Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 2038 від 08.06.2007

Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 N 2098


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
           СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           08.11.2006 N 339/712
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 листопада 2006 р.
                   за N 1234/13108
 
 
        Про затвердження Порядку взаємодії
        Міністерства економіки України та
         Служби безпеки України з питань
         застосування спеціальних санкцій
 
 
   Відповідно до   статті   37   Закону  України  "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) та з метою підвищення
оперативності дій із запобігання порушенням законодавства у сфері
зовнішньоекономічної діяльності Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок  взаємодії  Міністерства  економіки
України  та  Служби  безпеки  України з питань застосування
спеціальних санкцій (додається).
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність,  спільний  наказ
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України та
Служби безпеки України від 11 травня 1998  року  N  275/51
( z0337-98 ) "Про вдосконалення процедури застосування спеціальних
санкцій", зареєстрований  у  Міністерстві  юстиції  України
21 травня 1998 року за N 337/2777.
 
   3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю разом
з юридичним департаментом Міністерства економіки України подати
цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установлений законодавством строк.
 
   4. Управлінню режиму та документального забезпечення апарату
Голови Служби безпеки України забезпечити тиражування та розсилку
цього наказу до центральних та регіональних підрозділів Служби
безпеки України після його державної реєстрації.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економіки України та заступника Голови Служби безпеки
України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
 
 
 Міністр економіки України                В.Макуха
 
 Голова Служби безпеки України             І.Дріжчаний
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   економіки України та
                   Служби безпеки України
                   08.11.2006 N 339/712
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 листопада 2006 р.
                   за N 1234/13108
 
 
               ПОРЯДОК
       взаємодії Міністерства економіки України
     та Служби безпеки України з питань застосування
            спеціальних санкцій
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки підрозділами
Центрального управління та регіональними органами Служби безпеки
України (далі - СБУ) подання про застосування (скасування, зміну
виду,  тимчасового  зупинення  дії)  спеціальних  санкцій до
Міністерства економіки України (далі - Мінекономіки), розгляду цих
подань Мінекономіки та передачі ним наказів про застосування
(скасування, зміну виду, тимчасове зупинення дії) спеціальних
санкцій до СБУ.
 
   1.2.  Спеціальні санкції, передбачені статтею 37 Закону
України  "Про  зовнішньоекономічну  діяльність"  ( 959-12 ),
застосовуються  Мінекономіки до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності, що
порушили цей Закон та пов'язані з ним закони України, зокрема в
разі порушення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або
іноземними суб'єктами господарської діяльності валютного, митного,
податкового, іншого законодавства, що встановлює певні заборони,
обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій, та
в разі проведення ними дій, які можуть зашкодити інтересам
національної економічної діяльності.
 
   1.3. Спеціальні санкції можуть бути застосовані до суб'єктів
зовнішньоекономічної  діяльності  або  іноземних  суб'єктів
господарської діяльності протягом трьох років з дня виявлення
порушення законодавства.
 
   1.4. Застосуванню  спеціальних  санкцій  до  суб'єктів
зовнішньоекономічної  діяльності  та  іноземних  суб'єктів
господарювання може передувати офіційне попередження Мінекономіки.
 
   1.5. Індивідуальний режим ліцензування  діє  до  моменту
усунення  порушень  законодавства  України  або  застосування
практичних заходів, що гарантують виконання Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) та/або пов'язаних з ним
законів України, та скасовується Мінекономіки.
 
   1.6. Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності діє
до  моменту  усунення  порушень  законодавства  України  або
застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) та/або
пов'язаних з ним законів України, але не більше трьох місяців з
дати видання відповідного наказу Мінекономіки. Після тимчасового
зупинення   зовнішньоекономічної   діяльності    суб'єкти
зовнішньоекономічної   діяльності  або  іноземні  суб'єкти
господарської  діяльності  переводяться  Мінекономіки   на
індивідуальний режим ліцензування.
   Подовження дії тимчасового зупинення  зовнішньоекономічної
діяльності здійснюється виключно за рішенням суду.
 
      2. Підготовка СБУ подань про застосування
    (скасування, зміну виду, тимчасове зупинення дії)
            спеціальних санкцій
 
   2.1. СБУ на підставі відповідних матеріалів, які свідчать про
порушення  суб'єктами  зовнішньоекономічної  діяльності  або
іноземними суб'єктами господарської діяльності Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) та пов'язаних із ним
законів  України,  готуються  подання  до  Мінекономіки  про
застосування спеціальних санкцій.
 
   2.2. Подання про застосування спеціальних санкцій мають
містити:
   найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження
(місце   проживання),  ідентифікаційний  код  за  ЄДРПОУ
(ідентифікаційний номер згідно з ДРФО) (для іноземних суб'єктів
господарювання  -  мовою  країни  їхнього  місцезнаходження),
найменування  та  повні реквізити контрагента, при виконанні
контракту з яким порушено законодавство;
   прізвище, ім'я  та  по  батькові  керівника  або  іншої
уповноваженої особи (якщо це передбачено внутрішніми документами
підприємства), які підписали договір (контракт), при виконанні
якого було здійснене порушення;
   відомості про зміст порушення з посиланням на конкретні
положення законодавства України із зазначенням дати здійснення та
дати виявлення порушення, реквізитів контракту, при виконанні
якого було здійснене порушення, або інших обставин здійснення
порушення,  суми  завданих  державі  збитків (якщо можна їх
визначити);
   вид спеціальної санкції, яку пропонується застосувати;
   іншу доцільну інформацію.
 
   2.3. Вид спеціальної санкції, яку пропонується застосувати,
визначається СБУ в залежності від змісту правопорушення згідно із
вимогами  статті  37 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ).
   Офіційне попередження   Мінекономіки   про   можливість
застосування спеціальних санкцій пропонується СБУ, якщо порушення
допущено  вперше та/або носить разовий характер, або обсяги
допущених порушень незначні та суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності або іноземним суб'єктом господарської діяльності взято
зобов'язання в найкоротший термін вжити практичні заходи, що
призведуть до ліквідації порушення або гарантують у подальшому
ліквідацію наслідків здійсненого порушення.
 
   2.4. У разі, якщо суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
або  іноземними  суб'єктами  господарської діяльності усунуто
порушення законодавства України або застосовано практичні заходи,
що гарантують виконання Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) та/або пов'язаних з ним законів України,
СБУ може готуватися подання про скасування (зміну виду, тимчасове
зупинення дії) спеціальних санкцій.
 
   2.5. Якщо суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності  або
іноземними  суб'єктами господарської діяльності в період дії
спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності усунуто порушення законодавства або вжито практичні
заходи,  що  гарантують  виконання  Закону  України  "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) або пов'язаних з ним
законів України, СБУ може готуватися подання про скасування (зміну
виду, тимчасового зупинення дії) спеціальної санкції.
 
   2.6. У разі виникнення форс-мажорних обставин, подання позову
до суду  країни  розташування  контрагента  чи  Міжнародного
комерційного арбітражного суду, Морської арбітражної комісії при
Торгово-промисловій палаті України про визнання або стягнення з
іноземного суб'єкта господарської діяльності боргу, пов'язаного з
невиконанням умов зовнішньоекономічного договору (контракту), а
також у разі вжиття заходів щодо усунення порушень законодавства
СБУ може готуватися подання  про  тимчасове  зупинення  дії
спеціальних санкцій.
 
   2.7. Подання  про  застосування (скасування, зміну виду,
тимчасове зупинення дії)  спеціальних  санкцій  вносяться  до
Мінекономіки за підписом уповноваженої на це посадової особи СБУ.
 
   2.8. Відповідальність  за  недостовірність  інформації,
зазначеної в поданнях, внесених СБУ щодо застосування (скасування,
зміни виду, тимчасового зупинення дії) спеціальних санкцій, на
підставі яких видаються відповідні накази Міністерства, несе СБУ в
порядку, передбаченому законом.
 
         3. Розгляд Мінекономіки подань
      про застосування (скасування, зміну виду,
      тимчасове зупинення дії) спеціальних санкцій
 
   3.1. Мінекономіки  інформує  СБУ про результати розгляду
подання про застосування (скасування, зміну виду,  тимчасове
зупинення дії) спеціальних санкцій у місячний строк з моменту
надходження його від СБУ.
 
   3.2. Мінекономіки з  метою  уточнення  інформації  щодо
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, стосовно яких отримано
подання  про  застосування  спеціальних санкцій, може робити
відповідні запити до СБУ або до інших органів, що здійснюють
контроль у сфері зовнішньоекономічної діяльності та валютного
контролю, агентів валютного контролю про одержання додаткових
матеріалів (інформації).
 
   3.3. У разі наявності в Мінекономіки  інших  матеріалів
(інформації)  щодо  діяльності  суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності, до
яких СБУ  пропонується  застосувати  (скасувати, змінити вид,
тимчасово зупинити дію) спеціальних санкцій, то ці матеріали
долучаються до матеріалів про застосування (скасування, зміну
виду,  тимчасового  зупинення  дії)  спеціальних  санкцій  і
розглядаються разом з поданням при прийнятті остаточного рішення.
Остаточне рішення щодо доцільності офіційного попередження про
можливість  застосування  спеціальних  санкцій,  застосування
індивідуального режиму ліцензування чи тимчасового  зупинення
зовнішньоекономічної діяльності,   скасування  (зміни  виду,
тимчасового зупинення дії)  спеціальних  санкцій  приймається
Мінекономіки на підставі матеріалів, отриманих разом із поданням,
та інформації, яка наявна в Мінекономіки.
 
   3.4. При    застосуванні    тимчасового    зупинення
зовнішньоекономічної  діяльності  Мінекономіки за 40 днів до
закінчення терміну його дії надсилає до СБУ запит щодо доцільності
його подовження.
   На підставі отриманих матеріалів (у разі, якщо допущені
порушення законодавства України не усунуто й виникає доцільність
подовження  дії  тимчасового  зупинення  зовнішньоекономічної
діяльності) Мінекономіки готує відповідну позовну заяву до суду.
   У разі, якщо  інформація  на  запит  Мінекономіки  щодо
доцільності   подовження   дії   тимчасового   зупинення
зовнішньоекономічної діяльності від СБУ не надійде в термін за
10 днів до закінчення його дії або надійде з пропозицією щодо
недоцільності подовження   дії   тимчасового    зупинення
зовнішньоекономічної діяльності, Мінекономіки видається наказ про
зміну виду спеціальних санкцій, яким скасовується дія тимчасового
зупинення  зовнішньоекономічної  діяльності  та  одночасно
застосовується індивідуальний режим ліцензування.
 
   3.5. Про застосування спеціальних  санкцій,  передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ), видається наказ Мінекономіки, в якому вказуються норми
законодавства, які було порушено, матеріали СБУ, на підставі яких
видано наказ, реквізити суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,
до яких  застосовані  санкції, вид санкції та дата, з якої
спеціальна санкція починає діяти.
 
   3.6. Мінекономіки передає до СБУ копії наказів із супровідним
листом засобами поштового зв'язку. Копії наказів засвідчуються
підписом начальника (заступника начальника) відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю Мінекономіки та печаткою цього
відділу. Строк передачі таких документів до СБУ не повинен
перевищувати десяти робочих днів з дати видання наказу.
   З метою забезпечення оперативності обміну інформацією накази
Мінекономіки за погодженням з СБУ можуть доводитися до СБУ
засобами електронного зв'язку. Порядок передачі електронних копій
наказів,  реквізити та структура інформації, що передається,
узгоджуються окремими листами.
 
     4. Захист інтересів держави в судових органах
 
   У разі,  якщо  рішення  Мінекономіки  щодо  застосування
спеціальних санкцій оскаржено в судовому порядку, представництво
інтересів держави при розгляді таких судових спорів забезпечується
спільно Мінекономіки та СБУ.
 
   У разі необхідності в триденний строк після надходження
матеріалів про порушення судом справи Мінекономіки робить запит до
СБУ щодо отримання додаткових матеріалів з метою підготовки
письмових заперечень.
 
   Інформація від СБУ повинна надійти до Мінекономіки у терміни,
встановлені законодавством.
 
   У судових засіданнях беруть участь уповноважені представники
Мінекономіки із залученням у разі необхідності представників СБУ.
 
          5. Інформаційна взаємодія
 
   З метою оперативного вирішення питань, що  пов'язані  з
удосконаленням процедури застосування (скасування, зміну виду,
тимчасового зупинення дії) спеціальних санкцій, попередження та
припинення  можливих  порушень законодавства України у сфері
зовнішньоекономічної  діяльності,  між  СБУ  та  Мінекономіки
здійснюється взаємний обмін інформацією.
 
 
Директор департаменту
зовнішньоекономічної політики             В.Андріящук
 
Заступник начальника
департаменту
контррозвідувального захисту
економіки держави                   О.Данильчук
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner