комісії  документи  не  реєструє та повертає претенденту із
зазначенням причини повернення.
 
   3.6. Засідання комісії проводиться в міру надходження коштів
за наявності заявок на участь у конкурсі.
 
   3.7. Основними  критеріями під час визначення переможців
конкурсу є:
   забезпечення гарантій  повернення  коштів,  одержаних  на
поворотній основі;
   ефективність і окупність інвестиційно-інноваційних проектів;
   створення додаткових робочих місць у сільській місцевості;
   спеціалізація на виробництві дефіцитних у регіоні окремих
видів сільськогосподарської продукції.
 
   3.8. У  разі  відмови  у  наданні  фінансової підтримки
фермерському господарству згідно з рішенням комісії регіональне
відділення Фонду надає у триденний строк обґрунтовану письмову
відповідь із зазначенням причин відмови.
 
   3.9. У  разі  прийняття  рішення про надання фінансової
підтримки комісія:
   подає відповідні документи регіональному відділенню Фонду;
   видає фермерському  господарству  довідку  про  надання
фінансової підтримки на конкурсних засадах на поворотній основі,
на підставі якої регіональне відділення Фонду укладає з ним
договір про надання фінансової підтримки на поворотній основі, про
що робиться відмітка у журналі обліку фермерських господарств.
 
   3.10. Рішення комісії приймається більшістю присутніх на
засіданні її членів. У разі рівної кількості голосів голос
головуючого на засіданні є ухвальним.
 
   3.11. Рішення  комісії  оформляється  протоколом,  який
підписують усі присутні члени комісії.
 
 Директор Департаменту
 врегулювання відносин
 власності та соціального
 розвитку села                     М.В.Гайдар
 
 
                   Додаток
                   до пункту 3.3 Порядку
                   та умов проведення конкурсу
                   для надання фінансової
                   підтримки фермерським
                   господарствам на поворотній
                   основі
 
 Реєстраційний номер ________     Голові комісії
 "____" _____________ 20__ р.     _________________ відділення
                   Українського державного
                   фонду підтримки фермерських
                   господарств
 
                   Керівника фермерського
                   господарства
                   "_______________________"
                   П.І.Б. _____________________
 
 
               ЗАЯВКА
        на участь у конкурсі для отримання
      фінансової підтримки на поворотній основі
 
 
   Прошу допустити      фермерське      господарство
__________________________ до участі у конкурсі для отримання
фінансової   підтримки   на   поворотній   основі   для
__________________________________________________________________
       (цілі та напрями використання коштів)
 
Потреба у сумі фінансової підтримки _________________________ грн.
 
Термін використання фінансової підтримки _________________________
 
Відомості про фермерське господарство:
 
Назва фермерського господарства __________________________________
 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ___________________________________
 
Дата та місце реєстрації фермерського господарства _______________
__________________________________________________________________
 
Місцезнаходження _________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Площа с.-г. угідь, в т.ч. орендованих ____________________________
 
Види діяльності фермерського господарства ________________________
 
Відомості про керівника фермерського господарства:
 
П.І.Б.: __________________________________________________________
 
Паспорт: серія ________ N ______________, виданий ________________
__________________________________________________________________
 
Місце реєстрації _________________________________________________
 
Фактичне місце проживання ________________________________________
 
Контактний телефон _______________________________________________
 
   З положеннями Порядку використання коштів, передбачених у
державному  бюджеті  для  надання  підтримки  фермерським
господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 року N 1102 (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 1 березня 2007 року N 349), щодо надання
фінансової підтримки на поворотній основі та умовами проведення
конкурсу ознайомлений.
   Відповідаю за достовірність поданих відомостей і матеріалів.
 
 Керівник фермерського
 господарства    ______________    ________________________
            (підпис)      (прізвище та ініціали)
 
 "____" __________ 20___ р.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner