Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 491 від 13.06.2007

Про затвердження Інструкції щодо процедур приймання та скидання водяного баласту на акваторії річкових внутрішніх водних шляхів України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 6

   Процедура стирання виконується користувачем або оператором,
провайдером послуг для видалення даних, які зберігаються для
визначеної послуги при попередній реєстрації.
   Процедура активізація  виконується   користувачем   або
оператором,  провайдером послуг для зміни стану послуги від
неактивного до активного.
   Процедура деактивізація  виконується  користувачем  або
оператором, провайдером послуги для зміни стану від активного до
неактивного.
   Процедура виклику виконується користувачем або оператором,
провайдером послуги для виконання специфічних процедур послуги в
реальному масштабі часу.
   Процедура виключення  виконується  користувачем у процесі
виклику для тимчасової зупинки додаткової послуги.
   Процедура опитування  виконується користувачем для запиту
інформації від провайдера послуг і має відношення до окремої
послуги. Процедура опитування включає процедуру перевірки стану,
яка дає змогу користувачу запитувати інформацію про існуючий стан
для вказаної послуги, запит даних та можливу перевірку даних.
   Процедури надання/скасування,  як  правило,  виконуються
оператором, провайдером послуг і в інтерфейсі користувача не
потрібні. Усі інші процедури можуть виконуватися з використанням
інтерфейсу користувача. Наявність тих чи інших процедур та спосіб
їх виконання залежать від конкретної послуги.
   Префікси послуг і відповідні їм процедури послуг наведені
нижче:
 
------------------------------------------------------------------
|* *  |- реєстрація без активізації;              |
|------+---------------------------------------------------------|
|*   |- активізація, активізація з реєстрацією, виклик;    |
|------+---------------------------------------------------------|
|* #  |- опитування включає: перевірку стану;          |
|   |           опитування даних;         |
|   |           перевірку даних;          |
|------+---------------------------------------------------------|
|#   |- деактивізація без стирання, виключення;        |
|------+---------------------------------------------------------|
|# #  |- деактивізація із стиранням, стирання.         |
------------------------------------------------------------------
 
   Як розподільний знак використовується символ *.
   Як суфікс команди коду послуги використовується символ #.
   
   5.3.2. Код послуги повинен складатися із двох або трьох цифр,
які  використовуються  для  ідентифікації  послуги,  до якої
здійснюється доступ. Перелік можливих додаткових  послуг  та
відповідних їм кодів послуг наведено в додатку 13.
   5.3.3. Розподільний символ використовується для відокремлення
коду  послуги  від  будь-якої додаткової інформації або для
відокремлення двох пунктів додаткової інформації.
   5.3.4. Додаткова  інформація  складається з рядків даних
невизначеної довжини. Рядок даних звичайно складається з цифр, але
може включати літери або окремі символи.
   5.3.5. Суфікс послуги використовується для сигналізації про
закінчення  рядка  команди  коду  послуг. Як суфікс послуги
використовується  символ  "#".  Окремим  рішенням  оператора,
провайдера послуги суфікс послуги може бути замінений іншим
технічним рішенням для виявлення кінця командного рядка.
   5.3.6. Сигналом запуску команди, що використовується для
ініціювання послідовності команди керування, є "Зняти трубку".
   Якщо ж  команда  коду  послуги повинна бути ініційована
всередині виклику, запуск команди повинен здійснюватися шляхом
натискання клавіші "R" ("Повторний виклик номера") або будь-якою
іншою еквівалентною командою, що використовується оператором,
провайдером послуг.
   Командою закінчення може бути "Покласти трубку", підпрограма
"Послати" ("SENT") або будь-яка інша команда, що використовується
оператором, провайдером послуг.
   5.4. Команда переходу для доступу і керування додатковою
послугою повинна мати таку структуру:
 
------------------------------------------------------------------
|Запуск команди |Команда переходу|Розподільний  |Додаткова   |
|        |        |символ     |інформація  |
------------------------------------------------------------------
   або
------------------------------------------------------------------
|Команда    |Розподільний  |Додаткова    |Закінчення  |
|переходу    |символ     |інформація   |команди    |
------------------------------------------------------------------
 
   5.4.1. Команда переходу містить одну або дві цифрові команди,
що використовуються для виклику окремої послуги або процедури
послуги під час активного стану виклику.
   5.4.2. Розподіл цифр для команд переходу наведено в додатку
14.
   5.5. Команда скороченого набору для доступу до  послуги
скороченого набору, коли користувач або абонент має номери, що
зберігаються усередині ТфМЗК, повинна мати таку структуру:
 
------------------------------------------------------------------
|Запуск команди  |Скорочений номер     |Суфікс       |
------------------------------------------------------------------
   або
------------------------------------------------------------------
|Скорочений номер |Суфікс          |Закінчення команди |
------------------------------------------------------------------
 
   Скорочений номер містить одну, дві або більше цифр усередині
номерної області, визначеної оператором або провайдером послуг.
Скорочений номер визначає пам'ять, де зареєстровано повний номер,
який хоче набрати користувач.
   У технічно   обґрунтованих   випадках   допускається
використовувати команду скороченого  набору,  яка  має  таку
структуру:
 
------------------------------------------------------------------
|Запуск команди   |Префікс послуги   |Скорочений номер   |
-----------------------------------------------------------------|
 або                              
-----------------------------------------------------------------|
|Префікс послуги   |Скорочений номер   |Закінчення команди  |
------------------------------------------------------------------
 
   Як префікс послуги використовується символ **. У  цьому
випадку  для  виконання процедури управління "Реєстрація без
активізації" використовується префікс ***.
 
   5.6. Літерно-цифрова команда для  доступу  до  керування
додатковими послугами повинна мати таку структуру:
 
------------------------------------------------------------------
|Запуск команди   |Літерно-цифровий   |Додаткова інформація |
|          |рядок        |           |
------------------------------------------------------------------
   або
------------------------------------------------------------------
|Літерно-цифровий  |Додаткова інформація |Закінчення команди  |
|рядок       |           |           |
------------------------------------------------------------------
 
   5.6.1. Літерно-цифровий рядок,  що  використовується  для
доступу або керування додатковою послугою, може складатися з
будь-якої комбінації літер (від "а" до "я") або цифр (від 0 до 9).
   5.6.2. Довжина, зміст та застосування літерно-цифрового рядка
визначається оператором або провайдером послуг.
   5.6.3. Використання цифрових рядків для доступу та керування
додатковими послугами обмежується послугами, які повинні бути
доступні для всіх абонентів, уключаючи абонентів, термінали яких
оснащені лише дисковим номеронабирачем.
   5.6.4. Використання   літерних  рядків  або  змішаних
літерно-цифрових рядків для послуг або процедур  послуг  не
рекомендується для ТфМЗК через труднощі, пов'язані з призначенням
літерних характеристик для цифрових клавіатур існуючих терміналів.
   5.6.5. Використання  літерних  і  літерно-цифрових рядків
усередині літерно-цифрових команд можливо в приватних мережах,
закритих групах користувачів або всередині інтерактивного діалогу.
 
   5.7. Формат інтерактивного діалогу, що використовується для
одержання доступу до додаткової послуги та керування нею, повинен
мати  загальну  структуру,  що  складається  з  повторюваної
послідовності двох елементів:
   а) дія керування;
   б) зворотний зв'язок і/або довідкова інформація.
   Визначення необхідної  дії  керування  та  послідовностей
керування/інформація,  що  виступають  як  частина будь-якого
специфічного інтерактивного діалогу, здійснюється операторами,
провайдерами послуг і виробниками терміналів.
 
 Заступник начальника
 Управління стратегії
 розвитку телекомунікацій                О.Ж.Скибун
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 4.1.27
                   Національного плану
                   нумерації України
 
 
              НУМЕРАЦІЯ
    на комбінованій мережі ємністю до 80 тисяч номерів
        (на МсТМ - п'ятизначна нумерація)
 
 
------------------------------------------------------------------
| Абонент, що |       Нумерація при виклику        |
| викликає  |--------------------------------------------------|
|       |абонентів| абонентів | абонентів | екстрених |АМТС|
|       |своєї АТС| КС і ВС | міста та |  та   |  |
|       |     |  свого  | району  |довідково- |  |
|       |     | вузлового | через ВСП |інформацій-|  |
|       |     | району  |      | них служб |  |
|-------------+---------+-----------+-----------+-----------+----|
|1.КС чи ВС з |XXXXX  |XXXXX   |XXXXX   |  0X(X)  | 8 |
|програмним  |     |      |      |      |  |
|керуванням чи|     |      |      |      |  |
|координатного|     |      |      |      |  |
|типу з    |     |      |      |      |  |
|п'ятизначними|     |      |      |      |  |
|регістрами  |     |      |      |      |  |
|-------------+---------+-----------+-----------+-----------+----|
|2.КС типу  | (X)XX | 9XXXXX  | 9XXXXX  | 90X(X)  | 98 |
|АТСК - 50/200|     |      |      |      |  |
|-------------+---------+-----------+-----------+-----------+----|
|3.РАТС    | XXXXX |   -   |  XXXXX  |  0X(X)  | 8 |
|-------------+---------+-----------+-----------+-----------+----|
|4.      |  -  |   -   |  XXXXX  |   -   | - |
|Телефоністка |     |      |      |      |  |
|МТС     |     |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------|
| Після набору індексу виходу "9" допускається прослуховування  |
|абонентом другого акустичного сигналу "Відповідь станції".   |
| Знаки номерів, указані в дужках, можуть бути відсутніми.    |
| У номерах виду (X)XX першою цифрою не може бути "9".      |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 4.1.27
                   Національного плану
                   нумерації України
 
 
              НУМЕРАЦІЯ
   на комбінованій мережі ємністю понад 80 тисяч номерів
       (на МсТМ - п'яти- шестизначна нумерація)
 
 
------------------------------------------------------------------------------------
|Абонент, що  |            Нумерація при виклику            |
|викликає   |-------------------------------------------------------------------|
|       |абонентів |абонентів |абонентів району| абонентів |екстрених |АМТС|
|       |своєї АТС | КС і ВС |  через ВСП  |  міста  |та    |  |
|       |     | свого  |        |      |довідково-|  |
|       |     |вузлового |        |      |інформа- |  |
|       |     | району |        |      |ційних  |  |
|       |     |     |        |      |служб   |  |
|--------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----|
|   1    |  2   |  3   |    4    |   5   |  6   | 7 |
|--------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----|
|1.КС чи ВС з | вXXXXX | вXXXXX |   вXXXXX   | (X)XXXXX | 0X(X)  | 8 |
|програмним  |  або  |  або  |   або    |  або   |  або  |або |
|керуванням  | (XX)XXX | (XX)XXX |  0вXXXXX   | 0(X)XXXXX | 00X(X) | 08 |
|       |     |     |        |      |     |  |
|--------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----|
|2.КС чи ВС  | (XX)XXX | (XX)XXX |  0вXXXXX   | 0(X)XXXXX | 00X(X) | 08 |
|координатного |     |     |        |      |     |  |
|типу з    |     |     |        |      |     |  |
|п'ятизначними |     |     |        |      |     |  |
|регістрами  |     |     |        |      |     |  |
|--------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----|
|3.КС типу   | (X)XX  | 9(XX)XXX |  0вXXXXX   | 0(X)XXXXX | 00X(X) | 08 |
|АТСК-50/200  |     |     |        |      |     |  |
|--------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----|
|4.РАТС    | (X)XXXXX |  -   |   ВXXXXX   | (X)XXXXX | 0X(X)  | 8 |
|       |     |     |        |      |     |  |
|--------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----|
|5.Телефоністка|  -   |    - |   ВXXXXX   | (X)XXXXX |  -   | - |
|МТС      |     |     |        |      |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Після набору індексу "0" допускається прослуховування абонентами         |
|електромеханічних ВС та КС другого акустичного сигналу "Відповідь станції".    |
| "в" -цифра, яка виділена як перший знак шестизначного номера сільського абонента.|
| Знаки номерів, указані в дужках, можуть бути відсутніми.             |
| У номерах виду (XX)XXX першою цифрою не можуть бути "0" та перші знаки номерів  |
|міжстанційного зв'язку.                              |
| У номерах виду (X)XX першою цифрою не можуть бути "9" та "0".          |
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 4.1.27
                   Національного плану
                   нумерації України
 
 
              НУМЕРАЦІЯ
      на комбінованій мережі при шести-семизначній
            нумерації на МсТМ
 
 
-------------------------------------------------------------------------
| Абонент, що |         Нумерація при виклику         |
| викликає  |---------------------------------------------------------|
|       |абонентів|абонентів|абонентів |абонентів |екстрених |АМТС|
|       |своєї АТС| КС і ВС | району | міста  |та    |  |
|       |     | свого |через ВСП |     |довідково-|  |
|       |     |вузлового|     |     |інформа- |  |
|       |     | району |     |     |ційних  |  |
|       |     |     |     |     |служб   |  |
|-------------+---------+---------+----------+----------+----------+----|
|   1   |  2  |  3  |  4   |  5   |  6   | 7 |
|-------------+---------+---------+----------+----------+----------+----|
|1.КС чи ВС з |(X)вXXXXX|(X)вXXXXX|(X)вXXXXX |(X)XXXXXX | 0X(X)  | 8 |
|програмним  |або   |  або  |  або  |  або  |  або  |або |
|керуванням  |(XX)XXX | (XX)XXX |0(X)вXXXXX|0(X)XXXXXX| 00X(X) | 08 |
|-------------+---------+---------+----------+----------+----------+----|
|2.КС чи ВС  | (XX)XXX | (XX)XXX |0(X)вXXXXX|0(X)XXXXXX| 00X(X) | 08 |
|координатного|     |     |     |     |     |  |
|типу     |     |     |     |     |     |  |
|з      |     |     |     |     |     |  |
|п'ятизначними|     |     |     |     |     |  |
|регістрами  |     |     |     |     |     |  |
|-------------+---------+---------+----------+----------+----------+----|
|3.КС типу  | (X)XX |9(XX)XXX |0(X)вXXXXX|0(X)XXXXXX| 00X(X) | 08 |
|АТСК-50/200 |     |     |     |     |     |  |
|-------------+---------+---------+----------+----------+----------+----|
|4.РАТС    |(X)XXXXXX|  -  |(X)вXXXXX |(X)XXXXXX | 0X(X)  | 8 |
|       |     |     |     |     |     |  |
|-------------+---------+---------+----------+----------+----------+----|
|5.Телефоніст-|  -  |  -  |(X)вXXXXX |(X)XXXXXX |  -   | - |
|ка МТС    |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Після набору індексу "0" допускається прослуховування абонентами   |
|електромеханічних ВС та КС другого акустичного сигналу         |
|"Відповідь станції".                          |
| "в" - цифра, виділена як перший знак шестизначних чи другий знак   |
|семизначних номерів сільських абонентів.                |
| Знаки номерів, указані в дужках, можуть бути відсутніми.       |
| У номерах виду (XX)XXX першою цифрою не можуть бути "0" та перші   |
|знаки номерів міжстанційного зв'язку.                 |
| У номерах виду (X)XX першою цифрою не можуть бути "9" та "0"     |
| У номерах виду (X)вXXXXX першою цифрою не можуть бути "0" та "8".   |
-------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 4.1.31
                   Національного плану
                   нумерації України
 
 
     Комбінована система нумерації абонентів ТМСАР
 
 
------------------------------------------------------------------
| Абонент, що |       Нумерація при виклику       |
|  викликає  |-------------------------------------------------|
|       | абонентів |абонентів |абонентів |екстрених |АМТС|
|       | своєї АТС | ЦС та  | КС і ВС |  та  |  |
|       |      | інших  | свого  |довідково-|  |
|       |      | станцій |вузлового | інформа- |  |
|       |      | через ЦС | району | ційних |  |
|       |      |     |     | служб  |  |
|       |      |     |     |райцентру |  |
|--------------+-----------+----------+----------+----------+----|
|1.КС чи ВС з | (XX)XXX | XXXXX  |XXXXX   |0X(X)   | 8 |
|програмним  |      |     |     |     |  |
|керуванням чи |      |     |     |     |  |
|координатного |      |     |     |     |  |
|типу з    |      |     |     |     |  |
|п'ятизначними |      |     |     |     |  |
|регістрами  |      |     |     |     |  |
|--------------+-----------+----------+----------+----------+----|
|2.КС типу   |  (X)XX  | 9XXXXX | 9XXXXX | 90X(X) | 98 |
|АТСК-50/200  |      |     |     |     |  |
|--------------+-----------+----------+----------+----------+----|
|3.ЦС і РАТС  |  XXXXX  | XXXXX  |  -   | 0X(X)  | 8 |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner