Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 116 від 04.06.2007

Про втрату чинності наказу Головного управління Державного казначейства України від 11.08.98 N 63


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            01.11.2006 N 418
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 грудня 2006 р.
                   за N 1304/13178
 
 
     Про внесення змін до методик визначення питомих
       втрат та виробничо-технологічних витрат
      природного газу під час його транспортування
          газорозподільними мережами
 
 
   Відповідно до Указу Президента України від 14 квітня 2000
року N 598 ( 598/2000 ) "Про Міністерство палива та енергетики
України" та з метою приведення нормативної бази щодо визначення
питомих  виробничо-технологічних  втрат  природного  газу  в
розподільних мережах у відповідність до Правил обліку природного
газу під час його транспортування газорозподільними мережами,
постачання та споживання, затверджених наказом Міністерства палива
та енергетики України від 27 грудня 2005 року N 618 ( z0067-06 )
"Про затвердження Правил обліку природного газу під час його
транспортування  газорозподільними  мережами,  постачання  та
споживання", зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26
січня 2006 року за N 67/11941, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Зміни  до  Методики  визначення  питомих
виробничо-технологічних втрат природного газу під  час  його
транспортування газорозподільними мережами та Методики визначення
питомих виробничо-технологічних витрат природного газу під час
його транспортування газорозподільними мережами ( z0571-03 ),
затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від
30 травня 2003 року N 264 ( z0570-03 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 9 липня 2003 року за N 570/7891 та за
N 571/7892 (додаються).
 
   2. Директору Департаменту з питань нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості Косянчуку Л.В. забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України в установленому порядку.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Чупруна В.П.
 
 Міністр                          Ю.Бойко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              А.В.Дашкевич
 
 Голова Національного агентства
 України з питань забезпечення
 ефективного використання
 енергетичних ресурсів                  Є.І.Сухін
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства палива
                   та енергетики України
                   01.11.2006 N 418
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 грудня 2006 р.
                   за N 1304/13178
 
 
               ЗМІНИ
         до Методики визначення питомих
       виробничо-технологічних втрат природного
        газу під час його транспортування
          газорозподільними мережами
              ( z0570-03 )
 
 
   1. Розділ 1 "Галузь використання":
   в абзаці першому слова "на підприємства з газопостачання та
газифікації"  замінити  словами  "на  газопостачальні  та
газорозподільні підприємства";
   в абзаці третьому після слів "внутрішньобудинковими мережами"
доповнити словами "а також під час виконання профілактичних робіт
і поточних ремонтів";
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
   "Розрахунки витрат газу на власні потреби підприємств цією
Методикою не передбачені".
 
   2. Розділ 4 "Основні визначення":
   абзац шостий викласти в такій редакції:
   "Виробничо-технологічні (нормовані) втрати газу - граничний
витік газу, під час якого ще можливо  забезпечити  надійне
функціонування та умовну нормативну герметичність газопроводів,
з'єднувальних  деталей,  арматури,  компенсаторів,  газового
обладнання, приладів тощо. Крім того, до виробничо-технологічних
втрат  належить  об'єм  витоку  газу  під  час  технічного
обслуговування, поточного ремонту, заміни арматури, приладів,
обладнання, що використовує газ, і з'єднувальних деталей, який не
перевищує норм, установлених чинними нормативними документами";
   в абзаці сьомому слова "гаряче постачання" замінити словами
"гаряче водопостачання".
 
   3. Пункт 5.5 викласти в такій редакції:
   "5.5. Газорозподільна мережа складається з таких елементів:
   газопроводів, споруд на них, арматури, газового обладнання,
приладів тощо з надлишковим тиском = 12 кГс/кв.см".
 
   4. У пункті 5.7 після слова "Норми" виключити слова "витрат
та".
 
   5. Пункт 5.8 виключити.
   У зв'язку з цим пункти 5.9 - 5.11 уважати відповідно пунктами
5.8 - 5.10.
 
   6. Пункт 5.8 викласти в такій редакції:
   "5.8. Максимально допустимі обсяги виробничо-технологічних
втрат газу визначаються розрахунковим шляхом згідно з даною
Методикою і входять до собівартості транспортування газу, крім
обсягів виробничо-технологічних втрат, що визначені в абзаці
другому пункту 5.10 цієї Методики".
 
   7. У пункті 5.9 слова "підприємством з газопостачання та
газифікації"   замінити   словами   "газопостачальним  або
газорозподільним підприємством".
 
   8. Пункт 5.10 викласти в такій редакції:
   "5.10. Під час розрахунку виробничо-технологічних втрат газу
враховуються всі елементи системи газопостачання, через  яку
протранспортовано одержаний від постачальника газ.
   У разі розташування комерційного вузла обліку  газу  на
території споживача, втрати газу, які виникають на газопроводі та
його елементах від місця входу газопроводу на територію споживача
або від точки балансового розмежування до місця встановлення
комерційного вузла обліку газу, розраховуються відповідно до даної
Методики, відносяться на рахунок споживача і додаються до об'єму
газу, облікованого комерційним вузлом обліку газу".
 
   9. У підпункті 6.2.1 абзаци одинадцятий  і  дванадцятий
викласти в такій редакції:
   "регулятори тиску газу, які не потребують для своєї роботи
стороннього джерела енергії (газу) і розміщені в ГРП, БК ГРП";
   "регулятори тиску газу, які не потребують для своєї роботи
стороннього джерела енергії (газу) і розміщені в ШРП".
 
   10. У підпункті 6.2.2:
   в абзаці першому виключити слова "та капітального";
   абзац п'ятий викласти в такій редакції:
   " - видалення газу, продування та заповнення  елементів
системи  газопостачання  під  час  поточних ремонтів, заміни
обладнання, арматури".
 
   11. Пункт 6.3 виключити.
   У зв'язку з цим пункти 6.4 - 6.8 уважати відповідно пунктами
6.3 - 6.7.
 
   12. У пункті 6.5 у формулі визначення Q   абзац третій
                        Вит2
викласти в такій редакції:
   "тип обладнання - регулювальні клапани, які потребують для
своєї роботи стороннього джерела енергії (газу) і розміщені в ГРП;
регулятори  тиску газу, які не потребують для своєї роботи
стороннього джерела енергії (газу) і розміщені в ГРП, БК ГРП;
регулятори  тиску газу, які не потребують для своєї роботи
стороннього джерела енергії (газу) і розміщені в ШРП; ДКРТ)".
 
   13. У пункті 6.6 абзац третій виключити.
 
   14. Додаток 2 до пункту 6.2 Методики визначення питомих
виробничо-технологічних  втрат  природного газу під час його
транспортування газорозподільними мережами викласти  в  такій
редакції:
 
                   "Додаток 2
                    до пункту 6.2 Методики
                    визначення питомих
                    виробничо-технологічних
                    втрат природного під час
                    його транспортування
                    газорозподільними мережами
 
 
             ГРАНИЧНІ ОБСЯГИ
     виробничо-технологічних втрат природного газу
      за умови нормативної герметичності газового
     обладнання та приладів ГРП, БК ГРП, ШРП, ДКРТ
 
 
         куб.м газу за добу на 1 ГРП, БК ГРП, ШРП, ДКРТ
 --------------------------------------------------------------
 | N | Тип обладнання |       Втрати        |
 | з/п |         |-----------------------------------|
 |   |         | в опалювальний | у неопалювальний|
 |   |         |   період   |   період   |
 |-----+------------------+-----------------+-----------------|
 | 1 |    2     |    3    |    4    |
 |-----+------------------+-----------------+-----------------|
 | 1 |Регулювальні   |   35,9    |   23,9    |
 |   |клапани, які   |         |         |
 |   |потребують для  |         |         |
 |   |своєї роботи   |         |         |
 |   |стороннього    |         |         |
 |   |джерела енергії  |         |         |
 |   |(природного газу) |         |         |
 |   |і розміщені в ГРП |         |         |
 |-----+------------------+-----------------+-----------------|
 | 2 |Регулятори тиску |   27,4    |   15,4    |
 |   |газу, які не   |         |         |
 |   |потребують для  |         |         |
 |   |своєї роботи   |         |         |
 |   |стороннього    |         |         |
 |   |джерела енергії  |         |         |
 |   |(природного газу) |         |         |
 |   |і розміщені в ГРП,|         |         |
 |   |БК ГРП      |         |         |
 |-----+------------------+-----------------+-----------------|
 | 3 |Регулятори тиску |   15,4    |   15,4    |
 |   |газу, які не   |         |         |
 |   |потребують для  |         |         |
 |   |своєї роботи   |         |         |
 |   |стороннього    |         |         |
 |   |джерела енергії  |         |         |
 |   |(природного газу) |         |         |
 |   |і розміщені в ШРП |         |         |
 |-----+------------------+-----------------+-----------------|
 | 4 |ДКРТ       |    0,5    |    0,5    |
 --------------------------------------------------------------".
 
 Директор Департаменту
 з питань нафтової, газової
 та нафтопереробної
 промисловості                     Л.Косянчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства палива
                   та енергетики України
                   01.11.2006 N 418
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 грудня 2006 р.
                   за N 1304/13178
 
 
               ЗМІНИ
         до Методики визначення питомих
      виробничо-технологічних витрат природного
        газу під час його транспортування
          газорозподільними мережами
              ( z0571-03 )
 
 
   1. Розділ 1 "Галузь використання":
   в абзаці першому слова "на підприємства з газопостачання та
газифікації"  замінити  словами  "на  газопостачальні  та
газорозподільні підприємства";
   абзац третій викласти в такій редакції:
   "Виробничо-технологічні витрати  газу  -  це  газ,  що
витрачається під час виконання комплексу робіт, пов'язаних з
уведенням в експлуатацію новозбудованих, реконструйованих або
капітально відремонтованих об'єктів системи газопостачання";
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
   "Розрахунки витрат газу на власні потреби підприємств цією
Методикою не передбачені".
 
   2. Розділ 3 "Основні визначення":
   абзац шостий викласти в такій редакції:
   "До виробничо-технологічних витрат газу належать витрати газу
при врізках та підключенні новозбудованих або після капітального
ремонту,  або реконструйованих газопроводів, об'єктів системи
газопостачання житлових та громадських будівель,  промислових
підприємств тощо, а також при проведенні пусконалагоджувальних
робіт на них";
   в абзаці сьомому слова "гаряче постачання" замінити словами
"гаряче водопостачання".
 
   3. Пункт 4.4 викласти в такій редакції:
   "4.4. Газорозподільна мережа складається з таких елементів:
газопроводів, споруд на них, арматури, газового  обладнання,
приладів тощо з надлишковим тиском = 12 кГс/кв.см".
 
   4. Пункти 4.5, 4.7 виключити.
   У зв'язку з цим пункти 4.6, 4.8, 4.9 уважати відповідно
пунктами 4.5 - 4.7.
 
   5. Пункт 4.6 викласти в такій редакції:
   "4.6. Максимально допустимі обсяги виробничо-технологічних
витрат газу визначаються розрахунковим шляхом згідно з даною
Методикою.
   У разі  розташування  комерційного вузла обліку газу на
території споживача, витрати газу, які виникають на газопроводі та
його елементах від місця входу газопроводу на територію споживача
або від точки балансового розмежування до місця встановлення
комерційного вузла обліку газу, розраховуються відповідно до даної
Методики, відносяться на рахунок споживача і додаються до об'єму
газу, облікованого комерційним вузлом обліку газу.
   У разі, якщо замовником виконання комплексу робіт з уведення
об'єкта,  системи  в  експлуатацію  є  газопостачальне  або
газорозподільне підприємство, визначені  за  даною  Методикою
виробничо-технологічні  витрати  газу входять до собівартості
транспортування газу".
 
   6. У пункті 4.7 слова "підприємством з газопостачання та
газифікації"   замінити   словами   "газопостачальним  або
газорозподільним підприємством".
 
   7. Пункт 5.3 виключити.
   У зв'язку з цим пункти 5.4 - 5.6 уважати відповідно пунктами
5.3 - 5.5.
 
   8. У пункті 5.3 виключити слова "на 1 км газопроводу".
 
   9. У пункті 5.5:
   визначення Q   викласти в такій редакції:
         Вит3
   "Q   - виробничо-технологічні витрати газу на регулювання
    Вит3
та настроювання газового обладнання, приладів квартир житлових
будинків та подібних об'єктів комунально-побутових та бюджетних
організацій при пусконалагоджувальних роботах після будівництва,
капітального  ремонту,  реконструкції  (визначаються згідно з
додатком та кількістю газового обладнання і приладів), куб.м";
   визначення Q   викласти в такій редакції:
         Вит4
   "Q   - виробничо-технологічні витрати газу на проведення
    Вит4
регулювання та настроювання ГРП, куб.м".
 
   10. У формулі 7 пункту 5.5 після слів "на  продування
обладнання" доповнити словом "новозбудованого".
 
 Директор Департаменту
 з питань нафтової, газової
 та нафтопереробної
 промисловості                     Л.Косянчук
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner