Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 335 від 11.06.2007

Про затвердження Змін до Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного управління, затверджених наказом Міністра оборони України від 30.03.2006 N 164


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            20.11.2006 N 524
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 листопада 2006 р.
                   за N 1249/13123
 
 
    Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми
     державного статистичного спостереження N 1-РС
      "Звіт про витрати на утримання робочої сили"
 
 
   Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), ураховуючи положення статей 80, 81, 95
Цивільного кодексу України ( 436-15 ), та з метою подальшого
вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики
праці Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного
статистичного спостереження N 1-РС "Звіт про витрати на утримання
робочої сили" (далі - Інструкція), що додається.
 
   2. Респондентам, відібраним для участі в обстеженні витрат на
утримання робочої  сили,  при  заповненні  форми  державного
статистичного спостереження N 1-РС ( va291202-06 ) "Звіт про
витрати на утримання робочої сили", використовувати Інструкцію,
затверджену цим наказом.
 
   3. Департаменту статистики праці (Григорович Н.В.):
 
   3.1. Підготувати та передати адміністративно-господарському
департаменту оригінал Інструкції, затвердженої цим наказом, для
виготовлення.
 
   3.2. Здійснювати методологічне керівництво щодо використання
Інструкції, затвердженої цим наказом.
 
   4. Адміністративно-господарському  департаменту  (Царський
В.І.)  забезпечити  контроль  за своєчасним виготовленням та
доставкою Інструкції, затвердженої цим наказом, на адресу головних
управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті
Києві та Управління статистики в місті Севастополі.
 
   5. Департаменту фінансового забезпечення,  бухгалтерського
обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг
щодо виготовлення та доставки Інструкції,  затвердженої  цим
наказом.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Власенко Н.С.
 
 Голова                       О.Г.Осауленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомстату України
                   20.11.2006 N 524
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 листопада 2006 р.
                   за N 1249/13123
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
     щодо заповнення форми державного статистичного
       спостереження N 1-РС "Звіт про витрати
          на утримання робочої сили"
             ( va291202-06 )
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Заповнення показників у формі N 1-РС ( va291202-06 )
"Звіт  про  витрати на утримання робочої сили" здійснюється
відповідно до положень:
   Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої
наказом Держкомстату від 28.09.2005 N 286 ( z1442-05 ) та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції 30.11.2005 за N 1442/11722
(зі змінами) (далі -  Інструкція  зі  статистики  кількості
працівників);
   Інструкції зі статистики заробітної  плати,  затвердженої
наказом  Держкомстату  від 13.01.2004 N 5 ( z0114-04 ) та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції 27.01.2004 за N 114/8713
(далі - Інструкція зі статистики заробітної плати);
   цієї Інструкції.
 
   1.2. Перелік юридичних осіб або відокремлених підрозділів
(далі -  підприємства),  що  звітують  за  формою  N 1-РС
( va291202-06 ), визначається органами  державної  статистики
відповідно  до  чинного законодавства та діючої статистичної
методології.
 
   1.3. Дані форми N 1-РС ( va291202-06 ) охоплюють період з 1
січня до 31 грудня звітного року та заповнюються в цілому по
підприємству.
 
   1.4. Однойменні показники, що містяться у цій та інших формах
державних  статистичних  спостережень,  за відповідний період
заповнюються за однією статистичною методологією та повинні бути
однаковими.
 
       2. Показники щодо кількості працівників
          та оплаченого робочого часу
 
   2.1. У рядку 010 відображається середня кількість працівників
підприємства  в  еквіваленті  повної  зайнятості, розрахована
відповідно до положень розділу 4 Інструкції  зі  статистики
кількості працівників ( z1442-05 ).
 
   2.2. У рядку 020 відображається середньооблікова кількість
штатних працівників, розрахована відповідно до положень розділу 3
Інструкції зі статистики кількості працівників ( z1442-05 ).
 
   2.3. У  рядку  030  відображається  середня  кількість
працівників, які прийняті на роботу за сумісництвом з інших
підприємств (далі - зовнішні сумісники).
 
   2.4. У  рядку  040  відображається  середня  кількість
працівників, що виконували роботу за договорами цивільно-правового
характеру.
   До  них  не  відносяться  фізичні  особи  -  суб'єкти
підприємницької  діяльності,  а  також  штатні  працівники
підприємства, які уклали цивільно-правовий договір про виконання
робіт з цим самим роботодавцем.
 
   2.5. Середня кількість зовнішніх сумісників і працівників, що
виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру,
визначається  згідно з пунктом 3.3 Інструкції зі статистики
кількості працівників ( z1442-05 ).
 
   2.6. У рядку 050 відображається кількість відпрацьованого, а
також невідпрацьованого, але оплаченого штатним працівникам, часу,
який включає: період відпусток у частині, що припадає на робочі
дні звітного року, навчання, виконання державних або громадських
обов'язків, простою тощо.
   У цьому   рядку   не  враховується  час  тимчасової
непрацездатності, оплачений за загальнообов'язковим  державним
соціальним страхуванням.
 
   2.7. У  рядку  060  відображається  кількість  фактично
відпрацьованого штатними працівниками часу, ураховуючи роботу у
вихідні  (за графіком), святкові та неробочі дні, у період
службових  відряджень,  а  також  надурочні  роботи.  Час,
відпрацьований працівниками, оформленими за сумісництвом на тому
самому підприємстві, де й основне місце роботи, ураховується в
цьому рядку в повному обсязі.
 
   2.8. У рядку 070 та 080 відображається час, відпрацьований
зовнішніми сумісниками та працівниками, що виконували роботи за
договорами цивільно-правового характеру.
   Ураховуючи, що облік робочого часу за зазначеними категоріями
працівників щоденно не ведеться, показники заповнюються згідно з
розрахунками. Для зовнішніх сумісників розрахунок здійснюється,
виходячи з тривалості періоду, упродовж якого працівник виконував
роботу (наприклад,  два,  чотири,  дванадцять  місяців),  та
встановленої для нього норми тривалості робочого часу.
   Для працівників,  що  виконували  роботи  за  договорами
цивільно-правового характеру, розрахунок здійснюється, виходячи з
тривалості робіт за договором (від моменту початку робіт згідно з
договором до їх прийому) та норми тривалості робочого часу,
установленої на підприємстві.
 
   2.9. У рядку 060 відображається норма тривалості робочого
часу, установлена колективним договором (не може перевищувати 40
годин на тиждень). Якщо на підприємстві  для  різних  груп
працівників установлені різні норми тривалості робочого часу,
проставляється той показник часу, який встановлено для більшості
працівників, зайнятих основним видом діяльності.
 
    3. Показники щодо витрат на утримання робочої сили
 
   3.1. Витрати підприємства на утримання робочої сили включають
оплату праці, видатки  на  загальнообов'язкове  державне  та
добровільне соціальне страхування працівників, забезпечення їх
житлом, професійне навчання, культурно-побутове обслуговування,
податки та збори, а також інші витрати, пов'язані з використанням
найманої робочої сили.
   Загальна сума витрат на робочу силу включає дані щодо всіх
працівників, тобто штатних, а також тих, які не перебувають в
обліковому складі підприємства.
 
   3.2. Пряма оплата (рядок 110) включає нарахування у грошовій
формі. До неї належать суми, відображені в рядках 120-150, а також
інші виплати.
 
   3.3. У  рядку  120  відображаються  нарахування  штатним
працівникам за виконану роботу відповідно до встановлених норм
праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками
робітників та посадовими окладами керівників, фахівців, технічних
службовців, а також виплати, зазначені в підпунктах 2.1.2-2.1.6
Інструкції зі статистики заробітної плати.
 
   3.4. У рядку 130 відображаються суми нарахованих надбавок і
доплат до тарифних ставок і посадових окладів, передбачених чинним
законодавством (підпункт 2.2.1 Інструкції зі статистики заробітної
плати ( z0114-04 ) або колективним договором.
 
   3.5. У рядку 140 відображаються премії та винагороди, у тому
числі за вислугу років, що мають систематичний характер, тобто
виплачуються не рідше ніж раз у квартал.
 
   3.6. У рядку 150 відображаються нарахування працівникам, які
не перебувають у штаті підприємства і  не  включаються  до
середньооблікової кількості штатних працівників:
   зовнішнім сумісникам;
   працівникам, що   виконували   роботи  за  договорами
цивільно-правового характеру (за винятком  фізичних  осіб  -
суб'єктів підприємницької діяльності);
   особам, які є членами спостережної ради або  ревізійної
комісії акціонерного товариства;
   особам, які працюють згідно з договорами між підприємствами
про  надання  робочої  сили (безробітні за період виконання
громадських робіт, учні та студенти, які проходять виробничу
практику на підприємстві чи залучені до тимчасової роботи на
період канікул). У цьому рядку відображаються як суми, виплачені
безпосередньо  на  підприємстві,  так  і  перераховані іншим
підприємствам, з якими укладено договір;
   іншим категоріям працівників, яким здійснювалися нарахування
з фонду оплати праці у звітному періоді: звільненим, тимчасово
відсутнім штатним працівникам, які перебувають у відпустках у
зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку (крім виплат за рахунок коштів
загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням).
 
   3.7. У рядку 110 також відображаються інші нарахування:
   відсоткові або комісійні винагороди, виплачені додатково до
тарифної ставки (окладу, посадового окладу);
   оплата надурочних  робіт і робіт у вихідні, святкові й
неробочі дні, у розмірах і за розцінками, установленими чинним
законодавством;
   оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв'язку
з роботою понад нормальну тривалість робочого часу у випадках,
передбачених законодавством;
   суми, виплачені у розмірі тарифної ставки (окладу, посадового
окладу) за дні перебування  в  дорозі  до  місцезнаходження
підприємства (пункту збору) - місця роботи і назад, передбачені
графіком роботи на вахті, а також за дні затримки працівників у
дорозі  через  метеорологічні  умови та з вини транспортних
підприємств;
   суми виплат,  пов'язаних  з індексацією заробітної плати
працівників.
 
   3.8. У  рядку  160  відображаються  нарахування  за
невідпрацьований час, визначені згідно з підпунктами 2.2.12, 2.3.1
Інструкції зі статистики заробітної плати ( z0114-04 ).
   У рядку 170 виділяються (з рядка 160) суми оплати всіх видів
відпусток  (крім  компенсації  у  разі  їх  невикористання),
передбачених законодавством або колективним договором, за винятком
тих, що надаються відповідно до Закону України "Про статус і
соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) й оплачуються за рахунок
коштів державного бюджету.
 
   3.9. У  рядку  180 відображаються премії та нерегулярні
виплати, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер
(підпункти 2.3.2-2.3.3 Інструкції зі статистики заробітної плати
( z0114-04 ), а також суми компенсації у разі невикористання
відпусток.
   У рядку 190 виділяються (з рядка  180)  винагороди  за
підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років
(стаж роботи), а в рядку 200 - матеріальна допомога, надана всім
або  більшості  працівників  (на  оздоровлення, у зв'язку з
екологічним станом).
 
   3.10. У рядку  210  відображаються  заробітна  плата  в
натуральній формі, а також надані пільги, послуги і допомога в
натуральній і грошовій формах:
   вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі
оплати праці;
   вартість безоплатно наданих окремим категоріям працівників
вугілля, комунальних послуг, послуг зв'язку та суми коштів на
відшкодування їхньої оплати або здешевлення. При цьому в рядку 220
виділяється вартість зазначених товарів та  послуг,  наданих
відповідно до законодавства;
   суми компенсації  витрат  працівників  (не  передбачені
законодавством) з оплати житла (квартплати, місця в гуртожитку,
найму житла);
   вартість безкоштовно  наданих  продуктів харчування (крім
молока та лікувально-профілактичного харчування, надання яких
пов'язане з умовами праці) або суми грошової компенсації за них;
   оплата (повністю  або  частково,  у  вигляді  талонів)
підприємством  харчування  працівників  у  їдальнях, буфетах,
профілакторіях;
   витрати, пов'язані  з  наданням  безкоштовного  проїзду
працівникам залізничного, авіаційного,  морського,  річкового,
автомобільного транспорту та міського електротранспорту;
   вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу,
обмундирування (крім спецодягу), що може використовуватися поза
робочим  місцем  та  залишається  в  особистому  постійному
користуванні, або сума знижки у разі продажу форменого одягу за
зниженими цінами;
   вартість подарунків до свят та пам'ятних дат;
   вартість проїзних квитків, які персонально розподіляються між
працівниками,  та  відшкодування працівникам вартості проїзду
транспортом загального користування.
 
   3.11. Вартість безкоштовно наданих продуктів  харчування,
житла, палива враховується, виходячи з ринкових цін (тарифів). У
разі, якщо товари, продукти, послуги надавались  за  цінами
(тарифами), нижчими за ринкові, ураховується також додаткова
матеріальна вигода, отримана працівниками у вигляді різниці між
ринковою вартістю товарів і сумою, фактично сплаченою працівником.
   Вартість продукції, проданої в рахунок заробітної плати, не
включається до суми виплат у натуральній формі.
 
   3.12. У рядку 230 відображаються витрати підприємств на
забезпечення працівників житлом, зокрема:
   витрати на утримання житлового фонду, що перебуває на балансі
підприємства або фінансується за рахунок коштів підприємства без
урахування заробітної плати працівників служб, що здійснюють його
обслуговування;
   витрати на  погашення  позик,  виданих  працівникам, або
відсотків за користування ними, субсидії, що не  підлягають
поверненню,  для  поліпшення житлових умов, на індивідуальне
будівництво тощо;
   вартість житла, переданого у власність працівникам (також
окремо виділяється у рядку 240).
 
   3.13. У рядку 250 відображаються витрати підприємств на
соціальне забезпечення працівників:
   суми внесків на  загальнообов'язкове  державне  соціальне
страхування та пов'язані з ним нарахування, що визначаються у
рядках 260-300;
   страхові внески  підприємств  за договорами добровільного
пенсійного страхування, укладеними з недержавними  пенсійними
фондами на користь працівників;
   страхові внески  підприємств,  пов'язані  з  добровільним
страхуванням  працівників  та членів їхніх сімей (особистим,
медичним, страхуванням майна та іншими видами страхування);
   соціальні допомоги   та  виплати  (крім  передбачених
законодавством) працівникам, які перебувають у відпустці для
догляду за дитиною, при народженні дитини, сім'ям з неповнолітніми
дітьми за рахунок коштів підприємства;
   надбавки та  доплати  до  державних  пенсій  працюючим
пенсіонерам;
   одноразова допомога  працівникам, які виходять на пенсію
згідно з чинним законодавством та колективними договорами;
   суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору у
випадках, визначених законодавством;
   суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при
звільненні;
   видатки підприємств  на покриття витрат Пенсійного фонду
України на виплату та доставку пільгових пенсій;
   суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати
у зв'язку з порушенням термінів її виплати;
   компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів
підприємства, що виплачується за рішенням суду;
   витрати підприємств на оплату послуг з лікування працівників,
які  були  надані  установами  охорони  здоров'я,  уключаючи
протезування;
   вартість путівок працівникам і членам  їхніх  сімей  на
лікування та відпочинок або суми компенсацій, видані замість
путівок за рахунок коштів підприємства;
   вартість абонементів у групи здоров'я, передплати на газети
та журнали, інші аналогічні витрати;
   матеріальна допомога  разового  характеру,  що  надається
підприємством окремим працівникам  у  зв'язку  із  сімейними
обставинами, на оплату лікування, поховання, а також матеріальна
допомога на оздоровлення дітей;
   інші витрати на соціальний захист працівників.
 
   3.14. У рядках 260-290 виділяються внески підприємств на
загальнообов'язкове державне:
   пенсійне страхування;
   соціальне страхування на випадок безробіття;
   соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
   соціальне страхування  у  зв'язку  з  тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням
(далі  -  страхування  у  зв'язку  з  тимчасовою  втратою
працездатності).
 
   3.15. Підприємства,  які  обрали   особливий   спосіб
оподаткування, відображають у вищезазначених рядках частини суми
єдиного податку, нарахованого за звітний рік у таких пропорціях: у
рядку 260 - 42%; у рядку 270 - 4%; у рядку 290 - 11% загальної
суми податку, нарахованої до сплати за звітний рік.
   Зазначені суб'єкти  в рядку 260 також відображають суми
страхових внесків на  загальнообов'язкове  державне  пенсійне
страхування за найманих працівників.
 
   3.16. У рядку 300 враховуються суми, нараховані згідно з
Порядком оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності
внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним
випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи,
організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 06.05.2001 N 439 ( 439-2001-п ) (зі змінами).
 
   3.17. У рядку 310 відображаються витрати на  професійне
навчання, пов'язане з виробничою необхідністю, які включають:
   оплату за навчання працівників у вищих навчальних закладах та
установах  підвищення кваліфікації, професійної підготовки та
перепідготовки кадрів на підставі договорів між  навчальними
закладами та підприємством;
   стипендії слухачам  підготовчих  відділень,  студентам,
аспірантам, направленим підприємствами на навчання з відривом від
виробництва у вищі навчальні заклади;
   оплату проїзду до місцезнаходження навчального закладу та
назад;
   витрати на утримання учбових будівель і приміщень, оренду
приміщень для проведення навчання, придбання навчальних посібників
та учбового матеріалу;
   оплату праці викладачів,  що  не  перебувають  у  штаті
підприємства;
   інші витрати з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
 
   3.18. У рядку 320 відображаються витрати на:
   утримання їдалень, профілакторіїв, санаторіїв, будинків і
таборів відпочинку, медпунктів, бібліотек, клубів, спортивних
споруд,  дошкільних закладів та інших громадських служб, що
перебувають на балансі підприємств або фінансуються на умовах
часткової участі;
   придбання медикаментів для лікувально-профілактичних установ,
що перебувають на балансі підприємств або фінансуються на умовах
часткової участі;
   проведення культурно-масових, спортивних та інших громадських
заходів, уключаючи оренду приміщень;
   організацію гуртків,  студій,  клубів,  виставок-продажів
виробів самодіяльної творчості, ярмарків тощо;
   придбання театральних костюмів, спортивної форми та інвентарю
або оплату їхнього прокату;
   оплату екскурсій та мандрівок, занять у спортивних секціях;
   оплату за утримання дітей працівників у дошкільних закладах
або її здешевлення;
   оплату вартості подарунків до свят і квитків на видовищні
заходи для дітей працівників;
   благоустрій садівничих товариств (будівництво шляхів, енерго-
та водопостачання, осушення та інші витрати загального характеру),
будівництво гаражів для працівників;
   інші витрати   на   культурно-побутове   обслуговування
працівників.
 
   3.19. У рядку 330 відображаються витрати роботодавця, які не
віднесені до вищеперелічених, зокрема:
   витрати на відрядження (уключаючи добові в повному обсязі,
вартість проїзду та проживання);
   компенсаційні виплати та добові,  які  виплачуються  при
переїзді на роботу в іншу місцевість;
   надбавки (польове забезпечення)  до  тарифних  ставок  і
посадових  окладів  працівників,  направлених  для  виконання
монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і
працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно
проводиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер;
   витрати на  колективне  харчування  плавскладу річкового,
морського та рибопромислового флотів, а також харчування льотного
складу цивільної авіації при виконанні завдань польоту, які можуть
бути прирівняні до добових витрат, що виплачуються в період
відрядження;
   вартість виданого згідно  з  чинним  нормами  спецодягу,
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та
знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного
харчування або відшкодування витрат працівникам за їх придбання у
разі невидачі адміністрацією;
   вартість придбаних  підприємством  проїзних  квитків, які
персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у
разі потреби для виконання виробничих завдань (у зв'язку зі
специфікою роботи);
   витрати на  перевезення  працівників до місця роботи як
власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв);
   витрати на платне навчання працівників і членів їхніх сімей,
не пов'язане з виробничою необхідністю;
   витрати на оформлення закордонних паспортів та віз;
   витрати на послуги з пошуку та підбору кадрів;
   інші витрати.
 
   3.20. У рядку 340 відображаються податки та збори, розмір
яких залежить від кількості або складу найманих працівників, а
також величини їхнього фонду оплати праці:
   комунальний податок;
   суми адміністративно-господарських санкцій, що сплачуються
підприємствами  за  кожне  робоче  місце,  призначене  для
працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, відповідно до
статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні" ( 875-12 );
   суми, що   вносяться   до   державного    бюджету
підприємствами-монополістами   у  зв'язку  з  перевищенням
розрахункової величини фонду оплати праці;
   інші податки та збори, що відносяться до витрат на робочу
силу.
 
   3.21. У рядку 350 відображається загальна сума складових
витрат на робочу силу.
 
   3.22. До витрат на робочу силу не відносяться та у звіті не
відображаються такі виплати:
   допомога, нарахована  працівникам підприємства за рахунок
коштів Фонду соціального  страхування  з  тимчасової  втрати
працездатності: у разі тимчасової непрацездатності, по вагітності
та пологах, при народженні дитини, по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, на поховання;
   доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у
власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями);
   винагорода, що сплачується за  авторським  договором  на
створення та використання творів науки, літератури та мистецтва,
винаходів, корисних моделей, промислових зразків;
   додаткові види оплати праці та соціальних пільг, нараховані
працівникам за рахунок бюджетних коштів, уключаючи виплати згідно
із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 );
   компенсації працівникам  за  використання  для  потреб
виробництва власного інструменту та особистого транспорту;
   надані працівникам суми займів, що підлягають поверненню;
   витрати на  капітальне  будівництво  житла  та  об'єктів
соціальної сфери.
 
 Директор департаменту
 статистики праці                  Н.В.Григорович
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner