Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 192 від 11.06.2007

Про внесення змін до наказу Держкомлісгоспу України від 07.09.2005 N 412


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            20.11.2006 N 782
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 грудня 2006 р.
                   за N 1297/13171
 
 
    Про затвердження Змін до Положення про організацію
    роботи з охорони праці учасників навчально-виховного
       процесу в установах і закладах освіти
 
 
   На виконання Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
охорону праці" ( 2694-12 ), з метою приведення у відповідність до
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці  в  закладах,  установах,  організаціях,
підприємствах,  підпорядкованих  Міністерству  освіти і науки
України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 18.04.2006 N 304 ( z0806-06 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 07.07.2006 за N 806/12680, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Зміни до Положення про організацію роботи з
охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і
закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 01.08.2001 N 563 ( z0969-01 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за N 969/6160 (далі -
Зміни до Положення), що додаються.
 
   2. У назві та пункті 1 наказу Міністерства освіти і науки
України від 01.08.2001 N 563 ( z0969-01 ) слова "закладах освіти"
замінити на "навчальних закладах".
 
   3. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних  адміністрацій,  ректорам (директорам) вищих
навчальних  закладів,  керівникам  підприємств,  організацій,
підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, запровадити в
дію Зміни до Положення.
 
   4. Надрукувати Зміни до Положення в Інформаційному збірнику
Міністерства освіти і науки України.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Огонь Ц.Г.
 
 Міністр                      С.М.Ніколаєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   20.11.2006 N 782
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 грудня 2006 р.
                   за N 1297/13171
 
 
               ЗМІНИ
    до Положення про організацію роботи з охорони праці
    учасників навчально-виховного процесу в установах
           і навчальних закладах
              ( z0969-01 )
 
 
   У тексті Положення слова "заклад освіти" замінити словами
"навчальний заклад" у відповідних відмінках.
 
           1. Зміни до розділу 1
 
   1.1. Пункти 1.6, 1.7 об'єднати і викласти в такій редакції:
   "1.6. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності учнів, студентів, курсантів, слухачів,
аспірантів, працівників навчальних закладів (далі - учасники
навчально-виховного процесу) проводяться відповідно до Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці
України від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (далі -
Типове положення), та Положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах,
організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і
науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 18.04.2006 N 304 ( z0806-06 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за N 806/12680 (далі -
Положення про навчання)".
   У зв'язку з цим пункт 1.8 уважати пунктом 1.7.
 
   1.2. Пункт 1.7 викласти в такій редакції:
   "1.7. Інструктажі  з  питань охорони праці з учасниками
навчально-виховного процесу в навчальних закладах проводяться
відповідно до Типового положення ( z0231-05 ). Інструктажі з
питань безпеки життєдіяльності, які містять питання  охорони
здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху,
реагування на надзвичайні  ситуації,  безпеки  побуту  тощо,
проводяться з учасниками навчально-виховного процесу відповідно до
Положення про навчання ( z0806-06 )".
 
           2. Зміни до розділу 2
 
   2.1. У пункті 2.1 та в підпункті 2.2.3 слова  "Перший
заступник Державного секретаря" замінити словами "перший заступник
Міністра" у відповідних відмінках.
 
   2.2. Пункт 2.1 та підпункти 2.2.1, 2.2.2, 2.2.7, 2.2.10 -
2.2.13 після слів "охорони праці" доповнити словами "безпеки
життєдіяльності" у відповідних відмінках.
 
   2.3. Підпункт 2.2.3 викласти в такій редакції:
   "2.2.3 створює службу охорони праці Міністерства освіти і
науки України відповідно до Типового положення про службу охорони
праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від
15.11.2004 N 255 ( z1526-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції  України 01.12.2004 за N 1526/10125 (далі - Типове
положення про службу охорони праці). Одночасно може створювати
службу безпеки життєдіяльності, яка поєднує роботу служб пожежної,
радіаційної безпеки та виконує інші функціональні завдання з
питань  безпеки  життєдіяльності.  Ця  служба  безпосередньо
підпорядковується першому заступнику Міністра".
 
           3. Зміни до розділу 3
 
   3.1. У тексті розділу слова "Міністерство освіти Автономної
Республіки Крим" замінити словами "Міністерство освіти і науки
Автономної Республіки Крим" у відповідних відмінках.
 
   3.2. Пункт 3.1 та підпункти 3.2.1, 3.2.5, 3.2.8, 3.2.19,
3.2.22 після слів "охорони праці" доповнити словами "безпеки
життєдіяльності" у відповідних відмінках.
 
   3.3. Підпункт 3.2.2 викласти в такій редакції:
   "3.2.2 відповідно до Типового положення про службу охорони
праці ( z1526-04 ) створюють службу охорони праці; одночасно
можуть створювати службу безпеки життєдіяльності, яка поєднує
роботу служб пожежної, радіаційної безпеки та виконує  інші
функціональні завдання з питань безпеки життєдіяльності".
 
   3.4. Підпункт 3.2.7 викласти в такій редакції:
   "3.2.7 один раз на три роки здійснюють:
   навчання та  перевірку знань з охорони праці керівників
навчальних закладів,  їх  заступників,  інспекторів  відділів
(управлінь) освіти, також спеціалістів, викладачів з охорони
праці, безпеки життєдіяльності, інших педагогічних працівників
відповідно до Типового положення ( z0231-05 ), якщо це не
суперечить спеціальним вимогам;
   навчання та перевірку знань з безпеки життєдіяльності цих
категорій працівників  відповідно  до  Положення про навчання
( z0806-06 )".
 
   3.5. Підпункт 3.2.18 викласти в такій редакції:
   "3.2.18 здійснюють контроль за проведенням інструктажів з
охорони   праці,   безпеки   життєдіяльності   учасників
навчально-виховного процесу".
 
           4. Зміни до розділу 4
 
   4.1. Підпункти 4.1.1, 4.1.4, 4.1.7, 4.1.9 (другий рядок),
4.1.10 (другий рядок), 4.2.2, 4.2.6, 4.2.10 - 4.2.12, 4.3.2, 4.3.8
- 4.3.10, 4.4.2, 4.4.9 - 4.4.11, 4.5.9, 4.5.10, 4.6.2, 4.6.3,
4.6.8 після слів "охорона праці" доповнити словами "безпека
життєдіяльності" у відповідних відмінках.
 
   4.2. Підпункт 4.1.2 викласти в такій редакції:
   "4.1.2 відповідно до Типового положення про службу охорони
праці ( z1526-04 ) створює в навчальному закладі служби охорони
праці,   безпеки   життєдіяльності,   які   безпосередньо
підпорядковуються йому; призначає відповідальних за організацію
роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та визначає їх
функціональні  обов'язки,  забезпечує  функціонування  системи
управління охороною праці в навчальному закладі".
 
   4.3. Підпункт 4.1.18 викласти в такій редакції:
   "4.1.18 забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу відповідно
до чинного законодавства і цього Положення".
 
   4.4. Підпункт 4.2.7 викласти в такій редакції:
   "4.2.7 контролює проведення інструктажів з охорони праці,
безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в
структурних підрозділах".
 
          5. Зміни до розділів 5, 6, 7
 
   5.1. Підпункти 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4,
5.3.1, 5.3.7, 6.1.1, 6.1.3 - 6.1.5, 6.2.4, 6.2.5, 7.1.10 (перший і
другий рядки), 7.1.12, 7.1.14, 7.2.1, 7.2.11, 7.3.8, 7.5.1,7.5.3,
7.6.1, 7.6.3, 7.6.5 після слів "охорона праці" доповнити словами
"безпека життєдіяльності" у відповідних відмінках.
 
 Директор інституту
 інноваційних технологій
 і змісту освіти МОН України               А.В.Кудін
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner