Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 175 від 12.06.2007

Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 20.12.2005 N 520 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Вищих курсів іноземних мов при Міністерстві економіки України"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           21.11.2006 N 426/699
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 грудня 2006 р.
                   за N 1283/13157
 
 
      Про затвердження Порядку обміну інформацією
    стосовно фізичних осіб - підприємців, яким виплачена
    допомога по безробіттю одноразово для організації
       безробітними підприємницької діяльності
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                праці та соціальної політики
    N 208/274 ( z0534-07 ) від 07.05.2007 }
 
 
 
   З метою  забезпечення вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 12 квітня 2006 N 511 ( 511-2006-п ) "Про затвердження
Порядку повернення у 2006 році коштів, виплачених як допомога по
безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької
діяльності" Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок обміну інформацією стосовно фізичних
осіб - підприємців, яким виплачена допомога  по  безробіттю
одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності
(далі - Порядок), що додається.
 
   2. Державному центру зайнятості  Міністерства  праці  та
соціальної  політики  України  забезпечити подання районними,
міськрайонними, міськими, районними у містах центрами зайнятості
(далі - базові центри зайнятості) до відповідних органів державної
податкової служби України запитів стосовно фізичних осіб  -
підприємців, яким виплачена допомога по безробіттю одноразово для
організації безробітними підприємницької діяльності згідно  з
затвердженим Порядком.
 
   3. Державній податковій адміністрації України забезпечити
контроль за своєчасним наданням  відповідей  підпорядкованими
органами державної податкової служби України на запити базових
центрів зайнятості про фізичних осіб - підприємців, яким виплачена
допомога по безробіттю одноразово для організації безробітними
підприємницької діяльності, відповідно до затвердженого Порядку.
 
   4. Державній податковій адміністрації України надавати до
Державного центру зайнятості інформацію про юридичних  осіб,
створених  особами,  яким  виплачена  допомога по безробіттю
одноразово для організації підприємницької діяльності, на окремий
запит у порядку, визначеному додатково окремим Протоколом. { Пункт
4 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики
N 208/274 ( z0534-07 ) від 07.05.2007 }
 
   5. Державному  центру  зайнятості  Міністерства праці та
соціальної політики України у встановленому порядку забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   6. Цей наказ набирає чинності через десять днів  після
державної реєстрації його в Міністерстві юстиції України.
 
   7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра праці та соціальної політики України Н.Іванову  та
заступника Голови  Державної  податкової адміністрації України
Л.Боєнка.
 
 Міністр праці та соціальної
 політики України                     М.Папієв
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України                  А.Брезвін
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України,
                   Державної податкової
                   адміністрації України
                   21.11.2006 N 426/699
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 грудня 2006 р.
                   за N 1283/13157
 
 
               ПОРЯДОК
        обміну інформацією стосовно фізичних
      осіб - підприємців, яким виплачена допомога
       по безробіттю одноразово для організації
       безробітними підприємницької діяльності
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації механізму
повернення  у  2006 році коштів, виплачених як допомога по
безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької
діяльності (далі - кошти), у разі непровадження такої діяльності
протягом шести календарних місяців з дня  отримання  коштів
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня
2006 року N 511 ( 511-2006-п ) "Про затвердження  Порядку
повернення  у  2006 році коштів, виплачених як допомога по
безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької
діяльності".
 
   1.2. Порядок  регламентує обмін інформацією між базовими
центрами зайнятості та органами державної податкової служби,
правила заповнення та подання базовими центрами зайнятості запитів
стосовно фізичних осіб - підприємців, яким виплачені кошти (далі -
запит),  та надання на такі запити відповідними податковими
інспекціями інформації стосовно цих фізичних осіб - підприємців
(далі - відповідь на запит).
 
   1.3.  Структура,  формат  відомостей,  порядок взаємодії
інформаційних систем визначаються спільними рішеннями Державного
центру зайнятості та Державної податкової адміністрації України і
оформлюються окремими Протоколами, підготовленими на основі цього
Порядку.  { Порядок доповнено пунктом 1.3 згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 208/274 ( z0534-07 )
від 07.05.2007 }
 
      2. Регламент обміну інформацією між базовими
      центрами зайнятості та органами державної
            податкової служби
 
   2.1. Базові центри зайнятості подають до відповідних органів
державної податкової служби запити  щодо  фізичних  осіб  -
підприємців, з дня отримання коштів якими минуло шість календарних
(з 1-го до 1-го числа) місяців у звітному періоді (кварталі).
Запити  подаються  в  паперовому вигляді за формою N 3ДФ-1
(додаток 1) та в електронному вигляді на магнітних носіях.
Паперовий та електронний варіанти запиту мають містити ідентичну
інформацію. { Абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 208/274
( z0534-07 ) від 07.05.2007 }
   Днем отримання коштів (далі - дата виплати коштів) уважається
день перерахування центром зайнятості коштів до банку, у якому
відкритий особовий рахунок особи.
 
   2.2. Органи державної податкової служби надають відповідь на
запит базовим центрам зайнятості в паперовому вигляді за формою
N ЗДФ-2 (додаток 2) та у вигляді файла даних на магнітних носіях.
Паперовий та електронний варіанти відповіді на запит мають містити
ідентичну інформацію. { Пункт 2.2 в редакції Наказу Міністерства
праці  та  соціальної політики N 208/274 ( z0534-07 ) від
07.05.2007 }
 
   2.3. У  базових центрах зайнятості та органах державної
податкової служби запити та відповіді на запити у паперовому та
електронному  вигляді  реєструються  у  загальному  порядку,
передбаченому для реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.
   Запит та  відповідь, що надаються в паперовому вигляді,
підписуються керівником та засвідчуються печаткою.
 
   2.4. Доставку запитів, а також отримання  відповіді  на
паперових та магнітних носіях здійснюють центри зайнятості.
 
      3. Порядок надання відомостей та здійснення
            обміну інформацією
 
   3.1. Порядок формування запиту
   3.1.1. Базові центри зайнятості формують запит та подають
його до відповідних органів державної податкової служби після
закінчення звітного періоду (кварталу) з урахуванням граничних
термінів подання податкової звітності та сплати податків, а також
строків, необхідних для обробки органами державної податкової
служби декларацій (звітів) та фактичного зарахування коштів до
бюджету. Граничні терміни подання запитів указані у таблиці 1.
 
                             Таблиця 1
 
------------------------------------------------------------------
|Граничні терміни подання запитів| Останній період, за який може |
|                |  бути надано інформацію   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Після 20 лютого поточного року |IV квартал попереднього року  |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Після 20 травня поточного року |I квартал поточного року    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Після 20 серпня поточного року |II квартал поточного року   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Після 20 листопада поточного  |III квартал поточного року   |
|року              |                |
------------------------------------------------------------------
 
   3.1.2. Запит має містити такі відомості (додаток 1):
   код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України (далі - ЄДРПОУ) центру зайнятості, який подає запит;
   найменування центру зайнятості;
   дата подання запиту (число, місяць, рік);
   реєстраційний номер запиту;
   найменування органу державної податкової служби, до якого
подається запит;
   ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків з
Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших
обов'язкових платежів (далі - ДРФО) або серія та номер паспорта -
для осіб, які не мають ідентифікаційного номера;
   прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця (без
скорочень);
   місце реєстрації (проживання) фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, область, район області, населений пункт, тип
вулиці, назва вулиці, номер будинку, корпусу і квартири);
   дата виплати коштів;
   код за ЄДРПОУ банку, який виплатив кошти для організації
безробітним підприємницької діяльності;
   кількість осіб, про яких запитується інформація, кількість
аркушів запиту;
   печатка, підпис керівника базового центру зайнятості.
   3.1.3. Запит формується відділом  бухгалтерського  обліку
базового центру зайнятості.
   3.1.4. Відповідь на запит після її реєстрації передається до
профільного відділу для аналізу та підготовки матеріалів на
засідання комісії з питань одноразової виплати допомоги  по
безробіттю для організації підприємницької діяльності, у разі
наявності   відомостей   про   непровадження   фізичними
особами-підприємцями підприємницької діяльності.
 
   3.2. Порядок надання відповідей на запит
   3.2.1. Органи державної податкової служби надають відповідь
на запити відповідному базовому центру зайнятості протягом 15
робочих днів з дня отримання запиту.
   3.2.2. Відповідь має містити такі відомості (додаток 2):
{ Абзац перший пункту 3.2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 208/274 ( z0534-07 )
від 07.05.2007 }
   найменування державної податкової інспекції;
   дата формування відповіді на запит (число, місяць, рік);
   реєстраційний номер відповіді на запит;
   номер та дата (число, місяць, рік) запиту, на який надається
відповідь;
   найменування центру зайнятості, на запит якого надається
відповідь;
   період, за який надається інформація;
   ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця або серія
та номер паспорта - для осіб, які не мають ідентифікаційного
номера; { Абзац восьмий пункту 3.2.2 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 208/274
( z0534-07 ) від 07.05.2007 }
   результати звірки даних запиту з даними, наявними в органі
державної податкової служби (заповнюються відповідно до Довідника
результатів звірки даних запиту із даними, наявними в органі
державної податкової служби, додаток 3); { Абзац дев'ятий пункту
3.2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 208/274 ( z0534-07 ) від 07.05.2007 }
   прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;
   наявність податкової  звітності,  що підтверджує фактичне
провадження підприємницької діяльності, за звітні періоди, які
включають шість календарних місяців з дати виплати коштів;
   наявність сплати єдиного (фіксованого) податку за звітні
періоди, які включають шість календарних місяців з дати виплати
коштів;
   кількість осіб, про яких надається інформація, кількість
аркушів відповіді на запит;
   печатка, підпис керівника.
   3.2.3. Реквізит відповіді на запит "наявність податкової
звітності, що підтверджує фактичне провадження підприємницької
діяльності, за період, який включає шість календарних місяців з
дати виплати коштів" (графа 5) має два варіанти заповнення.
   "Так":
   для фізичних осіб - підприємців, які перебувають на загальній
системі оподаткування, - у разі подання звітності за відповідний
податковий період, що містить ненульові показники;
   для фізичних осіб - підприємців, що перебувають на спрощеній
системі  оподаткування, - у разі відсутності інформації про
заборгованість по сплаті податків в картках особових рахунків.
   "Ні":
   для фізичних осіб - підприємців, які перебувають на загальній
системі оподаткування, - у разі неподання звітності за відповідний
податковий період або подання звітності, що містить нульові
показники;
   для фізичних осіб - підприємців, що перебувають на спрощеній
системі  оподаткування,  -  у разі наявності інформації про
заборгованість з сплати податків у картках особових рахунків.
   3.2.4. Реквізит відповіді на запит "наявність сплати єдиного
(фіксованого) податку за період, який включає шість календарних
місяців з дати виплати коштів" (графа 6) має три варіанти
заповнення:
   "сплачував" - для фізичних осіб - підприємців, що перебувають
на спрощеній системі оподаткування, - у разі надходження платежів
до бюджету за відповідний податковий період;
   "не є платником" - для фізичних осіб - підприємців, які
перебувають на загальній системі оподаткування;
   "не  сплачував" - для фізичних осіб - підприємців, що
перебувають  на  спрощеній  системі оподаткування, - у разі
відсутності інформації про надходження платежів до бюджету.
   3.2.5. Рядки запитів без зазначення ідентифікаційних номерів
фізичних осіб - підприємців (серії та номери паспортів - для осіб,
які не мають ідентифікаційного номера), з невірними (неіснуючими)
ідентифікаційними номерами, у яких ідентифікаційний номер та (або)
інші дані про фізичну особу - підприємця не співпадають, а також
рядки запитів, у яких не заповнені або некоректно заповнені поля,
органом державної податкової служби не обробляються.
   Некоректно заповненим полем уважається поле, при заповненні
якого були допущені механічні помилки.
 
   3.3. Порядок оформлення результатів звірки та формування
відповіді у паперовому та електронному вигляді.
   3.3.1. У разі, якщо електронний варіант запиту, що надійшов
від відповідного базового центру зайнятості, неможливо прочитати
або його структура не відповідає структурі, затвердженій окремим
Протоколом  згідно  з  пунктом 1.3 Порядку, орган державної
податкової служби інформує про це відповідний базовий центр
зайнятості  (надсилає  лист-зауваження).  Центр  зайнятості
зобов'язаний  протягом трьох робочих днів від дня отримання
повідомлення органу державної податкової служби надати коректно
сформований файл на заміну раніше наданого. { Пункт 3.3.1 із
змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 208/274 ( z0534-07 ) від 07.05.2007 }
   3.3.2. Після реєстрації запиту відповідний файл передається
до підрозділу органу державної податкової служби, відповідального
за облік платників податків, який після перевірки на повноту
заповнення полів здійснює звірку даних про фізичних осіб, указаних
у запиті, з даними, наявними в органі державної податкової служби.
   У відповідні  рядки  відповіді  на  запит  підрозділами,
відповідальними за облік платників податків органу державної
податкової служби, заносяться коди результатів перевірки та звірки
даних згідно з додатком 3. { Абзац другий пункту 3.3.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної
політики N 208/274 ( z0534-07 ) від 07.05.2007 }
   За результатами звірки підрозділ, відповідальний за облік
платників податків органу державної податкової служби, формує
файл-відповідь із зазначенням результатів звірки та передає його
для подальшого опрацювання до підрозділу з питань оподаткування
фізичних осіб органу державної податкової служби.
   Відповідь на запит базового центру зайнятості надається
підрозділами з питань оподаткування фізичних осіб органу державної
податкової служби в паперовому вигляді за формою N ЗДФ-2 (додаток
2) та у вигляді файла даних на магнітних носіях. { Абзац четвертий
пункту 3.3.2 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 208/274 ( z0534-07 ) від 07.05.2007 }
 
   { Пункт 3.3.3 виключено на підставі Наказу Міністерства праці
та соціальної політики N 208/274 ( z0534-07 ) від 07.05.2007 }
 
   3.3.4. У разі, якщо електронний варіант  відповіді,  що
надійшла від органу державної податкової служби до базового центру
зайнятості, неможливо прочитати або його структура не відповідає
структурі, затвердженій окремим Протоколом згідно з пунктом 1.3
Порядку,  базовий  центр  зайнятості  інформує  (надсилає
лист-зауваження) про це орган державної податкової служби. Орган
державної податкової служби протягом трьох робочих днів від дня
отримання повідомлення від базового центру зайнятості має надати
коректно сформований файл на заміну раніше наданого. { Пункт 3.3.4
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 208/274 ( z0534-07 ) від 07.05.2007 }
   3.3.5. У разі некоректно сформованого паперового варіанта
запиту чи відповіді на запит сторони у 3-денний термін обмінюються
листами-зауваженнями та здійснюють оновлення інформації.
 
     4. Захист інформації при інформаційному обміні
 
   4.1. При обміні інформацією згідно з цим Порядком сторони
впроваджують організаційно-технічні заходи,  які  забезпечують
захист інформації з обмеженим доступом, що передається. Інформація
що передається, може бути використана виключно з метою реалізації
механізму повернення коштів, виплачених як допомога по безробіттю
одноразово  для  організації  безробітними  підприємницької
діяльності, у разі непровадження такої діяльності протягом шести
календарних місяців з дня отримання допомоги, і не може бути
передана третій стороні без письмової згоди Державної податкової
адміністрації України. { Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 208/274
( z0534-07 ) від 07.05.2007 }
 
           5. Прикінцеві положення
 
   5.1. Відповідальними виконавцями цього Порядку визначено:
з боку Державного центру зайнятості заступника директора (за
посадою та відповідно до внутрішнього розподілу обов'язків); з
боку  Державної  податкової  адміністрації  України директора
Департаменту  оподаткування  фізичних  осіб  (за посадою) та
начальника Управління реєстрації та обліку платників податків (за
посадою). { Абзац перший пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 208/274
( z0534-07 ) від 07.05.2007 }
   Відповідальні виконавці несуть персональну відповідальність
за своєчасне та в повному обсязі надання достовірної інформації,
довідників.
 
   5.2. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання
положень цього Порядку, суб'єкти інформаційного обміну зобов'язані
інформувати про це один одного протягом 10 робочих днів від дня
виникнення цих обставин. { Пункт 5.2 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 208/274
( z0534-07 ) від 07.05.2007 }
 
 Директор Державного центру
 зайнятості Міністерства праці
 та соціальної політики України           В.М.Галицький
 
 Начальник Управління реєстрації
 та обліку платників податків
 ДПА України                    Н.Г.Калєніченко
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку обміну
                   інформацією стосовно
                   фізичних осіб - підприємців,
                   яким виплачена допомога
                   по безробіттю одноразово
                   для організації безробітними
                   підприємницької діяльності
 
 
 Дата ____ /_____ /_______ N ____   Форма N 3ДФ-1
 ---------------------------------  Центр зайнятості
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  ____________________________
 ---------------------------------  (найменування центру
 (код за ЄДРПОУ)           зайнятості)
 
 
               ЗАПИТ
         щодо фізичних осіб - підприємців,
     яким виплачена допомога по безробіттю одноразово
      для організації підприємницької діяльності
 
    _________________________________________________
     (найменування державної податкової інспекції )
 
 
                            Аркуш ____
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Ідентифі-  | Прізвище, | Місце   | Дата | Код за |
|з/п| каційний номер |  ім'я,  |реєстрації |виплати| ЄДРПОУ |
|  |  фізичної   |по батькові|(проживання)|коштів | банку, |
|  | особи - платника| фізичної |фізичної  |    | який  |
|  | податків з ДРФО | особи - | особи -  |    |виплатив |
|  | (серія та номер |підприємця |підприємця |    | кошти |
|  |паспорта для осіб|      |      |    |фізичній |
|  | які не мають  |      |      |    | особі - |
|  |ідентифікаційного|      |      |    |підпри- |
|  |   номера)   |      |      |    | ємцю  |
|---+-----------------+-----------+------------+-------+---------|
| 1 |    2    |   3   |   4   |  5  |  6  |
------------------------------------------------------------------
 
   Усього осіб ______           Усього аркушів ______
 
         М.П.
 
Посада керівника ___________     ______________________________
          (підпис)         (прізвище, ініціали)
 
 
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці  та  соціальної політики N 208/274 ( z0534-07 ) від
07.05.2007 }
 
 Директор Державного центру
 зайнятості Міністерства праці
 та соціальної політики України           В.М.Галицький
 
   { Додаток 2 виключено на підставі Наказу Міністерства праці
та соціальної політики N 208/274 ( z0534-07 ) від 07.05.2007 }
 
 
 
                   Додаток 2
                   До Порядку обміну
                   інформацією стосовно
                   фізичних осіб - підприємців,
                   яким виплачена допомога
                   по безробіттю одноразово
                   для організації безробітними
                   підприємницької діяльності
 
 
 Дата ___/___/___ N ______      Форма N 3ДФ-2
 
 На N____ від ___/___/____
 
 Державна податкова інспекція ____________________________________
                   (найменування)
 
 
              ВІДПОВІДЬ
          на запит центру зайнятості
 
        ____________________________________
         (найменування центру зайнятості)
 
     щодо фізичних осіб - підприємців, яким виплачена
    допомога по безробіттю одноразово для організації
     підприємницької діяльності за звітні періоди,
     які включають шість календарних місяців з дати
       виплати коштів (______ квартали 200_ р.)
 
 
                            Аркуш ____
 
------------------------------------------------------------------------
| N  |Ідентифі- |Прізвище, |Результат |  Наявність  |  Наявність  |
|з/п |каційний | ім'я, по | звірки  | податкової  |сплати єдиного |
|   | номер  | батькові | даних  | звітності, що | (фіксованого) |
|   | фізичної | фізичної | запиту з | підтверджує | податку, що |
|   | особи - | особи - | даними, | фактичне   | підтверджує  |
|   |підприємця|підприємця|наявними | провадження |  фактичне  |
|   |(серія та |     |в органі |підприємницької| провадження |
|   |номер   |     |державної |діяльності, за |підприємницької|
|   |паспорта |     |податкової| періоди, які |діяльності, за |
|   |для осіб, |     |служби*  |включають шість| періоди, які |
|   |які    |     |     | календарних |включають шість|
|   |не мають |     |     |місяців з дати | календарних |
|   |ідентифі- |     |     |  виплати  |місяців з дати |
|   |каційного |     |     |  коштів**  |  виплати  |
|   |номера)  |     |     |        |  коштів***  |
|-----+----------+----------+----------+---------------+---------------|
| 1  |  2   |3     |  4   |    5    |    6    |
------------------------------------------------------------------------
 
   Усього осіб ______           Усього аркушів ______
 
          М.П.
 
Посада керівника __________       ______________________________
          (підпис)           (прізвище керівника)
 
_______________
   *  При  заповненні  реквізиту  використовується Довідник
результатів звірки даних запиту із даними, наявними в органі
державної податкової служби із додатка 3.
   ** 1- "так"; 2 - "ні".
   *** 1 - "сплачував"; 2 - "не є платником"; 3 -  "не
сплачував".
 
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці  та  соціальної політики N 208/274 ( z0534-07 ) від
07.05.2007 }
 
 Директор Державного центру
 зайнятості Міністерства праці
 та соціальної політики України           В.М.Галицький
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку обміну
                   інформацією стосовно
                   фізичних осіб - підприємців,
                   яким виплачена допомога
                   по безробіттю одноразово
                   для організації безробітними
                   підприємницької діяльності
 
 
               ДОВІДНИК
    результатів звірки даних запиту з даними, наявними
        в органі державної податкової служби
 
 
------------------------------------------------------------------
|Код |Назва                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1 |Дані співпадають                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2 |Ідентифікаційний номер неправильний            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3 |Фізична особа - підприємець не перебуває на обліку в   |
|   |податковій інспекції                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4 |Ідентифікаційний номер, прізвище, ім'я, по батькові не  |
|   |співпадають із даними, наявними в органі державної    |
|   |податкової служби                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 5 |У записі є незаповнені або некоректно заповнені поля   |
------------------------------------------------------------------
{ Порядок доповнено додатком 3 згідно з Наказом Міністерства праці
та соціальної політики N 208/274 ( z0534-07 ) від 07.05.2007 }
 
 Директор Державного центру
 зайнятості Міністерства праці
 та соціальної політики України            В.Галицький
 
 
   { Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства праці
та соціальної політики N 208/274 ( z0534-07 ) від 07.05.2007 }
 
 
   { Додаток 5 виключено на підставі Наказу Міністерства праці
та соціальної політики N 208/274 ( z0534-07 ) від 07.05.2007 }
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner