Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 423 від 11.06.2007

Про внесення змін до наказу МНС України від 01.11.2006 N 699


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
             МОЛОДІ ТА СПОРТУ
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           17.11.2006 N 3925/760
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 грудня 2006 р.
                   за N 1320/13194
 
 
      Про затвердження Порядку взаємодії центрів
      соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
      із закладами охорони здоров'я щодо різних
         аспектів профілактики ВІЛ/СНІДу
 
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4
березня 2004 року N 264 ( 264-2004-п ) "Про затвердження Концепції
стратегії  дій  Уряду,  спрямованих на запобігання поширенню
ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та  Національної
програми  забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та
лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки", з
метою запобігання поширенню ВІЛ-інфекції  серед дітей та молоді
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок взаємодії центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді із закладами охорони здоров'я щодо різних
аспектів профілактики ВІЛ/СНІДу (далі - Порядок), що додається.
 
   2. Республіканському (Автономна Республіка Крим), обласним,
Київському та Севастопольському міським центрам соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді, Міністерству  охорони  здоров'я
Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласних,
Севастопольської та Головному управлінню охорони здоров'я та
медичного забезпечення Київської міських державних адміністрацій
забезпечити виконання функцій відповідно до цього Порядку та
щорічно до 1 лютого подавати інформацію про стан виконання цього
наказу до Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді
та Міністерства охорони здоров'я України відповідно.
 
   3. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді
(Толстоухова С.В.) подати цей наказ у встановленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   4. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти на
заступників Міністрів України у справах сім'ї, молоді та спорту,
охорони  здоров'я  згідно з функціональним розподілом та на
директора Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді.
 
 Міністр України
 у справах сім'ї, молоді
 та спорту                      Ю.О.Павленко
 
 Міністр охорони
 здоров'я України                  Ю.В.Поляченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінсім'ямолодьспорту
                   України,
                   МОЗ України
                   17.11.2006 N 3925/760
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 грудня 2006 р.
                   за N 1320/13194
 
 
               ПОРЯДОК
     взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї,
     дітей та молоді із закладами охорони здоров'я
      щодо різних аспектів профілактики ВІЛ/СНІДу
 
 
   1. Цей Порядок визначає функції центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді (далі - ЦСССДМ) та закладів охорони
здоров'я щодо спільної реалізації  заходів,  спрямованих  на
профілактику ВІЛ/СНІДу в Україні.
 
   2. Взаємодія  ЦСССДМ  з територіальними органами охорони
здоров'я з надання допомоги наркозалежним, ВІЛ-інфікованим дітям
та молоді здійснюється на основі договорів про співпрацю та
спільних заходів.
 
   3. ЦСССДМ та територіальні органи охорони здоров'я у своїй
діяльності керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
наказами Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту та
Міністерства охорони здоров'я України, цим Порядком.
 
   4. Функції ЦСССДМ щодо надання соціальних послуг щодо різних
аспектів профілактики ВІЛ/СНІДу:
   проведення інформаційно-просвітницьких профілактичних заходів
(лекції, бесіди, відеолекторії тощо) з дітьми, молоддю, батьками
та педагогами щодо профілактики ВІЛ/СНІДу;
   проведення навчальних  заходів профілактичного спрямування
(семінари, тренінги) для дітей, молоді, їх батьків та соціальних
працівників   щодо  профілактики  ВІЛ/СНІДу  та  надання
медико-соціальних послуг ВІЛ-інфікованим дітям, молоді та членам
їх сімей;
   забезпечення розробки,  виготовлення  та  розповсюдження
інформаційно-просвітницьких  та рекламних матеріалів з різних
аспектів профілактики ВІЛ/СНІДу;
   забезпечення медичних               працівників
інформаційно-просвітницькими матеріалами;
   забезпечення обміну  шприців  у  ін'єкційних  споживачів
наркотиків та їх передача для утилізації  закладам  охорони
здоров'я;
   надання соціальних послуг ВІЛ-інфікованим дітям, молоді та
членам  їх  сімей,  у тому числі через мережу центрів для
ВІЛ-інфікованих дітей та молоді;
   проведення передтестового та післятестового консультування;
   забезпечення соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та
молоді за направленнями закладів охорони здоров'я;
   створення бази даних закладів та організацій, які надають
соціальні послуги наркозалежним, ВІЛ-інфікованим дітям та молоді у
відповідних районах;
   проведення спільно із закладами охорони здоров'я підготовки
та організації діяльності волонтерів з  питань  профілактики
ВІЛ/СНІДу та соціальної підтримки ВІЛ-інфікованих дітей та молоді;
   надання статистичної інформації закладам охорони здоров'я
щодо соціальної роботи з наркозалежними та ВІЛ-інфікованими дітьми
та молоддю;
   залучення державних  та  недержавних установ, громадських
організацій, у тому числі міжнародних, до співпраці щодо різних
аспектів профілактики ВІЛ/СНІДу.
 
   5. Функції державних та комунальних закладів охорони здоров'я
щодо надання медичної допомоги наркозалежним, ВІЛ-інфікованим
дітям та молоді:
   забезпечення надання        лікувально-діагностичної,
консультативної медичної допомоги наркозалежним, ВІЛ-інфікованим
дітям та молоді у співпраці з ЦСССДМ;
   впровадження нових  технологій  профілактики, діагностики,
лікування і реабілітації наркозалежних, ВІЛ-інфікованих дітей та
молоді;
   здійснення профілактичної роботи щодо попередження ВІЛ/СНІДу;
   поширення інформації щодо існуючих структур, що працюють у
напрямку профілактики ВІЛ/СНІДу;
   забезпечення утилізації використаних шприців;
   прийом та  утилізація  використаних  шприців,  обміняних
працівниками служб, роботи з ін'єкційними споживачами наркотиків
ЦСССДМ з дотриманням вимог протиепідемічного режиму;
   проведення передтестового та післятестового консультування;
   забезпечення приміщенням спеціалістів ЦСССДМ для  надання
соціальних послуг у закладах охорони здоров'я на договірних
умовах;
   проведення спільно    зі    спеціалістами    ЦСССДМ
інформаційно-просвітницької   роботи   з   наркозалежними,
ВІЛ-інфікованими дітьми та молоддю;
   здійснення обміну науково-технічною інформацією та даними
міжнародних інформаційних фондів;
   організація спільно зі  спеціалістами  ЦСССДМ  навчальних
семінарів  для  медичних  працівників  щодо  різних аспектів
профілактики ВІЛ/СНІДу;
   проведення закладами охорони здоров'я навчання спеціалістів
ЦСССДМ щодо перед- та післятестового консультування;
   організація супервізії  для спеціалістів закладів охорони
здоров'я;
   участь спільно  із  спеціалістами  ЦСССДМ у розробці та
розповсюдженні       методичних        рекомендацій,
інформаційно-просвітницьких  матеріалів  щодо  різних аспектів
профілактики ВІЛ/СНІДу;
   в оперативному  порядку  чи за потребою надавати ЦСССДМ
статистичної інформації про стан захворюваності на ВІЛ/СНІД та
прогнозної оцінки;
   залучення державних та недержавних  установ,  громадських
організацій, у тому числі міжнародних, до співпраці щодо різних
аспектів профілактики ВІЛ/СНІДу;
   створення бази  даних  закладів  та  організацій охорони
здоров'я, які надають допомогу наркозалежним, ВІЛ-інфікованим
дітям та молоді.
 
 Директор Державної соціальної
 служби для сім'ї, дітей
 та молоді                     С.В.Толстоухова
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner