Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 444 від 01.06.2007

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 N 557


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

дитини з прийомної сім'ї / дитячого будинку сімейного типу повинен
містити перелік заходів, що мають бути здійснені для повернення
дитини до біологічної сім'ї (у разі відсутності заборони на
контакти  з біологічною сім'єю відповідно до рішення суду),
усиновлення чи взяття під опіку, при неможливості - до відповідних
державних закладів, зокрема:
   - участь у пошуку біологічних батьків/осіб, що їх замінюють,
родичів, для повернення в біологічну сім'ю, узяття під опіку
дитини, усиновлення;
   - здійснення соціального інспектування сім'ї, до якої є
можливість надалі влаштувати дитину; вивчення її мотивації та
ставлення дитини до цієї сім'ї з використанням інструментарію
психодіагностики; спостереження за дитиною при  зустрічах  з
майбутніми вихователями з відповідною фіксацією вчинених дій та
збереженням цієї інформації в особовій справі дитини;
   - організація    зустрічей    дитини,    прийомних
батьків/батьків-вихователів та  громадян,  на  чиє  виховання
планується передати дитину, за участю соціального працівника, при
потребі - психолога, з поступовим збільшенням кількості зустрічей
та їх тривалості, що фіксується в особовій справі дитини, з
переходом на самостійне спілкування дитини з сім'єю, яка приймає
її на виховання;
   - вивчення  умов  виховання,  мікроклімату  в  колективі
вихователів та дітей, ставлення дитини до виховання в закладі, де
має навчатися дитина з майбутніми вихователями, з відповідною
фіксацією дій та збереженням інформації в особовій справі дитини;
   - організація    зустрічей    дитини,    прийомних
батьків/батьків-вихователів та  вихователів  закладу, до якого
планується передати дитину, за участю соціального працівника, при
потребі  - психолога, з поступовою тенденцією до збільшення
кількості  зустрічей  та  їх  тривалості,  формування  умов
контактування дитини з вихованцями закладу, що фіксується в
особовій справі дитини, з поступовим переходом на самостійне
спілкування дитини з вихованцями закладу та вихователями;
   формування передумов позитивного психоемоційного сприйняття
дитиною нових умов проживання та виховання (шляхом адаптації
дитини до нового місця проживання з урахуванням сформованих звичок
дитини тощо);
   попереднє інформування ЦСССДМ за майбутнім місцем проживання
дитини, визначеним рішенням органу опіки та піклування (у т.ч.
направлення  завірених  копій  документів  на  дитину),  про
необхідність узяття дитини на облік і надання соціальних послуг;
   надання дитині    інформації    про     прийомних
батьків /  батьків-вихователів,  соціального  працівника, який
здійснював соціальне супроводження, установи та організації, з
якими дитина раніше взаємодіяла (якщо дозволяє вік та стан
здоров'я дитини);
   надання сім'ї  або  адміністрації відповідного державного
закладу рекомендацій щодо особливостей дитини та рекомендованої
роботи щодо подальшого її гармонійного розвитку;
   -  налагодження співпраці між сім'єю, ЦСССДМ за місцем
проживання  сім'ї  та  ЦСССДМ,  який  здійснював  соціальне
супроводження дитини.
 
   Завершення соціального супроводження
   Соціальне супроводження  завершується  з  часу припинення
існування прийомної сім'ї / дитячого будинку сімейного типу та/чи
вибуття з прийомної сім'ї / дитячого будинку сімейного типу дитини
з підстав, визначених постановами Кабінету Міністрів України від
26.04.2002 N 564 ( 564-2002-п ) "Про затвердження Положення про
дитячий будинок сімейного типу",  від   26.04.2002   N  565
( 565-2002-п ) "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю", з
одночасним виданням відповідного наказу ЦСССДМ.
   Завершенню соціального супроводження передує підготовка звіту
про підсумки соціального супроводження із зазначенням причин його
завершення. Копії документів, що засвідчують факт припинення
соціального супроводження,  подаються  у  службу  у  справах
неповнолітніх.
 
   7. Специфічні умови при здійсненні соціального супроводження
   При здійсненні соціального супроводження соціальний працівник
має право на відвідування сім'ї без попередження заздалегідь (не
менше  3  разів  протягом  першого року існування прийомної
сім'ї/дитячого  будинку  сімейного  типу) з метою здійснення
перевірки умов життєдіяльності, задоволеності інтересів та потреб
дітей та сімей, проведення бесід та спостереження за батьками,
дітьми та особами з їх оточення для перевірки забезпечення
дотримання прав прийомної дитини/дитини-вихованця, попередження
жорстокого поводження та насильства над нею.
   У разі виявлення фактів неналежного виконання прийомними
батьками/батьками-вихователями  своїх обов'язків відповідно до
договору/угоди про влаштування дитини на виховання, відмови від
співробітництва із соціальним працівником ЦСССДМ, який здійснює
соціальне супроводження:
   соціальний працівник готує відповідну службову записку, копія
якої зберігається в особовій справі дитини;
   директор ЦСССДМ  уживає  заходів  щодо з'ясування причин
ситуації,  що  склалася,  можливості  соціального  працівника
співпрацювати   із   сім'єю,   можливостей   прийомних
батьків/батьків-вихователів виконувати свої обов'язки  належним
чином; уживає заходів про проведення соціального інспектування
спільно зі службами у справах неповнолітніх без попереднього
погодження з прийомними батьками/батьками-вихователями. 
   У разі відсутності належного реагування з боку прийомних
батьків/батьків-вихователів щодо усунення недоліків, виявлення
фактів порушення прав дитини, а також виникнення загрози життю та
здоров'ю дитини соціальний працівник, який здійснює соціальне
супроводження,  негайно  інформує  про  це службу у справах
неповнолітніх та:
   -  уживає  заходів  щодо  забрання  дитини з прийомної
сім'ї/дитячого будинку сімейного типу;
   - виносить питання на розгляд опікунської ради;
   - подає клопотання про скасування рішення щодо утворення
прийомної сім'ї/дитячого будинку сімейного типу до органів, що
прийняли таке рішення;
   - уносить відповідну інформацію про неналежне  виконання
взятих на себе зобов'язань до банку даних прийомних батьків та
дитячих будинків сімейного типу та осіб, що є кандидатами на такий
статус, для упередження повторного влаштування дітей на виховання
до цих осіб.
   Підставами для  вжиття  таких  заходів  щодо  прийомних
батьків/батьків-вихователів можуть бути:
   невмотивована відмова від розмови із соціальним працівником,
від надання інформації щодо прийомної дитини/дитини-вихованця чи
умов їх виховання; від контактування з дитиною;
   невиконання рішення опікунської ради про форму та порядок
спілкування дитини з біологічними родичами/особами, що замінюють
батьків;
   перешкоджання  соціальному  працівнику  у  відвідуванні
помешкання прийомної сім'ї/дитячого будинку сімейного типу;
   відсутність у дитини необхідного сезонного одягу, окремого
спального  місця,  засобів  особистої  гігієни,  забезпечення
призначеними ліками, спеціальними предметами в межах коштів, що
виплачуються державою на утримання дитини;
   несвоєчасне звернення до лікувальних закладів у разі загрози
життю та здоров'ю дитини;
   педагогічна невлаштованість  дитини з причини неналежного
догляду за нею;
   ознаки фізичного/психологічного насилля;
   скарги дитини, сусідів, педагогів, медиків, представників
державних та недержавних організацій, що контактували з дитиною;
   відмова від передання дитини біологічним батькам/особам, що
їх замінюють, відповідно до рішення органу опіки та піклування;
   нецільове використання коштів, що виплачуються державою на
утримання дитини;
   використання праці дитини для здобуття матеріальної вигоди,
заробітку;
   тиск на дитину щодо сповідування нею релігії  прийомних
батьків/батьків-вихователів;
   втягування дитини до протиправної діяльності;
   приховування від державних органів фактів, що загрожують
життю, фізичному та психічному здоров'ю дитини, її моральному
стану;
   порушення  умов  договору/угоди  про створення прийомної
сім'ї/дитячого будинку сімейного типу;
   інші протиправні дії відповідно до чинного законодавства.
 
   8. Кадрове забезпечення
   Соціальний працівник, який здійснює соціальне супроводження,
має відповідати кваліфікаційній характеристиці посади.
   Соціальний працівник  обов'язково  проходить  спеціальну
підготовку за  програмою,  затвердженою  відповідним  наказом
Міністерства  України у справах сім'ї, молоді та спорту, з
отриманням сертифіката. У разі, коли соціальний працівник здійснює
соціальне  супроводження  сім'ї, де на вихованні знаходиться
ВІЛ-інфікована дитина, він має пройти курс додаткової підготовки.
Не рідше ніж 1 раз на 2 роки соціальний працівник проходить
навчання з метою підвищення рівня підготовки.
   У разі,  коли  для  здійснення супроводження створюється
мультидисциплінарна команда ( команда, яка складається з різних
фахівців) чи залучаються волонтери, склад фахівців затверджується
директором ЦСССДМ за поданням соціального  працівника,  який
здійснює соціальне супроводження.
   Кількість сімей, які супроводжує один соціальний працівник,
залежить від сукупності факторів (прийомна сім'я чи дитячий
будинок сімейного типу, новостворені чи з досвідом функціонування,
кількість дітей в них, їх вік, стан здоров'я; ступінь складності
соціально-психологічних проблем, які підлягають розв'язанню; місце
проживання).
   Один соціальний працівник може супроводжувати не більше ніж 7
прийомних сімей/дитячих будинків сімейного типу, у яких загальна
кількість прийомних дітей та дітей-вихованців не перевищує 35
осіб.
   У разі виникнення конфліктних  ситуацій  між  соціальним
працівником і сім'єю соціальний працівник не відвідує прийомну
сім'ю/дитячий будинок сімейного типу самостійно, а здійснює це
разом  з  колегами,  представниками  регіонального  ЦСССДМ,
уповноваженими особами  (представниками  навчального  закладу,
органів  місцевого  самоврядування,  громадськості).  У таких
ситуаціях складається Акт про результати візиту (додаток 4), який
підписується особами, які здійснюють візит, а також прийомними
батьками/батьками-вихователями.
 
   9. Розгляд скарг
   Скарга на дії соціального працівника подається згідно з
чинним законодавством.
   Для розгляду скарг на дії соціального працівника створюється
комісія на рівні республіканського (Автономна Республіка Крим),
обласних, Київського та Севастопольського міських ЦСССДМ, яку
очолює директор відповідного ЦСССДМ. До складу комісії входять
досвідчені  спеціалісти,  фахівці, які здійснюють супервізію,
директор ЦСССДМ за місцем роботи соціального працівника. До складу
комісії за їх згодою залучаються представники органів місцевого
самоврядування, громадськості. Персональний склад комісії формує
її голова. Рішення комісії доводяться до відома заявника впродовж
місяця з дати подання заяви, скарги.
   В окремих  випадках  чи  при повторних скаргах Державна
соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді (далі - Держсоцслужба)
призначає до складу комісії свого представника.
 
   10. Супервізія
   Метою супервізії  є  забезпечення  якості  соціального
супроводження,  його  вдосконалення  й оптимізація діяльності
соціальних працівників.
   Завданнями супервізії є професійна підтримка, навчання на
робочому  місці  та  наставництво  соціального  працівника,
попередження професійних ризиків, визначення шляхів ефективного
здійснення соціального супроводження.
   Супервізія здійснюється за запитом соціального працівника,
але не менше ніж 1 раз на 3 місяці для прийомних сімей та дитячих
будинків  сімейного типу першого року існування/першого року
знаходження в них конкретної дитини та 1 раз на 6 місяців для всіх
інших прийомних сімей/дитячих будинків сімейного типу. Супервізія
забезпечується  у процесі взаємодії супервізора з соціальним
працівником під час організованих регулярних зустрічей.
   Різновидами супервізії можуть бути: наставницька супервізія
(супервізор  виконує  роль  наставника);  навчальна/тренінгова
супервізія (підготовка до практичної  діяльності  соціального
працівника без попереднього досвіду соціального супроводження
прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу); менеджерська
супервізія (у ролі супервізора виступає безпосередній керівник
соціального працівника); консультаційна супервізія (супервізор
виступає у ролі консультанта, формує рекомендації, але не несе
безпосередньої  відповідальності  за  результати  соціального
супроводження).
   Планові супервізії  здійснює   безпосередній   керівник
соціального працівника із залученням, за потребою, фахівців,
представників  обласного  ЦСССДМ,  національних,  регіональних
тренерів, громадських організацій.
   Позапланові супервізії здійснюються на підставі наказу ЦССДМ.
 
   11. Облікова документація
   Соціальний працівник у ході соціального супроводження веде
справу  прийомної сім'ї/дитячого будинку сімейного типу, яка
включає в себе:
   копію рішення районної,  районної  у  містах  Києві  та
Севастополі держадміністрації, виконавчого комітету міської ради
(міст республіканського Автономної Республіки  Крим  і  міст
обласного значення) про утворення прийомної сім'ї/дитячого будинку
сімейного типу;
   копію договору/угоди між батьками-вихователями та органом,
який прийняв рішення про створення дитячого будинку сімейного
типу/договір  про влаштування дітей на виховання та спільне
проживання у прийомній сім'ї;
   копії паспортів прийомних батьків/батьків-вихователів;
   довідку про   склад   сім'ї   прийомних   батьків/
батьків-вихователів;
   копію свідоцтва     про     шлюб     прийомних
батьків/батьків-вихователів (для подружжя);
   особові справи прийомних дітей/дітей-вихованців.
   Особова справа прийомної дитини/дитини-вихованця (додаток 5)
містить:
   копію рішення про створення прийомної сім'ї/дитячого будинку
сімейного типу;
   копію рішення  про  влаштування  дитини  до  прийомної
сім'ї/дитячого будинку сімейного типу; 
   копію угоди про створення дитячого будинку сімейного типу/про
влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній
сім'ї;
   копію свідоцтва про народження дитини;
   висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток;
   копію довідки/атестата про освіту або висновок про рівень
розвитку, наданий психолого-медико-педагогічною консультацією;
   копію рішення органу опіки та піклування за місцем походження
дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування,
про встановлення відповідного статусу такої дитини ;
   копію свідоцтва про смерть біологічного батька/матері чи
осіб, які їх замінюють;
   копію вироку або рішення суду стосовно біологічних батьків чи
осіб, які їх замінюють;
   копію довідки про розшук біологічних батьків чи осіб, які їх
замінюють;
   копію довідки про хворобу біологічних батьків чи осіб, які їх
замінюють;
   копії інших  документів,  що  підтверджують  відсутність
біологічних батьків чи осіб, які їх замінюють, чи неможливість
виховання ними своєї дитини;
   копію опису належного дитині майна, у тому числі житла;
   відомості про осіб, які відповідають за збереження майна та
житла дитини;
   копії довідок про наявність та місцезнаходження братів і
сестер, інших близьких родичів;
   копію рішення  про надання батькам-вихователям службового
житла для функціонування дитячого будинку сімейного типу;
   копії документів, що засвідчують наявність у дитини пільг та
державних соціальних гарантій;
   копію рішення органу опіки та піклування про визначення форми
спілкування дитини з біологічними батьками та іншими родичами;
   копію довідки    про    склад   сім'ї   прийомних
батьків/батьків-вихователів;
   копії паспортів прийомних батьків/батьків - вихователів;
   копію довідки    про    проходження    прийомними
батьками/батьками-вихователями курсу підготовки, перепідготовки;
   копію пенсійного посвідчення дитини;
   копію ухвали суду про стягнення аліментів на дитину;
   копію наказу про початок соціального супроводження;
   оцінку потреб дитини;
   план соціального супроводження дитини;
   копію інформації про стан утримання, виховання та розвитку
дитини;
   копію наказу про припинення соціального супроводження;
   бланк обліку послуг, що надані прийомній сім'ї/дитячому
будинку сімейного типу;
   фото-, відео-, аудіоматеріали;
   копії довідок,  матеріалів,  які  надаються  установами,
фахівцями, що залучені до здійснення соціального супроводження,
документи,  що  утворюються  в  ході  здійснення соціального
супроводження;
   бланки обліку супервізій соціального супроводження дитини;
   копію акта про повернення дитини біологічним батькам/ особам,
що їх замінюють;
   копію інформації про ефективність функціонування прийомної
сім'ї/дитячого  будинку сімейного типу та розвитку прийомних
дітей/дітей - вихованців.
   Документація  щодо  здійснення  соціального супроводження
зберігається  у  ЦСССДМ  за  місцем  проживання  прийомної
сім'ї/дитячого будинку сімейного типу, а в разі відсутності
місцевого ЦСССДМ - у міському або обласному ЦСССДМ.
 
   12. Моніторинг та оцінка
   Моніторинг соціального супроводження здійснюється обласними
ЦСССДМ та Держсоцслужбою.
   Основою моніторингу  є  планова  звітна  та  оперативна
документація, інформація, яка подається  в  обласні  ЦСССДМ,
Держсоцслужбу.
   Щороку  соціальним  працівником готується інформація про
ефективність  функціонування  прийомної сім'ї/дитячого будинку
сімейного типу та розвитку прийомних дітей/дітей вихованців, з
якою  ознайомлюється  хоча  б  один  з  прийомних  батьків/
батьків-вихователів та яка затверджується директором відповідного
ЦСССДМ. Після цього інформація, за відповідною формою, подається
до служби у справах неповнолітніх за місцем проживання прийомної
сім'ї/дитячого будинку сімейного типу.
   Критеріями успішності  соціального  супроводження,  які
визначаються  на  підставі  результатів  планів  соціального
супроводження, оцінки ефективності функціонування прийомної сім'ї
або дитячого будинку сімейного типу, досліджень щодо розвитку та
адаптації прийомної дитини/вихованця, відповідних документів, які
зберігаються в особових справах сім'ї та дитини, довідок від
різних підприємств, установ та організацій, звітів соціального
працівника тощо є:
   задоволення фундаментальних життєвих потреб дитини (безпеки,
житла, якісної їжі) та забезпечення належних побутових умов (одяг,
окреме робоче місце, місце для сну та відпочинку тощо);
   використання ресурсів та потенціалу громади для повноцінного
розвитку дитини, її успішної соціалізації;
   досягнення в  особистісному  розвитку  дитини (покращення
показників навчання, залучення до гурткової роботи, спортивних
секцій, громадських формувань, наявність успіхів у формуванні
соціальних навичок);

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner