Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 285 від 03.08.2007

Про визнання наказу Держкомстату України від 04.06.99 N 186 таким, що втратив чинність


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             10.01.2007 N 1
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 січня 2007 р.
                   за N 70/13337
 
 
     Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру
     виготовлення голографічних захисних елементів
 
 
   На виконання Указу Президента України від 15  листопада
2000 року N 1239 ( 1239/2000 ) "Про захист документів і товарів
голографічними захисними елементами" (із змінами),  постанови
Кабінету Міністрів  України  від  3  липня 2006 року N 895
( 895-2006-п ) "Питання голографічного захисту документів  і
товарів", Положення про порядок голографічного захисту документів
і товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
24 лютого 2001 року N 171 ( 171-2001-п ), та з метою забезпечення
впровадження механізму ідентифікації та обліку  голографічних
захисних елементів Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок ведення Єдиного реєстру виготовлення
голографічних захисних елементів, що додається.
 
   2. Провадження справ з ведення Єдиного реєстру виготовлення
голографічних  захисних елементів покласти на Департамент по
контролю за виробництвом  цінних  паперів,  акцизних  марок,
документів суворої звітності та голографічних захисних елементів
(Держзнак).
 
   3. Департаменту по контролю за виробництвом цінних паперів,
акцизних марок, документів суворої звітності та голографічних
захисних елементів (Держзнак) (Штефан В.В.) у  встановленому
порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Макацарія С.М.
 
 Перший віце-прем'єр-міністр України,
 Міністр фінансів України                М.Я.Азаров
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              А.В.Дашкевич
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства фінансів
                   України
                   10.01.2007 N 1
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 січня 2007 р.
                   за N 70/13337
 
 
               ПОРЯДОК
        ведення Єдиного реєстру виготовлення
         голографічних захисних елементів
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Указу Президента
України від 15 листопада 2000 року N 1239 ( 1239/2000 ) "Про
захист документів і товарів голографічними захисними елементами",
постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 року N 895
( 895-2006-п  ) "Питання голографічного захисту документів і
товарів" та Положення  про  порядок  голографічного  захисту
документів і товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 24 лютого 2001 року N 171 (171-2001-п ).
   Цим Порядком визначаються порядок ведення Єдиного реєстру
виготовлення голографічних захисних елементів, які застосовуються
в Україні (далі - Єдиний реєстр), та порядок проведення робіт з
реєстрації голографічних захисних елементів, видачі та продовження
строку  дії  свідоцтв  про реєстрацію голографічних захисних
елементів, а також установлюються форми заяви про реєстрацію та
свідоцтва про реєстрацію.
 
   1.2. Дія цього Порядку поширюється на органи державної влади,
органи місцевого самоврядування,  підприємства,  установи  та
організації  всіх форм власності, а також на фізичних осіб
(суб'єктів  підприємницької  діяльності),  які  здійснюють
господарську діяльність у сфері голографічного захисту.
 
   1.3. Ужиті в цьому Порядку терміни мають такі значення:
   Єдиний реєстр - автоматизований банк даних  для  запису
відомостей про голографічні захисні елементи (далі - ГЗЕ) та
картотека їх зразків;
   заявник - юридична або фізична особа, яка подала заяву про
реєстрацію ГЗЕ;
   свідоцтво - документ, який підтверджує факт унесення ГЗЕ до
Єдиного реєстру;
   ведення Єдиного реєстру - процедура ведення автоматизованого
банку даних та картотеки зразків ГЗЕ, проведення  робіт  з
реєстрації  ГЗЕ,  надання (скасування) реєстраційних номерів,
оформлення та видача свідоцтв про реєстрацію, унесення змін,
надання інформації за запитами, зберігання Єдиного реєстру;
   власник свідоцтва про реєстрацію ГЗЕ - органи державної
влади, підприємства, установи та організації незалежно від форми
власності, фізичні особи (суб'єкти підприємницької діяльності), за
заявою яких ГЗЕ внесено до Єдиного реєстру.
 
   1.4. Єдиний реєстр призначений для внесення визначених у
розділі 2 цього Порядку відомостей про ГЗЕ, на підставі яких
заявник отримує свідоцтво про реєстрацію ГЗЕ.
   До Єдиного  реєстру  вносяться  голографічні  елементи
вітчизняного виробництва, а також увезені на територію України з
метою використання та впровадження. Реєстрація  голографічних
елементів  здійснюється  за порядком, аналогічним до порядку
реєстрації зображення проекту ГЗЕ.
 
   1.5. Ведення Єдиного реєстру здійснює Департамент по контролю
за виробництвом цінних паперів, акцизних марок, документів суворої
звітності  та  голографічних  захисних  елементів  (Держзнак)
Міністерства фінансів України (далі - Держзнак).
 
   1.6. Зведені  відомості Єдиного реєстру є інформацією з
обмеженим доступом. Дані Єдиного реєстру використовуються для
забезпечення ідентифікації та обліку ГЗЕ, а також для надання
інформації щодо легітимності застосування конкретного ГЗЕ  в
Україні.
 
   1.7. Питання авторських прав на ГЗЕ заявник вирішує згідно з
законодавством до подання заяви про реєстрацію ГЗЕ в Єдиному
реєстрі.
 
       2. Дані, що вносяться до Єдиного реєстру
 
   2.1. До Єдиного реєстру вносяться:
   відомості про  заявника,  власника  свідоцтва  ГЗЕ  та
підприємства, що здійснюють розроблення, виробництво, впровадження
та увезення ГЗЕ:
   для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, код за
ЄДРПОУ, номер ліцензії на здійснення господарської діяльності з
голографічного  захисту, банківські реквізити, телефон, факс,
e-mail, посада керівника, прізвище, ім'я та по батькові керівника;
   для фізичних осіб (суб'єктів підприємницької діяльності) -
прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, номер і дата
видачі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи (суб'єкта
підприємницької діяльності), ідентифікаційний номер за Державним
реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів (ДРФО);
   номер та дата подання заяви про реєстрацію;
   умовна назва ГЗЕ;
   номер та дата реєстрації зображення проекту ГЗЕ;
   перелік товарів і (або) документів,  для  захисту  яких
призначений ГЗЕ, що реєструється;
   відомості про сертифікацію;
   відомості про державну експертизу;
   опис зображення ГЗЕ (першого, другого та третього планів) з
використанням ключових слів;
   текст, який містить ГЗЕ (на першому, другому та третьому
планах);
   короткий текстовий опис ГЗЕ;
   зображення ГЗЕ у чорно-білому виконанні;
   нормативні документи щодо ГЗЕ (у вигляді паперових документів
та на магнітних носіях): технічне завдання, опис виготовленого
ГЗЕ, інструкція з нанесення ГЗЕ на документи (товари), опис
графічного та голографічного зображення ГЗЕ;
   номер та дата рішення про реєстрацію ГЗЕ;
   номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію ГЗЕ;
   дата закінчення строку дії свідоцтва;
   дата продовження строку дії свідоцтва;
   відомості про авторські права та зареєстровані торгові марки
(перелік та короткий текстовий опис елементів зображення ГЗЕ, які
є зареєстрованими елементами фірмового стилю, із зазначенням їх
власника та права заявника на їх використання);
   відомості про кількість виготовлених ГЗЕ.
 
     3. Зміни, що можуть уноситись до Єдиного реєстру
 
   3.1. У процесі ведення Єдиного реєстру до нього можуть
уноситись зміни щодо:
   строку дії свідоцтва;
   реквізитів заявника, власника свідоцтва ГЗЕ та підприємства,
що здійснюють розроблення, виробництво, провадження, увезення ГЗЕ;
   права власності на ГЗЕ;
   припинення дії свідоцтва або визнання його недійсним;
   виправлення помилок і неточностей.
 
        4. Підстави для внесення додаткових
        записів та змін до Єдиного реєстру
 
   4.1. Підставою для внесення додаткових записів та змін до
Єдиного реєстру є:
   рішення суду;
   відповідний договір про передачу права власності на ГЗЕ;
   заява власника свідоцтва про зміну найменування (з доданням
документів,  що  підтверджують  правомірність  зміни),  зміну
місцезнаходження (місця проживання), продовження строку  дії,
припинення  дії  свідоцтва,  видачу  дубліката  свідоцтва та
виправлення помилок тощо.
 
   5. Загальний порядок проведення робіт з реєстрації ГЗЕ
 
   5.1. Порядок проведення робіт з реєстрації ГЗЕ включає:
   реєстрацію зображення проекту ГЗЕ (за бажанням);
   реєстрацію виготовленого ГЗЕ.
 
   5.2. Роботи з реєстрації ГЗЕ включають:
   подання та розгляд заяви про реєстрацію ГЗЕ;
   проведення експертизи заяви та документів;
   прийняття рішення за заявою;
   надання заявнику повідомлення про  реєстрацію  зображення
проекту ГЗЕ (повідомлення про реєстрацію ГЗЕ);
   видачу свідоцтва про реєстрацію ГЗЕ.
 
             6. Подання заяви
 
   6.1. Заява про реєстрацію ГЗЕ, форма якої  наведена  у
додатку 1, подається заявником до Держзнаку на кожний ГЗЕ окремо.
 
   6.2. Заявник  у  десятиденний  строк надає до Держзнаку
інформацію про зміну будь-яких даних, наведених у заяві та доданих
до неї документах.
 
       7. Експертиза заяви про реєстрацію ГЗЕ
 
   7.1. Під час експертизи перевіряються:
   дотримання вимог цього Порядку;
   відповідність вимогам Положення про порядок голографічного
захисту документів і товарів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 24 лютого 2001 року N 171 ( 171-2001-п );
   відповідність зображення виготовленого ГЗЕ зареєстрованому
зображенню проекту цього ГЗЕ;
   відсутність чи наявність у Єдиному реєстрі тотожних ГЗЕ.
 
       8. Порядок розгляду заяви про реєстрацію
      зображення проекту ГЗЕ та виготовленого ГЗЕ
 
   8.1. Порядок розгляду заяви про реєстрацію зображення проекту
ГЗЕ:
   8.1.1. Держзнак у місячний строк з дня отримання заяви
розглядає її та здійснює експертизу заяви та доданих до неї
документів з метою визначення можливості реєстрації у Єдиному
реєстрі зображення проекту ГЗЕ.
   8.1.2. За  негативними  результатами  експертизи заявнику
надсилається повідомлення, у якому зазначаються підстави, через
які реєстрація зображення проекту ГЗЕ неможлива. Після усунення
недоліків заявник має право подати повторну заяву.
   8.1.3. За  позитивними  результатами  експертизи заявнику
надсилається повідомлення про реєстрацію зображення проекту ГЗЕ за
формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.
   8.1.4. Строк чинності реєстрації зображення проекту ГЗЕ - не
більше шести місяців від дати надання повідомлення. Протягом цього
часу заявник повинен подати до Держзнаку заяву про реєстрацію
виготовленого ГЗЕ. У разі неотримання такої заяви реєстрація
зображення проекту ГЗЕ скасовується з наданням  повідомлення
заявнику.  Строк чинності реєстрації зображення голографічних
елементів необмежений.
   8.1.5. Строк чинності реєстрації зображення проекту ГЗЕ може
бути продовжено лише один раз і не більше ніж на три місяці, за
умови подання заявником доказів проведення робіт з виготовлення
ГЗЕ.
 
   8.2. Порядок розгляду заяви про реєстрацію виготовленого ГЗЕ:
   8.2.1. Держзнак у місячний термін з дня отримання заяви
розглядає її та проводить експертизу заяви та доданих до неї
документів з метою визначення можливості реєстрації виготовленого
ГЗЕ.
   8.2.2. За  негативними  результатами  експертизи Держзнак
приймає рішення про надання заявнику повідомлення, у  якому
зазначаються підстави, через які реєстрація виготовленого ГЗЕ
неможлива.
   8.2.3. За  позитивними  результатами  експертизи Держзнак
інформує заявника про прийняття рішення про реєстрацію ГЗЕ та
видачу свідоцтва.
 
     9. Порядок видачі свідоцтва про реєстрацію ГЗЕ
 
   9.1. Держзнак повинен оформити свідоцтво не пізніше ніж за
п'ять робочих днів з дати прийняття рішення про реєстрацію ГЗЕ та
видачу свідоцтва.
 
   9.2. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня
направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу
свідоцтва не звернувся до Держзнаку для отримання оформленого
свідоцтва, то Держзнак має право скасувати рішення про реєстрацію
ГЗЕ та видачу свідоцтва.
 
   9.3. Свідоцтво видається за формою, наведеною в додатку 3 до
цього Порядку.
 
   9.4. Строк дії свідоцтва про реєстрацію ГЗЕ - не більше трьох
років.
 
   9.5. Свідоцтво видається заявнику або особі, уповноваженій
заявником.
 
        10. Порядок продовження строку дії
          свідоцтва про реєстрацію ГЗЕ
 
   10.1. Строк дії свідоцтва продовжується Держзнаком щоразу на
три роки на підставі заяви власника свідоцтва ГЗЕ. Заява подається
за шість місяців до закінчення строку дії свідоцтва.
 
   10.2. У разі неподання заяви на продовження строку дії
свідоцтва його дія припиняється.
 
   10.3. Відомості про  продовження  строку  дії  свідоцтва
заносяться до Єдиного реєстру, і на зворотному боці свідоцтва
робиться запис про продовження строку дії за формою, наведеною у
додатку 4 до цього Порядку.
 
      11. Порядок унесення змін до Єдиного реєстру
 
   11.1. Зміни  до  відомостей  щодо  підприємств, установ,
організацій, фізичних осіб, що зареєстровані як  розробники,
виробники та впроваджувачі ГЗЕ, уносяться до Єдиного реєстру за
заявою власника свідоцтва ГЗЕ.
 
   11.2. Заява про внесення змін подається від імені власника
свідоцтва ГЗЕ, стосується одного свідоцтва і містить: номер
свідоцтва, дату видачі свідоцтва; попереднє прізвище, ім'я та по
батькові або повне найменування і (або) попереднє місцезнаходження
(місце проживання) власника свідоцтва; нове прізвище, ім'я та по
батькові або повне найменування власника свідоцтва і (або) нове
місцезнаходження (місце проживання).
 
   11.3. Якщо власник свідоцтва ГЗЕ юридична особа, то заява
підписується особою, яка має на це право, з долученням розшифровки
літерами підпису, який засвідчується печаткою.
 
   11.4. До заяви про внесення зміни до прізвища, імені та по
батькові  або  найменування власника свідоцтва ГЗЕ додаються
документи, що підтверджують ці зміни.
 
   11.5. Заява про внесення зміни до прізвища, імені та по
батькові  або  місцезнаходження  (місця  проживання) власника
свідоцтва ГЗЕ розглядається протягом п'яти робочих днів з дати
надходження до Держзнаку.
 
   11.6. У разі невідповідності документів, що надійшли, вимогам
цього Порядку власнику свідоцтва надсилається повідомлення із
зазначенням виявлених недоліків. Для усунення виявлених недоліків
надається місячний строк. Якщо в цей строк недоліки не будуть
усунуті, то заява вважається неподаною.
 
   11.7. Зміна  щодо  прізвища,  імені та по батькові або
місцезнаходження (місця проживання)  власника  свідоцтва  ГЗЕ
внаслідок передачі права власності на ГЗЕ вноситься до Єдиного
реєстру на підставі договору про передачу права власності на ГЗЕ.
 
   11.8. Відомості про відмову від свідоцтва його власника
уносяться до Єдиного реєстру за заявою власника свідоцтва ГЗЕ.
 
   11.9. Заява про відмову від свідоцтва подається від імені
власника свідоцтва ГЗЕ і містить: номер свідоцтва; дату видачі;
перелік товарів і (або) документів, щодо яких дія свідоцтва
припиняється.
 
   11.10. Заява про відмову від свідоцтва підписується власником
свідоцтва ГЗЕ. Якщо власником свідоцтва ГЗЕ є юридична особа, то
заява підписується особою, яка має на це право, з долученням
літерної розшифровки підпису, який засвідчується печаткою.
 
   11.11. Відомості  про  розширення переліку об'єктів, для
захисту яких призначений ГЗЕ, уносяться до Єдиного реєстру за
заявою власника свідоцтва ГЗЕ.
 
   11.12. Відомості  про визнання відповідного договору про
передачу права власності на ГЗЕ недійсним уносяться до Єдиного
реєстру на підставі рішення суду.
 
   11.13. Відомості  про  зміни та виправлення, унесені до
договорів про передачу права власності на ГЗЕ, уносяться до
Єдиного реєстру на підставі змін і виправлень до відповідних
договорів.
 
   11.14. Держзнак вносить відомості про зміни до  Єдиного
реєстру та в разі внесення змін, визначених п.11.8, скасовує
попереднє свідоцтво про реєстрацію ГЗЕ.
 
       12. Надання інформації про реєстрацію
           ГЗЕ в Єдиному реєстрі
 
   12.1. Користувачами відомостей про реєстрацію ГЗЕ в Єдиному
реєстрі є органи державної влади, органи місцевого самоврядування,
громадяни України, підприємства, установи, організації усіх форм
власності, іноземні юридичні та фізичні особи.
 
   12.2. Зведені відомості Єдиного реєстру, які є інформацією з
обмеженим доступом, надаються згідно із законодавством України.
 
   12.3. Інформація з Єдиного реєстру надається Держзнаком на
письмовий запит протягом п'яти робочих днів після одержання
запиту.
 
 Виконуючий обов'язки начальника
 Управління по контролю
 за виробництвом цінних паперів,
 акцизних марок та документів
 суворої звітності (Держзнак)              В.В.Штефан
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 6.1
                   Порядку ведення Єдиного
                   реєстру виготовлення
                   голографічних захисних
                   елементів
 
 
               ЗАЯВА
    про реєстрацію ГЗЕ* в Єдиному реєстрі виготовлення
         голографічних захисних елементів
 
 
   Прошу зареєструвати  в  Єдиному  реєстрі  виготовлення
голографічних захисних елементів
 
-----------------------------     ----------------------------
|Умовна |          |     |Номер та  |       |
|назва |          |     |дата    |       |
|ГЗЕ*  |          |     |реєстрації |       |
|    |          |     |зображення |       |
|    |          |     |проекту  |       |
|    |          |     |ГЗЕ**   |       |
-----------------------------     ----------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|   Проект**    |  Виготовлений   |   Увезений   |
|----------------------------------------------------------------|
|          (непотрібне закреслити)           |
------------------------------------------------------------------
 
     Інформація про заявника, власника свідоцтва ГЗЕ*
     та підприємства, що забезпечують розроблення,
      виробництво, впровадження та ввезення ГЗЕ*
 
-----------------------------------------------------------------------
| |Найменування | Код за  |Вид роботи, |Місцезнаходження| Керівник |
| |підприємства | ЄДРПОУ, |  номер  |   (місце   |(прізвище,|
| |       | номер за | ліцензії  |  проживання), | ім'я, по |
| |       | ДРФО (для |  (для   | телефон, факс, |батькові) |
| |       |вітчизняних|ліцензіатів)|   e-mail  |     |
| |       |виробників)|      |        |     |
|--+-------------+-----------+------------+----------------+----------|
| |Заявник   |      |      |        |     |
|--+-------------+-----------+------------+----------------+----------|
| |Власник   |      |      |        |     |
| |свідоцтва  |      |      |        |     |
| |ГЗЕ*     |      |      |        |     |
|--+-------------+-----------+------------+----------------+----------|
| |Розробник  |      |      |        |     |
|--+-------------+-----------+------------+----------------+----------|
| |Виробник   |      |      |        |     |
|--+-------------+-----------+------------+----------------+----------|
| |Впровадження |      |      |        |     |
| |ГЗЕ**    |      |      |        |     |
|--+-------------+-----------+------------+----------------+----------|
| |Підприємство,|      |      |        |     |
| |що здійснює |      |      |        |     |
| |ввезення   |      |      |        |     |
-----------------------------------------------------------------------
 
       Загальний опис основних елементів ГЗЕ*
 
------------------------------------------------------------------
| |Відомості про сертифікацію |                |
| |або експертизу (номер    |                |
| |сертифіката або експертного |                |
| |висновку)**         |                |
|--+----------------------------+--------------------------------|
| |Перелік товарів і      |                |
| |документів, для захисту яких|                |
| |призначений ГЗЕ**      |                |
|--+----------------------------+--------------------------------|
| |Авторські права та     |За умови використання цих    |
| |зареєстровані торгові марки |елементів зазначаються їх    |
| |              |власники та право розробника на |
| |              |їх використання         |
|--+----------------------------+--------------------------------|
| |Опис зображення       |Для заповнення рядків першого, |
| |              |другого та третього плану    |
| |              |використовуються ключові слова |
|--+----------------------------+--------------------------------|
| |Перший план         |                |
|--+----------------------------+--------------------------------|
| |Другий план         |                |
|--+----------------------------+--------------------------------|
| |Третій план         |                |
|--+----------------------------+--------------------------------|
| |Тексти           |Якщо ГЗЕ* містить текст (слова),|
| |              |то їх зазначають у рядках    |
| |              |першого, другого та третього  |
| |              |плану. У разі використання   |
| |              |іншомовних текстів (слів)    |
| |              |подається також їх переклад   |
|--+----------------------------+--------------------------------|
| |Перший план         |                |
|--+----------------------------+--------------------------------|
| |Другий план         |                |
|--+----------------------------+--------------------------------|
| |Третій план         |                |
|--+----------------------------+--------------------------------|
| |Візерунки          |Якщо ГЗЕ* містить візерунок,  |
| |              |який повторюється, то      |
| |              |зазначається номер піктограми  |
|--+----------------------------+--------------------------------|
| |Зображення (наводиться   |                |
| |нижче)           |                |
|--+----------------------------+--------------------------------|
| |Опис ГЗЕ* (короткий     |                |
| |текстовий опис зображення) |                |
------------------------------------------------------------------
 
         Перелік документів, що додається
 
------------------------------------------------------------------
|    Назва документа     |Кількість| Кількість | Примітка |
|                | аркушів |примірників|     |
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
|Копії документів, що      |     |      |     |
|підтверджують право заявника  |     |      |     |
|на використання логотипів та  |     |      |     |
|фірмової символіки, якщо ГЗЕ* |     |      |     |
|містить такі зображення    |     |      |     |
|-------------------------------+---------+-----------+----------|
|Технічне завдання на      |     |      |     |
|розроблення, виготовлення   |     |      |     |
|ГЗЕ**             |     |      |     |
|-------------------------------+---------+-----------+----------|
|Зразки ГЗЕ*          |     |      |     |
|-------------------------------+---------+-----------+----------|
|Опис графічного та       |     |      |     |
|голографічного зображення   |     |      |     |
|ГЗЕ**             |     |      |     |
|-------------------------------+---------+-----------+----------|
|Опис виготовленого ГЗЕ**    |     |      |     |
|-------------------------------+---------+-----------+----------|
|Інструкція з нанесення ГЗЕ на |     |      |     |
|документи (товари)**      |     |      |     |
|-------------------------------+---------+-----------+----------|
|Копія сертифіката       |     |      |     |
|відповідності**        |     |      |     |
|-------------------------------+---------+-----------+----------|
|Копія експертного висновку**  |     |      |     |
|-------------------------------+---------+-----------+----------|
|Копія контракту на закупівлю  |     |      |     |
|ГЗЕ**             |     |      |     |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник підприємства  ____________   ______________________
              (підпис)    (ініціали та прізвище)
           М.П.
 
 Дата і номер реєстрації заяви
 
 "___" _____________ 200 __ р. N _______
 
 _____________________  ___________    ______________________
 (посада особи,       (підпис)    (ініціали та прізвище)
 яка прийняла заяву)
 
---------------
   * При  реєстрації  зображення  голографічного  елемента
скорочення "ГЗЕ" замінити на голографічний елемент.
   ** При реєстрації голографічного елемента - не заповнювати.
 
 Виконуючий обов'язки начальника
 Управління по контролю
 за виробництвом цінних паперів,
 акцизних марок та документів
 суворої звітності (Держзнак)              В.В.Штефан
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 8.1.3
                   Порядку ведення Єдиного
                   реєстру виготовлення
                   голографічних захисних
                   елементів
 
 
              ПОВІДОМЛЕННЯ
       про реєстрацію зображення проекту ГЗЕ*
        у Єдиному реєстрі виготовлення ГЗЕ
 
 
------------------------------------------------------------------
|Номер реєстрації зображення|                  |
|проекту ГЗЕ*        |                  |
|---------------------------+------------------------------------|
|Дата реєстрації **     |                  |
|---------------------------+------------------------------------|
|Умовна назва проекту ГЗЕ* |                  |
|---------------------------+------------------------------------|
|Дата та номер заяви про  |                  |
|реєстрацію зображення   |                  |
|проекту ГЗЕ*        |                  |
|---------------------------+------------------------------------|
|Повне найменування,    |                  |
|місцезнаходження (місце  |                  |
|проживання) заявника, код |                  |
|за ЄДРПОУ (ідентифікаційний|                  |
|номер за ДРФО)       |                  |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * При  реєстрації  зображення  голографічного  елемента
скорочення "ГЗЕ" замінити на голографічний елемент.
   ** Заява про реєстрацію виготовленого ГЗЕ повинна надійти
протягом шести місяців від дати реєстрації проекту ГЗЕ.
 
 Посадова особа
 Міністерства фінансів України ___________________________________
                     (посада)
 _________________________________________________________________
           (ініціали та прізвище)
 
                       _____________________
                          (підпис)
 
                       М.П.
 
 Виконуючий обов'язки начальника
 Управління по контролю
 за виробництвом цінних паперів,
 акцизних марок та документів
 суворої звітності (Держзнак)              В.В.Штефан
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 9.3
                   Порядку ведення Єдиного
                   реєстру виготовлення
                   голографічних захисних
                   елементів
 
 
           (Державний Герб України)
 
             У К Р А Ї Н А
 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   _____________________________________________________
 
  Єдиний реєстр виготовлення голографічних захисних елементів
 
 
              СВІДОЦТВО
     про реєстрацію голографічного захисного елемента
 
 
 Номер свідоцтва про
 реєстрацію
 
 Умовна назва ГЗЕ
 
 Повне найменування
 (прізвище, ім'я та
 по батькові),
 місцезнаходження (місце
 проживання) власника
 свідоцтва
 
 Ідентифікаційний код за
 ЄДРПОУ юридичної особи
 (ідентифікаційний номер
 за ДРФО фізичної особи)
 
 Зразок ГЗЕ
 
 Перелік документів та
 товарів, для захисту яких
 призначений ГЗЕ
 
 Рішення про видачу
 свідоцтва
 
 Дата закінчення строку
 дії свідоцтва
 
 Дата видачі свідоцтва
 
 Посадова особа
 Міністерства фінансів України ___________________________________
                     (посада)
 _________________________________________________________________
           (ініціали та прізвище)
 
                       _____________________
                          (підпис)
 
                       М.П.
 
 Виконуючий обов'язки начальника
 Управління по контролю
 за виробництвом цінних паперів,
 акцизних марок та документів
 суворої звітності (Держзнак)              В.В.Штефан
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 10.3
                   Порядку ведення Єдиного
                   реєстру виготовлення
                   голографічних захисних
                   елементів
 
 
      Зворотний бік свідоцтва про реєстрацію ГЗЕ
 
 
     Відомості щодо продовження строку дії свідоцтва
 
 
     Продовжено до ________________________________
                 (дата)
 
 Посадова особа
 Міністерства фінансів України ___________________________________
                     (посада)
 
 "___" ______________ 20  р.  __________ ______________________
                 (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
               М.П.
 
 
     Продовжено до ________________________________
                 (дата)
 
 Посадова особа
 Міністерства фінансів України ___________________________________
                     (посада)
 
 "___" ______________ 20  р.  __________ ______________________
                 (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
               М.П.
 
 
     Продовжено до ________________________________
                 (дата)
 
 Посадова особа
 Міністерства фінансів України ___________________________________
                     (посада)
 
 "___" ______________ 20  р.  __________ ______________________
                 (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
               М.П.
 
 
     Продовжено до ________________________________
                 (дата)
 
 Посадова особа
 Міністерства фінансів України ___________________________________
                     (посада)
 
 "___" ______________ 20  р.  __________ ______________________
                 (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
               М.П.
 
 Виконуючий обов'язки начальника
 Управління по контролю
 за виробництвом цінних паперів,
 акцизних марок та документів
 суворої звітності (Держзнак)              В.В.Штефан
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner