Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 491 від 13.06.2007

Про затвердження Інструкції щодо процедур приймання та скидання водяного баласту на акваторії річкових внутрішніх водних шляхів України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

      МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            23.11.2006 N 1105
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 грудня 2006 р.
                   за N 1284/13158
 
 
        Про затвердження Національного плану
            нумерації України
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                    транспорту та зв'язку
    N 168 ( z0183-08 ) від 13.02.2008
    N 1178 ( z0976-08 ) від 24.09.2008 }
 
 
 
   Відповідно до статті 69 Закону України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ) та з метою реалізації технічної політики у формуванні
номерного ресурсу Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Національний план нумерації України (далі -
План нумерації), що додається.
 
   2. Установити, що:
 
   2.1. Формування номерного ресурсу на базі ідентифікаційних
кодів (далі - коди IC) для розвитку мереж рухомого (мобільного)
зв'язку здійснюється відповідно до пункту 4.2.6 Плану нумерації.
 
   2.2. Коди  IC, виділені операторам рухомого (мобільного)
зв'язку до набрання чинності Планом нумерації, повинні бути
приведені у відповідність до пункту 4.2.6 Плану нумерації.
 
   3. Державному департаменту з питань зв'язку та інформатизації
(П.Яцук):
 
   3.1. Розробити план заходів  щодо  виконання  робіт  із
систематизації нумерації для мереж рухомого (мобільного) зв'язку.
 
   3.2. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   3.3. Забезпечити розміщення цього  наказу  на  Веб-сайті
Держзв'язку.
 
   4. Визнати такими, що втратили чинність:
   наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України
від 25.06.99 N 124 ( z0644-99 ) "Про затвердження Порядку
створення системи та плану нумерації телефонної мережі загального
користування  України", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 23.09.99 за N 644/3937;
   наказ Міністерства транспорту  та  зв'язку  України  від
27.02.2006 N 182 ( z0241-06 ) "Про затвердження Змін до Порядку
створення системи та плану нумерації телефонної мережі загального
користування  України", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 07.03.2006 за N 241/12115.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Л.Нетудихату.
 
 Міністр                      М.Рудьковський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України
                   23.11.2006 N 1105
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 грудня 2006 р.
                   за N 1284/13158
 
 
        НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН НУМЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
  { У тексті Національного плану нумерації України посилання на
   додатки 12-15 замінено відповідно посиланнями  на додатки
   11-14 згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
   N 168 ( z0183-08 ) від 13.02.2008 }
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Національний  план  нумерації України (далі - План
нумерації) розроблено  відповідно  до  Закону  України  "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ).
 
   1.2. План нумерації визначає принципи побудови системи та
плану нумерації телефонної мережі загального користування (далі -
ТфМЗК) України.
 
   1.3. План нумерації повинен ураховуватись при впорядкуванні
розподілу, присвоєнні, обліку номерного ресурсу, контролю за його
використанням.
 
   2. Визначення
   У Плані нумерації терміни вживаються у такому значенні:
   відомча телекомунікаційна мережа - мережа зв'язку, що має
своє власне внутрішнє навантаження, не залежну від ТфМЗК систему
нумерації, може мати відмінні від ТфМЗК системи сигналізації і
алгоритми функціонування. Взаємодія між відомчою мережею і ТфМЗК
здійснюється за допомогою шлюзів, кількість яких залежить від
технічних та економічних чинників;
   внутрішньозонова телефонна мережа - частина ТфМЗК, яка є
сукупністю розташованих у зоні нумерації автоматичних міжміських
телефонних станцій, а також ліній, каналів телефонної мережі,
кінцевих  пристроїв  і призначена для забезпечення з'єднання
абонентів різних телефонних мереж зони між собою, підключення їх
до додаткових послуг, а також здійснення міжміських з'єднань;
   глобальна телекомунікаційна послуга -  додаткова  послуга
телефонного зв'язку, до якої всі абоненти ТфМЗК мають рівноправний
і недискримінований доступ;
   додатковими послугами є послуги, які надаються телефонною
мережею абонентам разом з якоюсь основною послугою;
   зона нумерації телефонної мережі - частина території країни,
в якій кінцеві абонентські пристрої телефонної мережі мають єдиний
формат номерів і однаковий код зони;
   міжміська телефонна мережа - частина ТфМЗК, що є сукупністю
міжміських телефонних станцій і каналів телефонної мережі, яка
забезпечує з'єднання абонентів різних зон нумерації;
   місцева телефонна мережа - частина ТфМЗК, яка є сукупністю
комутаційних вузлів, телефонних станцій,  каналів  телефонної
мережі,  прикінцевих  абонентських  пристроїв, призначена для
забезпечення з'єднання абонентів міста або сільського району;
   нетелефонна мережа - мережа зв'язку, навантаженням якої є
нетелефонна інформація (мережі передавання даних пакетного типу,
Internet, мережі пейджингового зв'язку тощо), яка має власні
систему нумерації та алгоритми функціонування. Нетелефонна мережа
- це мережа, яка не є складовою частиною ТфМЗК і призначена для
передачі даних, наприклад Internet, організації радіовиклику тощо;
   основними є  послуги,  які  надаються телефонною мережею
абоненту для задоволення його потреби в обміні інформацією з
іншими абонентами. До основних послуг належать передача мовної
інформації, передача інформації і даних у смузі тональних частот
3,1 кГц, передача інформації без обмежень каналом зі швидкістю 64
кбіт/с;
   повідомлення сигналізації - повідомлення, що містить дані,
які повинна передати система сигналізації;
   система телефонної  нумерації - правило, яке регламентує
розподіл та закріплення цифр за телефонними мережами, телефонними
станціями,  вузлами,  послугами  та  кінцевими  абонентськими
пристроями,  відповідно  до  якого  використовуються  знаки
абонентського  номера  та індексу телефонної мережі під час
установлення з'єднання;
   тандемна телефонна станція - телефонна станція, яка поєднує
функції обслуговування власних, місцевих транзитних з'єднань з
функціями обслуговування кінцевих і транзитних міжміських та
внутрішньозонових з'єднань;
   універсальний персональний електрозв'язок - це інтелектуальна
послуга електрозв'язку, яка забезпечує користувачеві персональну
мобільність,  що  дає  йому  змогу  користуватися  певним
індивідуалізованим комплексом послуг і завдяки  персональному
номеру, не зв'язаному з конкретною мережею, ініціювати та приймати
з будь-якого терміналу (станційного чи рухомого) незалежно від
географічного  розташування  останнього  виклики,  які можуть
проходити через багато мереж. Перешкодами при цьому є лише
термінальні  та мережеві можливості, а також обмеження, які
встановлюються оператором мережі.
   Центрекс (Centrex) - це послуга, яка забезпечує функції
установчо-виробничої автоматичної телефонної  станції  (УВАТС)
шляхом програмного відтворення їх у цифровій комутаційній системі.
 
   3. Скорочення і значення
   У Плані нумерації використовуються такі скорочення:
   АМТС - автоматична міжміська телефонна станція
   АТС - автоматична телефонна станція
   АТСЕ - автоматична телефонна станція електронна
   АТСК - автоматична телефонна станція координатна
   ВС - вузлова телефонна станція
   ВСП - вузол сільсько-приміського зв'язку
   ЗЗЛ - замовно-з'єднувальна лінія
   ЗЛМ - з'єднувальна лінія міжміська
   ЗТВ - зоновий телефонний вузол
   КС - кінцева телефонна станція
   КТМ - комбінована телефонна мережа
   МСЕ - Міжнародний союз електрозв'язку
   МсТМ - міська телефонна мережа
   МТС - міжміська телефонна станція
   МЦК - міжнародний центр комутації
   ОПТС - опорно-транзитна станція
   РАТС - районна автоматична телефонна станція
   ТфМЗК - телефонна мережа загального користування
   ТМСАР - телефонна мережа сільського адміністративного району
   УВАТС - установчо-виробнича автоматична телефонна станція
   УПЕ - універсальний персональний електрозв'язок
   ЦС - центральна телефонна станція
   DSS1 -  Digital  Signalling  System N 1 (цифрова система
сигналізації N 1)
   DTMF - Dual-Tone multi-frequency (signalling) (двотональна
багаточастотна сигналізація)
 
   4. Порядок формування системи нумерації
   Побудова системи та плану нумерації ТфМЗК складається з 2
етапів:
 
   4.1. Етап перший (діюча система)
   4.1.1. Кожній зоні телефонної нумерації в країні надається
тризначний код АВС - код зони нумерації або міжміський код,
   де А - цифра 0;
    В - цифри 3, 4, 5, 6;
    С - цифри від 0 до 9.
   4.1.2. Зоновий абонентський номер - номер, який повинен бути
набраний або замовлений для виклику абонента, що перебуває в тій
самій зоні нумерації, але належить до іншої місцевої мережі.
   Зоновий абонентський номер складається з двозначного коду
місцевої мережі або коду стотисячної групи  абонентів  "ав"
(внутрішньозонового коду) та п'ятизначного номера абонента в
місцевій мережі або стотисячній групі (XXXXX).
   4.1.3. Національний номер - номер, який повинен бути набраний
після національного  (міжміського)  префікса  для  замовлення
глобальної  телекомунікаційної  послуги  або виклику абонента
України, який не належить до тієї самої місцевої мережі чи до тієї
самої зони нумерації.
   Національний номер  абонента  складається  з  тризначного
міжміського коду АВС та семизначного зонового номера абонента
(авXXXXX).
   Національний (міжміський)  префікс  - цифра, яку повинен
набрати абонент, що викликає, з метою здійснення виклику іншого
абонента, який перебуває в Україні, але за межами цієї зони
нумерації або мережі, а також для  доступу  до  глобальних
телекомунікаційних послуг.
   4.1.4. Для виходу на міжміську мережу при автоматичному
міжміському зв'язку абонент повинен набирати
   8-АВСавXXXXX,
   де 8  -  національний  (міжміський)  префікс  виходу на
автоматичну міжміську телефонну станцію (АМТС), зоновий телефонний
вузол (ЗТВ);
   "-" необов'язковий сигнал відповіді комутаційної станції;
   АВС - міжміський код;
   авXXXXX - зоновий абонентський номер;
   ав - внутрішньозоновий код;
   XXXXX - абонентський номер при п'ятизначній нумерації або
останні  п'ять  знаків  номера при шестизначній (вXXXXX) та
семизначній (авXXXXX) нумерації на місцевій мережі.
   Абонентський номер - номер, який повинен бути набраний або
замовлений для виклику абонента тієї самої місцевої мережі в зоні
нумерації.
   При семизначній нумерації на місцевій мережі абонентський та
зоновий номери збігаються.
   Як перша цифра абонентського номера на місцевих телефонних
мережах з семи-, шести- та п'ятизначною нумерацією не можуть
використовуватися цифри 8 та 0, а при семизначній нумерації цифра
"1" має бути вивільнена.
   Як "а" можуть бути використані будь-які цифри, окрім 0 та 8,
як "в" можуть бути використані також будь-які цифри, окрім
випадків, коли "в" є першою цифрою абонентського номера.
   МсТМ зонового  центру при п'ятизначній нумерації як "а"
надається "22", а при шестизначній нумерації як "а" надається "2".
   Для виділених  загальнонаціональних  мереж  код АВС може
набирати значення ідентифікаційного  коду  (умовного  номера)
виділеної мережі.
   4.1.5. При  автоматичному  внутрішньозоновому  телефонному
зв'язку абонент повинен набирати
   8-2авXXXXX,
   де 2 - внутрішньозоновий префікс;
   авXXXXX - зоновий абонентський номер,
   або набирати
   8-АВСавXXXXX,
   де АВС - код відповідної зони.
   4.1.6. Якщо при міжміському та внутрішньозоновому зв'язку
потрібно набирати власний номер, то абонент повинен набрати після
міжміського або зонового номера абонента, якого викликають, чи
оператора відомчої мережі власний зоновий номер.
   4.1.7. Міжнародний номер абонента, якого викликають (N ),
                               мн
повинен складатися з коду країни призначення К (1-3 знаки) та
                         к
національного номера абонента, якого викликають (N  ).
                         нац
   Міжнародний префікс - комбінація цифр, яку повинен набрати
абонент, що викликає, для одержання доступу до міжнародного
автоматичного вихідного обладнання з метою встановлення з'єднання
з абонентом іншої країни.
   4.1.8. Для  виходу на міжнародну мережу абонент повинен
набирати
   8-10N ,
     мн
   де 8 - національний (міжміський) префікс;
   10 - міжнародний префікс;
   N  - міжнародний номер абонента, якого викликають (до 12
   мн
знаків).
   4.1.9. Вихід абонентів інших країн по міжнародній мережі до
абонентів України здійснюється набором скороченого національного
номера (А = 0 не набирається)
   380 ВСав XXXXX.
   4.1.10. Для виходу абонентів МсТМ по замовних лініях до
замовних та довідкових служб АМТС повинні використовуватися номери
070-076.
   Для виходу  абонентів  телефонної  мережі  сільського
адміністративного району (ТМСАР), а в окремих випадках абонентів
МсТМ, по замовних лініях до замовних та довідкових служб може
використовуватися номер 07.
   4.1.11. Замовним,  довідковим  та  інформаційно-довідковим
міжміським послугам АМТС по замовно-з'єднувальних лініях (ЗЗЛ)
повинні призначатися двозначні номери 11-14, 18.
   Номери міжміських послуг розподіляються таким чином:
   11, 13 - замовні послуги;
   12, 14 - довідкові послуги;
   18 - інформаційно-довідкові послуги.
   Вихід до цих послуг здійснюється набором міжміського префікса
"8" перед двозначним номером послуги:
   8-11 (12, 13, 14, 18).
   4.1.12. Міжнародним довідковим та замовним послугам повинні
надаватися номери типу
   19L або 079,
   де 19 - індекс виходу на міжнародну послугу;
   L - індекс виходу на визначену мовну групу послуги.
   Вихід абонентів до міжнародних довідкових та замовних послуг
здійснюється:
   від абонентів свого міста - по замовних лініях набором номера
079 або 8-19L;
   від абонентів зони - по ЗЗЛ набором номера 8-19L. 
   4.1.13. Абонентам службових автоматичних телефонних станцій
(АТС), уключених у міжнародний центр комутації (МЦК) та АМТС, у
кожній зоні надаються номери типу
   0X XXX,
    і
   де 0 - префікс виходу на службову АТС;
   X - номер службової АТС у зоні нумерації (цифри від 1 до 5);
   і
   XXX - номер абонента службової АТС.
   Для зв'язку в межах однієї службової АТС абонент набирає
тризначний номер абонента (XXX або X XXX), якого викликають.
                    і
   Зв'язок абонентів службових АТС МЦК, АМТС, розташованих у
різних зонах, здійснюється набором
   8-АВС 0X XXX,
       і
   де АВС - міжміський код зони, на території якої розташована
службова АТС, яку викликають.
   Зв'язок абонентів службових АТС МЦК, АМТС, розташованих в
одній зоні, здійснюється набором
   8-20X XXX,
     і
   де 2 - внутрішньозоновий префікс.
   При міжміському та внутрішньозоновому зв'язку не допускається
двозначна нумерація абонентів службових АТС (без X ).
                         і

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner