Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 784 від 05.12.2007

Про заходи щодо виконання Указу Президента України "Про надання Харківському державному медичному університету статусу національного"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            26.03.2007 N 402
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 квітня 2007 р.
                   за N 331/13598
 
 
     Про затвердження Переліку товарів із зазначенням
     їх кодів згідно з УКТЗЕД, на які Міністерством
     фінансів України видаються документи, необхідні
      для здійснення митного контролю та митного
            оформлення товарів
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                          фінансів
    N 925 ( z0728-08 ) від 14.07.2008 }
 
 
 
   На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України
від 1 лютого 2006 року N 80 ( 80-2006-п ) "Про перелік документів,
необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення
товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний
кордон України" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Перелік товарів із зазначенням їх кодів згідно
з УКТЗЕД  ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ),  на які
Міністерством фінансів України видаються документи, необхідні для
здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що
додається.
 
   2. Управлінню з питань державного регулювання операцій з
дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням (Малярчук А.К.)
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Макацарія С.М.
 
 Перший віце-прем'єр-міністр
 України,
 Міністр фінансів України                М.Я.Азаров
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державної митної
 служби України                     О.Б.Єгоров
 
 Заступник Міністра
 економіки України                  В.Пятницький
 
 Перший заступник Голови
 Державної митної служби України          Р.А.Черкасський
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               А.Дашкевич
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства фінансів
                   України
                   26.03.2007 N 402
                   (у редакції наказу
                   Міністерства фінансів
                   України
                   від 14.07.2008 N 925
                   ( z0728-08 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 квітня 2007 р.
                   за N 331/13598
 
 
               ПЕРЕЛІК
     товарів із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД
      ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ),
       на які Міністерством фінансів України
     видаються документи, необхідні для здійснення
     митного контролю та митного оформлення товарів
 
 
------------------------------------------------------------------
| Назва документа |Назва митного| Код товару |  Опис товару  |
| Міністерства  | режиму, при | згідно з  |         |
|фінансів України |оформленні в |  УКТЗЕД  |         |
|         |який товарів | ( 2371а-14, |         |
|         | подається | 2371б-14, |         |
|         |документ, що | 2371в-14, |         |
|         | видається | 2371г-14 ) |         |
|         |Міністерством|       |         |
|         | фінансів  |       |         |
|         |  України  |       |         |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|Сертифікат    |Імпорт;   |7102 10 00 00|Алмази, оброблені |
|Кімберлійського |Реімпорт;  |       |або необроблені, |
|процесу за    |Експорт;   |       |але неоправлені і |
|формою,     |Реекспорт;  |       |незакріплені,   |
|затвердженою   |Транзит (крім|       |несортовані    |
|наказом     |випадків,  |-------------+------------------|
|Міністерства   |коли     |7102 21 00 00|Алмази промислові,|
|фінансів України |упаковка   |       |необроблені або  |
|від 09.04.2003  |вивозиться з |       |просто розпиляні, |
|N 276      |території  |       |розколоті або   |
|( z0345-03 ),  |України саме |       |обдерті      |
|зареєстрованим у |в тому стані,|-------------+------------------|
|Міністерстві   |в якому була |7102 31 00 00|Алмази      |
|юстиції України |ввезена в  |       |непромислові,   |
|30.04.2003 за  |Україну);  |       |необроблені або  |
|N 345/7666    |Тимчасове  |       |просто розпиляні, |
|         |ввезення   |       |розколоті або   |
|         |(вивезення); |       |обдерті      |
|         |Митний склад;|       |         |
|         |Спеціальна  |       |         |
|         |митна зона; |       |         |
|         |Магазин   |       |         |
|         |безмитної  |       |         |
|         |торгівлі;  |       |         |
|         |Переробка на |       |         |
|         |митній    |       |         |
|         |території  |       |         |
|         |України;   |       |         |
|         |Переробка за |       |         |
|         |межами митної|       |         |
|         |території  |       |         |
|         |України;   |       |         |
|         |Знищення або |       |         |
|         |руйнування; |       |         |
|         |Відмова на  |       |         |
|         |користь   |       |         |
|         |держави   |       |         |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|Висновок за   |Імпорт;   |0507     |Тільки слонова  |
|результатами   |Експорт   |       |кістка та     |
|експертизи й   |       |       |черепаховий    |
|оцінки      |       |       |панцир,      |
|дорогоцінних   |       |       |необроблені або  |
|каменів,     |       |       |піддані первинній |
|дорогоцінних   |       |       |обробці, але без |
|каменів     |       |       |надання форми   |
|органогенного  |       |-------------+------------------|
|утворення,    |       |0508 00 00 00|Тільки корали та |
|напівдорогоцінних|       |       |аналогічні    |
|і декоративних  |       |       |матеріали,    |
|каменів у    |       |       |необроблені або  |
|сировині та   |       |       |піддані первинній |
|виробах, колекцій|       |       |обробці; черепашки|
|мінералів,    |       |       |та панцирі    |
|гірських порід, |       |       |молюсків, скелетні|
|мінеральних   |       |       |пластини     |
|речовин, а також |       |       |каракатиць,    |
|культурних    |       |       |необроблені або  |
|цінностей за   |       |       |піддані первинній |
|формою,     |       |       |обробці, але без |
|затвердженою   |       |       |надання форми   |
|наказом     |       |-------------+------------------|
|Міністерства   |       |2505     |Піски природні  |
|фінансів України |       |       |всіх видів,    |
|від 10.10.2005  |       |       |забарвлені або  |
|N 684      |       |       |незабарвлені, крім|
|( z0105-06 ),  |       |       |металоносних   |
|зареєстрованим у |       |       |пісків групи 26  |
|Міністерстві   |       |-------------+------------------|
|юстиції України |       |2506     |Кварц (крім    |
|07.02.2006 за  |       |       |природних пісків);|
|N 105/11979   |       |       |кварцит, начорно |
|         |       |       |оброблений або  |
|         |       |       |необроблений,   |
|         |       |       |розпиляний або  |
|         |       |       |нерозпиляний чи  |
|         |       |       |розділений іншим |
|         |       |       |способом на блоки |
|         |       |       |або плити     |
|         |       |       |прямокутної чи  |
|         |       |       |квадратної форми |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |2507 00   |Каолін та інші  |
|         |       |       |глини каолінові, |
|         |       |       |кальциновані або |
|         |       |       |некальциновані  |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |2508 10 00 00|Бентоніт     |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |2508 30 00 00|Глина вогнетривка |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |2508 40 00 00|Інші глини    |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |2509 00 00 00|Крейда      |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |2513 20 00 00|Корунд природний, |
|         |       |       |гранат природний |
|         |       |       |та інші природні |
|         |       |       |абразивні     |
|         |       |       |матеріали, крім  |
|         |       |       |наждаку      |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |2514 00 00 00|Сланець, начорно |
|         |       |       |оброблений або  |
|         |       |       |необроблений,   |
|         |       |       |розпиляний або  |
|         |       |       |нерозпиляний чи  |
|         |       |       |розділений іншим |
|         |       |       |способом на блоки |
|         |       |       |або плити     |
|         |       |       |прямокутної чи  |
|         |       |       |квадратної форми |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |2515     |Мармур, травертин,|
|         |       |       |або вапняковий  |
|         |       |       |туф, екаусин та  |
|         |       |       |інші вапняки для |
|         |       |       |монументів чи   |
|         |       |       |будівництва з   |
|         |       |       |питомою вагою 2,5 |
|         |       |       |або більше, та  |
|         |       |       |алебастр, начорно |
|         |       |       |оброблені або   |
|         |       |       |необроблені,   |
|         |       |       |розпиляні або   |
|         |       |       |нерозпиляні, чи  |
|         |       |       |розділені іншим  |
|         |       |       |способом на блоки |
|         |       |       |або плити     |
|         |       |       |прямокутної чи  |
|         |       |       |квадратної форми |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |2516     |Граніт, порфір,  |
|         |       |       |базальт, пісковик |
|         |       |       |та інші камені для|
|         |       |       |монументів чи   |
|         |       |       |будівництва,   |
|         |       |       |начорно оброблені |
|         |       |       |або необроблені, |
|         |       |       |розпиляні або   |
|         |       |       |нерозпиляні, чи  |
|         |       |       |розділені іншим  |
|         |       |       |способом на блоки |
|         |       |       |або плити     |
|         |       |       |прямокутної чи  |
|         |       |       |квадратної форми |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |2517 10   |Галька, гравій,  |
|         |       |       |щебінь або    |
|         |       |       |подрібнене    |
|         |       |       |каміння, що, як  |
|         |       |       |правило,     |
|         |       |       |використовується |
|         |       |       |як наповнювач для |
|         |       |       |бетону чи баласт |
|         |       |       |для мостіння   |
|         |       |       |шосейних доріг і |
|         |       |       |залізничних колій,|
|         |       |       |або як інші види |
|         |       |       |баласту, галька та|
|         |       |       |гравій, термічно |
|         |       |       |оброблені або   |
|         |       |       |необроблені    |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |2517 41 00 00|Гранули дрібняк  |
|         |       |       |та порошок з   |
|         |       |       |мармуру      |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |2517 49 00 00|Гранули дрібняк  |
|         |       |       |та порошок з   |
|         |       |       |каменю      |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |2518 10 00 00|Доломіт      |
|         |       |       |некальцинований  |
|         |       |       |або неспечений  |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |2520 10 00 00|Гіпс; ангідрит  |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |2529 10 00 00|Польовий шпат   |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |2529 21 00 00|Флюорит      |
|         |       |       |[плавиковий шпат] |
|         |       |       |із вмістом    |
|         |       |       |фтористого кальцію|
|         |       |       |97 мас.% або   |
|         |       |       |менше       |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |2529 22 00 00|Флюорит      |
|         |       |       |[плавиковий шпат] |
|         |       |       |із вмістом    |
|         |       |       |фтористого кальцію|
|         |       |       |більш як 97 мас.% |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |2529 30 00 00|Сієніт      |
|         |       |       |нефеліновий, крім |
|         |       |       |лейциту та    |
|         |       |       |нефеліну     |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |2530 90 98 00|Тільки бурштин  |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |6801 00 00 00|Брущатка,     |
|         |       |       |бордюрний камінь |
|         |       |       |та плити для   |
|         |       |       |брукування з   |
|         |       |       |природного каменю |
|         |       |       |(крім сланцю)   |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |6802     |Оброблений камінь |
|         |       |       |(крім сланцю) для |
|         |       |       |пам'ятників або  |
|         |       |       |будівництва та  |
|         |       |       |вироби з цього  |
|         |       |       |каменю, за    |
|         |       |       |винятком виробів |
|         |       |       |товарної позиції |
|         |       |       |6801; кубики для |
|         |       |       |мозаїки та    |
|         |       |       |аналогічні вироби |
|         |       |       |з природного   |
|         |       |       |каменю (включаючи |
|         |       |       |сланець), на   |
|         |       |       |основі або без  |
|         |       |       |неї; гранули,   |
|         |       |       |кришка і порошок |
|         |       |       |природного каменю |
|         |       |       |(включаючи    |
|         |       |       |сланець), штучно |
|         |       |       |забарвлені    |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |6803 00   |Сланець оброблений|
|         |       |       |та вироби із   |
|         |       |       |сланцю або    |
|         |       |       |агломерованого  |
|         |       |       |сланцю      |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |6804     |Жорна, камені   |
|         |       |(крім    |точильні, круги  |
|         |       |6804 10 00  |шліфувальні та  |
|         |       |00)     |аналогічні вироби |
|         |       |       |без каркасу,   |
|         |       |       |призначені для  |
|         |       |       |шліфування,    |
|         |       |       |заточування,   |
|         |       |       |подрібнення,   |
|         |       |       |полірування,   |
|         |       |       |розрізування або |
|         |       |       |розпилювання,   |
|         |       |       |камені для    |
|         |       |       |ручного точіння  |
|         |       |       |або полірування та|
|         |       |       |їх частини з   |
|         |       |       |природного каменю,|
|         |       |       |з агломерованих  |
|         |       |       |натуральних чи  |
|         |       |       |штучних абразивів |
|         |       |       |або з кераміки, у |
|         |       |       |поєднанні з    |
|         |       |       |частинами з інших |
|         |       |       |матеріалів або без|
|         |       |       |них, крім жорен, |
|         |       |       |каменів      |
|         |       |       |шліфувальних для |
|         |       |       |розмелювання,   |
|         |       |       |розтирання,    |
|         |       |       |шліфування або  |
|         |       |       |подрібнення    |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |7101     |Перли природні чи |
|         |       |       |культивовані,   |
|         |       |       |оброблені або   |
|         |       |       |необроблені,   |
|         |       |       |сортовані або   |
|         |       |       |несортовані, але |
|         |       |       |ненанизані,    |
|         |       |       |неоправлені і   |
|         |       |       |незакріплені;   |
|         |       |       |природні чи    |
|         |       |       |культивовані   |
|         |       |       |перли, тимчасово |
|         |       |       |нанизані для   |
|         |       |       |зручності     |
|         |       |       |транспортування  |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |7102     |Алмази, оброблені |
|         |       |       |або необроблені, |
|         |       |       |але неоправлені і |
|         |       |       |незакріплені   |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |7103     |Дорогоцінне    |
|         |       |       |каміння (крім   |
|         |       |       |алмазів) або   |
|         |       |       |напівдорогоцінне |
|         |       |       |каміння, оброблене|
|         |       |       |або необроблене, |
|         |       |       |сортоване або   |
|         |       |       |несортоване, але |
|         |       |       |ненанизане,    |
|         |       |       |неоправлене і   |
|         |       |       |незакріплене;   |
|         |       |       |несортоване    |
|         |       |       |дорогоцінне    |
|         |       |       |каміння (крім   |
|         |       |       |алмазів) та    |
|         |       |       |напівдорогоцінне |
|         |       |       |каміння, тимчасово|
|         |       |       |нанизане для   |
|         |       |       |зручності     |
|         |       |       |транспортування  |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |7104     |Дорогоцінне або  |
|         |       |       |напівдорогоцінне |
|         |       |       |каміння штучне чи |
|         |       |       |реконструйоване, |
|         |       |       |оброблене або   |
|         |       |       |необроблене,   |
|         |       |       |сортоване чи   |
|         |       |       |несортоване, але |
|         |       |       |ненанизане,    |
|         |       |       |неоправлене і   |
|         |       |       |незакріплене;   |
|         |       |       |несортоване штучне|
|         |       |       |або        |
|         |       |       |реконструйоване  |
|         |       |       |дорогоцінне або  |
|         |       |       |напівдорогоцінне |
|         |       |       |каміння, тимчасово|
|         |       |       |нанизане для   |
|         |       |       |зручності     |
|         |       |       |транспортування  |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |7105     |Кришиво та порошок|
|         |       |       |з природного або |
|         |       |       |штучного     |
|         |       |       |дорогоцінного або |
|         |       |       |напівдорогоцінного|
|         |       |       |каміння      |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |7113     |Ювелірні вироби та|
|         |       |       |їх частини з   |
|         |       |       |дорогоцінних   |
|         |       |       |металів чи    |
|         |       |       |металів,     |
|         |       |       |плакованих    |
|         |       |       |дорогоцінними   |
|         |       |       |металами (лише з |
|         |       |       |вмістом      |
|         |       |       |дорогоцінного   |
|         |       |       |каміння,     |
|         |       |       |дорогоцінного   |
|         |       |       |каміння      |
|         |       |       |органогенного   |
|         |       |       |утворення та   |
|         |       |       |напівдорогоцінного|
|         |       |       |каміння)     |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |7114     |Вироби майстрів  |
|         |       |       |золотих і срібних |
|         |       |       |справ та частини |
|         |       |       |цих виробів з   |
|         |       |       |дорогоцінних   |
|         |       |       |металів чи    |
|         |       |       |металів,     |
|         |       |       |плакованих    |
|         |       |       |дорогоцінними   |
|         |       |       |металами (лише з |
|         |       |       |вмістом      |
|         |       |       |дорогоцінного   |
|         |       |       |каміння,     |
|         |       |       |дорогоцінного   |
|         |       |       |каміння      |
|         |       |       |органогенного   |
|         |       |       |утворення та   |
|         |       |       |напівдорогоцінного|
|         |       |       |каміння)     |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |7116     |Вироби з природних|
|         |       |       |або культивованих |
|         |       |       |перлів, з     |
|         |       |       |дорогоцінного або |
|         |       |       |напівдорогоцінного|
|         |       |       |каміння      |
|         |       |       |(природного,   |
|         |       |       |штучного чи    |
|         |       |       |реконструйованого)|
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |7117     |Біжутерія (лише з |
|         |       |       |вмістом      |
|         |       |       |дорогоцінного   |
|         |       |       |каміння,     |
|         |       |       |дорогоцінного   |
|         |       |       |каміння      |
|         |       |       |органогенного   |
|         |       |       |утворення та   |
|         |       |       |напівдорогоцінного|
|         |       |       |каміння)     |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |8205     |Інструменти ручні |
|         |       |       |(включаючи алмазні|
|         |       |       |склорізи), в   |
|         |       |       |іншому місці не  |
|         |       |       |зазначені; лампи |
|         |       |       |паяльні; лещата, |
|         |       |       |затискачі та   |
|         |       |       |аналогічні    |
|         |       |       |інструменти, крім |
|         |       |       |приладдя або   |
|         |       |       |частин верстатів; |
|         |       |       |ковадла; горни  |
|         |       |       |переносні;    |
|         |       |       |шліфувальні круги |
|         |       |       |з опорними рамами,|
|         |       |       |ручним або ножним |
|         |       |       |приводом (лише у |
|         |       |       |частині      |
|         |       |       |інструментів з  |
|         |       |       |алмазами)     |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |8207     |Інструменти змінні|
|         |       |       |для ручних    |
|         |       |       |знарядь, з    |
|         |       |       |механічним    |
|         |       |       |приводом чи без  |
|         |       |       |нього або для   |
|         |       |       |верстатів     |
|         |       |       |(наприклад, для  |
|         |       |       |пресування,    |
|         |       |       |штампування,   |
|         |       |       |нарізування    |
|         |       |       |різьби,      |
|         |       |       |свердління,    |
|         |       |       |розточування,   |
|         |       |       |прошивання,    |
|         |       |       |фрезерування,   |
|         |       |       |токарного     |
|         |       |       |оброблення або  |
|         |       |       |загвинчування),  |
|         |       |       |включаючи фільєри |
|         |       |       |для волочіння або |
|         |       |       |пресування металу,|
|         |       |       |інструменти для  |
|         |       |       |буріння скельних |
|         |       |       |порід або ґрунтів |
|         |       |       |(лише у частині  |
|         |       |       |інструментів з  |
|         |       |       |робочою частиною |
|         |       |       |із вмістом    |
|         |       |       |природних або   |
|         |       |       |штучних алмазів) |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |8522 90 30 00|Алмази, сапфіри та|
|         |       |       |інше дорогоцінне |
|         |       |       |або        |
|         |       |       |напівдорогоцінне |
|         |       |       |каміння (природні,|
|         |       |       |синтезовані або  |
|         |       |       |реконструйовані) |
|         |       |       |для голок     |
|         |       |       |звукознімачів,  |
|         |       |       |встановлені або  |
|         |       |       |ні, крім голок  |
|         |       |       |звукознімачів без |
|         |       |       |вмісту алмазів,  |
|         |       |       |сапфірів та    |
|         |       |       |іншого      |
|         |       |       |дорогоцінного або |
|         |       |       |напівдорогоцінного|
|         |       |       |каміння      |
|         |       |       |(природного,   |
|         |       |       |синтезованого або |
|         |       |       |реконструйованого)|
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |9101     |Годинники наручні,|
|         |       |       |кишенькові та   |
|         |       |       |інші, призначені |
|         |       |       |для носіння на  |
|         |       |       |собі або із собою,|
|         |       |       |включаючи     |
|         |       |       |секундоміри, з  |
|         |       |       |корпусами,    |
|         |       |       |виробленими з   |
|         |       |       |дорогоцінних   |
|         |       |       |металів або з   |
|         |       |       |металів,     |
|         |       |       |плакованих    |
|         |       |       |дорогоцінними   |
|         |       |       |металами (лише ті,|
|         |       |       |корпуси яких   |
|         |       |       |містять природне |
|         |       |       |та штучне каміння)|
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |9102     |Годинники наручні,|
|         |       |       |кишенькові та   |
|         |       |       |інші, призначені |
|         |       |       |для носіння на  |
|         |       |       |собі або із собою,|
|         |       |       |включаючи     |
|         |       |       |секундоміри, крім |
|         |       |       |включених до   |
|         |       |       |товарної позиції |
|         |       |       |9101 (лише ті,  |
|         |       |       |корпуси яких   |
|         |       |       |містять природне |
|         |       |       |та штучне каміння)|
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |9601     |Тільки кістка   |
|         |       |       |слонова оброблена,|
|         |       |       |кістка, панцир  |
|         |       |       |черепаховий, ріг, |
|         |       |       |роги оленів,   |
|         |       |       |корали, перламутр |
|         |       |       |для різьблення та |
|         |       |       |вироби з цих   |
|         |       |       |матеріалів    |
|         |       |       |(включаючи вироби,|
|         |       |       |що виготовлені  |
|         |       |       |формуванням)   |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |9602 00 00 00|Матеріали     |
|         |       |       |оброблені     |
|         |       |       |рослинного або  |
|         |       |       |мінерального   |
|         |       |       |походження для  |
|         |       |       |різьблення та   |
|         |       |       |вироби з них;   |
|         |       |       |вироби, формовані |
|         |       |       |або різані з   |
|         |       |       |воску, стеарину, |
|         |       |       |натуральних смол |
|         |       |       |або натурального |
|         |       |       |каучуку або    |
|         |       |       |модельних паст та |
|         |       |       |інші формовані або|
|         |       |       |різані вироби, в |
|         |       |       |іншому місці не  |
|         |       |       |зазначені;    |
|         |       |       |оброблений    |
|         |       |       |нестверділий   |
|         |       |       |желатин (крім   |
|         |       |       |желатину товарної |
|         |       |       |позиції 3503) і  |
|         |       |       |вироби з     |
|         |       |       |нестверділого   |
|         |       |       |желатину (лише  |
|         |       |       |стосовно тих   |
|         |       |       |матеріалів, що  |
|         |       |       |містять природне |
|         |       |       |або штучне    |
|         |       |       |каміння)     |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |9705 00 00 00|Тільки колекції та|
|         |       |       |предмети     |
|         |       |       |колекціонування  |
|         |       |       |мінералогії та  |
|         |       |       |палеонтології   |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |9706 00 00 00|Предмети     |
|         |       |       |антикваріату віком|
|         |       |       |понад 100 років  |
|         |       |       |(лише стосовно тих|
|         |       |       |предметів, що   |
|         |       |       |містять природне |
|         |       |       |або штучне    |
|         |       |       |каміння)     |
|-----------------+-------------+-------------+------------------|
|Лист Міністерства|Переробка за |2530 90 98 00|Тільки бурштин  |
|фінансів України |межами митної|-------------+------------------|
|про погодження  |території  |2616     |Руди та      |
|вивезення за межі|України   |       |концентрати    |
|митної території |       |       |дорогоцінних   |
|України     |       |       |металів      |
|дорогоцінних   |       |-------------+------------------|
|металів,     |       |2843     |Метали дорогоцінні|
|дорогоцінного  |       |       |у колоїдному   |
|каміння, їх   |       |       |стані; органічні |
|брухту і відходів|       |       |або неорганічні  |
|як давальницької |       |       |сполуки      |
|сировини     |       |       |дорогоцінних   |
|відповідно до  |       |       |металів, із    |
|наказу      |       |       |визначеним чи не |
|Міністерства   |       |       |визначеним    |
|фінансів України |       |       |хімічним складом; |
|від 17.01.2002  |       |       |амальгами     |
|N 34       |       |       |дорогоцінних   |
|( z0065-02 ),  |       |       |металів      |
| зареєстрованого |       |-------------+------------------|
|у Міністерстві  |       |7101     |Перли природні чи |
|юстиції України |       |       |культивовані,   |
|28.01.2002 за  |       |       |сортовані або   |
|N 65/6353    |       |       |несортовані,   |
|         |       |       |підібрані або   |
|         |       |       |непідібрані, але |
|         |       |       |ненанизані,    |
|         |       |       |неоправлені і   |
|         |       |       |незакріплені;   |
|         |       |       |природні чи    |
|         |       |       |культивовані   |
|         |       |       |перли, тимчасово |
|         |       |       |нанизані для   |
|         |       |       |зручності     |
|         |       |       |транспортування  |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |7102     |Алмази, оброблені |
|         |       |       |або необроблені, |
|         |       |       |але неоправлені і |
|         |       |       |незакріплені   |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |7103     |Дорогоцінне    |
|         |       |       |каміння (крім   |
|         |       |       |алмазів) або   |
|         |       |       |напівдорогоцінне |
|         |       |       |каміння, оброблене|
|         |       |       |або необроблене, |
|         |       |       |сортоване або   |
|         |       |       |несортоване, але |
|         |       |       |ненанизане,    |
|         |       |       |неоправлене і   |
|         |       |       |незакріплене;   |
|         |       |       |несортоване    |
|         |       |       |дорогоцінне    |
|         |       |       |каміння (крім   |
|         |       |       |алмазів) та    |
|         |       |       |напівдорогоцінне |
|         |       |       |каміння, тимчасово|
|         |       |       |нанизане для   |
|         |       |       |зручності     |
|         |       |       |транспортування  |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |7104     |Дорогоцінне або  |
|         |       |       |напівдорогоцінне |
|         |       |       |каміння штучне чи |
|         |       |       |реконструйоване, |
|         |       |       |оброблене або   |
|         |       |       |необроблене,   |
|         |       |       |сортоване або   |
|         |       |       |несортоване, але |
|         |       |       |ненанизане,    |
|         |       |       |неоправлене і   |
|         |       |       |незакріплене;   |
|         |       |       |несортоване штучне|
|         |       |       |або        |
|         |       |       |реконструйоване  |
|         |       |       |дорогоцінне або  |
|         |       |       |напівдорогоцінне |
|         |       |       |каміння, тимчасово|
|         |       |       |нанизане для   |
|         |       |       |зручності     |
|         |       |       |транспортування  |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |7105     |Кришиво та порошок|
|         |       |       |з природного або |
|         |       |       |штучного     |
|         |       |       |дорогоцінного або |
|         |       |       |напівдорогоцінного|
|         |       |       |каміння      |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |7106     |Срібло (включаючи |
|         |       |       |срібло з покриттям|
|         |       |       |із золота або   |
|         |       |       |платини), у    |
|         |       |       |необробленому або |
|         |       |       |напівобробленому |
|         |       |       |вигляді, або у  |
|         |       |       |вигляді порошку  |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |7107 00 00 00|Метали      |
|         |       |       |недорогоцінні,  |
|         |       |       |плаковані     |
|         |       |       |сріблом,     |
|         |       |       |напівоброблені  |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |7108     |Золото (включаючи |
|         |       |       |золото з покриттям|
|         |       |       |із платини),   |
|         |       |       |необроблене,   |
|         |       |       |напівоброблене  |
|         |       |       |або у вигляді   |
|         |       |       |порошку      |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |7109 00 00 00|Метали      |
|         |       |       |недорогоцінні або |
|         |       |       |срібло, плаковані |
|         |       |       |золотом,     |
|         |       |       |необроблені або  |
|         |       |       |напівоброблені  |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |7110     |Платина      |
|         |       |       |необроблена,   |
|         |       |       |напівоброблена  |
|         |       |       |або у вигляді   |
|         |       |       |порошку      |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |7111 00 00 00|Метали      |
|         |       |       |недорогоцінні,  |
|         |       |       |срібло або    |
|         |       |       |золото, плаковані |
|         |       |       |платиною,     |
|         |       |       |необроблені або  |
|         |       |       |напівоброблені  |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |7112     |Відходи або брухт |
|         |       |       |дорогоцінних   |
|         |       |       |металів чи    |
|         |       |       |металів,     |
|         |       |       |плакованих    |
|         |       |       |дорогоцінними   |
|         |       |       |металами; інші  |
|         |       |       |відходи або брухт |
|         |       |       |з вмістом     |
|         |       |       |дорогоцінних   |
|         |       |       |металів чи сполук |
|         |       |       |дорогоцінних   |
|         |       |       |металів,     |
|         |       |       |використовувані  |
|         |       |       |головним чином для|
|         |       |       |добування     |
|         |       |       |дорогоцінних   |
|         |       |       |металів      |
|         |       |-------------+------------------|
|         |       |9602 00 00 00|Матеріали     |
|         |       |       |оброблені     |
|         |       |       |рослинного або  |
|         |       |       |мінерального   |
|         |       |       |походження для  |
|         |       |       |різьблення та   |
|         |       |       |вироби з них;   |
|         |       |       |вироби формовані |
|         |       |       |або різані з   |
|         |       |       |воску, стеарину, |
|         |       |       |натуральних смол |
|         |       |       |або натурального |
|         |       |       |каучуку або    |
|         |       |       |модельних паст та |
|         |       |       |інші формовані або|
|         |       |       |різані вироби, в |
|         |       |       |іншому місці не  |
|         |       |       |зазначені;    |
|         |       |       |оброблений    |
|         |       |       |нестверділий   |
|         |       |       |желатин (крім   |
|         |       |       |желатину товарної |
|         |       |       |позиції 3503) і  |
|         |       |       |вироби з     |
|         |       |       |нестверділого   |
|         |       |       |желатину (лише у |
|         |       |       |частині бурштину) |
------------------------------------------------------------------
{ Перелік  в  редакції Наказу Міністерства фінансів  N 925
( z0728-08 ) від 14.07.2008 }
 
 Начальник Управління з питань
 державного регулювання операцій
 з дорогоцінними металами
 та дорогоцінним камінням               А.К.Малярчук
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner