Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 491 від 13.06.2007

Про затвердження Інструкції щодо процедур приймання та скидання водяного баласту на акваторії річкових внутрішніх водних шляхів України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

   4.1.14. Виклик абонентів мережі рухомого (мобільного) зв'язку
здійснюється набором
   8-АВСX X X X X X X ,
      1 2 3 4 5 6 7
   де А - цифра 0;
   ВС - код мережі рухомого (мобільного) зв'язку;
   або 8-АВX X X X X X X X ,
       0 1 2 3 4 5 6 7
   де А - цифра 9;
   В - цифри від 1 до 9;
   X - цифри від 2 до 9.
   0
   4.1.15. Вихід абонентів мережі рухомого (мобільного) зв'язку
до абонентів ТфМЗК здійснюється набором
   8-АВСавXXXXX,
   де АВС - міжміський код зони.
   4.1.16. Виклик абонентами  довідкової  послуги  МсТМ  по
міжміській та внутрішньозоновій мережах здійснюється набором
   8-АВС 9909111 - по міжміській мережі;
   8-2 9909111 - по внутрішньозоновій мережі.
   4.1.17. Робочим місцям міжнародної служби, розташованої на
МЦК України, для виходу телефоністів АМТС України надається
п'ятизначний номер
   АВС 82,
   де АВС - код зони, у якій розташована міжнародна служба;
   82 - код виходу до телефоністів.
   Для виходу телефоністів інших країн по цифрових каналах з
використанням системи спільноканальної сигналізації N 7 робочим
місцям міжнародної служби МЦК надаються номери
   АВС "В"(С),
   де "В", "С" - коди виклику телефоніста, які відповідають
кодам  11  (термінове  обслуговування)  та  12  (уповільнене
обслуговування).
   4.1.18. Вихід  телефоністів  АМТС  обласного  центру  до
міжнародної служби МЦК здійснюється набором номера
   АВС 82,
   де АВС - код зони, в якій розташований МЦК;
   82 - код виходу до телефоністів.
   4.1.19. Вихід телефоністів МЦК України до операторів інших
країн здійснюється набором номера
   8-10 К "В"("С"),
      к
   де 8-10 - префікс виходу на міжнародну мережу;
   К - код країни призначення;
   к
   "В","С" - коди виклику телефоніста, які відповідають кодам 11
(термінове обслуговування) та 12 (уповільнене обслуговування).
   4.1.20. Робочим місцям міжміської служби, розташованої на
АМТС обласного центру, для виходу телефоністів інших зон надається
п'ятизначний номер
   АВС 81,
   де АВС - код зони нумерації, у якій розташована АМТС;
   81 - код виходу до телефоністів.
   4.1.21. Вихід телефоніста АМТС або телефоніста комутаторної
дільниці районного центру  однієї  зони  до  робочих  місць
комутаторних дільниць районних центрів іншої зони здійснюється
набором міжміського номера
   АВСавXXXXX.
   4.1.22. Вихід телефоністів комутаторних дільниць районних
центрів до операторів МЦК України здійснюється тільки через
телефоніста міжміської служби АМТС обласного центру або через
телефоністів регіонального автоматизованого комутаторного центру.
   4.1.23. На МсТМ залежно від ємності використовують закриту
п'яти-, шести- або семизначну нумерацію. Якщо в мережі присутні
аналогові АТС, то п'ятизначна нумерація використовується  на
нерайонованих  МсТМ  та районованих МсТМ без вузлоутворення,
шестизначна - на МсТМ з вузлами вхідного з'єднання, семизначна -
на МсТМ з вузлами вхідного та вихідного з'єднання.
   При використанні станцій з програмним керуванням шестизначна
нумерація можлива на районованих МсТМ без вузлоутворення, а
семизначна - на МсТМ тільки з вузлами вхідного з'єднання.
   Як перший  знак  абонентського  номера  МсТМ  можливо
використовувати всі цифри, окрім 8 та 0.
   4.1.24. Абонентські  номери  МсТМ і ТМСАР складаються з
чотиризначного номера абонента в межах десятитисячної групи та
цифри, яка додається перед ним, або комбінації двох- трьох цифр,
які визначають номер цієї групи на МсТМ або номер АТС.
   4.1.25. Крім закритої нумерації однакової значності, на МсТМ
може застосовуватися відкрита змішана нумерація, коли на мережах
одночасно існують абонентські номери з різною кількістю знаків
(п'яти-,  шестизначна  або  шести-,  семизначна  нумерація).
Використання такої нумерації дозволяється тільки при відповідному
техніко-економічному обґрунтуванні, при цьому зонові номери всіх
абонентів повинні мати єдину значність.
   Зонові номери абонентів МсТМ зонового центру зі змішаною
п'яти- шестизначною нумерацією повинні мати вигляд:
   а) 22X'XXXX - для п'ятизначних абонентських номерів;
   б) 2вX'XXXX ("в" не повинне бути 2, 8, 0, X') - для
шестизначних номерів;
   в) зі змішаною шести- семизначною нумерацією:
   1) 2в'XXXXX - для шестизначних номерів;
   2) ав'XXXXX ("а" не повинне бути 2, 8, 0, в') - для
семизначних.
   4.1.26. На  установчо-виробничій  автоматичній  телефонній
станції (УВАТС) для внутрішнього зв'язку застосовується скорочена
(порівняно з місцевою) нумерація, значність якої залежить від
ємності УВАТС. Кожному абоненту УВАТС, який має право зв'язку з
МсТМ  (ТМСАР),  окрім свого скороченого внутрішнього номера,
надається також і повний абонентський номер МсТМ (ТМСАР) з
кількістю знаків, яка прийнята в даній мережі.
   Вхідний зв'язок від абонентів МсТМ (ТМСАР) до абонентів УВАТС
здійснюється набором повного абонентського номера МсТМ (ТМСАР),
який включає в себе як останні знаки весь скорочений номер
абонента, якого викликають, за нумерацією УВАТС.
   Для вхідного зв'язку на УВАТС з ручним  обслуговуванням
вхідного зв'язку із загальної нумерації МсТМ (ТМСАР) виділяється
один або декілька серійних номерів.
   Вихідний зв'язок  від абонентів УВАТС до абонентів МсТМ
(ТМСАР) здійснюється набором спеціального індексу виходу на МсТМ
(ТМСАР) (переважно цифра 9) з наступним набором повного номера
абонента МсТМ (ТМСАР). Скорочені номери абонентів УВАТС не повинні
починатися з цифри 9 або 0.
   4.1.27. При включенні ТМСАР у МсТМ з п'ятизначною нумерацією
в залежності від конкретних умов можливо використовувати такі
варіанти нумерації:
   якщо номерна ємність комбінованої телефонної мережі (КТМ)
згідно з планом її розвитку не перевищуватиме 80 тисяч номерів, то
на мережі використовується п'ятизначна нумерація. Нумерація за цим
варіантом подана в додатку 1;
   якщо номерна ємність КТМ перевищує 80 тисяч номерів, то на
мережі повинна  застосовуватися  шестизначна  нумерація.  При
відповідному  техніко-економічному  обґрунтуванні  допускається
використання змішаної п'яти-шестизначної нумерації (п'ятизначної
для абонентів МсТМ та шестизначної для абонентів ТМСАР).
   Нумерація за цим варіантом (змішана п'яти-шестизначна та
шестизначна) подана в додатку 2.
   При змішаній нумерації зонові номери всіх абонентів повинні
мати єдину значність. Перед п'ятизначним номером рекомендується
додавати цифру "2", при цьому абоненти в одній зоні КТМ зі
змішаною нумерацією повинні мати різні "a".
   При включенні ТМСАР у МсТМ з  шести-  або  семизначною
нумерацією для КТМ значність нумерації зберігається такою самою,
як і на МсТМ, тільки з нумерації МсТМ виділяється 100 тисяч
номерів для абонентів ТМСАР; нумерація на КТМ з шестизначною та
семизначною нумерацією подана в додатку 3.
   4.1.28. З  урахуванням  техніко-економічних  можливостей
сільських АТС різних типів та умов їх використання на ТМСАР
можливе застосування систем нумерації:
   закритої п'ятизначної;
   відкритої без індексу;
   відкритої з індексом виходу.
   Перший тип нумерації є перспективним.
   4.1.29. При закритій нумерації всі внутрішньостанційні та
міжстанційні з'єднання з будь-якої станції мережі здійснюються
набором п'ятизначного номера потрібного абонента. Першими цифрами
абонентських номерів не можуть бути "0" і "8", тому гранична
ємність мережі становить 80 тисяч номерів. Така нумерація можлива
при використанні на ТМСАР програмно-керованих АТС та координатних
автоматичних телефонних станцій (АТСК) з п'ятизначними регістрами.
   4.1.30. У  разі  відкритої нумерації без індексу виходу
абоненти вузлової телефонної станції (ВС) і кінцевої телефонної
станції (КС) для внутрішньостанційного зв'язку і, можливо, для
зв'язку в межах вузлового району використовують скорочену три- або
чотиризначну нумерацію.
   Інші з'єднання встановлюються набором повних п'ятизначних
номерів. Першими цифрами скорочених внутрішніх номерів не можуть
бути "0", "8" та перші цифри повних п'ятизначних номерів. Залежно
від конкретних умов це зменшує реальну граничну ємність мережі до
30-50 тисяч абонентів. Дана система нумерації потребує повторення
в напрямку до станції вищого рангу (центральної телефонної станції
(ЦС)/вузла сільсько-приміського зв'язку (ВСП) або ВС) першої цифри
номера, уже використаної для вибору зовнішнього зв'язку, і тому
можлива при побудові мережі на таких самих типах АТС, що й у
випадку закритої нумерації.
   На перехідному етапі розвитку ТМСАР така система нумерації
має  переваги  перед закритою у більш швидкому встановленні
внутрішніх з'єднань та зменшеному на 10-15% завантаженні регістрів
КС.
   4.1.31. До переходу на  перспективну  систему  нумерації
рекомендується  застосовувати  на  ТМСАР  комбіновану систему
нумерації: відкриту з індексом виходу для існуючих АТСК  з
тризначними регістрами (АТСК-50/200) та закриту для решти станцій.
   У такому разі абоненти станцій типу АТСК-50/200 набирають для
внутрішньостанційних з'єднань скорочені, найчастіше тризначні,
номери, а для зовнішніх - індекс виходу "9" і повний п'ятизначний
номер   або   номер   служб   екстреного   виклику  та
інформаційно-довідкових служб райцентру.
   Варіанти комбінованої  системи  нумерації,  які  можуть
використовуватися на ТМСАР, подані в додатку 4.
   Якщо між  станціями  різних  ТМСАР  при  відповідному
обгрунтуванні утворюється прямий шлях (минаючи АМТС та ЗТВ), то
для зв'язку їм може виділятися спеціальний (бажано - однозначний)
індекс з цифрами, не задіяними в абонентській нумерації. При цьому
допускається прослуховування абонентом другого акустичного сигналу
відповіді станції до набору номера абонента, якого викликають.
   4.1.32. Вихід  абонентів  до  служб  екстреного виклику,
довідково-інформаційних та замовних послуг здійснюється набором
скороченого дво-, тризначного номера, який починається з цифри 0,
або звичайного абонентського номера.
   Скорочені номери надаються службам екстреного виклику, а
також деяким службам довідково-інформаційних та замовних послуг,
які   користуються  найбільшим  попитом.  Послугам,  які
характеризуються обмеженим або місцевим використанням, надаються
абонентські номери стандартного формату.
   До послуг, які мають скорочені номери, можливий доступ з
абонентського  стаціонарного  терміналу, а також з таксофона
загального користування.
   4.1.33. Службам  екстреного  виклику на місцевих мережах
обов'язково надаються єдині двозначні номери:
   пожежна допомога - 01;
   міліція - 02;
   швидка медична допомога - 03;
   аварійна служба газової мережі - 04.
   4.1.34. Незадіяні скорочені номери 00X, 05X, 06X, 07X, 08X
(де X - цифри від 0 до 9) виділяються для організації довідкових,
замовних та інформаційних служб підприємств зв'язку та інших
відомств.
   У межах існуючої нумерації для нового розвитку послуг ці
номери не повинні використовуватись.
   4.1.35. Єдині    номери,    які    виділені   для
інформаційно-довідкових та замовних послуг  операторів  ТфМЗК
України, наведені у додатку 5.
   4.1.36. Для виконання контрольних викликів на АТС МсТМ та ЦС
ТМСАР виділяються випробувальні номери авXXX99 з розрахунку один
номер на одну сотенну абонентську групу для електромеханічних АТС.
   На електронній автоматичній телефонній станції (АТСЕ) міської
телефонної мережі (МсТМ) та АТСЕ, що використовуються як ЦС ТМСАР,
випробувальні номери виділяються залежно від типу станції за
узгодженням з оператором зв'язку. На ВС та кінцевій телефонній
станції (КС) ТМСАР для цієї мети повинен використовуватися номер
XXX39 кожної абонентської групи.
   4.1.37. Для виконання перевірних викликів на кожній АТС
мережі виділяються один або декілька номерів. У межах однієї
мережі ці номери мають однаковий вигляд (авXX217 або авXXX47),
відрізняючись, при потребі,  цифрою  тисяч.  Указані  номери
використовуються для включення автовідповідачів (число яких може
бути від  двох  до  п'яти  залежно  від  оснащення  мережі
контрольно-випробувальною апаратурою).
   На малих АТС допускається використовувати для проведення
перевірних викликів номери авXXX99. У цьому разі слід уникати
одночасного проведення перевірних та контрольних викликів.
   4.1.38. Для  виконання перевірних викликів на міжміських
з'єднувальних лініях (ЗЛМ) на кожній АТС виділяється  номер
авXX117.
   4.1.39. Виконання контрольних та перевірних викликів по ЗЗЛ
виконується набором
   8-17,
   де 8 - префікс виходу на ЗЗЛ;
   17 - код автовідповідача АМТС.
   4.1.40. Національні  коди  призначення  для мережі ТфМЗК
наведені в додатку 6.
   4.1.41. Вибір  нетелефонної,  відомчої  та альтернативної
міжміської та міжнародної телефонної мережі як додаткова послуга
може бути здійснено абонентом ТфМЗК за допомогою набору
   8-7Z Z Z (Z ),
     0 1 2 3
   де 8 - національний (міжміський) префікс;
   7 - код додаткової послуги альтернативного вибору мережі;
   Z - ознака мережі;
   0
   Z = 0 - ознака нетелефонної мережі;
   0
   Z = 1 - ознака ТфМЗК;
   0
   Z = 2,..., 9 - ознака відомчих мереж (резерв);
   0
   Z Z - код оператора:
   1 2
   Z , Z - цифри від 0 до 9;
   1  2
   Z - клас якості, який забезпечує телефонна мережа,  або
   3
маршрут:
   Z = 1 - клас "зниженої якості",
   3
   Z = 5 - клас "нормальної якості".
   3
   4.1.42. Вихід до абонентів мережі пейджингового  зв'язку
повинен здійснюватися набором
   8 - 70ZX X X X X X X ,
       1 2 3 4 5 6 7
   де 70Z - код вибору мережі пейджингового зв'язку:
   Z - цифри від 0 до 6,
   X X X X X X X -  номер  абонента в мережі пейджингового
   1 2 3 4 5 6 7
зв'язку або номер диспетчера;
   X - може позначати код оператора пейджингового зв'язку у
   1
мережі з кодом 70Z.
   X має бути "0" і не займатись оператором (при переході до
   7
перспективної нумерації останню цифру номера буде вилучено).
   4.1.43. Вихід у мережу Internet повинен здійснюватися набором
   8 - 707Z Z X X X X X ,
       1 2 1 2 3 4 5
   де 707 - код послуги виходу з мережі ТфМЗК до мережі
Internet;
   Z Z - код оператора послуг Internet:
   1 2
   Z , Z - цифри від 0 до 9;
   1  2
   X повинно бути "0" і не займатись оператором (з переходом до
   5
перспективної системи нумерації останню  цифру  номера  буде
вилучено).
   4.1.44. Вихід у мережу передачі даних повинен здійснюватися
набором
   8 -70Z Z N  ,
      1 2 дан
   де 70Z Z - код послуги виходу в мережу передачі даних;
      1 2
   Z Z - код оператора мережі передачі даних:
   1 2
   Z - цифра 9,
   1
   Z - цифри від 0 до 9;
   2
   N  - номер абонента в мережі передачі даних (кількість цифр
   дан
номера залежить від прийнятого в мережі формату).
   4.1.45. Вибір  альтернативного  міжміського  телефонного
маршруту в мережі власного оператора повинен здійснюватися набором
   8 -71Z Z Z N ,
      1 2 3 н
   де 71Z Z Z  -  код  вибору  альтернативного  міжміського
      1 2 3
телефонного маршруту в мережі власного оператора;
   Z Z - код власного оператора:
   1 2
   Z , Z - цифри від 0 до 9;
   1  2
   Z - клас якості, який забезпечує маршрут:
   3
   Z = 1 - клас "зниженої якості",
   3
   Z = 5 - клас "нормальної якості";
   3
   N - національний номер абонента/послуги.
   н
   Послуга впроваджується  за  умови  технічної  можливості
комутаційних засобів та мереж.
   4.1.46. Вибір  альтернативного  міжміського  телефонного
маршруту в мережі іншого оператора повинен здійснюватися набором
   8 -71Z Z Z N ,
      1 2 3 н
   де 71Z Z Z  -  код  вибору  альтернативного міжміського
      1 2 3
телефонного маршруту в мережі іншого оператора;
   Z Z - код альтернативного оператора:
   1 2
   Z , Z - цифри від 0 до 9;
   1  2
   Z - клас якості, який забезпечує маршрут:
   3
   Z = 1 - клас "зниженої якості",
   3
   Z = 5 - клас "нормальної якості";
   3
   N - національний номер абонента/послуги.
   н

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner