Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 491 від 13.06.2007

Про затвердження Інструкції щодо процедур приймання та скидання водяного баласту на акваторії річкових внутрішніх водних шляхів України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

   Виклик абонентами  телефоністів  відомчих  мереж  повинен
здійснюватися набором
   0101Z Z 80.
     2 3
   4.2.38. Робочим місцям міжміської служби, розташованої на
АМТС відповідної зони нумерації, для виходу телефоністів інших зон
надається номер
   К 81,
   з
   де К - код зони нумерації, у якій розташована АМТС;
     з
   81 - код виходу до телефоністів АМТС.
   4.2.39. Вихід до служби замовлень міжнародної служби МЦК, що
розміщений у певній зоні нумерації, від телефоністів АМТС інших
зон здійснюється набором номера службової АТС
   К 0X 134,
   з і
   де К - код зони, у якій розташований МЦК;
     з
   X (1-5) - номер службової АТС.
   і
   4.2.40. Робочим місцям міжміської служби, розташованої на
АМТС, для виходу телефоністів МЦК України надається чотиризначний
номер
   К 81,
   з
   де К - код зони, у якій розташована міжміська служба.
     з
   Для виходу телефоністів МЦК України по цифрових каналах з
використанням системи спільноканальної сигналізації N 7 робочим
місцям міжнародної служби АМТС надаються номери
   К "В"("С"),
   з
   де "В", "С" - коди виклику телефоніста, які відповідають
кодам  11  (термінове  обслуговування)  та  12  (уповільнене
обслуговування).
   4.2.41. Вихід телефоністів АМТС певної зони нумерації до
міжнародної служби МЦК України здійснюється набором номера
   К 82,
   з
   де К - код зони, у якій розташований МЦК;
     з
   82 - код виходу до телефоністів.
   4.2.42. Вихід телефоністів МЦК України до операторів інших
країн здійснюється набором номера
   0-0К "В"("С"),
     к
   де 0-0 - префікс виходу на міжнародну мережу;
   К - код країни призначення;
   к
   "В"("С") - код виходу до телефоністів відповідно до кодів 11
(термінове обслуговування) та 12 (уповільнене обслуговування).
   4.2.43. Вихід телефоніста АМТС або телефоніста комутаторної
дільниці  районного  центру  однієї  зони  до робочих місць
комутаторних дільниць районних центрів іншої зони здійснюється
набором міжміського номера К XXXXXXX.
              з
   4.2.44. Вихід телефоністів комутаторних дільниць районних
центрів до операторів МЦК здійснюється тільки через телефоніста
міжміської служби АМТС або через телефоністів  регіонального
автоматизованого комутаторного центру відповідної зони нумерації.
   4.2.45. Абонентський зоновий номер географічної структури
МсТМ і ТМСАР складається з чотиризначного номера абонента в межах
десятитисячної групи та комбінації з трьох цифр, які додаються
перед номером абонента і визначають номер цієї групи у МсТМ або
номер АТС.
   4.2.46. В  УВАТС для внутрішнього зв'язку застосовується
скорочена (порівняно з місцевою) нумерація,  значність  якої
залежить від ємності УВАТС. Кожному абоненту УВАТС, який має право
зв'язку з місцевою мережею, окрім свого скороченого внутрішнього
номера, надається також і повний абонентський номер МсТМ (ТМСАР).
Вхідний зв'язок від абонентів МсТМ (ТМСАР) до абонентів УВАТС
здійснюється набором повного зонового номера абонента, якого
викликають і який включає в себе як останні знаки весь скорочений
номер за нумерацією УВАТС.
   Для вхідного зв'язку на УВАТС з ручним  обслуговуванням
вхідного зв'язку із загальної нумерації МсТМ (ТМСАР) виділяється
один або декілька серійних номерів.
   Вихідний автоматичний зв'язок від абонентів УВАТС до місцевих
абонентів здійснюється набором спеціального індексу виходу на МсТМ
(ТМСАР) (наприклад, цифри 9) з наступним набором повного номера
абонента МсТМ (ТМСАР). При цьому УВАТС або АТС, до якої включена
УВАТС, повинні включати в повідомлення сигналізації національний
номер і позначення категорії абонентського терміналу, з якого
ініційовано виклик.
   Скорочені номери абонентів УВАТС не повинні починатися з цифр
"0", "1"; цифра "9" також не використовується, якщо вона позначає
індекс виходу в МсТМ.
   4.2.47. Вихід абонентів до служб екстреного виклику та служб
довідково-інформаційних та замовних послуг здійснюється набором
скороченого номера, який починається з цифри 1, або звичайного
абонентського зонового номера.
   Скорочені номери надаються службам екстреного виклику, а
також деяким службам довідково-інформаційних та замовних послуг,
які   користуються  найбільшим  попитом.  Послугам,  які
характеризуються обмеженим або місцевим використанням, можуть
надаватися абонентські номери стандартного формату.
   Як виняток, абонентські зонові номери  можуть  тимчасово
використовуватися окремими службами довідково-інформаційних та
замовних послуг, яким Планом нумерації виділені скорочені номери,
але надалі такі послуги повинні перейти на скорочену нумерацію.
Дозволяється використовувати абонентські зонові номери для виходу
абонентів  кінцевих та вузлових станцій до служб екстреного
виклику, які включені в ці станції.
   До послуг, які мають скорочені номери, можливий доступ з
абонентського стаціонарного та мобільного телефонних апаратів, з
таксофона загального користування та зі спеціального довідкового
таксофона. До послуг, які мають абонентські номери, можливий
доступ з абонентського стаціонарного та мобільного телефонних
апаратів, з таксофона загального користування.
   4.2.48. Службам екстреного виклику надаються єдині тризначні
номери:
   пожежна допомога - 101;
   міліція - 102;
   державна швидка медична допомога - 103;
   аварійна служба газової мережі - 104;
   служба екстреної допомоги населенню - 112;
   Номери служб екстреного виклику 101, 102, 103, 104, 112 є
закріпленими  за міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, підприємствами,  установами,  організаціями,
уповноваженими  забезпечувати  функціонування служб екстреного
виклику, і не присвоюються операторам телекомунікацій.
   Оператори телекомунікацій забезпечують маршрутизацію трафіку
до служб екстреного виклику.
   Широковживаним існуючим послугам у місцевих зонових мережах
(окремих рухомих (мобільних) та фіксованого зв'язку) надаються
такі скорочені номери:
   приватна швидка медична допомога - 106ХХ;
   довідкова послуга з надання номерів - 109;
   спільна голосова довідкова послуга - 118ХХ,
   де Х або ХХ - код приватного лікувального закладу швидкої
допомоги або провайдера голосової довідкової послуги.
   У місцевих мережах, які обладнані застарілим устаткуванням,
до заміни останнього дозволяється  використовувати  двозначні
номери, наведені в підпункті 4.1.33 пункту 4.1 цього Плану
нумерації, у яких цифра "0" замінюється цифрою "1".
{  Підпункт  4.2.48  пункту 4.2 глави 4 в редакції Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 1178 ( z0976-08 ) від
24.09.2008 }
   4.2.49. Єдині номери, які виділені для послуг підприємств
ТфМЗК, наведені в додатку 7.
   4.2.50. для довідково-інформаційних та замовних послуг у
межах зони нумерації виділяються номери 12X, 15XX  та  16XX
(X - цифри від 0 до 9). Нумерація деяких довідково-інформаційних
та замовних послуг наведена  в  додатку  10.  Номери  15XX
використовуються для переключення діючих довідково-інформаційних
та замовних служб (за винятком служб екстреного виклику та служб,
наведених у додатку 10) на перспективну систему нумерації. Інші
скорочені номери мають призначення:
   11X, 19X - резерв, гармонізований на європейському рівні;
   13X, 14X - резерв розвитку;
   17x, 18X - послуги ТфМЗК;
   151X - служби з єдиним номером на всій території України;
   160X, 165X, 166X - резерв для служб з єдиним номером на всій
території України.
   Резервні номери використовуються за погодженням з центральним
органом виконавчої влади в галузі зв'язку.
   При автоматичному виклику централізованої послуги ремонту
телефонів повинна передбачатись можливість добирання номерів, на
які робиться замовлення на ремонт.
{ Пункт 4.2.50 в редакції Наказу Міністерства транспорту та
зв'язку України N 168 ( z0183-08 ) від 13.02.2008 }
   4.2.51. У місцевих телефонних мережах довідково-інформаційним
та замовним послугам, які характеризуються обмеженим або місцевим
використанням, можуть надаватися повні абонентські номери.
   4.2.52. Для загальнодержавних голосових інформаційних послуг
виділяються номери, що починаються з коду 118. Формат цих номерів
"118X(X)".
   Доступ до голосових інформаційних послуг з кодом 118 в
Україні здійснюється за процедурою:
   - для національних абонентів: 0-118X(X);
   - для зарубіжних абонентів: 380118X(X).
{ Пункт 4.2.52 в редакції Наказу Міністерства транспорту та
зв'язку України N 168 ( z0183-08 ) від 13.02.2008 }
   4.2.53. Для загальнодержавної служби допомоги надається номер
"112", доступ до якого здійснюється за процедурою 0-112.
   Вихід до міжнародних служб допомоги здійснюється набором
номера 0-0112.
   4.2.54. Для виконання  контрольних  викликів  виділяються
випробувальні номери з розрахунку один номер (найбільший) на
кожний абонентський концентратор або один номер XXXX999 на одну
тисячну абонентську групу.
   4.2.55. Для виконання перевірних викликів на кожній АТС
мережі виділяються один або декілька номерів.
   У межах однієї мережі ці номери мають однаковий вигляд
(XXXX217 або XXXXX47), відрізняючись, при потребі, цифрою тисяч.
Указані номери використовуються для вмикання автовідповідачів,
кількість яких може бути від двох до п'яти в залежності від
оснащення мережі контрольно-випробувальною апаратурою.
   Допускається використовувати  для  проведення  перевірних
викликів номери XXXXX99. У цьому випадку слід уникати одночасного
проведення перевірних та контрольних викликів.
   4.2.56. Для виконання перевірних викликів по ЗЛМ на кожній
АТС виділяється номер XXXX117.
   4.2.57. Проведення контрольних та перевірних викликів по ЗЗЛ
виконується набором
   0-178,
   де 0 - префікс виходу на ЗЗЛ;
   178 - код автовідповідача АМТС.
   4.2.58. Національні  коди  зон  призначення  К  та коди
                            з
ідентифікації мереж призначення К  для ТфМЗК наведені в додатку
                 ід
11.
   4.2.59. Короткі   коди   послуг,   коди   глобальних
телекомунікаційних  послуг  широкого вжитку в мережах різних
операторів і провайдерів повинні складатися з однакової для
конкретної послуги базової частини (наприклад, "118", "800", "900"
тощо) та одно- або двозначної додаткової частини, яка позначає код
оператора,  провайдера  (наприклад, "118XX", "800X", "800XX",
"900X", "900XX").
   4.2.60. Вихід абонентів ТфМЗК України до загальноєвропейських
телефонних мереж або послуг здійснюється набором:
   а) до послуг загального користування
   00388 31 XXX,
   де XXX - код послуги загального користування;
   б) до послуг замовника
   00388 33 Z XXX XXX (Z = 0, 2 - 9)
        1     1
   00388 33 Z XXX (Z = 1),
        2   2
   де Z XXX XXX та Z XXX - коди послуг замовника;
     1      2
   в) до корпоративних мереж
   00388 3 5 XXX XXX XXX,
   де XXX XXX XXX - номер абонента корпоративної мережі;
   г) до персональних номерів
   00388 3 7 XXX XXX XXX,
   де XXX XXX XXX - персональний номер абонента.
   4.2.61. Виклик  абонентів  міжнародної  мережі  Inmarsat
здійснюється набором
   00 СС N ,
      ab
   де 00 - міжнародний префікс;
   СС - код мережі Inmarsat. Як СС, залежно від морської
акваторії, використовують коди 870, 871, 872, 873, 874;
   N  - номер абонента в мережі Inmarsat.
   ab
   4.2.62. Вихід до абонентів міжнародних мереж здійснюється
набором
   00 882 Z Z N ,
       1 2 ab
   де 00 - міжнародний префікс;
   882 - код виходу на міжнародні мережі;
   Z Z - код міжнародної мережі;
   1 2
   N  - номер абонента в мережі.
   ab
   4.2.63. Вихід на міжнародну послугу пільгового тарифу (IPRS)
здійснюється набором
   00 979 Z X X X X X X X X ,
        1 2 3 4 5 6 7 8
   де 00 - міжнародний префікс;
   979 - код виходу на міжнародну послугу пільгового тарифу;
   Z - категорія вартості виклику:
   Z = 1 - тариф зони 1;
   Z = 3 - тариф зони 2;
   Z = 5 - тариф зони 3;
   Z = 9 - тариф спеціальної зони;
   X X X X X X X X - номер абонента послуги.
   1 2 3 4 5 6 7 8
   4.2.64. Вихід  абонентів  зони  нумерації  на обладнання
провайдерів послуг міжміського, міжнародного телефонного зв'язку з
пільговим тарифом здійснюється набором
   979ZX X X ,
     1 2 3
   де Z - категорія вартості виклику (цифри від 0 до 9);
   X або X X - коди провайдерів;
   1   1 2
   X X або X - номери портів провайдера.
   2 3   3
   4.2.65. Для забезпечення з'єднання абонентів мережі Internet
з абонентами та/або послугами ТфМЗК, а також для забезпечення
з'єднання абонентів ТфМЗК з абонентами мережі Internet може
використовуватися протокол ENUM (Telephone Number Mapping), за
допомогою якого з використанням системи доменних імен DNS (Domain
Name System) кожному номеру ТфМЗК присвоюються адреси мережі
Internet або інші номери ТфМЗК.
   Використання підсистеми нумерації із застосуванням протоколу
ENUM для взаємодії із ТфМЗК установлюється окремим порядком з
урахуванням  положень щодо адміністрування адресного простору
українського сегмента мережі Internet. Опис технічних аспектів
підсистеми нумерації за протоколом ENUM наведено в додатку 12.
 
   5. Нумерація додаткових послуг
   5.1. Дія, яка використовується для отримання доступу до
управління додатковими послугами, може включати формати:
   а) формат командного діалогу;
   б) формат інтерактивного діалогу.
   Оператор мережі,  провайдер  додаткових  послуг  повинні
підтримувати або формат командного діалогу, або формат командного
діалогу і формат інтерактивного діалогу.
   Ці вимоги належать як до клавіатурного (стимульного), так і
до  функціонального  протоколів,  які  використовуються  для
організації  зв'язку  у  форматі  командного  діалогу  або
інтерактивного діалогу між терміналом і обладнанням провайдера
послуг.
 
   5.2. Формат командного діалогу, який використовується для
доступу і управління додатковою послугою, може мати одну або
декілька форм:
   а) команда коду послуги;
   б) команда переходу;
   в) команда скороченого набору;
   г) літерно-цифрова команда.
   Оператор мережі,  провайдер  додаткової  послуги  повинні
підтримувати команду коду послуг та команду переходу і можуть
додатково  підтримувати  команду  скороченого  набору  та
літерно-цифрову команду.
   Ці вимоги  поширюються  як  на  клавіатурний, так і на
функціональний протоколи, які використовуються для зв'язку у
форматі командного діалогу між терміналом і обладнанням провайдера
послуг.
 
   5.3. Команда коду послуги використовується для доступу до
додаткових послуг та до управління ними і має таку структуру:
 
------------------------------------------------------------------
|Запуск  |Префікс |Код   |Розподілюва- |Додаткова |Суфікс  |
|команди |послуги |послуги |льний символ |інформація|послуги |
------------------------------------------------------------------
   або
------------------------------------------------------------------
|Префікс |Код   |Розподілюва- |Додаткова |Суфікс |Закінчення|
|послуги |послуги |льний символ |інформація|послуги | команди |
------------------------------------------------------------------
 
   Кожному модулю додаткової інформації (при їх  наявності)
повинен передувати розподілювальний символ. Кількість модулів
додаткової інформації усередині однієї послідовності  команди
визначається оператором мережі, провайдером послуг або виробником
терміналу.
   5.3.1. Префікс послуги, який використовується в команді,
визначає процедуру (функцію), що запитується для послуги. Для
префікса послуги визначені такі процедури послуг:
   а) надання / скасування;
   б) реєстрація / стирання;
   в) активізація / деактивізація;
   г) виклик / виключення;
   ґ) опитування.
   Процедура надання  виконується  обладнанням  оператора,
провайдера послуги для того, щоб зробити послугу доступною для
користувача.
   Процедура скасування  виконується  обладнанням  оператора,
провайдера послуги для того, щоб зробити послугу недоступною для
користувача.
   Процедура реєстрація виконується користувачем або оператором,
провайдером послуги для зберігання  специфічних  даних,  які
необхідні для виконання визначеної послідовності операцій для
послуги.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner