Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 274 від 31.05.2007

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2005 N 326


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            31.10.2006 N 83/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   31 жовтня 2006 р.
                   за N 1175/13049
 
 
      Про затвердження форм реєстру для реєстрації
      заповітів і довіреностей, що прирівнюються
      до нотаріально посвідчених, посвідчувальних
       написів на них та зразків цих документів
 
        ( Назву Наказу виправлено згідно з
         ДІ ОВУ N 46, 2006 р., стор. 235 )
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                          юстиції
    N 2147/5 ( z1186-08 ) від 11.12.2008 )
 
 
   З метою реалізації вимог статей 245 і 1252 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ), статті 40 Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ) та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 липня 2006 року N 940 ( 940-2006-п ) "Про внесення змін до
порядку посвідчення заповітів і доручень,  прирівнюваних  до
нотаріально посвідчених" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  форми реєстру для реєстрації заповітів і
довіреностей, що  прирівнюються  до  нотаріально  посвідчених,
посвідчувальних написів на них та зразків цих документів, згідно з
додатками 1-15.
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
юстиції  від 7 липня 1994 року N 19/5 ( z0163-94 ) "Про
затвердження форм книги для реєстрації заповітів, прирівнюваних до
нотаріально посвідчених, посвідчувальних написів на заповітах і
дорученнях, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, та зразків
цих документів", зареєстрований в Мін'юсті 19 липня 1994 року за
N 163/372.
 
   3. Департаменту  нотаріату  та  реєстрації  адвокатських
об'єднань (Круковес Н.В.):
 
   3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 )
"Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та
інших органів виконавчої влади" (із змінами).
 
   3.2. Довести цей наказ до відома заінтересованих міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади, а також начальника
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України  в
Автономній Республіці Крим, начальників обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції та забезпечити його
належне застосування в роботі.
 
   3.3. Надавати роз'яснення щодо застосування цього наказу
посадовим, службовим  особам,  які  посвідчують  заповіти  і
довіреності, що прирівнюються до нотаріально посвідчених.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра юстиції Л.В.Єфіменка.
 
 Міністр                         Р.Зварич
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   юстиції України
                   31.10.2006 N 83/5
                   (у редакції наказу
                   Міністерства юстиції України
                   від 11.12.2008 N 2147/5)
                   ( z1186-08 ) 
 
                   Форма N 1
                   Реєстр для реєстрації
                   заповітів і довіреностей,
                   що прирівнюються
                   до нотаріально посвідчених
 
 
               РЕЄСТР
       для реєстрації заповітів і довіреностей,
      що прирівнюються до нотаріально посвідчених
 
         _________________ на ____ рік
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Реєстровий|  Дата   |Прізвище, ім'я, |Документи, за|  Зміст  | Підпис | Відмітка про  |
| номер  | посвідчення | по батькові, |  якими  |посвідченого | особи, |передачу заповіту|
|     | заповіту  |   місце   | встановлено | заповіту  |  що  | до державного |
|     |(довіреності)| проживання,  | особу, що |(довіреності)|одержала| нотаріального |
|     |       |ідентифікаційний|звернулась за|       |документ| архіву (вказати |
|     |       | номер фізичної |посвідченням |       |    |   повне   |
|     |       |особи за даними | заповіту  |       |    | найменування та |
|     |       |  Державного  |(довіреності)|       |    |місцезнаходження)|
|     |       |реєстру фізичних|       |       |    |         |
|     |       |осіб - платників|       |       |    |         |
|     |       | податків та  |       |       |    |         |
|     |       |   інших   |       |       |    |         |
|     |       | обов'язкових |       |       |    |         |
|     |       | платежів (за |       |       |    |         |
|     |       |наявності), від |       |       |    |         |
|     |       |  імені якої  |       |       |    |         |
|     |       | посвідчується |       |       |    |         |
|     |       |  заповіт   |       |       |    |         |
|     |       | (довіреність) |       |       |    |         |
|----------+-------------+----------------+-------------+-------------+--------+-----------------|
|  1   |   2   |    3    |   4   |   5   |  6  |    7    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 2147/5
( z1186-08 ) від 11.12.2008 )
 
 В.о. директора Департаменту
 нотаріату та реєстрації
 адвокатських об'єднань                Т.В.Базанова
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Мін'юсту
                   31.10.2006 N 83/5
 
                   Форма N 2
                   Посвідчувальний напис
                   на заповіті, який підписаний
                   особисто заповідачем
 
 
   "____" __________________________________ року цей заповіт
        (число, місяць, рік словами)
посвідчено мною, ________________________________________________,
              (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
        (посада посадової, службової особи)
 
   Заповіт записаний мною, ____________________________________,
               (посада посадової, службової особи)
зі слів заповідача _______________________________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
 
   Заповіт уголос прочитаний заповідачем до його підписання у
присутності запрошених ним свідків _______________________________
              (прізвища, імена, по батькові свідків)
____________________________________________________ і власноручно
підписаний ним у їх та моїй присутності о _______ год. ______ хв.
                      (час посвідчення)
 
   Особу заповідача  встановлено,  дієздатність  його  (її)
перевірено.
   Особи __________________________________________ встановлено,
         (прізвища та ініціали свідків)
дієздатність та справжність їх підписів перевірено.
 
   Цей заповіт складено і підписано у двох примірниках, один із
яких надсилається на зберігання до ____________________________
                    (назва державного
_________________________________________________________________,
           нотаріального архіву)
 
а другий - видається заповідачу.
 
               Зареєстровано в реєстрі за N ________
 
         Посада
 
   Печатка         Підпис
 
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2147/5 ( z1186-08 ) від 11.12.2008 )
 
 В.о. директора Департаменту
 нотаріату та реєстрації
 адвокатських об'єднань                Т.В.Базанова
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Мін'юсту
                   31.10.2006 N 83/5
 
                   Форма N 3
                   Посвідчувальний напис
                   на заповіті, підписаному
                   в присутності свідків
                   від імені особи,
                   яка у зв'язку з хворобою
                   або фізичною вадою не може
                   власноручно підписатися
 
 
   "____" __________________________________ року цей заповіт
        (число, місяць, рік словами)
посвідчено мною, ________________________________________________,
              (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
        (посада посадової, службової особи)
 
   Заповіт записаний мною, ____________________________________,
               (посада посадової, службової особи)
зі слів заповідача _______________________________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
 
   У зв'язку з _________________________________________________
         (причина, з якої заповідач не зміг підписати
         заповіт власноручно)
 
________________________________________________________, на його
  (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
 
(її) особисте прохання, в його (її) та в моїй присутності текст
заповіту підписано _______________________________________________
            (прізвище, ім'я, по батькові особи,
            яка підписала заповіт)
 
о __________ год. _________ хв.
   (час посвідчення)
 
   Особу заповідача  встановлено,  дієздатність  його  (її)
перевірено.
 
   Особу __________________________________________ встановлено,
    (прізвище та ініціали особи, яка підписала заповіт)
 
дієздатність та справжність його (її) підпису перевірено.
 
   Заповіт уголос прочитаний заповідачем до його підписання у
присутності запрошених ним свідків _______________________________
              (прізвища, імена, по батькові свідків)
 
і підписаний _____________________________________________________
       (прізвище та ініціали особи, яка підписала заповіт)
 
у моїй присутності та у присутності заповідача і свідків.
 
   Особи __________________________________________ встановлено,
         (прізвища та ініціали свідків)
 
дієздатність та справжність їх підписів перевірено.
 
   Цей заповіт складено і підписано у двох примірниках, один із
яких надсилається на зберігання до _______________________________
                  (назва державного нотаріального
_________________________________________________________________,
               архіву)
 
а другий - видається заповідачу.
 
               Зареєстровано в реєстрі за N ________
 
         Посада
 
   Печатка         Підпис
 
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2147/5 ( z1186-08 ) від 11.12.2008 )
 
 В.о. директора Департаменту
 нотаріату та реєстрації
 адвокатських об'єднань                Т.В.Базанова
 
 
                   Додаток 4
                   до наказу Мін'юсту
                   31.10.2006 N 83/5
 
                   Форма N 4
                   Посвідчувальний напис
                   на довіреності, виданій
                   фізичною особою
 
 
   "____" _______________________________ року ця довіреність
       (число, місяць, рік словами)
 
посвідчена мною, ________________________________________________,
             (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
        (посада посадової, службової особи)
 
   Довіреність підписана _______________________________________
                (прізвище, ім'я, по батькові)
 
у моїй присутності. Особу його (її) встановлено, дієздатність
перевірено.
 
               Зареєстровано в реєстрі за N ________
 
         Посада
 
   Печатка         Підпис
 
 В.о. директора Департаменту
 нотаріату та реєстрації
 адвокатських об'єднань                Т.В.Базанова
 
 
                   Додаток 5
                   до наказу Мін'юсту
                   31.10.2006 N 83/5
 
                   Форма N 5
                   Посвідчувальний напис
                   на довіреності, виданій
                   фізичною особою, яка не може
                   підписатися особисто
                   внаслідок фізичної вади або
                   хвороби
 
 
   "___" _________________________________ року ця довіреність
       (число, місяць, рік словами)
 
посвідчена мною, ________________________________________________,
              (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
        (посада посадової, службової особи)
 
   У зв'язку з _________________________________________________
         (причина, з якої довіритель не зміг підписати
         довіреність власноручно)
 
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові довірителя)
 
і на його (її) прохання довіреність підписана у моїй присутності
_________________________________________________________________.
 (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала довіреність)
 
   Особу _______________________________________________________
            (прізвище та ініціали довірителя)
 
встановлено, дієздатність  його  (її)  перевірено.   Особу
_________________________________________, який (яка) підписав(ла)
  (прізвище та ініціали)
 
довіреність, встановлено.
 
               Зареєстровано в реєстрі за N ________
 
         Посада
 
   Печатка         Підпис
 
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2147/5 ( z1186-08 ) від 11.12.2008 )
 
 В.о. директора Департаменту
 нотаріату та реєстрації
 адвокатських об'єднань                Т.В.Базанова
 
 
                   Додаток 6
                   до наказу Мін'юсту
                   31.10.2006 N 83/5
 
                   Форма N 6
                   Посвідчувальний напис
                   на довіреності, виданій
                   неповнолітньою дитиною,
                   яка діє за згодою батьків
                   (усиновителя, піклувальника)
 
 
   "___" _________________________________ року ця довіреність
      (число, місяць, рік словами)
 
посвідчена мною, ________________________________________________,
             (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
        (посада посадової, службової особи)
 
   Довіреність підписана   неповнолітнім   (неповнолітньою)
_________________________________________________________________,
    (прізвище, ім'я, по батькові, дата і рік народження)
 
який (яка) діє за згодою _________________________________________
_________________________________________________________________,
 (прізвище, ім'я, по батькові батьків, усиновителя, піклувальника)
 
у моїй присутності, особу його (її) встановлено, дієздатність
перевірено.
 
   Особи _______________________________________________________
    (прізвища та ініціали батьків, усиновителя, піклувальника)
 
встановлено, повноваження перевірено.
 
               Зареєстровано в реєстрі за N ________
 
         Посада
 
   Печатка         Підпис
 
 В.о. директора Департаменту
 нотаріату та реєстрації
 адвокатських об'єднань                Т.В.Базанова
 
 
 ЗРАЗОК                Додаток 7
                   до наказу Мін'юсту
                   31.10.2006 N 83/5
 
                   Відмова у посвідченні
                   заповіту або довіреності
 
 
  Місто (селище, село) ________________________________________,
 
__________________________________________________________________
          (число, місяць, рік словами)
 
   Я, _________________________________________________________,
     (прізвище, ім'я, по батькові посадової, службової особи)
 
_________________________________________________________________,
             (назва посади)
 
розглянувши прохання _____________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання
__________________________________________________________________
 особи, яка звернулася за посвідченням заповіту чи довіреності)
 
про посвідчення  ________________________________________________
 
на підставі статті 49 Закону України "Про нотаріат", відмовляю у
посвідченні заповіту (довіреності) з таких підстав:
 
__________________________________________________________________
            (підстави відмови)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
         Посада
 
   Печатка         Підпис
 
 В.о. директора Департаменту
 нотаріату та реєстрації
 адвокатських об'єднань                Т.В.Базанова
 
 
 ЗРАЗОК                Додаток 8
                   до наказу Мін'юсту
                   31.10.2006 N 83/5
 
                   Заповіт на все майно
 
 
               ЗАПОВІТ
 
 
   Місто (селище, село) _______________________________________,
 
__________________________________________________________________
          (число, місяць, рік словами)
 
   Я, _________________________________________________________,
   (прізвище, ім'я, по батькові та дата народження заповідача)
 
що мешкаю _______________________________________________________,
                (адреса)
 
в присутності двох свідків, обраних мною особисто:
_______________________________________, паспорт ________________,
 (прізвище, ім'я, по батькові свідка)
 
який мешкає _____________________________________________________,
 
_______________________________________, паспорт ________________,
 (прізвище, ім'я, по батькові свідка)
 
який мешкає _____________________________________________________,
 
на випадок моєї смерті роблю таке розпорядження:
 
   усе моє майно, що буде мені належати на день моєї смерті, де
б воно не знаходилось і з чого не складалось, а також все те, на
що я за законом буду мати право,
 
   заповідаю ___________________________________________________
           (прізвище, ім'я та по батькові)
 
   Зміст статті  1241,  1254,  частини  другої статті 1307
Цивільного кодексу України мені роз'яснено.
 
   Підпис заповідача ___________________________________
 
   Ми, свідки: _____________________, _________________________,
             (прізвища та ініціали свідків)
 
зачитали цей заповіт вголос та поставили свої підписи на ньому.
 
   Ми, свідки: _____________________, _________________________,
 
не є  спадкоємцями за заповітом, членами сім'ї та близькими
родичами спадкоємців за заповітом.
 
   Нам, свідкам, роз'яснено зміст статті 1255 Цивільного кодексу
України про те, що ми не маємо права до відкриття спадщини
розголошувати відомості щодо факту складення заповіту,  його
змісту, скасування або зміни заповіту.
 
 Підписи свідків: ____________________________________
         ____________________________________
 
           Посвідчувальний напис
 
 В.о. директора Департаменту
 нотаріату та реєстрації
 адвокатських об'єднань                Т.В.Базанова
 
 
 ЗРАЗОК                Додаток 9
                   до наказу Мін'юсту
                   31.10.2006 N 83/5
 
                   Заповіт на окремі види майна
 
 
               ЗАПОВІТ
 
 
   Місто (селище, село) _______________________________________,
__________________________________________________________________
          (число, місяць, рік словами)
 
   Я, _________________________________________________________,
   (прізвище, ім'я, по батькові та дата народження заповідача)
 
що мешкаю _______________________________________________________,
                (адреса)
 
в присутності двох свідків, обраних мною особисто:
_______________________________________, паспорт ________________,
 (прізвище, ім'я, по батькові свідка)
 
який мешкає ____________________________________________________.
 
_______________________________________, паспорт ________________,
 (прізвище, ім'я, по батькові свідка)
 
який мешкає _____________________________________________________,
 
на випадок моєї смерті роблю таке розпорядження:
  належну мені  на  праві  приватної власності квартиру за
N _________, що знаходиться в місті ______________________, вулиця
__________________________, будинок N ___________,
 
  заповідаю ____________________________________________________
           (прізвище, ім'я та по батькові)
 
   Зміст статті 1241, 1254,  частини  другої  статті  1307
Цивільного кодексу України мені роз'яснено.
 
   Підпис заповідача ___________________________________
 
   Ми, свідки: ________________________________________________,
             (прізвище та ініціали свідків)
 
зачитали цей заповіт вголос та поставили свої підписи на ньому.
 
   Ми, свідки: _____________________, _________________________,
 
не є  спадкоємцями за заповітом, членами сім'ї та близькими
родичами спадкоємців за заповітом.
 
   Нам, свідкам, роз'яснено зміст статті 1255 Цивільного кодексу
України про те, що ми не маємо права до відкриття спадщини
розголошувати відомості щодо факту складення заповіту,  його
змісту, скасування або зміни заповіту.
 
 Підписи свідків: ____________________________________
         ____________________________________
 
           Посвідчувальний напис
 
 В.о. директора Департаменту
 нотаріату та реєстрації
 адвокатських об'єднань                Т.В.Базанова
 
 
 ЗРАЗОК                Додаток 10
                   до наказу Мін'юсту
                   31.10.2006 N 83/5
 
                   Довіреність на оформлення
                   спадкових прав
 
 
              ДОВІРЕНІСТЬ
 
 
   Місто (селище, село) _______________________________________,
__________________________________________________________________
          (число, місяць, рік словами)
 
   Я, _________________________________________________________,
        (прізвище, ім'я, по батькові довірителя)
 
що мешкаю _______________________________________________________,
 
згідно з попереднім усним договором, цією довіреністю уповноважую
_________________________________________________________________,
  (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
 
що мешкає _______________________________________________________,
 
вести справи у ________________________________________ державній
          (назва нотаріальної контори)
 
нотаріальній конторі з оформлення моїх спадкових прав на майно,
яке залишилось після померлої(го), __________________________ року
                  (дата смерті спадкодавця)
 
__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця)
 
   Для чого надаю йому (їй) право: подавати від мого імені
будь-які документи, включаючи заяви, представляти мої інтереси в
бюро технічної інвентаризації та в управлінні земельних ресурсів з
усіх питань, інших установах та організаціях, отримувати необхідні
довідки, документи, оформлені на моє ім'я, сплачувати належні з
мене платежі, включаючи державне мито, розписуватись в одержанні
документів, одержати видані на моє ім'я свідоцтва про право на
спадщину за законом та зареєструвати їх в відповідних органах,
одержати Державний акт на право власності на землю, одержати витяг
з Реєстру   прав   власності   на   нерухоме   майно
(довідку-характеристику) в бюро  технічної  інвентаризації та
довідку про грошову нормативну оцінку в управлінні земельних
ресурсів та вчиняти всі інші юридично значимі дії, пов'язані з
цією довіреністю.
   Положення пункту 1.2 статті 1 Закону України "Про податок з
доходів фізичних осіб" та статті 65 Сімейного кодексу України мені
посадовою особою роз'яснено.
   Довіреність видана терміном на ____________________ та дійсна
                 (термін дії довіреності)
 
до ________________________________________
  (дата, до якої чинна видана довіреність)
 
               Підпис ______________________________
 
           Посвідчувальний напис
 
 В.о. директора Департаменту
 нотаріату та реєстрації
 адвокатських об'єднань                Т.В.Базанова
 
 
 ЗРАЗОК                Додаток 11
                   до наказу Мін'юсту
                   31.10.2006 N 83/5
 
                   Довіреність на ведення справ
                   в суді та в інших
                   організаціях і установах
 
 
              ДОВІРЕНІСТЬ
 
 
   Місто (селище, село) _______________________________________,
__________________________________________________________________
          (число, місяць, рік словами)
 
   Я, _________________________________________________________,
        (прізвище, ім'я, по батькові довірителя)
 
що мешкаю _______________________________________________________,
 
згідно з попереднім усним договором, цією довіреністю уповноважую
_________________________________________________________________,
  (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
 
що мешкає _______________________________________________________,
 
бути моїм  представником  в  усіх  організаціях,  установах,
підприємствах,  органах  влади,  органах  внутрішніх  справ,
прокуратурі, виконавчій службі, суді з питань захисту  моїх
законних прав та інтересів.
   Для чого надаю йому (їй) право: подавати від мого імені
заяви,  у тому числі позовні, отримувати необхідні довідки,
документи, розписуватись за мене, вести від мого імені справи у
всіх державних установах, кооперативних, громадських, приватних
організаціях, а також вести мої цивільні та кримінальні справи у
всіх судових установах з усіма правами, які надані законом
позивачу, відповідачу та третій особі, у тому числі з правом
визнання або відмови повністю або частково від позовних вимог,
зміни предмета позову, укладання мирової угоди, оскарження рішення
суду,  отримання  або  пред'явлення виконавчих документів до
стягнення, та виконувати всі інші дії, що пов'язані з виконанням
даної  довіреності  в  межах та обсязі, передбачених чинним
законодавством України.
   Довіреність видана терміном на ___________________ та дійсна
                (термін дії довіреності)
 
до ________________________________________
  (дата, до якої чинна видана довіреність)
 
               Підпис ______________________________
 
           Посвідчувальний напис
 
 В.о. директора Департаменту
 нотаріату та реєстрації
 адвокатських об'єднань                Т.В.Базанова
 
 
 ЗРАЗОК                Додаток 12
                   до наказу Мін'юсту
                   31.10.2006 N 83/5
 
                   Довіреність на дарування
                   нерухомого майна
 
 
              ДОВІРЕНІСТЬ
 
 
   Місто (селище, село) _______________________________________,
__________________________________________________________________
          (число, місяць, рік словами)
 
   Я, _________________________________________________________,
        (прізвище, ім'я, по батькові довірителя)
 
що мешкаю _______________________________________________________,
 
згідно з попереднім усним договором, цією довіреністю уповноважую
_________________________________________________________________,
  (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
 
що мешкає _______________________________________________________,
       
подарувати належну мені на праві власності квартиру N ___________,
яка знаходиться за адресою: місто _______________________________,
вулиця ____________________, будинок _______
__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я, по батькові обдарованого)
 
   Для чого надаю йому (їй) право: подавати від мого імені
заяви, отримувати необхідні довідки, документи, отримати витяг з
Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідку-характеристику)
в бюро технічної інвентаризації, підписувати договір дарування,
розписуватись за мене та виконувати всі інші дії, пов'язані за
даною довіреністю.
   Положення пункту 1.2 статті 1 Закону України "Про податок з
доходів фізичних осіб" та статті 65 Сімейного кодексу України мені
посадовою особою роз'яснено.
   Довіреність видана терміном на ___________________ та дійсна
                (термін дії довіреності)
 
до ________________________________________
  (дата, до якої чинна видана довіреність)
 
               Підпис ______________________________
 
           Посвідчувальний напис
 
 В.о. директора Департаменту
 нотаріату та реєстрації
 адвокатських об'єднань                Т.В.Базанова
 
 
 ЗРАЗОК                Додаток 13
                   до наказу Мін'юсту
                   31.10.2006 N 83/5
 
                   Довіреність на продаж
                   квартири
 
 
              ДОВІРЕНІСТЬ
 
 
   Місто (селище, село) _______________________________________,
__________________________________________________________________
          (число, місяць, рік словами)
 
   Я, _________________________________________________________,
        (прізвище, ім'я, по батькові довірителя)
 
що мешкаю _______________________________________________________,
 
згідно з попереднім усним договором, цією довіреністю уповноважую
_________________________________________________________________,
  (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
 
що мешкає _______________________________________________________,      
 
продати за ціну та на умовах за своїм розсудом належну мені на
праві власності квартиру N ____, яка знаходиться за адресою: місто
_________, вулиця _________, будинок _______, мати вільний вхід до
квартири,  сплачувати комунальні та інші платежі, бути моїм
представником в усіх установах та організаціях, у тому числі: в
ЖЕК з питання отримання необхідних довідок та документів, а також
зняття з реєстраційного обліку та постановки на реєстраційний
облік, у телефонному вузлі з питання переоформлення телефону, в
бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на
об'єкти нерухомого майна з питання одержання витягу з Реєстру прав
власності на нерухоме майно (довідки-характеристики) та інших
необхідних документів та довідок.
   Для чого надаю йому (їй) право: подавати від мого імені
заяви,  отримувати  необхідні  довідки, документи, сплачувати
платежі, укладати та підписувати  договір,  одержати  гроші,
розписуватись за мене та виконувати всі інші дії, пов'язані з
даною довіреністю.
   Положення пункту 1.2 статті 1 Закону України "Про податок з
доходів фізичних осіб" та статті 65 Сімейного кодексу України мені
посадовою особою роз'яснено.
   Довіреність видана терміном на ___________________ та дійсна
                (термін дії довіреності)
 
до ________________________________________
  (дата, до якої чинна видана довіреність)
 
               Підпис ______________________________
 
           Посвідчувальний напис
 
 В.о. директора Департаменту
 нотаріату та реєстрації
 адвокатських об'єднань                Т.В.Базанова
 
 
 ЗРАЗОК                Додаток 14
                   до наказу Мін'юсту
                   31.10.2006 N 83/5
 
                   Довіреність загальна
 
 
              ДОВІРЕНІСТЬ
 
 
   Місто (селище, село) _______________________________________,
__________________________________________________________________
          (число, місяць, рік словами)
 
   Я, _________________________________________________________,
        (прізвище, ім'я, по батькові довірителя)
 
що мешкаю _______________________________________________________,
 
згідно з попереднім усним договором, цією довіреністю уповноважую
_________________________________________________________________,
  (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
 
що мешкає _______________________________________________________,
 
РОЗПОРЯДЖАТИСЬ всім моїм майном, з чого б воно не складалось і де
б воно не знаходилось, укладати всі дозволені законом правочини з
розпорядження майном: купувати, продавати, приймати  у  дар,
обмінювати, заставляти і приймати під заставу будови та інше
майно, здавати в оренду, проводити розрахунки  з  укладених
договорів, розривати договори, отримувати належне мені майно,
гроші (вклади), у тому числі з валютних рахунків, цінні папери, а
також документи від всіх осіб, установ, підприємств, організацій,
у тому числі з відділень ощадного та інших банків, поштових
відділень зв'язку та телеграфу на всіх підставах, відкривати
рахунки, в тому числі валютні рахунки, в установах банку та
розпоряджатися ними, отримувати поштову, телеграфну і всякого роду
кореспонденцію, у тому числі грошову та посилочну, бути моїм
представником в ЖЕК, відділі внутрішніх справ з питання зняття з
реєстраційного обліку та постановки на реєстраційний  облік,
телефонному вузлі з питання переоформлення телефону, в бюро
технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти
нерухомого майна з питання одержання витягу з Реєстру прав
власності на нерухоме майно (довідку-характеристику) та реєстрації
договорів,  вести  від мого імені справи у всіх державних,
кооперативних і громадських організаціях, а також мої справи у
всіх судових установах з усіма правами, які надані законом
позивачу, відповідачу та третій особі, у тому числі з правом
визнання або відмови повністю від позовних вимог, зміни предмета
позову, укладання мирової угоди,  оскарження  рішення  суду,
отримання або пред'явлення виконавчих документів до стягнення,
отримання майна або грошей.
   Для чого надаю йому (їй) право: подавати від мого імені
заяви, отримувати  необхідні  довідки,  документи,  дублікати
документів, розписуватись за мене та виконувати всі інші дії,
пов'язані з даною довіреністю.
   Положення пункту 1.2 статті 1 Закону України "Про податок з
доходів фізичних осіб" та статті 65 Сімейного кодексу України мені
посадовою особою роз'яснено.
   Довіреність видана терміном на ___________________ та дійсна
                (термін дії довіреності)
 
до ________________________________________
  (дата, до якої чинна видана довіреність)
 
               Підпис ______________________________
 
           Посвідчувальний напис
 
 В.о. директора Департаменту
 нотаріату та реєстрації
 адвокатських об'єднань                Т.В.Базанова
 
 
 ЗРАЗОК                Додаток 15
                   до наказу Мін'юсту
                   31.10.2006 N 83/5
 
                   Довіреність на одержання
                   пенсії
 
 
              ДОВІРЕНІСТЬ
 
 
   Місто (селище, село) _______________________________________,
__________________________________________________________________
          (число, місяць, рік словами)
 
   Я, _________________________________________________________,
        (прізвище, ім'я, по батькові довірителя)
 
що мешкаю _______________________________________________________,
 
згідно з попереднім усним договором, цією довіреністю уповноважую
_________________________________________________________________,
  (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
 
що мешкає _______________________________________________________,
 
отримувати належну мені пенсію та інші грошові доплати в поштовому
відділенні зв'язку N _____________________________________________
       (найменування та місцезнаходження відділення зв'язку)
 
   Для чого надаю йому (їй) право: подавати від мого імені
заяви, отримувати необхідні довідки, документи, розписуватись за
мене та виконувати всі інші дії, пов'язані з даною довіреністю.
   Довіреність видана терміном на ___________________ та дійсна
                (термін дії довіреності)
 
до ________________________________________
  (дата, до якої чинна видана довіреність)
 
               Підпис ______________________________
 
           Посвідчувальний напис
 
 В.о. директора Департаменту
 нотаріату та реєстрації
 адвокатських об'єднань                Т.В.Базанова
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner