Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 109 від 12.06.2007

Про відведення верхів'я Київського водосховища під любительське рибальство


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
              Н А К А З
 
            21.11.2006 N 738
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 грудня 2006 р.
                   за N 1288/13162
 
 
    Про внесення змін та доповнень до деяких наказів МНС
 
 
   З метою приведення у відповідність нормативно-правових актів
Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення  від наслідків Чорнобильської катастрофи до Закону
України "Про  дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
( 2806-15 ), Кодексу України про адміністративні  правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ), Кримінально-процесуального ( 1001-05 ) та
Кримінального кодексів України ( 2341-14 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни та доповнення до таких наказів МНС:
 
   1.2. У наказі МНС від 21.10.2004 N 130 ( z1416-04 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок та умови застосування органами
державного пожежного нагляду запобіжних заходів", зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 8 листопада   2004 року за
N 1416/10015, від 27.04.2004 N 187 ( z0711-04 ) "Про затвердження
Положення про  органи  дізнання  в  системі  МНС  України",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 червня 2004 року
за N 711/9310, слова "Держпожбезпеки МНС України" замінити словом
"Держпожбезпеки".
 
   1.3. Пункт 2.5 наказу МНС від 27.04.2004 N 187 ( z0711-04 )
"Про затвердження Положення про органи дізнання в системі МНС
України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 червня
2004 року за N 711/9310 (далі - Наказ), доповнити новим реченням
такого змісту:
   "Матеріали службових   розслідувань   направляти   до
Держпожбезпеки у встановлений термін".
 
   2. Затвердити зміни та доповнення до:
 
   2.1. Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення, затвердженої  наказом МНС від 23.07.2003 N 251
( z0966-03 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 23
жовтня 2003 року за N 966/8287, що додаються.
 
   2.2. Інструкції про порядок та умови застосування органами
державного пожежного нагляду запобіжних заходів, затвердженої
наказом МНС від 21.10.2004 N 130 ( z1416-04 ), зареєстрованої у
Міністерстві  юстиції  України  8 листопада 2004 року за
N 1416/10015, що додаються ( z1289-06 ).
 
   2.3. Положення про органи дізнання в системі МНС України,
затвердженого наказом МНС від 27.04.2004 N 187 ( z0711-04 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 9 червня 2004 року
за N 711/9310, що додаються ( z1290-06 ).
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Державного департаменту пожежної безпеки генерал-майора служби
цивільного захисту Улинця Е.М.
 
 Тимчасово виконуючий
 обов'язки Міністра                  В.М.Антонець
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МНС України
                   21.11.2006 N 738
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 грудня 2006 р.
                   за N 1288/13162
 
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
       до Інструкції з оформлення матеріалів
        про адміністративні правопорушення,
     затвердженої наказом МНС від 23.07.2003 N 251,
     зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
        23 жовтня 2003 року за N 966/8287
              ( z0966-03 )
 
 
   1. У пункті 2.2:
 
   1.1. Абзац третій пункту 2.2 після цифр "24-1" доповнити
словом та цифрами "статті 164", слова "районні (міські) суди"
замінити словами "районні, районні у місті, міські, міськрайонні
суди (судді)";
 
   1.2. Після абзацу п'ятого доповнити абзац шостий такого
змісту:
   "виявлення провадження господарської діяльності без державної
реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії
на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню відповідно до закону, чи без одержання дозволу,
іншого  документа дозвільного характеру, якщо його одержання
передбачене законом, або надання суб'єктом господарювання органу
держпожнагляду  недостовірної  інформації  щодо  відповідності
матеріально-технічної бази вимогам законодавства".
   При цьому  абзаци  шостий-дев'ятий  уважати  абзацами
сьомим-десятим.
 
   2. У пункті 2.4:
 
   2.1. В  абзаці  першому  слова  "за  вчинені  порушення
встановлених законодавством вимог пожежної безпеки чи невиконання
приписів і постанов органів  державного  пожежного  нагляду"
вилучити;
 
   2.2. У  першому  реченні абзацу сімнадцятого слова "При
накладенні адміністративного стягнення" замінити словами "При
складанні протоколу" та вилучити слова "обстеження чи";
 
   2.3. Після   абзацу   сімнадцятого  доповнити  абзаци
вісімнадцятий-двадцять другий такого змісту:
   "При складанні  протоколу відповідно до статті 164 КУпАП
( 80731-10 ) (зміст визначено статтею 256 КУпАП ( 80732-10 ),
указується  конкретна  суть  правопорушення  -  провадження
господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта
господарювання, одержання ліцензії на провадження певного виду
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" (  1775-14  ),  Ліцензійних  умов  провадження
господарської  діяльності з проектування, монтажу, технічного
обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення,
оцінки протипожежного стану об'єктів ( z1144-04 ) та Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з проведення випробувань
на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій,
виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного
озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність
встановленим вимогам ( z1145-04 ), що  затверджені  наказом
Держпідприємництва та МНС від 01.09.2004 N 99/33 ( z1144-04 ),
зареєстровані у Міністерстві юстиції України 13 вересня 2004 року
за N 1144/9743 та за N 1145/9744, відсутність дозволу на початок
роботи, отримання якого передбачене статтею 10 Закону України "Про
пожежну безпеку" ( 3745-12 ), Порядком видачі органами державного
пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду
приміщень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
14 лютого 2001 року N 150 ( 150-2001-п ), відсутність акта
прийомки в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, надання
суб'єктом господарювання органу  держпожнагляду  недостовірної
інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам
чинного законодавства.
   Недостовірність інформації     щодо     відповідності
матеріально-технічної бази вимогам  чинного  законодавства  -
перевіряється  шляхом  перевірки  достовірності  відомостей у
документах, поданих ліцензіатом для отримання ліцензії.
   Перевірки достовірності  здійснюються  при  планових  та
позапланових перевірках додержання ліцензіатом ліцензійних умов
відповідно  до  Порядку контролю за додержанням ліцензіатами
ліцензійних  умов  провадження  господарської  діяльності  з
проектування,  монтажу,  технічного  обслуговування  засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку
речовин,  матеріалів,  будівельних  конструкцій,  виробів  і
обладнання,  а  також  пожежної  техніки,  пожежно-технічного
озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність
встановленим вимогам, що затверджений наказом Держпідприємництва
та МНС від 01.09.2004 N 98/34 ( z1146-04 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 13 вересня 2004 року за N 1146/9745.
   При складанні протоколу відповідно до частини  четвертої
статті 184 КУпАП ( 80731-10 ) в ньому обов'язково зазначаються
ознаки злочину, відповідальність за скоєння якого передбачено
конкретною статтею Кримінального кодексу України ( 2341-14 ).
   При складанні протоколу відповідно до статті 185-4, частини
другої статті 185-6 КУпАП ( 80731-10 ) обов'язково зазначаються
суть правопорушення, що свідчить про злісне ухилення особи від
явки до органу дізнання або залишення без розгляду подання органу
дізнання про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину,
чи несвоєчасну відповідь".
   При цьому абзаци  вісімнадцятий-двадцять  перший  уважати
абзацами двадцять третім-двадцять сьомим.
 
   2.4. Абзац двадцятий доповнити новим реченням такого змісту:
   "У протоколах, складених відповідно до статті 24-1, статті
164, частини третьої та четвертої статті 184, статті 185-4,
частини другої статті 185-6 КУпАП ( 80731-10 ), дата та час
розгляду  адміністративної  справи  не зазначаються (робиться
прочерк), а вказується тільки найменування районного, районного у
місті, міського, міськрайонного суду (судді) та його адреса".
 
   2.5. Пункт  2.4 доповнити абзацом двадцять п'ять такого
змісту:
   "Протокол, складений відповідно до статті 24-1, статті 164,
частини третьої та четвертої статті 184, статті 185-4, частини
другої статті 185-6 КУпАП ( 80731-10 ), разом із повідомленням
(додаток  2)  та  матеріалами,  що  підтверджують  учинення
адміністративного правопорушення, у триденний термін направляється
до районного, районного у місті, міського, міськрайонного судів
(суддів)".
   При цьому  додатки  другий-дев'ятий  уважати  додатками
третім-десятим.
 
   3. У абзацах п'ятому та шостому пункту 2.5 слова "обстежень
та" вилучити.
 
   4. У пункті 2.7 слово "письмового" виключити.
 
   5. В абзаці другому пункту 2.15 слово "обстежень" замінити
словом "перевірок".
 
   6. У пункті 11 додатка 1 до пункту 2.1 вилучити слова "за
порушення встановлених законодавством правил пожежної безпеки або
невиконання  приписів  і  постанов  посадових  осіб  органів
держпожнагляду", після слів "невиконання приписів і постанов
посадових осіб органів державного пожежного нагляду" доповнити
словами "провадження господарської діяльності  без  державної
реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії
на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню відповідно до закону, чи без одержання дозволу,
іншого документа дозвільного характеру, якщо його  одержання
передбачене законом, або надання суб'єктом господарювання органу
держпожнагляду  недостовірної  інформації  щодо  відповідності
матеріально-технічної бази вимогам чинного законодавства, або
вказати інше".
 
   7. Додаток 6 до пункту 5.1 Інструкції ( z0966-03 ) доповнити
такими графами:
 
------------------------------------------------------------------
| 28 |Відділ з питань забезпечення    |     АП*     |
|   |пожежної безпеки на договірних   |           |
|   |об'єктах при Держпожбезпеки    |           |
------------------------------------------------------------------
 
   8. За текстом слова "Держпожбезпеки МНС України" замінити
словом "Держпожбезпеки".
 
 Перший заступник начальника
 Держпожбезпеки генерал-майор
 служби цивільного захисту                І.Я.Кріса
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 2.4 Інструкції
                   з оформлення матеріалів
                   про адміністративні
                   правопорушення
 
 Назва органу держпожнагляду
 (фірмовий бланк або кутовий штамп)
 
                   ____________________________
                    (найменування районного,
                      районного у місті,
                   ____________________________
                     міського, міжрайонного
                       суду (судді))
                   ____________________________
                        (адреса)
 
 
              ПОВІДОМЛЕННЯ
 
 
   Головним (державним) інспектором з пожежного нагляду ________
   (потрібне підкреслити)
__________________________________________________________________
     (найменування органу, від імені якого посадова
          особа уповноважена скласти
_________________________________________________________________,
      протокол, спеціальне звання, її прізвище,
            ім'я та по батькові)
"_____" __________ 200_ р. на громадянина(-нку) _________________,
                  (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) є _____________________________________________________
      (указується посада, повна назва суб'єкта господарської
               діяльності
__________________________________________________________________
          та його місцезнаходження)
_________________________________________________________________,
 
складено протокол _____ N _____ про адміністративне правопорушення
         (серія)
відповідно до статті ____ Кодексу України про адміністративні
правопорушення за ________________________________________________
             (указується конкретне порушення)
__________________________________________________________________
 
   Відповідно до статті 221 Кодексу України про адміністративні
правопорушення  прошу   вжити   заходів  про притягнення
громадянина (-нки) _______________________________________________
               (прізвище та ініціали)
до адміністративної відповідальності.
 
   Про прийняте рішення прохання повідомити орган державного
пожежного нагляду.
   Додатки:
   1. Протокол  про  адміністративне  правопорушення  в  1
примірнику.
   2. Указати  всі  матеріали,  що  підтверджують  учинення
правопорушення.
 
 ____________________            _____________________
    (посада)                   (підпис)
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner