Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 422 від 11.06.2007

Про внесення змін до наказу МНС України від 10.07.2006 N 431


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО УКРАЇНИ З ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ

              Н А К А З
 
             16.11.2006 N 34
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 листопада 2006 р.
                   за N 1250/13124
 
 
      Про затвердження Порядку конкурсного відбору
    інноваційних проектів для їх фінансової підтримки
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
       агентства України з інвестицій та інновацій
    N 84 ( z1085-08 ) від 17.10.2008 }
 
 
 
   Відповідно до статей 17 та 19 Закону України "Про інноваційну
діяльність" ( 40-15 ), підпункту 16 пункту 4 Положення про
Державне  агентство  України  з  інвестицій  та  інновацій,
затвердженого Указом Президента України від 30 грудня  2005 року
N 1873 ( 1873/2005 ), постанови Кабінету Міністрів України від 20
вересня  2006 року N 1335 ( 1335-2006-п ) "Про віднесення
Української державної інноваційної компанії до сфери управління
Державного  агентства  з  інвестицій та інновацій", з метою
забезпечення  фінансової  підтримки  інноваційних   проектів
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  конкурсного  відбору інноваційних
проектів для їх фінансової підтримки, що додається.
 
   2. Департаменту інноваційного розвитку (Хименко О.А.):
 
   2.1. У встановленому порядку подати наказ  на  державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   2.2. Подати  керівництву  Державного агентства України з
інвестицій та інновацій пропозиції щодо  складу  Конкурсного
комітету для проведення конкурсного відбору інноваційних проектів
для їх фінансової підтримки.
 
   3. Сектору  документального  забезпечення  та   контролю
(Дьяченко Н.Ж.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах
масової інформації.
 
   4. Українській державній інноваційній компанії організовувати
проведення Конкурсу відповідно до затвердженого Порядку.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Зайця А.П.
 
 Голова                         В.Івченко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              А.В.Дашкевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного агентства
                   України
                   з інвестицій та інновацій
                   16.11.2006 N 34
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 листопада 2006 р.
                   за N 1250/13124
 
 
               ПОРЯДОК
      конкурсного відбору інноваційних проектів
          для їх фінансової підтримки
 
  { У тексті Порядку літери "УДІК" у всіх відмінках замінено
   відповідно словом "Установа" у відповідних відмінках згідно
   з Наказом Державного агентства України з інвестицій та
   інновацій N 84 ( z1085-08 ) від 17.10.2008 }
 
   1. Порядок регламентує процедуру відбору  на  конкурсних
засадах інноваційних проектів для їх фінансової підтримки за
рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи
(далі - Установа). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного агентства України з інвестицій та інновацій
N 84 ( z1085-08 ) від 17.10.2008 }
 
   2. Державне агентство України з інвестицій та інновацій
утворює Конкурсний комітет з питань відбору інноваційних проектів
для їх фінансової підтримки (далі - Комітет). { Абзац перший
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
агентства України з інвестицій та інновацій N 84 ( z1085-08 ) від
17.10.2008 }
   До  складу Комітету входять представники Держінвестицій,
Установи, а також за згодою представники органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування, громадських та наукових
організацій і установ, а також комерційних структур та банків.
{ Абзац другий пункту 2 в редакції Наказу Державного агентства
України  з інвестицій та інновацій N 84 ( z1085-08 ) від
17.10.2008 }
 
   3. Комітет є постійно діючим органом, який проводить свої
засідання в міру надходження заявок (не менше трьох) для участі в
конкурсі інноваційних проектів (далі - Конкурс), але не рідше
одного разу на три місяці.
 
   4. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи
Комітету здійснює Установа шляхом:
   - підготовки та розміщення оголошення щодо умов, строку,
дати, часу та місця проведення Конкурсу;
   - затвердження порядку реєстрації, забезпечення  прийому,
реєстрації, перевірки документів, що подаються для участі у
Конкурсі, на відповідність вимогам Конкурсу, у тому числі в
частині їх оформлення і комплектності;
   - утворення та затвердження персонального складу експертної
комісії, яка готує висновки щодо поданих на Конкурс інноваційних
проектів згідно з критеріями, визначеними у пункті 13 цього
Порядку;
   - прийняття рішення про оголошення Конкурсу;
   - надання  суб'єктам  інноваційної  діяльності методичних
рекомендацій, консультацій щодо організації, умов та порядку
проведення Конкурсу;
   - забезпечення підготовки і проведення Конкурсу;
   - розгляду та затвердження висновків експертної комісії щодо
поданих на Конкурс інноваційних проектів;
   - забезпечення членів Комітету не пізніше ніж у дводенний
строк до дати засідання Комітету комплектами документів щодо
поданих  на  Конкурс  інноваційних  проектів та відповідними
експертними висновками;
   - ведення протоколів засідань Комітету, підготовки проектів
наказів Держінвестицій про затвердження проектів-переможців або
проекту-переможця Конкурсу, подання їх в установленому порядку до
Держінвестицій тощо.
   Експертна комісія  є  консультативно-дорадчим органом при
Установі, що утворюється з метою  опрацювання,  узагальнення
інформації і забезпечення кваліфікованого та об'єктивного аналізу
інноваційних проектів, які подаються на Конкурс.
{ Пункт 4 в редакції Наказу Державного агентства України з
інвестицій та інновацій N 84 ( z1085-08 ) від 17.10.2008 }
 
   5.  Оголошення  про умови проведення Конкурсу та строк
приймання документів на Конкурс розміщується у друкованих засобах
масової інформації та на офіційних веб-сторінках Держінвестицій та
Установи не пізніше ніж за два робочих дні до дати початку
приймання документів на Конкурс. { Пункт 5 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного агентства України з інвестицій та
інновацій N 84 ( z1085-08 ) від 17.10.2008 }
 
   6. Для участі у Конкурсі суб'єкти інноваційної діяльності
подають Установі інноваційні проекти, які занесені до Державного
реєстру інноваційних проектів, разом з необхідними документами,
перелік яких визначається окремим актом Установи за кожним із
видів фінансової підтримки. { Пункт 6 в редакції Наказу Державного
агентства України з інвестицій та інновацій N 84 ( z1085-08 ) від
17.10.2008 }
 
   7. Суб'єкт  інноваційної  діяльності  відповідає   за
достовірність інформації у документах, які він складає.
 
   8.  Установа  реєструє надходження документів у журналі
реєстрації, де вказуються час та дата їх приймання. { Пункт 8 в
редакції Наказу Державного агентства України з інвестицій та
інновацій N 84 ( z1085-08 ) від 17.10.2008 }
 
   9. Якщо суб'єкт інноваційної діяльності  подав  неповний
комплект документів або оформлений неналежним чином, він має право
доопрацювати документи та знову подати їх до Установи. { Пункт 9
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного агентства
України  з інвестицій та інновацій N 84 ( z1085-08 ) від
17.10.2008 }
 
   10. Інформація, що міститься в документах, поданих суб'єктами
інноваційної діяльності на Конкурс, не підлягає розголошенню, крім
випадків, передбачених чинним законодавством України.
 
   11. Приймання документів для участі в Конкурсі припиняється
за п'ять робочих днів до визначеної Комітетом дати проведення
Конкурсу. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного агентства України з інвестицій та інновацій N 84
( z1085-08 ) від 17.10.2008 }
 
   12. Оголошення про дату, час та місце проведення Конкурсу
розміщується  у друкованих засобах масової інформації та на
офіційних веб-сторінках Держінвестицій та Установи не пізніше ніж
за п'ять робочих днів до дати проведення Конкурсу. { Пункт 12 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного агентства України з
інвестицій та інновацій N 84 ( z1085-08 ) від 17.10.2008 }
 
   13. Комітет протягом п'яти робочих днів після закінчення
терміну подання документів на участь у Конкурсі розглядає та
проводить  з  урахуванням  затверджених  Установою  висновків
експертної комісії оцінку інноваційних проектів на відповідність
їх  науково-технічним,  виробничим,  ринковим,  економічним,
соціальним та екологічним критеріям: { Абзац перший пункту 13 в
редакції Наказу Державного агентства України з інвестицій та
інновацій N 84 ( z1085-08 ) від 17.10.2008 }
 
   13.1. Науково-технічні критерії включають  дані  про:
   - перспективність упровадження науково-технічних рішень;
   - патентну чистоту продукції і патентоспроможність технічних
рішень, що використовуються;
   - перспективність  застосування  очікуваних результатів у
майбутніх розробках.
 
   13.2. Виробничі критерії включають дані про:
   - забезпеченість  виробництва  сировиною,  матеріалами  і
необхідним устаткуванням;
   - рівень технологічних нововведень при реалізації проекту;
   - забезпеченість виробництва кваліфікованим персоналом.
   - можливість використання відходів виробництва.  
   { Абзац підпункту 13.2 пункту 13 виключено на підставі Наказу
Державного агентства України з інвестицій та інновацій N 84
( z1085-08 ) від 17.10.2008 }
 
   13.3. Ринкові критерії передбачають:
   - відповідність проекту потребам ринку;
   - комерційний успіх при реалізації проекту;
   - рівень реклами для просування запропонованого продукту на
ринок;
   - конкурентоспроможність продукції за ціною  та  якістю,
захищеністю від старіння та ін.
 
   13.4. Економічні критерії включають дані про:
   - необхідні обсяги фінансування для реалізації проекту;
   - передбачуваний річний прибуток;
   - термін окупності проекту;
   - частку власних коштів у повній вартості проекту.
 
   13.5. Соціальні  та  екологічні  критерії включають такі
показники:
   - вплив реалізації проекту на рівень зайнятості населення;
   - вплив виробничих процесів, задіяних у реалізації проекту,
на навколишнє природне середовище.
   Члени Комітету дають оцінку кожному проекту відповідно до
зазначених критеріїв за трибальною шкалою: низька - 1 бал, середня
- 2 бали, висока - 3 бали.
   Якщо будь-який з критеріїв не розкрито, то ставиться 0 балів.
 
   14. Комітет у межах наявних коштів відбирає проект або
проекти, що отримали найбільшу кількість балів, для визначення
переліку проектів-переможців або проекту-переможця Конкурсу.
 
   15. У разі рівності сумарних бальних показників декількох
суб'єктів інноваційної діяльності переможець визначається шляхом
голосування членами Комітету простою більшістю голосів за участі в
голосуванні не менше двох третин членів. У разі рівного розподілу
голосів голос голови на засіданні є ухвальним.
 
   16.  Перелік  проектів-переможців  або  проект-переможець
Конкурсу  затверджується наказом Держінвестицій протягом семи
робочих  днів після підписання протоколу засідання Комітету.
{ Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного агентства України з інвестицій та інновацій N 84
( z1085-08 ) від 17.10.2008 }
   Завірена копія наказу надсилається до Установи.
 
   17. Оригінал протоколу засідання Комітету зберігається в
Установі.
   Завірена копія протоколу надсилається до Держінвестицій.
   У протоколі засідання Комітету міститься в залежності від
виду фінансової  підтримки  інформація  щодо  істотних  умов
відповідних договорів, які будуть укладені між Установою та
суб'єктами  інноваційної  діяльності,  проекти  яких  визнані
переможцями.
{ Пункт 17 в редакції Наказу Державного агентства України з
інвестицій та інновацій N 84 ( z1085-08 ) від 17.10.2008 }
 
   18. Установа протягом двох робочих днів після підписання
наказу про затвердження проектів-переможців або проекту-переможця
Конкурсу письмово направляє повідомлення про результати Конкурсу
всім його учасникам. { Пункт 18 в редакції Наказу Державного
агентства України з інвестицій та інновацій N 84 ( z1085-08 ) від
17.10.2008 }
 
   19. Установа здійснює фінансову підтримку проектів-переможців
або  проекту-переможця  Конкурсу  після укладання відповідних
договорів згідно із законодавством.
 
   20.  Інформація  про  результати  конкурсного  відбору
інноваційних проектів для їх фінансової підтримки щоквартально
розміщується  у друкованих засобах масової інформації та на
офіційних веб-сторінках Держінвестицій та Установи. { Пункт 20 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного агентства України з
інвестицій та інновацій N 84 ( z1085-08 ) від 17.10.2008 }
 
 Заступник директора
 Департаменту інноваційного
 розвитку                        О.Хименко
 
 
   { Додаток 1 виключено на підставі Наказу Державного агентства
України  з інвестицій та інновацій N 84 ( z1085-08 ) від
17.10.2008 }
 
   { Додаток 2 виключено на підставі Наказу Державного агентства
України  з інвестицій та інновацій N 84 ( z1085-08 ) від
17.10.2008 }
 
   { Додаток 3 виключено на підставі Наказу Державного агентства
України  з інвестицій та інновацій N 84 ( z1085-08 ) від
17.10.2008 }
 
 
 
 
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner