Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 2031 від 08.06.2007

Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 N 2097


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
             МОЛОДІ ТА СПОРТУ
 
              Н А К А З
 
            09.11.2006 N 3790
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 листопада 2006 р.
                   за N 1246/13120
 
 
   Про затвердження кваліфікаційних характеристик посад
    "директор республіканського (Автономної Республіки
    Крим), обласного, Київського та Севастопольського
    міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей
    та молоді", "заступник директора республіканського
    (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського
   та Севастопольського міського центру соціальних служб
    для сім'ї, дітей та молоді", "директор районного,
    міського, районного у місті, селищного та сільського
    центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"
 
 
   Відповідно до  постанов  Кабінету  Міністрів України від
27.08.2004 N 1125 ( 1125-2004-п ) "Про утворення Державної
соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді" та від  27.08.2004
N 1126 ( 1126-2004-п ) "Про заходи щодо вдосконалення соціальної
роботи із сім'ями, дітьми та молоддю" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити кваліфікаційні характеристики посад:
 
   1.1. "Директор  республіканського  (Автономної  Республіки
Крим), обласного, Київського та Севастопольського міського центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" (додається).
 
   1.2. "Заступник  директора  республіканського  (Автономної
Республіки Крим), обласного, Київського та  Севастопольського
міського  центру  соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"
( z1247-06 ) (додається).
 
   1.3. "Директор районного, міського, районного  у  місті,
селищного та сільського центру соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді" ( z1248-06 ) (додається).
 
   2. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді
(Толстоухова С.В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в
Міністерстві юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на  директора
Державної  соціальної  служби  для  сім'ї, дітей та молоді
Толстоухову С.В.
 
 Міністр                       Ю.О.Павленко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр праці та соціальної
 політики України                    М.М.Папієв
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінсім'ямолодьспорту
                   09.11.2006 N 3790
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 листопада 2006 р.
                   за N 1246/13120
 
 
         КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
     посади "директор республіканського (Автономної
       Республіки Крим), обласного, Київського
        та Севастопольського міського центру
      соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"
 
 
   Завдання, обов'язки    та   повноваження.   Директор
республіканського  (Автономної  Республіки  Крим),  обласного,
Київського та Севастопольського міського центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді (далі - центр) керує діяльністю центру,
розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх
роботу. Забезпечує ефективне виконання покладених на центр завдань
щодо участі у реалізації державної політики у сфері соціальної
роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей. Несе
персональну відповідальність за виконання покладених на центр
завдань, законність прийнятих ним рішень,  визначає  ступінь
відповідальності його працівників. Затверджує структуру та штатний
розпис центру в межах граничної чисельності та фонду оплати праці,
затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові
інструкції його працівників. Видає у межах своєї компетенції
накази  організаційно-розпорядчого  характеру,  організовує  і
контролює їх виконання. Розпоряджається коштами центру в межах
затвердженого кошторису. Утворює у центрі конкурсні та атестаційні
комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників центру,
проводить атестацію державних службовців. Призначає на посаду та
звільняє з посади працівників центру. Застосовує заохочення та
накладає  дисциплінарні  стягнення  на  працівників  центру.
Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд
працівниками центру звернень громадян, громадських об'єднань,
державних та недержавних підприємств, установ та організацій з
питань, які стосуються діяльності центру. Забезпечує контроль та
координацію діяльністі районних, міських, районних у містах,
сільських та селищних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді, здійснює інші функції управління районними, міськими,
районними у містах, сільськими та селищними центрами соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді. Погоджує кандидатури щодо
призначення на посаду та звільнення з посади директорів районних,
міських,  районних  у містах, селищних та сільських центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді регіону. Сприяє
розвитку мережі районних, міських, районних у містах, сільських та
селищних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
регіону  та  закладів  соціального  спрямування  (центрів
соціально-психологічної  реабілітації  дітей  та  молоді  з
функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків, соціальних
центрів  матері  та  дитини,  центрів соціально-психологічної
допомоги, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді тощо).
Вносить центральним, місцевим органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної
роботи із сім'ями, дітьми та молоддю. Подає пропозиції до проектів
відповідних бюджетів з питань, що належать до його компетенції.
   Представляє центр на підприємствах, в усіх організаціях і
установах, незалежно від  їхнього  підпорядкування  та  форм
власності, у тому числі за кордоном. Планує, регулює та контролює
ефективну взаємодію центру з іншими зацікавленими установами,
підприємствами та організаціями, структурними підрозділами органу
виконавчої влади  та  органу  місцевого  самоврядування  при
розв'язанні питань, що стосуються громадян, які звернулися до
центру, та інших питань діяльності центру. Укладає в установленому
порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в
тому числі з іноземними, про проведення робіт, спрямованих на
виконання  покладених на нього завдань; залучає спеціалістів
підприємств, установ та організацій  за  погодженням  з  їх
керівниками для розгляду питань, що належать до його компетенції.
Здійснює особистий прийом громадян з питань, що  стосуються
діяльності центру, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх
пропозицій, заяв, скарг. Порушує клопотання про притягнення до
відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства
з питань проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та
молоддю.  Сприяє залученню громадян до соціальної роботи із
сім'ями, дітьми та молоддю, підтримці та розвитку волонтерського
руху.
 
   Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства,  що стосуються державної служби та діяльності
відповідного органу виконавчої влади; укази Президента України;
акти Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України; інші
нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери,
Конвенцію про права дитини ( 995_021 ) від 20 листопада 1989 року;
інші  нормативно-правові акти, що регулюють розвиток системи
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, здійснення
ними соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями; практику
застосування  чинного законодавства при здійсненні соціальної
роботи з дітьми, молоддю та сім'ями; сучасні підходи до вирішення
соціальних проблем сім'ї, дітей та молоді; принципи, методи та
форми соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю; основи
державного управління економіки та управління персоналом; основи
права; методи контролю за рішеннями та дорученнями; форми та
методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового
етикету; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та
відповідні програмні засоби; державну мову на рівні ділового
спілкування та практичного застосування.
 
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  вища  освіта  відповідного
професійного  спрямування  за  освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістра, спеціаліста.
   Стаж роботи за фахом у державній службі не менше 3 років або
на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років.
   Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
 
 Перший заступник
 директора Держсоцслужби                 В.С.Вовк
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner