Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 702 від 11.06.2007

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 1998 року N 171


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           14.11.2006 N 662/771
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 листопада 2006 р.
                   за N 1241/13115
 
 
     Про внесення змін до наказу Міністерства оборони
     України та Міністерства освіти і науки України
           від 30.06.2000 N 194/265
 
 
   Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) та
з  метою  подальшого  вдосконалення  організації  підготовки
науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних  Силах України
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Пункт  3  наказу  Міністерства  оборони  України  та
Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2000 року
N 194/265  (  z0433-00  )  "Про затвердження Інструкції про
організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у
Збройних Силах України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 18 липня 2000 року за N 433/4654, викласти в такій
редакції:
   "3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра оборони України (згідно з розподілом функціональних
повноважень)".
 
   2. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію підготовки
науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України,
затвердженої наказом Міністерства оборони України та Міністерства
освіти і науки України  від 30 червня 2000 року N 194/265
( z0433-00 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 18
липня 2000 року за N 433/4654, що додаються.
 
   3. Наказ розіслати до окремої військової частини.
 
 Міністр оборони України               А.С.Гриценко
 
 Міністр освіти і науки України           С.М.Ніколаєнко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Вищої атестиційної
 комісії України                    В.Ф.Мачулін
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства оборони
                   України
                   Міністерства освіти
                   і науки України
                   14.11.2006 N 662/771
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 листопада 2006 р.
                   за N 1241/13115
 
 
               ЗМІНИ
       до Інструкції про організацію підготовки
       науково-педагогічних і наукових кадрів
     у Збройних Силах України, затвердженої наказом
      Міністерства оборони України та Міністерства
     освіти і науки України від 30 червня 2000 року
     N 194/265, зареєстрованої у Міністерстві юстиції
       України 18 липня 2000 року за N 433/4654
              ( z0433-00 )
 
 
   1. У тексті Інструкції ( z0433-00 ) слова "Головне управління
військової освіти" і "професорсько-викладацький склад" у всіх
відмінках замінити відповідно словами "Департамент військової
освіти та науки" та "науково-педагогічні працівники" у відповідних
відмінках, абревіатуру "ПВС" замінити абревіатурою "НПНК".
 
   2. У пункті 1.2 Інструкції ( z0433-00 ) після слів "Про
освіту" додати слова "Про вищу освіту", після слів "Генерального
штабу" додати слово "- Головнокомандувача".
 
   3. У пункті 1.3 Інструкції ( z0433-00 ):
   в абзаці  третьому слово "першого" вилучити, після слів
"Міністра оборони України" додати слова "(згідно з розподілом
функціональних повноважень)";
   в абзаці  п'ятому  слово  "начальнику"  замінити  словом
"директору".
 
   4. Пункт 1.4 Інструкції ( z0433-00 ) викласти в такій
редакції:
   "1.4. Фінансування підготовки НПНК у ЗС здійснюється за
рахунок:
   надходжень з Державного бюджету України (за відповідними
кодами економічної класифікації видатків та статтями  витрат
кошторису Міністерства оборони України);
   коштів від надання платних освітніх послуг;
   інших надходжень згідно з чинним законодавством України".
 
   5. Доповнити пункт 1.6 Інструкції ( z0433-00 ) абзацом другим
такого змісту:
   "За організацію і всебічне забезпечення якісної підготовки
НПНК відповідають начальники, яким безпосередньо підпорядковані
ВВНЗ і НУ".
 
   6. У пункті 1.7 Інструкції ( z0433-00 ) слова "Озброєння та
Тилу Міністерства оборони України, начальників управлінь" замінити
словами "структурних підрозділів".
 
   7. Абзац другий пункту 1.8 Інструкції ( z0433-00 ) викласти в
такій редакції:
   "Департамент кадрової політики Міністерства оборони України
та Головне управління особового складу Генерального штабу Збройних
Сил  України разом із структурними підрозділами Міністерства
оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України,
кадровими органами видів Збройних Сил України забезпечують відбір
кандидатів із числа осіб офіцерського складу для вступу до
докторантур та ад'юнктур ВВНЗ і НУ".
 
   8. Пункт 1.9 Інструкції ( z0433-00 ) викласти в такій
редакції:
   "1.9. Призначення випускників докторантур і ад'юнктур на
посади здійснюється наказами Міністра оборони України".
 
   9. У пункті 1.14 Інструкції ( z0433-00 ) слово "педагогічних"
замінити словами "науково-педагогічних".
 
   10. Пункт 1.20 Інструкції ( z0433-00 ) викласти в такій
редакції:
   "1.20. Термін  навчання  в  ад'юнктурі,  перебування  в
докторантурі зараховується до науково-педагогічного (наукового)
стажу".
 
   11. У пункті 1.26 Інструкції ( z0433-00 ) слова "можуть
оголошувати" замінити словом "оголошують".
 
   12. У пункті 2.2 Інструкції ( z0433-00 ):
   в абзаці першому після абревіатури "ЗС" додати слова "а також
тематику дисертаційних робіт докторантів та ад'юнктів", після
слова  "України"  додати  слова  "спільно  з Воєнно-науковим
управлінням Генерального штабу Збройних Сил України";
   абзац другий  доповнити  реченням  "До  заявки додаються
пропозиції щодо тематики дисертаційних робіт докторантів  та
ад'юнктів";
   абзац третій викласти в такій редакції:
   "Перспективний, річний  плани  приймання  та  тематика
дисертаційних робіт докторантів та ад'юнктів узгоджуються із
заступником  Міністра  оборони  України (згідно з розподілом
функціональних повноважень), начальником Генерального штабу -
Головнокомандувачем Збройних Сил України та до 1 листопада року,
що передує року початку підготовки, подаються на затвердження
Міністру оборони України";
   в абзаці четвертому після слова "планів" додати слова "і
тематика дисертаційних робіт докторантів та ад'юнктів".
 
   13. У пункті 2.3 Інструкції ( z0433-00 ):
   абзац другий викласти в такій редакції:
   "На підставі  цього  плану Департамент кадрової політики
Міністерства оборони України та Головне управління особового
складу Генерального штабу Збройних Сил України до 30 листопада
року, що передує року початку підготовки, доводять до структурних
підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та
Генерального штабу Збройних Сил України, кадрових органів видів
Збройних Сил України, ВВНЗ і НУ плани відбору кандидатів для
вступу до докторантур і ад'юнктур ВВНЗ і НУ. Конкурс до ад'юнктури
повинен бути, як правило, не менше двох кандидатів на одне місце.
Кількість кандидатів для вступу до докторантури не обмежується";
   абзац третій вилучити.
 
   14. У пункті 2.4 Інструкції ( z0433-00 ):
   в абзаці першому слово "січня" замінити словом "вересня",
слова "року, наступного за звітним" вилучити;
   в абзаці сьомому  цифри  "31.12.200_"  замінити  цифрами
"01.09.20__".
 
   15. Пункт 2.5 Інструкції ( z0433-00 ) викласти в такій
редакції:
   "2.5. План розподілу випускників докторантур і ад'юнктур ВВНЗ
і НУ розробляється Департаментом військової освіти та науки
Міністерства оборони України спільно з Департаментом кадрової
політики Міністерства оборони України,  Головним  управлінням
особового складу Генерального штабу Збройних Сил України та
Воєнно-науковим управлінням Генерального штабу  Збройних  Сил
України, погоджується із заступником Міністра оборони України
(згідно з розподілом функціональних повноважень) і начальником
Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України та
до 1 червня року випуску подається на затвердження Міністру
оборони України.
   План складається на підставі заявок кадрових органів видів
Збройних Сил України, структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил
України. Заявки надсилаються до Департаменту військової освіти та
науки Міністерства оборони України до 1 квітня року випуску.
   Витяги з плану через відповідні кадрові органи надсилаються
до ВВНЗ і НУ.
   Особи, які протягом навчання не захистили дисертації або
дисертації яких не прийнято до розгляду спеціалізованою вченою
радою, призначаються на посади, не вищі тих, з яких вони вступали
на навчання.
   Проекти наказів про призначення випускників докторантури та
ад'юнктури готуються кадровими органами ВВНЗ і НУ та подаються за
підпорядкованістю до Департаменту кадрової політики Міністерства
оборони України до 1 липня року випуску".
 
   16. У пунктах 3.1.7, 3.1.8 та 3.1.9 Інструкції ( z0433-00 )
слова "Тилу чи Озброєння Міністерства оборони України, управлінь"
замінити словами "структурних підрозділів".
 
   17. Абзац другий пункту 3.1.11 Інструкції ( z0433-00 )
викласти в такій редакції:
   "Тема дисертації повинна бути актуальною, пов'язаною, як
правило, з основною проблематикою наукових досліджень ВВНЗ (НУ) та
відповідати затвердженій Міністром оборони  України  тематиці
дисертаційних робіт".
 
   18. У пункті 3.1.13 Інструкції ( z0433-00 ) слова "двічі на
рік" замінити словом "щорічно".
 
   19. Пункт 3.1.14 Інструкції ( z0433-00 ) доповнити реченням
такого  змісту: "Успішним закінченням докторантури вважається
захист дисертації або прийом її до розгляду спеціалізованою вченою
радою".
 
   20. Пункт 3.2.2 Інструкції ( z0433-00 ) викласти в такій
редакції:
   "3.2.2. Порядок  затвердження  тем докторських дисертацій
здобувачів викладено в пункті 3.1.11 цієї Інструкції".
 
   21. У пункті 3.2.4 Інструкції ( z0433-00 ) слово "керівного"
замінити словом "командування".
 
   22. Пункт 3.2.5 Інструкції ( z0433-00 ) викласти в такій
редакції:
   "З.2.5. Призначення  осіб  офіцерського складу на посади
наукових співробітників для завершення роботи над докторською
дисертацією здійснюється наказами Міністра оборони України".
 
   23. Пункт 3.2.7 Інструкції ( z0433-00 ) доповнити реченням
такого змісту: "Особами, які успішно пройшли підготовку  як
здобувачі наукового ступеня доктора наук, вважаються ті, хто
протягом встановленого терміну повністю виконали індивідуальні
плани роботи та захистили дисертацію або дисертація яких прийнята
до розгляду спеціалізованою вченою радою".
 
   24. Пункт 4.1.2 Інструкції ( z0433-00 ) викласти в такій
редакції:
   "4.1.2. Підготовка ад'юнктів здійснюється для заміщення посад
науково-педагогічних (наукових) працівників у ВВНЗ і НУ".
 
   25. В абзаці третьому пункту 4.1.5 Інструкції ( z0433-00 )
слова "викладачами та науковими співробітниками" замінити словами
"науково-педагогічними (науковими) працівниками", слова "можуть
зберігатися" замінити словом "зберігаються".
 
   26. Пункт 4.1.10 Інструкції ( z0433-00 ) викласти в такій
редакції:
   "4.1.10. Порядок оформлення документів кандидатів для вступу
до ад'юнктури викладено в пунктах 3.1.5-3.1.8 цієї Інструкції.
   Документи, перелічені в пункті 4.1.9, та висновки відповідних
військових  рад (атестаційних комісій) надсилаються кадровими
органами видів Збройних Сил України, структурними підрозділами
центрального апарату Міністерства оборони України і Генерального
штабу Збройних Сил України до відповідних ВВНЗ і НУ до 15 березня
року вступу на навчання.
   Рішення про допуск до  складання  вступних  іспитів  до
ад'юнктури  виноситься  приймальною  комісією  ВВНЗ  (НУ) за
результатами розгляду реферату (поданих  наукових  праць)  з
урахуванням  письмового  висновку  передбачуваного  наукового
керівника".
 
   27. Пункт 4.1.11 Інструкції ( z0433-00 ) доповнити абзацом
четвертим такого змісту:
   "Вступні іспити до ад'юнктури військових інститутів, які є
структурними підрозділами вищих навчальних закладів України і не
мають окремого дозволу Міністерства освіти і науки України на
підготовку НПНК, проводяться одночасно із вступними іспитами до
аспірантури цих вищих навчальних закладів".
 
   28. Пункт 4.1.12 Інструкції ( z0433-00 ) викласти в такій
редакції:
   "4.1.12. За поданням начальників ВВНЗ (НУ) зарахування до
ад'юнктури здійснюється наказами Міністра оборони України.
   Початок навчання в ад'юнктурі ВВНЗ і НУ встановлюється з 1
вересня, а в ад'юнктурі військових інститутів, які є структурними
підрозділами вищих навчальних закладів України і не мають окремого
дозволу Міністерства освіти і науки України на підготовку НПНК, -
одночасно з початком навчання в аспірантурі цих вищих навчальних
закладів".
 
   29. Пункт 4.1.13 Інструкції ( z0433-00 ) викласти в такій
редакції:
   "4.1.13. Порядок  затвердження  тем  дисертаційних  робіт
ад'юнктів викладено в пункті 3.1.11 цієї Інструкції".
 
   30. У пункті 4.1.14  Інструкції  (  z0433-00  )  слова
"відраховується з ад'юнктури" замінити словами "подається до
відрахування з ад'юнктури, яке здійснюється наказом Міністра
оборони України".
 
   31. Пункт 4.1.19 Інструкції ( z0433-00 ) викласти в такій
редакції:
   "4.1.19. Ад'юнкт за період навчання в ад'юнктурі повинен
повністю виконати індивідуальний план роботи та завершити роботу
над дисертацією. Успішним закінченням ад'юнктури вважається захист
дисертації або прийом її до розгляду спеціалізованою вченою
радою".
 
   32. Пункт 4.2.2 Інструкції ( z0433-00 ) доповнити абзацом
п'ятим такого змісту:
   "Порядок вибору  та затвердження тем дисертаційних робіт
здобувачів наукового ступеня кандидата наук викладено в пункті
3.1.11 цієї Інструкції".
 
   33. Пункт 4.2.3 Інструкції ( z0433-00 ) доповнити абзацом
другим такого змісту:
   "Особами, які  успішно  пройшли  підготовку як здобувачі
наукового ступеня кандидата наук, вважаються ті, хто протягом
встановленого  терміну  повністю виконали індивідуальні плани
роботи, захистили дисертацію або дисертацію яких прийнято до
розгляду спеціалізованою вченою радою".
 
   34. У додатку 1 до пункту 2.1 Інструкції ( z0433-00 ):
   у пункті 1:
   в абзаці  першому  слово  "Управління"  замінити словами
"Структурні підрозділи";
   в абзаці другому слова "заступник начальника Генерального
штабу Збройних Сил України з науки" вилучити;
   абзац третій вилучити;
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
   "начальник Управління  військово-технічного співробітництва
Міністерства оборони України, заступник начальника Управління
військово-технічного співробітництва Міністерства оборони України
- начальник відділу";
   пункт 2 викласти в такій редакції:
   "2. Посади військовослужбовців з числа науково-педагогічних
працівників у вищих військових навчальних закладах (військових
навчальних підрозділах вищих навчальних закладів), які підлягають
заміщенню особами з науковим ступенем, визначені Інструкцією про
порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу),
наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих
військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах
вищих навчальних закладів) на конкурсній основі, затвердженою
наказом Міністра оборони України та Міністра освіти і науки
України  від 20 серпня 2001 року N 285/602 ( z0792-01 ),
зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року
за  N 792/5983 (із змінами), Положенням про вищі військові
навчальні заклади Збройних Сил України, затвердженим наказом
Міністра оборони України  від  21 червня  2004 року  N 221
( z0841-04 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6
липня 2004 року за N 841/9440, та Положенням про військові
навчальні підрозділи вищих навчальних закладів,  затвердженим
наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства
оборони України від 20 червня 2003 року N 400/192 ( z0978-03 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2003 року
за N 978/8299 (із змінами)";
   пункт 3 викласти в такій редакції:
   "3. Посади військовослужбовців з числа наукових працівників у
вищих  військових  навчальних закладах (військових навчальних
підрозділах вищих навчальних закладів), які підлягають заміщенню
особами з науковим ступенем:
   начальник і заступники начальника наукового центру;
   начальник і  заступники  начальника  науково-дослідного
управління наукового центру;
   начальник відділу - науково-організаційного, воєнно-наукової
(воєнно-технічної)  інформації,  науково-технічної  експертизи,
науково-дослідного     (наукового,    науково-методичного,
науково-випробного);
   начальник і  заступник  начальника  центру  оперативної
підготовки;
   начальник обчислювального центру;
   начальник лабораторії      -      науково-дослідної
(науково-випробної), науково-методичної;
   головний науковий  співробітник,   провідний   науковий
співробітник, старший науковий співробітник; начальник відділення
- науково-організаційного, центру оперативної підготовки;
   учений секретар спеціалізованої вченої ради";
   у пункті 4:
   в абзаці першому слова "воєнно-наукова та" вилучити, слово
"ради" замінити словом "рада";
   в абзаці другому після слова "начальник" додати слова "і
заступник начальника з наукової роботи", слова "голова секції і
заступники" замінити словом "заступник", слова "крім заступників
голови секції з матеріально-технічного  забезпечення,  режиму
секретності, виховної роботи" вилучити;
   в абзаці четвертому слова "(воєнно-наукової" та "секції з
оборонних проблем Міністерства оборони України)" вилучити, слово
"рад" замінити словом "ради".
 
   35. У  таблиці  додатка  2  до  пункту 2.2 Інструкції
( z0433-00 ):
   після графи 2 "Назва ВВНЗ (НУ),  для  яких  планується
підготовка докторантів, ад'юнктів" додати графу 3 "Назва ВВНЗ
(НУ), де планується підготовка докторантів, ад'юнктів";
   графи 3-7 вважати відповідно графами 4-8.
 
   36. У додатку 3 до пункту 2.4 Інструкції ( z0433-00 ):
   пункт 7 вилучити;
   у примітці цифру "7" замінити цифрою "6".
 
   37. У додатку 9 до пункту 2.4 Інструкції ( z0433-00 ):
   цифри "31.12.200_" замінити цифрами "01.09.20__";
   у таблиці графу 9 вилучити.
 
 Директор Департаменту
 військової освіти та науки
 Міністерства оборони України             М.І.Науменко
 
 Начальник Воєнно-наукового
 управління Генерального штабу
 Збройних Сил України полковник             В.В.Хижняк
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner