Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 444 від 01.06.2007

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 N 557


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

       МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
             МОЛОДІ ТА СПОРТУ
 
              Н А К А З
 
            31.10.2006 N 3685
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 листопада 2006 р.
                   за N 1232/13106
 
 
     Про затвердження Порядку здійснення соціального
       супроводження прийомних сімей та дитячих
           будинків сімейного типу
 
 
   Відповідно до постанов  Кабінету  Міністрів  України від
26.04.2002 N 565 ( 565-2002-п ) "Про затвердження Положення про
прийомну сім'ю", від 26.04.2002 N 564 ( 564-2002-п ) "Про
затвердження  Положення  про дитячий будинок сімейного типу"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок здійснення соціального супроводження
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (далі -
Порядок), що додається.
 
   2. Республіканському (Автономна Республіка Крим), обласним,
Київському  та  Севастопольському міським, районним, міським,
районним у містах, селищним та сільським центрам соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді забезпечити виконання Порядку.
 
   3. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді
(Толстоухова С.В.) здійснювати координацію роботи щодо здійснення
соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу, забезпечити проведення щорічного відповідного
моніторингу.
 
   4. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді
(Толстоухова С.В.) у встановлений термін подати цей наказ на
державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3
жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади" (зі змінами).
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Кондратюк Т.В. та директора Державної соціальної служби
для сім'ї, дітей та молоді Толстоухову С.В.
 
 Міністр                        Ю.Павленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінсім'ямолодьспорту
                   України
                   31.10.2006 N 3685
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 листопада 2006 р.
                   за N 1232/13106
 
 
               ПОРЯДОК
        здійснення соціального супроводження
    прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу
 
 
   1. Загальні положення
   Цей Порядок розроблено відповідно до Положення про прийомну
сім'ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26.04.2002 N 565 ( 565-2002-п ), та Положення про дитячий будинок
сімейного  типу,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26.04.2002 N 564 ( 564-2002-п ), з метою визначення
змісту, завдань, процедури здійснення соціального супроводження.
   Соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу (далі - соціальне супроводження) - робота, що
передбачає надання фахівцем  (або  групою  фахівців)  центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - ЦСССДМ) у
співпраці з фахівцями інших підприємств, установ, організацій
комплексу  правових,  психологічних,  соціально-педагогічних,
соціально-економічних, соціально-медичних, інформаційних послуг,
спрямованих на забезпечення належних умов функціонування прийомної
сім'ї, дитячого будинку сімейного типу.
 
   2. Суб'єкти соціального супроводження:
   Основним суб'єктом соціального супроводження є ЦСССДМ.
   Безпосередньо соціальне  супроводження  здійснює  штатний
працівник ЦСССДМ, який згідно з посадовою інструкцією відповідає
за здійснення соціальної роботи з прийомними сім'ями та дитячими
будинками сімейного типу (далі - соціальний працівник) та пройшов
відповідну підготовку.
   До здійснення соціального супроводження на різних етапах
можуть залучатися спеціалісти з різних сфер діяльності, які є
працівниками ЦСССДМ, служб у справах неповнолітніх або інших
підприємств, установ, організацій (лікарі, юристи, психологи та
ін.). Рішення про залучення фахівця приймаються директором ЦСССДМ
за поданням соціального працівника. У здійсненні соціального
супроводження можуть брати участь волонтери. Соціальні працівники
можуть взаємодіяти з об'єднаннями громадян, які мають досвід
роботи у сфері захисту прав дитини відповідно до укладених з ними
угод про співробітництво.
 
   3. Об'єкти соціального супроводження ( клієнти):
   прийомні діти;
   діти-вихованці дитячого будинку сімейного типу;
   прийомні батьки;
   батьки-вихователі;
   рідні діти прийомних батьків та батьків-вихователів;
   інші групи, з якими співпрацюють соціальні працівники при
здійсненні соціального супроводження:
   біологічні батьки чи особи, які їх замінюють;
   рідні прийомних дітей, дітей-вихованців;
   найближче оточення прийомних батьків та батьків-вихователів;
   найближче оточення прийомних дітей та дітей-вихованців;
   члени громад, до складу яких входить прийомна сім'я / дитячий
будинок сімейного типу.
 
   4. Принципи  та  етичні  норми  здійснення  соціального
супроводження
   Соціальне супроводження базується на принципах:
   гарантованого захисту  прав  дитини,  пріоритетності  її
інтересів, урахування її думки;
   реалізації першочергового  права  дитини на зростання та
виховання в сім'ї;
   цілісного підходу до виховання та догляду за дитиною, що
передбачає підтримку її психофізіологічного, інтелектуального,
емоційного, соціального та духовного розвитку;
   індивідуального підходу до кожної дитини, кожної сім'ї з
урахуванням їх потреб та особливостей;
   забезпечення стабільності,  тривалості  сімейних   форм
виховання;
   важливості відновлення  та  розвиток  сімейних  зв'язків,
збереження етнічної, культурної спадщини дитини;
   пріоритетності повернення дитини  до  біологічної  сім'ї,
усиновлення, установлення опіки як форми виходу з прийомної сім'ї,
дитячого будинку сімейного типу;
   системності, комплексності,   безоплатності,  доступності
соціальних послуг;
   взаємодії соціальних  працівників  з прийомними батьками,
батьками-вихователями та постійного підвищення їх професійної
компетентності.
 
   5.  Мета, завдання, основні форми та методи здійснення
соціального супроводження
   Метою соціального супроводження є захист та забезпечення
дотримання прав та інтересів дитини, оптимальних умов її життя та
розвитку з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини шляхом
надання  соціальних  послуг  прийомній сім'ї/дитячому будинку
сімейного типу.
   Завданням соціального супроводження є адаптація дитини в
новій сім'ї, створення у ній позитивного психологічного клімату,
забезпечення оптимальних умов життя та захисту прав дитини,
створення можливостей для її розвитку шляхом надання комплексу
якісних соціальних послуг, зокрема:
   правових: консультування з  питань  застосування  чинного
законодавства; представлення та захист прав і законних інтересів
прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу та дітей, що в
них виховуються, в органах державної влади та інших установах,
організаціях, підприємствах незалежно від форм власності  та
підпорядкування; допомога в оформленні документів, необхідних для
розв'язання проблем клієнтів; здійснення правової освіти прийомних
батьків/батьків-вихователів та дітей, що виховуються в їх сім'ях;
співпраця з різними установами та фахівцями для надання фахової
юридичної допомоги;
   психологічних: адаптація дитини до нової сім'ї та сім'ї до
дитини, створення належного психологічного клімату, для якого
характерними є повага, любов, турбота, емоційні зв'язки; допомога
в запобіганні виникненню непорозумінь та конфліктів між членами
сім'ї, у т.ч. рідними дітьми; участь у формуванні в дитини почуття
власної  гідності,  адекватної  самооцінки,  самосвідомості,
самостійності,  громадянської  позиції; мінімізація негативних
наслідків  психологічних  травм;  організація  реабілітаційних
заходів, спрямованих на подолання затримок, відставань у розвитку,
психічних та психологічних проблем, пов'язаних із занедбаністю,
травмами та хворобами, жорстоким поводженням або насильством, які
зазнала дитина до влаштування в прийомну сім'ю/дитячий будинок
сімейного типу; корекція поведінки дітей; консультування з питань
психічного здоров'я та поліпшення взаємин з навколишнім соціальним
середовищем;  організація  сімейної  психотерапії;  проведення
психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних
характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або
психологічної реабілітації; надання методичних порад;
   соціально-педагогічних:
   допомога у  вирішенні  питань  навчання прийомних дітей,
здобутті ними освіти; організації додаткових занять, навчання;
виявленні розвитку різнобічних інтересів і потреб прийомних дітей
та вихованців дитячих будинків сімейного типу; залученні до
науково-дослідної, гурткової роботи, влаштування дитини до клубу,
гуртка, секції; забезпеченні доступності відповідних освітніх
послуг для дітей з вадами розумового або фізичного розвитку шляхом
індивідуального навчання; просвітницькій роботі щодо всебічного і
гармонійного розвитку дитини; особливостей розвитку сім'ї та
сімейних стосунків; здорового способу життя;
   організація навчання батьків ефективним методам виховання без
покарання, мобілізації  власних ресурсів сім'ї для вирішення
проблем  надалі; допомога батькам у здійсненні статевого та
гендерного виховання;
   установлення та підтримка стосунків з біологічною сім'єю,
якщо це не суперечить інтересам дитини; участь у формуванні
життєвих  навичок  дитини:  планування  свого життя та його
здійснення; допомога у розв'язанні конфліктних ситуацій сімейного
виховання, підготовці до виходу із сім'ї у самостійне життя;
організація зустрічей дітей з біологічними батьками/особами, що їх
замінюють, ужиття заходів щодо підготовки біологічних родин до
повернення їм дітей;
   здійснення моніторингу  захисту  дитини  від  жорстокого
поводження та насильства; представлення інтересів клієнта в інших
установах та закладах (здійснення функцій посередника між сім'єю й
адміністрацією  школи,  центральними  та  місцевими  органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами
опіки і піклування тощо);
   соціально-економічних: допомога  в  залученні  додаткових
ресурсів для задоволення потреб прийомної сім'ї/дитячого будинку
сімейного  типу  в лікуванні, оздоровленні тощо; допомога у
своєчасному отриманні батьками державних виплат на утримання
дитини; допомога у вирішенні побутових проблем, працевлаштування
прийомних дітей, дітей-вихованців після досягнення ними повноліття
чи закінчення навчання;
   соціально-медичних: допомога            прийомним
батькам/батькам-вихователям у  вирішенні  питань  збереження,
підтримки та охорони здоров'я прийомних дітей/дітей-вихованців;
надання необхідної інформації, настанов щодо здорового способу
життя, профілактики туберкульозу, венеричних  захворювань  та
ВІЛ/СНІДу; допомога   у   проходженні  прийомними  дітьми/
дітьми-вихованцями обов'язкового медичного огляду та, у разі
необхідності, контроль за виконанням призначень лікаря; допомога у
забезпеченні регулярного та якісного медичного обслуговування;
допомога у вирішенні питань щодо оздоровлення прийомних дітей/
дітей-вихованців та рідних дітей (до 18 років); налагодження, у
разі необхідності, ефективної співпраці із закладами охорони
здоров'я та іншими організаціями соціального спрямування, які
надають допомогу ВІЛ-інфікованим дітям;
   інформаційних: інформування про ресурси громади та допомога в
їх використанні на користь дитини (про дитячі навчальні заклади,
гуртки, спортивні школи та заняття, про діяльність дитячих,
молодіжних громадських організацій, турпоходи, культурні заходи);
надання довідкової інформації, необхідної для вирішення складної
життєвої ситуації, надання інформації про послуги, які можна
отримати  в  ЦСССДМ,  графіки  роботи  закладів  соціального
спрямування, освіти, охорони здоров'я, центрів зайнятості, органів
виконавчої  влади та місцевого самоврядування; розповсюдження
буклетів, листівок, пам'яток, плакатів соціального спрямування.
   Основними формами  та  методами  здійснення  соціального
супроводження є відвідування сім'ї; телефонна розмова; бесіда;
консультування;  організація  зустрічей дитини з біологічними
батьками; тестування; інтерв'ю; проведення навчання; організація
груп  взаємопідтримки;  написання запитів, листів, клопотань,
звернень; документування тощо.
 
   6. Етапи соціального супроводження
   Початок соціального супроводження
   Соціальне  супроводження  розпочинається  після прийняття
офіційного рішення районною, районною у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацією,  виконавчим  комітетом міської ради (міст
республіканського значення Автономної Республіки Крим і міст
обласного значення) про створення прийомної сім'ї/дитячого будинку
сімейного типу та передачу на виховання до неї/нього дитини/дітей.
   Початок соціального  супроводження  фіксується  виданням
відповідного  наказу ЦСССДМ на основі рішення про утворення
прийомної сім'ї/дитячого будинку сімейного типу.
   Наказ ЦСССДМ про початок соціального супроводження видається
не пізніше тижневого строку з дати надходження до ЦСССДМ копії
рішення про створення прийомної сім'ї/дитячого будинку сімейного
типу та договору/угоди про влаштування дітей на виховання та
спільне проживання у прийомній сім'ї, про організацію діяльності
дитячого будинку сімейного типу.
   В окремих випадках ЦСССДМ може запропонувати укладання з
прийомною сім'єю/дитячим будинком сімейного типу договору про
здійснення соціального супроводження, у якому конкретизувати права
та обов'язки кожної із сторін, умови надання послуг, принципи
взаємодії, відповідальних за виконання зобов'язань тощо.
   На початку соціального супроводження соціальний працівник
перевіряє наявність копій документів на дитину згідно з переліком,
визначеним пунктом 12 Положення про дитячий будинок сімейного
типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26.04.2002 N 564 ( 564-2002-п ), пунктом 10 Положення про прийомну
сім'ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26.04.2002 N 565 ( 565-2002-п ). Копії документів на дитину, яка
влаштовується в сім'ю, мають бути передані до ЦСССДМ службою у
справах неповнолітніх у триденний термін після прийняття рішення
про створення прийомної сім'ї/дитячого будинку сімейного типу.
Соціальний працівник, при потребі, уточнює та доповнює інформацію
про   загальний   стан  здоров'я,  щеплення,  результати
психодіагностичних  досліджень,  навчання дитини, характер її
стосунків  з біологічними батьками/особами, що їх замінюють,
родичами, звертаючись до відповідних установ, фахівців. Термін
перевірки документів та збору інформації становить один місяць.
При  його  подовженні  в  плані  соціального  супроводження
зазначається, що стало підставою для цього.
   На початку функціонування прийомної сім'ї/дитячого будинку
сімейного типу на основі отриманої інформації разом з прийомними
батьками/батьками-вихователями соціальним працівником проводиться
оцінка потреб дитини/дитини-вихованця за формою (додаток 1).
   Планування соціального супроводження
   План  соціального  супроводження прийомної сім'ї/дитячого
будинку сімейного типу (додаток 2) (далі - план соціального
супроводження) містить комплекс послуг щодо забезпечення умов для
підвищення виховного потенціалу сім'ї та створення умов для
утримання,    виховання    та    розвитку    прийомної
дитини/дитини-вихованця.  Планом  соціального  супроводження
передбачаються  конкретні  заходи  щодо  надання  правових,
психологічних,  соціально-педагогічних,  соціально-економічних,
соціально-медичних та інформаційних послуг.
   Протягом першого півріччя функціонування прийомної сім'ї та
дитячого будинку сімейного типу план соціального супроводження
складається на кожний місяць, потім - на півріччя, надалі -
щороку. План соціального супроводження формується на кожну дитину
персонально на основі Оцінки потреб дитини/дитини-вихованця. У
разі, якщо дитина, яка виховується у прийомній сім'ї чи дитячому
будинку  сімейного  типу,  має  суттєві  розлади  здоров'я
(інвалідність, ВІЛ-інфікованість, хронічні захворювання, травми та
інші),  соціальний  працівник  за  участю  служб  у справах
неповнолітніх  вживає  заходів  щодо  забезпечення  медичного
супроводження, яке здійснюється медичною установою.
   Процес планування  здійснюється  за  участю  прийомних
батьків/батьків-вихователів й дитини, якщо дозволяє вік, стан
здоров'я.
   План соціального супроводження, за потреби, але не рідше ніж
раз у рік, аналізується та корегується за участю прийомних
батьків/батьків-вихователів та дитини з урахуванням її віку та
стану здоров'я. При цьому беруться до уваги результати супервізії*
соціального  супроводження  прийомної  сім'ї/дитячого  будинку
сімейного типу, щорічна Інформація про ефективність функціонування
прийомної  сім'ї/дитячого будинку сімейного типу та розвитку
прийомних дітей/дітей-вихованців (додаток 3). План соціального
супроводження  на  наступний період затверджується директором
ЦСССДМ, що відповідає за здійснення соціального супроводження.
_______________
   * Супервізія - вид діяльності, спрямований на забезпечення
якості соціальної роботи шляхом вдосконалення й оптимізації праці
соціальних працівників через їх професійну підтримку, навчання,
попередження професійних ризиків.
 
   Частота відвідувань  прийомної  сім'ї у ході соціального
супроводження визначається і планується індивідуально в залежності
від етапу адаптації дитини в сім'ї. Рекомендується протягом
першого місяця перебування дитини в сім'ї відвідувати сім'ю
щотижня; наступні три місяці - 1 раз на 2 тижні; надалі, протягом
першого року функціонування, - за потребою, але не рідше 1 разу на
місяць; потім - не рідше 1 разу на 2-3 місяці.
   За один-два роки до виходу прийомної дитини або вихованця з
прийомної сім'ї / дитячого будинку сімейного типу план соціального
супроводження має містити заходи підготовки дитини до виходу.
   План соціального супроводження в частині підготовки до виходу

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner