Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 404 від 11.06.2007

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики від 1 листопада 2005 року N 592


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            15.11.2006 N 1010
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 грудня 2006 р.
                   за N 1332/13206
 
 
      Про внесення змін до Правил митного контролю
      та митного оформлення транспортних засобів,
          що переміщуються громадянами
          через митний кордон України
 
 
   Відповідно до Положення про Державну митну службу України,
затвердженого Указом Президента України від 24.08.2000 N 1022
( 1022/2000 ), та з метою приведення нормативно-правового акту
Держмитслужби України у відповідність до законодавства України
Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести до Правил митного контролю та митного оформлення
транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний
кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України від
17.11.2005 N 1118 ( z1428-05 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 25.11.2005 за N 1428/11708 (далі - Правила), такі
зміни:
 
   1.1. Пункт 1.8 глави 1 викласти в такій редакції:
   "1.8. Визначення року виготовлення ТЗ здійснюється на основі
даних його виробника, що містяться в ідентифікаційному номері ТЗ.
Міжнародною організацією стандартизації (ISO) запроваджено з 1976
року міжнародний стандарт ідентифікаційних позначень автомобіля -
ISO 3779-1983, за яким визначається ідентифікаційний номер ТЗ.
Ідентифікаційний номер індивідуальний для кожного ТЗ.
   У разі визначення року виготовлення ТЗ необхідно враховувати
те, що за міжнародним стандартом ISO 3779-1983 виробники ТЗ
зазначають в ідентифікаційному номері або  календарний,  або
модельний рік виготовлення ТЗ, тобто наступний модельний рік
починається після 1 липня поточного календарного року.
   Стандартом ISO-3779-1983  для  кодування  модельних років
виготовлення ТЗ рекомендовано використання 10-го  символу  у
17-значному ідентифікаційному номері та символів, наведених у
таблиці 4.4 додатка 4 до Методики товарознавчої експертизи та
оцінки  дорожніх  транспортних  засобів, затвердженої наказом
Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від
24.11.2003  N  142/5/2092  (  z1074-03  ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 24.11.2003 за N 1074/8395.
   Календарний і  модельний  роки виготовлення можуть також
визначатися за розпізнавальною частиною ідентифікаційного номера
(останні 8 знаків).
   Більшість виробників ТЗ зазначають рік виготовлення 10-м
символом у 17-значному ідентифікаційному номері. Разом з тим
існують виробники ТЗ, що зазначають рік виготовлення знаком,
розміщеним в іншому місці ідентифікаційного номера ТЗ. Деякі
виробники формують ідентифікаційний номер ТЗ, у  якому  рік
виготовлення взагалі не зазначається.
   За рік виготовлення ТЗ приймається календарна дата його
виготовлення (день, місяць, рік).
   Якщо в ідентифікаційному номері нового ТЗ не міститься повна
інформація про календарну дату його виготовлення, то такою датою
вважається дата виготовлення, зазначена в технічних документах
виробника ТЗ.
   Якщо календарну дату виготовлення ТЗ, який перебував  у
користуванні,  визначити  за  його  ідентифікаційним  номером
неможливо, то за основу приймається рік виготовлення, визначений
за його ідентифікаційним номером, з урахуванням календарної дати
першої реєстрації ТЗ.
   Датою першої реєстрації ТЗ, який перебував у користуванні, є
дата, зазначена в спеціальній графі технічного паспорта (свідоцтва
про реєстрацію), наприклад, паспорта німецького зразка, або дата
видачі технічного паспорта (свідоцтва про реєстрацію).
   У разі відсутності даних про дату першої реєстрації, коли
модельний чи календарний рік виготовлення ТЗ, зазначений  в
ідентифікаційному  номері,  збігається  з роком початку його
експлуатації, датою виготовлення вважати 1 січня року, зазначеного
в ідентифікаційному номері ТЗ.
   Якщо встановлений за ідентифікаційним номером модельний рік
виготовлення не збігається з роком початку експлуатації ТЗ, який
зазначено в реєстраційному документі й перевищує його, датою
виготовлення  вважати  1  липня  зазначеного в реєстраційних
документах року.
   Якщо встановлений за ідентифікаційним номером календарний або
модельний рік виготовлення не збігається  з  роком  початку
експлуатації ТЗ, який зазначено в реєстраційному документі і є
меншим за нього, датою виготовлення вважати 1 січня календарного
року, зазначеного в ідентифікаційному номері.
   У разі неможливості визначення року виготовлення ТЗ  за
ідентифікаційним  номером роком виготовлення вважати рік, що
значиться в реєстраційних і технічних документах на ТЗ.
   При цьому в разі відсутності в реєстраційних і технічних
документах на ТЗ календарної дати виготовлення ТЗ такою датою
вважати 1 січня року, зазначеного в реєстраційних і технічних
документах на ТЗ.
   Датою початку користування ТЗ, що були в користуванні та
ввозяться на митну територію України, вважається дата першої
реєстрації ТЗ, визначена в реєстраційних документах, які видані
вповноваженими державними органами та дають право експлуатувати ці
ТЗ  на  постійній  основі. У разі відсутності реєстраційних
документів першої реєстрації ТЗ датою початку користування вважати
перший день першого місяця року, зазначеного в ідентифікаційному
номері ТЗ, а за відсутності в ідентифікаційному номері року
виготовлення  -  1  січня  року виготовлення, зазначеного в
реєстраційних документах.
   За наявності обґрунтованих сумнівів щодо визначення року
виготовлення ТЗ достовірність установлюється експертом, що має
свідоцтво про право проведення експертних досліджень з відповідної
експертної спеціальності та внесений до Реєстру  атестованих
судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян
Міністерства юстиції України".
 
   1.2. Пункт 7.3 глави 7 після слів "Підставою для оформлення
Посвідчення" доповнити словами "форма якого наведена в додатку 3
до цих Правил" і далі за текстом.
 
   1.3. Доповнити Правила ( z1428-05 ) додатком 3, що додається.
 
   2. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) протягом
30 днів з дня офіційного опублікування цього наказу допрацювати
програмне забезпечення відповідно до вимог цього наказу.
 
   3. Департаменту  ресурсного  забезпечення,  капітального
будівництва  та  експлуатації  об'єктів митної інфраструктури
(Сенкевич-Давидець Н.М.) забезпечити митні органи бланками за
формою, наведеною у додатку 3 до Правил ( z1428-05 ). Дозволити
використовувати до 31.12.2007 бланки посвідчення про реєстрацію
транспортного засобу старого зразка поряд з бланками посвідчення
про реєстрацію транспортного засобу за формою, наведеною у додатку
3 до Правил.
 
   4. Департаменту   декларування   та   митних  режимів
(Науменко В.П.) і Юридичному департаменту забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
 
   5. Департаменту  міжнародного  митного  співробітництва
(Завтур Д.О.) інформувати Міністерство закордонних справ України
та митні органи суміжних з Україною держав про вимоги цього наказу
після його офіційного опублікування.
 
   6. Начальникам митниць інформувати громадян і заінтересовані
організації після офіційного опублікування цього наказу про його
вимоги, у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах
масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях
розташування відповідних підрозділів митниці й у пунктах пропуску
через державний кордон України.
 
   7. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його
офіційного опублікування.
 
   8. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Голови   Державної   митної   служби   України
Черкасського Р.А.
 
 Голова Державної митної
 служби України                     О.Б.Єгоров
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Голови Державного
 комітету України з питань
 технічного регулювання
 та споживчої політики                С.Т.Черепков
 
 Міністр внутрішніх справ України           Ю.В.Луценко
 
 Т.в.о. Голови Державної
 прикордонної служби України              П.А.Шишолін
 
 Т.в.о. Міністра закордонних 
 справ України                     В.С.Огризко
 
 Перший заступник Міністра 
 фінансів України                   В.А.Копилов
 
                   Додаток 3
                   до Правил митного контролю
                   та митного оформлення
                   транспортних засобів,
                   що переміщуються громадянами
                   через митний кордон України
 
                   Форма
 
 
         Державна митна служба України
       _______________________________ митниця
 
 
       ПОСВІДЧЕННЯ серія ________ N __________
            про реєстрацію ТЗ
 
 
   1. Тип, марка, модель _______________________________________
 
   2. Код згідно з УКТЗЕД ______________________________________
 
   3. Колір ____________________________________________________
 
   4. Дата виготовлення ________________________________________
 
   5. Ідентифікаційний номер або номер кузова __________________
 
   6. Номер шасі (рами) ________________________________________
 
   7. Номер двигуна ____________________________________________
 
   8. Об'єм двигуна (куб.см) ___________________________________
 
   9. Дата переміщення через митний кордон України _____________
 
   10. Митниця оформлення ______________________________________
 
   11. Дата, номер, серія уніфікованої митної квитанції МД-1
__________________________________________________________________
 
   12. Видано номерні знаки типу "Транзит" _____ N _____________
 
   13. Наявність необхідних для реєстрації документів
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   ВІТМІТКИ МИТНИЦІ
 
   _______________ митниця не заперечує проти реєстрації  в
підрозділі МВС України, який відповідно до законодавства України
вповноважений здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку
ТЗ, зазначеного в цьому Посвідченні ТЗ на ім'я ___________________
__________________________________________________________________
     (країна постійного проживання, прізвище, ім'я
    та по батькові, серія і номер паспорта, ким виданий)
 
_________________________________________________________________,
   (місце постійного чи тимчасового проживання в Україні)
 
що був увезений (надісланий) в Україну гр. _______________________
 
__________________________________________________________________
     (країна постійного проживання, прізвище, ім'я
    та по батькові, серія і номер паспорта, ким виданий)
 
__________________________________________________________________
   (місце постійного чи тимчасового проживання в Україні)
 
   Увезено:
   - для тимчасового користування строком до ___________________
   - для постійного користування
 
   Для:
   - продажу, дарування, обміну;
   - передання  у  володіння  та/або  користування,  та/або
розпорядження - дозвіл митниці:
   - потрібен
   - не потрібен
 
   Транспортний засіб повинен бути пред'явлений підрозділу МВС
України, який відповідно до законодавства України вповноважений
здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку  ТЗ,  у
десятиденний строк для реєстрації.
 
   Примітка ____________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Підпис і особиста номерна
 печатка посадової особи митниці ______________________
 
 Дата "_____" ____________ 20____ р.
 
 Посвідчення одержав (підпис власника) __________________________<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner