Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1914 від 06.12.2007

Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 28.08.2007 N 6039/07


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
         ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            27.03.2007 N 121
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 квітня 2007 р.
                   за N 338/13605
 
 
       Про затвердження Положення про ведення
      реєстру екологічних аудиторів та юридичних
        осіб, що мають право на здійснення
            екологічного аудиту
 
 
   Відповідно до  Закону  України від 24 червня 2004 року
N 1862-IV ( 1862-15 ) "Про екологічний аудит" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про ведення реєстру  екологічних
аудиторів  та юридичних осіб, що мають право на здійснення
екологічного аудиту, що додається.
 
   2. Департаменту стратегічного планування (Кишкань Р.В.) у
встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінприроди
України від 12.01.2005 N 7 ( z0271-05 ) "Про затвердження
Положення про ведення реєстру екологічних аудиторів та юридичних
осіб,  що  мають  право на здійснення екологічного аудиту",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.2005  за
N 271/10551.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Куруленка С.С.
 
 Міністр                         В.Джарти
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 В.о. Голови Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництвв               К.Ващенко
 
 Заступник Міністра юстиції
 України                      В.В.Лутковська
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   навколишнього природного
                   середовища України
                   27.03.2007 N 121
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 квітня 2007 р.
                   за N 338/13605
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про ведення реєстру екологічних аудиторів
        та юридичних осіб, що мають право
        на здійснення екологічного аудиту
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення, розроблене на виконання статті 23 Закону
України "Про екологічний аудит" ( 1862-15 ), визначає єдині умови
та порядок ведення Реєстру екологічних аудиторів та юридичних
осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту.
 
           2. Визначення термінів
 
   2.1. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються в
такому значенні:
   реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають
право на здійснення екологічного аудиту (далі - Реєстр) - це
документ, який визначає перелік екологічних аудиторів та юридичних
осіб, що мають право здійснювати еколого-аудиторську діяльність
відповідно до вимог Закону України "Про  екологічний  аудит"
( 1862-15 );
   заявник - юридична особа, що має право  на  здійснення
екологічного  аудиту,  яка  подає  до  Міністерства  охорони
навколишнього природного середовища України (далі - Мінприроди
України) заяву для внесення до Реєстру.
 
   2.2. Інші поняття вживаються у цьому Положенні відповідно до
вимог Закону України "Про екологічний аудит" ( 1862-15 ) та
чинного законодавства України.
 
         3. Порядок внесення до Реєстру
 
   3.1. До Реєстру входять:
   екологічні аудитори, які мають чинний сертифікат екологічного
аудитора, виданий Мінприроди України в установленому порядку;
   юридичні особи, статутом яких передбачений цей вид діяльності
та в штаті яких працює хоча б один сертифікований екологічний
аудитор.
 
   3.2. Унесення до Реєстру екологічних аудиторів здійснюється з
моменту отримання ними сертифіката екологічного аудитора.
 
   3.3. Для внесення до Реєстру заявник надає до Мінприроди
України такі документи:
   а) заяву за встановленою формою, наведеною у додатку 1;
   б) виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців;
   в) копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України (ЄДРПОУ);
   г) копію статуту, завірену нотаріально;
   ґ) довідку, що документально підтверджує наявність в штаті
заявника хоча б одного сертифікованого екологічного аудитора,
засвідчену печаткою юридичної особи;
   д) копію сертифіката хоча б одного екологічного аудитора.
 
   3.4. Заяву про внесення до Реєстру та всі необхідні документи
заявник направляє поштою або подає особисто до Мінприроди України,
з внутрішнім описом та пронумерованими аркушами. Подані документи
реєструються у відділі документального забезпечення та роботи із
зверненнями громадян Мінприроди України у спеціальному журналі.
 
   3.5. Документи, подані заявником для внесення до Реєстру,
розглядаються на засіданні Комісії із сертифікації екологічних
аудиторів Мінприроди (далі - Комісія із сертифікації). Рішення
Комісії із сертифікації оформлюється протоколом засідання за
формою, наведеною у додатку 2.
 
   3.6. Повідомлення про внесення до  Реєстру  за  формою,
наведеною у додатку 3, або рішення про відмову щодо внесення до
нього надається заявнику особисто або надсилається рекомендованим
листом протягом семи робочих днів з дати оформлення протоколу
засідання Комісії із сертифікації (додаток 2). У рішенні про
відмову щодо внесення до Реєстру зазначаються мотивовані підстави
такої відмови.
 
   3.7. Мотивованими підставами для прийняття рішення Комісії із
сертифікації про відмову заявнику щодо внесення його до Реєстру є:
   невідповідність поданих документів, що додаються до заяви,
вимогам законодавства України;
   надання документів, передбачених цим Положенням, не в повному
обсязі.
 
   3.8. У разі відмови щодо внесення до Реєстру у випадках,
передбачених пунктом 3.7 цього Положення, заявник може подати до
Мінприроди України нову заяву з документами, що відповідають
вимогам цього Положення.
 
          4. Порядок ведення Реєстру
 
   4.1. Реєстр ведеться Мінприроди України в паперовому та
електронному вигляді за формою, наведеною у додатку 4.
 
   4.2. Інформація з Реєстру є відкритою для користувачів і
регулярно оновлюється на веб-сайті Мінприроди України.
 
        5. Порядок внесення змін до Реєстру
 
   5.1. Підставами для розгляду Комісією із сертифікації питання
щодо внесення змін до Реєстру є:
   припинення достроково чи зупинення на строк до одного року чи
закінчення терміну чинності сертифіката екологічного аудитора;
   зміни в документах, визначених підпунктами "б" - "е" пункту
3.3 цього Положення.
 
   5.2. Для  внесення змін до Реєстру заявник зобов'язаний
протягом десяти робочих днів з дати, коли відбулись зміни,
зазначені в абзаці другому пункту 5.1 цього Положення, подати до
Мінприроди України заяву та необхідні документи, що підтверджують
ці зміни.
 
   5.3. Рішення  про внесення змін до Реєстру надсилається
суб'єкту протягом семи робочих днів з дати оформлення протоколу
засідання Комісії із сертифікації.
 
 Директор Департаменту
 стратегічного планування                Р.Кишкань
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення про ведення
                   реєстру екологічних
                   аудиторів та юридичних осіб,
                   що мають право на здійснення
                   екологічного аудиту
 
 
               ЗАЯВА
        про внесення до Реєстру екологічних
       аудиторів та юридичних осіб, що мають
       право на здійснення екологічного аудиту
 
 
 Заявник ________________________________________________________,
        (назва юридичної особи, що має право
        на здійснення екологічного аудиту)
 
 ________________________________________________________________,
      (код за ЄДРПОУ юридичної особи, що має право
        на здійснення екологічного аудиту)
 
 ________________________________________________________________,
         (місцезнаходження, тел./факс)
 
 _________________________________________________________________
      (дата реєстрації (перереєстрації) статуту
           юридичної особи та номер
      рішення органу реєстрації, що підтверджує
     вид діяльності - проведення екологічного аудиту)
 
 Прошу розглянути документи для внесення до Реєстру екологічних
аудиторів  та юридичних осіб, що мають право на здійснення
екологічного аудиту, що додаються.
 
 Керівник    ___________         _____________________
         (підпис)           (ініціали, прізвище)
 
 М.П.
 
 "___"____________ 200_ року
 
 Директор Департаменту
 стратегічного планування                Р.Кишкань
 
 
                   Додаток 2
                   до Положення про ведення
                   реєстру екологічних
                   аудиторів та юридичних осіб,
                   що мають право на здійснення
                   екологічного аудиту
 
 
           Державний Герб України
 
        МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
         ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
 
 
             ПРОТОКОЛ N___
 
 
 від "____" __________200 року
 
 Присутні: _______________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові,
 
_________________________________________________________________
           посада, місце роботи)
 
 Слухали: ________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Вирішили: _______________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Голова Комісії
 із сертифікації   ___________________   ____________________
             (підпис)
 
 Члени Комісії
 із сертифікації: ___________________     ____________________
             (підпис)
         ___________________     ____________________
         ___________________     ____________________
         ___________________     ____________________
         ___________________     ____________________
 
 Директор Департаменту
 стратегічного планування                Р.Кишкань
 
 
                   Додаток 3
                   до Положення про ведення
                   реєстру екологічних
                   аудиторів та юридичних осіб,
                   що мають право на здійснення
                   екологічного аудиту
 
 
           Державний Герб України
 
        МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
         ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
 
 
              ПОВІДОМЛЕННЯ
        про внесення до Реєстру екологічних
       аудиторів та юридичних осіб, що мають
       право на здійснення екологічного аудиту
 
 
 ________________________________________________________________,
    (назва юридичної особи, що має право на здійснення
        екологічного аудиту, код за ЄДРПОУ)
 
 _________________________________________________________________
       (місцезнаходження, тел./факс, e-mail)
 
 Унесено до реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що
мають право на здійснення екологічного аудиту, відповідно до
протоколу   засідання   Комісії   із   сертифікації  від
"___" ___________ 200_ року N ____
 
 Додаток:  протокол  засідання  Комісії  із  сертифікації
від "___" ___________ 200_ року N ____
 
 Голова Комісії
 із сертифікації   _______________     _____________________
            (підпис)       (ініціали, прізвище)
 
 "___" ____________ 200_ року
 
 М.П.
 
 Директор Департаменту
 стратегічного планування                Р.Кишкань
 
 
                   Додаток 4
                   до Положення про ведення
                   реєстру екологічних
                   аудиторів та юридичних осіб,
                   що мають право на здійснення
                   екологічного аудиту
 
 
               РЕЄСТР
        екологічних аудиторів та юридичних
        осіб, що мають право на здійснення
            екологічного аудиту
 
 
       I. Екологічні аудитори, що мають право
        на здійснення екологічного аудиту
 
------------------------------------------------------------------------
| N |  П.І.Б.  | Серія та |  Місце- | Номер | Номер та |Примітка|
|з/п|екологічного|  номер  |знаходження|та дата |  дата  |    |
|  | аудитора |сертифіката | (адреса, |рішення | рішення |    |
|  |      |екологічного| тел./факс,| про  |  про  |    |
|  |      | аудитора | e-mail) |внесення|виключення|    |
|---+------------+------------+-----------+--------+----------+--------|
| 1 |   2   |   3   |   4   |  5  |  6   |  7  |
------------------------------------------------------------------------
 
        II. Юридичні особи, що мають право
        на здійснення екологічного аудиту
 
-----------------------------------------------------------------------------
| N | Назва  | Місцезна-| Номер | Номер та | П.І.Б. | Серія та |Примітка|
|з/п|юридичної | ходження,|та дата |  дата  |екологі-|  номер  |    |
|  |особи, код|тел./факс,|рішення | рішення | чного |сертифіката|    |
|  |за ЄДРПОУ | e-mail, | про  |  про  |аудитора| екологі- |    |
|  |     | веб-сайт |внесення|виключення|    |  чного  |    |
|  |     |     |    |     |    | аудитора |    |
|---+----------+----------+--------+----------+--------+-----------+--------|
| 1 |  3   |  4   |  2  |  7   |  5  |  6   |  8  |
-----------------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 стратегічного планування                Р.Кишкань<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner