Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 855 від 31.05.2007

Про затвердження Положення про конкурсний відбір розробників документації із землеустрою для підготовки до продажу земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, у 2007 році


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            26.10.2006 N 1012
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 грудня 2006 р.
                   за N 1361/13235
 
 
          Про внесення змін до наказу
         Міністерства фінансів України
            від 01.04.2003 N 247
 
 
   Відповідно до  пункту  13 Плану заходів щодо підвищення
ефективності залучення  та  використання  коштів  міжнародних
фінансових організацій на 2006 рік, затверджених розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 08.02.2006 N 62-р ( 62-2006-р ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести зміни до Порядку проведення оцінки фінансового
стану  бенефіціара  та  визначення  виду  забезпечення  для
обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів
міжнародних  фінансових  організацій,  затвердженого  наказом
Міністерства фінансів України від 01.04.2003 N 247 ( z0315-03 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.2003  за
N 315/7636, виклавши його в новій редакції, що додається.
 
   2. Департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими
організаціями (Колосова В.П.) забезпечити подання цього наказу в
установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кравця А.М.
 
 Перший віце-прем'єр-міністр
 України,
 Міністр фінансів України                М.Я.Азаров
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   фінансів України
                   01.04.2003 N 247
                   ( z0315-03 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства фінансів
                   України
                   від 26.10.2006 N 1012)
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 грудня 2006 р.
                   за N 1361/13235
 
 
               ПОРЯДОК
        проведення оцінки фінансового стану
         бенефіціара та визначення виду
         забезпечення для обслуговування
          та погашення позики, наданої
         за рахунок коштів міжнародних
           фінансових організацій
 
 
   Цей Порядок установлює єдині методичні засади проведення
Міністерством  фінансів України (далі - Міністерство) оцінки
фінансового стану бенефіціара, а також визначення виду і розміру
забезпечення  для  обслуговування  та  погашення позики, яку
планується надати за рахунок коштів  міжнародних  фінансових
організацій.
 
          Розділ I. Загальні положення
 
   1. Наведені в цьому Порядку терміни вживаються в такому
значенні:
   дискримінантна модель - функція, на основі якої обчислюється
інтегральний показник фінансового стану бенефіціара;
   інтегральний показник  -  показник,  який обчислюється в
результаті зважування визначеної комбінації фінансових індикаторів
і комплексно характеризує фінансовий стан бенефіціара;
   корпоративний план  розвитку  -  план,  який  має  бути
затверджений  та  впроваджений  позичальником  на період, що
відповідає періоду залучення  позики  МФО  та  є  складовою
орієнтовного плану реалізації проекту з визначенням конкретних
етапів та цілей, які передбачається досягти на кожному етапі;
   МФО - міжнародна фінансова організація;
   оцінка - оцінка фінансового стану бенефіціара;
   Порядок  підготовки  та  реалізації  проектів - Порядок
підготовки та реалізації проектів економічного і соціального
розвитку  України, які підтримуються міжнародними фінансовими
організаціями, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 10.10.2001 N 1317 ( 1317-2001-п ) (зі змінами);
   фінансові індикатори  -  показники  фінансового  стану
підприємства,  які  включені  в  дискримінантну  модель  і
розраховуються на основі фінансової звітності бенефіціара.
 
   2. Усі інші терміни мають значення, визначені Порядком
підготовки та реалізації проектів ( 1317-2001-п ).
 
   3. Оцінка фінансового стану, визначення виду забезпечення та
його розміру проводяться в рамках експертизи пропозицій, яка
передбачена  пунктом  7  Порядку  підготовки  та  реалізації
проектів ( 1317-2001-п ).
 
   4. Строк проведення оцінки, визначення виду забезпечення та
його розміру не може перевищувати строку, визначеного порядком
підготовки та реалізації проектів.
 
   5. Результати  оцінки  використовуються  для  підготовки
висновків щодо можливості надання бенефіціару позики та визначення
розміру забезпечення зобов'язань бенефіціара.
 
       Розділ II. Методичні засади розрахунку
       та інтерпретації інтегрального показника
 
   1. Оцінка фінансового стану бенефіціара здійснюється шляхом
розрахунку та інтерпретації інтегрального показника фінансового
стану.  Здатність  позичальника обслуговувати залучені позики
визначається на основі розрахунку поточного  та  прогнозного
коефіцієнта покриття боргу.
 
   2. Методичною  основою визначення інтегрального показника
фінансового стану є методологія багатофакторного дискримінантного
аналізу. Базовий алгоритм багатофакторної дискримінантної функції
для розрахунку інтегрального показника має такий вигляд:
 
    Z = а X + а X + а X + а X + а X + аnXn - a ,
       1 1  2 2  3 3  4 4  5 5      0
 
   де Z - інтегральний показник фінансового стану;
   X , X  ..Xn  - незалежні змінні дискримінантної функції
   1  2
(фінансові індикатори);
   а1, а2.... аn - параметри дискримінантної функції (вагомість
впливу окремих індикаторів на загальний інтегральний показник
фінансового стану);
   а - вільний член дискримінантної функції.
   0
 
   3.  Інтегральний  показник фінансового стану бенефіціара
обчислюється з використанням дискримінантних моделей, наведених у
додатку 1 до цього Порядку. Вибір моделі інтегральної оцінки
залежить від виду діяльності бенефіціара. З метою аналізу слід
розраховувати інтегральний показник за три останні календарні роки
та останній звітний період.
 
   4. Значення інтегрального показника є результатом розв'язку
дискримінантної функції, незалежними змінними в якій є окремі
коефіцієнти, що характеризують різні параметри фінансового стану
бенефіціара.  Комбінація  фінансових індикаторів, уключених у
дискримінантну модель, залежить від виду діяльності бенефіціара.
 
   5. Фінансові  коефіцієнти  для  дискримінантної  функції
розраховуються  на підставі фінансової звітності бенефіціара.
Порядок  обчислення  фінансових  коефіцієнтів-індикаторів,  що
використовуються для розрахунку інтегрального показника, наведено
в додатку 2 до цього Порядку.
 
   6. Для розрахунку фінансових коефіцієнтів використовується
фінансова звітність бенефіціара за три останні календарні роки та
останній звітний період (форма N 1 "Баланс" ( z0396-99 ), форма
N 2 "Звіт про фінансові результати" ( z0397-99 ), форма N 3 "Звіт
про рух грошових коштів" ( z0398-99 ), яка включається до пакета
документів для експертизи пропозицій.
 
   7. Для  розрахунку  поточного коефіцієнта покриття боргу
використовується інформація, що міститься у формі N 3 "Звіт про
рух грошових коштів" ( z0398-99 ). Для розрахунку прогнозних
значень коефіцієнта покриття боргу використовується інформація, що
міститься в прогнозах руху грошових коштів позичальника, що є
складовою корпоративного плану розвитку та  пропозиції  щодо
ініціювання проекту.
 
   8. Якщо  в  пропозиціях  відсутня  фінансова  звітність
бенефіціара за три останні календарні роки та останній звітний
період,  а  також прогнозні розрахунки руху грошових коштів
Міністерство робить висновок про неможливість проведення оцінки
фінансового стану.
 
   9. Для забезпечення якості оцінки фінансового стану параметри
дискримінантних функцій, що зазначені в додатку 1 до цього
Порядку, уточнюються кожні два роки з урахуванням актуальних змін
у фінансово-господарській діяльності підприємств, що здійснюють
діяльність в Україні.
 
   10. Міністерство здійснює щоквартальний моніторинг виконання
плану корпоративного розвитку та стану інтегрального показника
фінансового стану позичальника.
 
         Розділ III. Фінансові індикатори
 
   1. Первинний набір фінансових індикаторів для розрахунку
інтегрального  показника  фінансового  стану  включає  такі
коефіцієнти:
 
   1.1. Коефіцієнт покриття (X ) - розраховується як відношення
                 1
поточних (оборотних) активів до поточних зобов'язань бенефіціара
та показує рівень покриття необоротних активів довгостроковим
капіталом. У разі, якщо коефіцієнт покриття менше одиниці, то це
означає, що короткострокові джерела фінансування використовуються
не лише для покриття оборотних активів, а й для фінансування
необоротних активів. Збереження такої ситуації протягом тривалого
періоду своїм наслідком має неплатоспроможність підприємства.
   Оптимальне значення коефіцієнта покриття становить від 1,5 до
2,5. Якщо значення коефіцієнта надто високе, то це свідчить про
те, що бенефіціар неефективно використовує власний капітал та
довгострокові позики, зокрема вкладає їх у запаси чи інші оборотні
активи. Для врахування цієї обставини в процесі аналізу в разі,
якщо фактичне значення показника перевищує 2,5, для розрахунків
коефіцієнта покриття приймається скоригована величина (додаток 3
до цього Порядку).
 
   1.2. Коефіцієнт фінансової незалежності (X ) - розраховується
                        2
як відношення власного капіталу до валюти балансу, відображаючи
питому  вагу  власного  капіталу  в  загальній  сумі джерел
фінансування.  Коефіцієнт фінансової незалежності характеризує
структуру капіталу бенефіціара, його незалежність від позичкових
коштів. Чим більшим є значення цього коефіцієнта, тим більш
фінансово незалежним є бенефіціар. Оптимальне значення цього
коефіцієнта залежить від виду діяльності (галузевої належності)
підприємства.
 
   1.3. Коефіцієнт оборотності капіталу (X ) - розраховується як
                      3
відношення чистої виручки від реалізації продукції до валюти
балансу  (середньорічної).  Коефіцієнт  оборотності вкладеного
капіталу визначає швидкість обертання капіталу, який інвестовано в
підприємство. Чим більшим є значення цього коефіцієнта, тим
ефективнішою вважається діяльність бенефіціара.
   Для нейтралізації надмірного впливу коефіцієнта оборотності
вкладеного  капіталу  на  результати  аналізу  в розрахунках
максимальне його значення доцільно приймати:
   для оптової і роздрібної торгівлі, готелів і ресторанів -
фактичне значення;
   для харчової промисловості, переробки сільськогосподарської
продукції, сільського та лісового господарства, транспорту і
зв'язку - 10,0;
   для підприємств усіх інших видів діяльності - 5,0.
 
   1.4. Коефіцієнт  рентабельності  операційного  продажу за
грошовим потоком (X ) - розраховується як відношення чистого
          4
грошового потоку від операційної діяльності (без урахування зміни
в чистих оборотних активах та з урахуванням сплачених відсотків та
податків на прибуток) до чистої виручки від реалізації продукції з
урахуванням інших операційних доходів.
   Цей коефіцієнт характеризує ефективність основної діяльності
бенефіціара з точки зору генерування грошових потоків, які можна
спрямувати  на інвестування та погашення заборгованості. Він
показує чистий грошовий потік від операційної діяльності, який
припадає на одиницю виручки від реалізації та інших операційних
доходів. Чим вищий показник, тим більша частина виручки від
реалізації залишається в розпорядження підприємства.
 
   1.5. Коефіцієнт рентабельності активів за вільним грошовим
потоком (X ) - розраховується як відношення суми чистого руху
      5
коштів від операційної та інвестиційної діяльності (без урахування
видатків  на  придбання фінансових інвестицій та необоротних
активів) до валюти балансу (середньорічної).
   Цей коефіцієнт відображає величину чистого грошового потоку
від операційної та інвестиційної діяльності, який припадає на
одиницю активів підприємства. Грошовий потік розраховується як
чистий рух коштів від операційної діяльності, скоригований на суму
надходжень та видатків від неопераційної діяльності, зокрема на
суму прибутків (збитків) від володіння та реалізації фінансових
інвестицій, продажу основних засобів тощо. Грошові видатки на
придбання фінансових інвестицій та необоротних активів при цьому
не враховуються. Чим вищий показник, тим ефективніша діяльність
бенефіціара.
 
   1.6. Коефіцієнт  оборотності позичкового капіталу (X ) -
                               6
розраховується як відношення чистої виручки від реалізації до
обсягу чистого позичкового капіталу (позичковий капітал зменшений
на суму грошових коштів, їх еквівалентів, поточних фінансових
інвестицій, векселів отриманих, чистої реалізаційної вартості
дебіторської заборгованості та вартості наявних  на  балансі
товарів).  Цей коефіцієнт характеризує здатність підприємства
погасити свою заборгованість за рахунок чистої виручки  від
реалізації.  Чим більшим є значення коефіцієнта, тим більша
спроможність бенефіціара погасити свою заборгованість за рахунок
виручки від реалізації.
 
   1.7. Коефіцієнт оборотності позичкового капіталу за грошовим
потоком (Х ) - розраховується як відношення чистого грошового
      7
потоку від операційної діяльності (без урахування зміни в чистих
оборотних активах та з урахуванням сплачених відсотків та податків
на прибуток) до чистого позичкового капіталу. Чим вищим є значення
коефіцієнта, тим вищою є здатність бенефіціара погасити наявну
заборгованість за рахунок чистих грошових потоків від операційної
діяльності.
 
   1.8. Коефіцієнт рентабельності продажу (Х ) - розраховується
                       8
як відношення прибутку/збитку підприємства до оподаткування до
чистої виручки від реалізації. Коефіцієнт показує частку прибутку
підприємства, який припадає на одиницю виручки від реалізації. Чим
вищий показник, тим ефективнішою є діяльність підприємства.
 
   1.9. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (Х ) -
                               9
розраховується як відношення прибутку/збитку підприємства після
оподаткування  (чистого  прибутку) до середньорічної вартості
власного капіталу. Показує ефективність використання власного
капіталу підприємства.
 
   1.10. Коефіцієнт оборотності оборотних активів  (Х )  -
                              10
розраховується як відношення чистої виручки від реалізації до
середньорічної вартості оборотних активів. Показує ефективність
використання  оборотних активів підприємства та швидкість їх
обертання.
 
   2. Здатність позичальника обслуговувати  залучені  позики
визначається на основі розрахунку коефіцієнта покриття боргу
(Кпб). Коефіцієнт розраховується як відношення суми чистого руху
коштів від операційної та інвестиційної діяльності (без урахування
сум нарахованих та сплачених відсотків) до вимог з обслуговування
боргу  на відповідний фінансовий рік. Термін "борг" означає
будь-який борг,  термін  обслуговування  якого  припадає  на
відповідний фінансовий рік. Для визначення коефіцієнта покриття
боргу використовується інформація, що міститься у формі N 3 "Звіт
про рух грошових коштів" ( z0398-99 ).
 
   3. У разі, якщо аналізується інформація, що міститься у
квартальній  звітності  бенефіціара,  з  метою  обчислення
інтегрального показника фінансового стану, задіяні в розрахунках
показники звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових
коштів слід скоригувати на коефіцієнт зіставності (4/N), де N -
порядковий номер останнього звітного кварталу.
 
      Розділ IV. Інтерпретація результатів оцінки
         фінансового стану бенефіціара
 
   1. Висновок про фінансовий стан бенефіціара робиться на
основі економічної інтерпретації отриманих значень інтегрального
показника (Z) та коефіцієнта покриття боргу.
 
   2. Коефіцієнт покриття боргу вважається достатнім, якщо його
значення складає 1,35 і вище.
 
   3. Якість фінансового стану бенефіціара оцінюється за такою
шкалою:
   Z1 - фінансовий стан позичальника є стійким. Приймається
позитивний висновок про надання позики. Відповідає класу "А" за
класифікацією, що передбачена у Положенні про порядок формування
та використання резерву для відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями банків, затвердженому Постановою Правління
Національного банку України від 06.07.2000 N 279 ( z0474-00 ),
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03.08.2000  за
N 474/4695 (зі змінами) (далі - Положення).
   Z2 - зона невизначеності з позитивною динамікою. Приймається
переважно позитивний висновок щодо надання позики. Відповідає
класу "Б" за класифікацією, що наведена у Положенні ( z0474-00 ).
   Z3 - зона невизначеності з негативною динамікою. Приймається
переважно негативний висновок щодо надання позики. Відповідає
класу "В" за класифікацією, що наведена у Положенні ( z0474-00 ).
   Z4 - поганий фінансовий стан, що  має  ознаки  загрози
банкрутства позичальника. Висновок щодо надання позики приймається
у виняткових випадках  та  лише  за  наявності  достатнього
забезпечення  зобов'язань  у вигляді високоліквідної застави.
Відповідає  класу  "Г"  за  класифікацією,  що  наведена  у
Положенні ( z0474-00 ).
   Z5 - незадовільний фінансовий стан, що має ознаки банкрутства
або високого рівня загрози банкрутства позичальника. Відповідає
класу "Д" за класифікацією, що наведена у Положенні ( z0474-00 ).
Приймається негативний висновок щодо надання позики.
 
   4. При підготовці висновків про якість фінансового стану
бенефіціара ураховують значення  інтегрального  показника  за
останній аналізований період. У разі неможливості здійснення
однозначних висновків на основі інтегрального  показника  за
останній аналізований період вивчається динаміка інтегральних
показників за попередні періоди.
 
   5. Порядок інтерпретації інтегрального показника залежно від
виду економічної діяльності бенефіціара та віднесення його до
певного класу наведено в додатку 4 до цього Порядку.
 
   6. Висновок про можливість надання позики приймається, якщо
значення інтегрального показника фінансового стану відповідає Z1,
Z2, Z3, Z4 за достатності коефіцієнта  покриття  боргу  та
достатнього обсягу забезпечення повернення позики.
 
       Розділ V. Визначення виду забезпечення
             та його розміру
 
   1. Пропозиція юридичної особи - резидента про ініціювання
інвестиційного  самоокупного  проекту,  фінансування  якого
передбачається здійснювати за рахунок коштів МФО, повинна включати
інформаційну  довідку  із  зазначенням  способу  забезпечення
повернення позики.
 
   2. При визначенні виду забезпечення для обслуговування та
погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових
організацій, слід керуватися вимогами щодо виду та  розміру
забезпечення кредитних операцій, що передбачені законодавством
України.
 
   3. Загальною вимогою до розміру забезпечення за кредитною
операцією є перевищення його ринкової вартості над сумою основного
боргу та річних відсотків за ним, з урахуванням об'єму можливих
витрат на реалізацію застави у разі невиконання позичальником
своїх  зобов'язань.  Таблиця  залежності  розміру  кредитного
забезпечення від величини інтегрального показника фінансового
стану та виду кредитного забезпечення наведена в додатку 5 до
цього Порядку.
 
 Директор Департаменту
 співробітництва з міжнародними
 фінансовими організаціями              В.П.Колосова
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку проведення
                   оцінки фінансового стану
                   бенефіціара та визначення
                   виду забезпечення
                   для обслуговування
                   та погашення позики,
                   наданої за рахунок
                   коштів міжнародних
                   фінансових організацій
 
 
           ДИСКРИМІНАНТНІ МОДЕЛІ
       оцінки фінансового стану позичальника
 
 
-----------------------------------------------------------------------
| N |Групи видів економічної |     Дискримінантна модель     |
|з/п|    діяльності    |                    |
|  |            |                    |
|---+------------------------+----------------------------------------|
|1 | Сільське господарство |Z = 1,05*X +1,234*X +1,092*X +2,446*X + |
|  |            |     1    2    3    5 |
|  |            |                    |
|  |            |   +0,496*X +0,185*X - 2,039     |
|  |            |       7    8         |
|---+------------------------+----------------------------------------|
|2 | Харчова промисловість |Z = 1,282*X +0,7*X +0,208*X + 1,591*X + |
|  |            |      1   2    4     5 |
|  |            |                    |
|  |            |   +0,09*X + 0,26*X  - 2,6     |
|  |            |       8     10        |
|---+------------------------+----------------------------------------|
|3 | Інші галузі обробної |Z = 1,179*X +0,789*X +0,442*X +0,3*X + |
|  |   промисловості   |      1    2    3   4  |
|  | (текстильна, переробка |                    |
|  |  деревини, хімічна,  |   +0,255*X +0,113*X  - 2,29     |
|  |целюлозно-паперова тощо)|       9    10        |
|---+------------------------+----------------------------------------|
|4 | Добувна промисловість, |Z = 0,674*X +1,663*X +0,488*X +0,223*X +|
|  |   металургія,    |      1    2    3    4 |
|  |  машинобудування,  |                    |
|  |   виробництво    | 1,138*X +0,55*X + 0,528*X - 2,752  |
|  | електроенергії, газу, |    5    6     10      |
|  |     води     |                    |
|---+------------------------+----------------------------------------|
|5 |   Будівництво    |Z = 0,702*X +1,674*X +0,23*X +0,651*X + |
|  |            |      1    2    3    4 |
|  |            |                    |
|  |            |  +1,522*X +0,282*X  - 2,514     |
|  |            |      5    10         |
|---+------------------------+----------------------------------------|
|6 | Оптова та роздрібна  | Z = 0,734*X +1,997*X +0,751*X +    |
|  | торгівля, готелі та  |       1    2    4    |
|  |    ресторани    |                    |
|  |            |+0,04*X +0,172*X +0,206*X  - 2,613   |
|  |            |    7    8    10       |
|---+------------------------+----------------------------------------|
|7 |    Транспорт    |  Z = 0,804*X +1,16*X +0,108X +    |
|  |            |       1    2    3     |
|  |            |                    |
|  |            |+1,123*X +0,292*X +0,163*X  - 2,115  |
|  |            |    4    9    10      |
|---+------------------------+----------------------------------------|
|8 | Інші види діяльності |  Z = 1,306*X +0,235*X +0,435*X +   |
|  |            |       1    2    4    |
|  |            |                    |
|  |            |+0,102*X +0,077*X + +0,249*X  - 2,337 |
|  |            |    7    9     10     |
-----------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку проведення
                   оцінки фінансового стану
                   бенефіціара та визначення
                   виду забезпечення
                   для обслуговування
                   та погашення позики,
                   наданої за рахунок
                   коштів міжнародних
                   фінансових організацій
 
 
               ПОРЯДОК
        розрахунку фінансових коефіцієнтів
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Фінансовий |    Формула розрахунку     |     Порядок розрахунку з     |
| індикатор |                 |      використанням форм      |
|       |                 |        звітності*        |
|-------------+----------------------------------+----------------------------------------|
|Коефіцієнт  |     Поточні активи      |       ф1 р. 260         |
|покриття (Х )|   ____________________    |       ----------        |
|      1 |   Поточні зобов'язання    |       ф1 р. 620         |
|-------------+----------------------------------+----------------------------------------|
|Коефіцієнт  |     Власний капітал     |       ф1 р. 380         |
|фінансової  |     _______________     |       ----------        |
|незалежності |     Валюта балансу      |       ф1 р. 640         |
|(Х )     |                 |                    |
| 2     |                 |                    |
|-------------+----------------------------------+----------------------------------------|
|Коефіцієнт  | Чиста виручка від реалізації  |        ф2 р.35         |
|оборотності | ____________________________  |   ---------------------------    |
|капіталу (Х )|     Валюта балансу      |   ф1 р.640 (гр.3 + гр.4) / 2    |
|      3 |                 |                    |
|-------------+----------------------------------+----------------------------------------|
|Коефіцієнт  |   Чистий грошовий потік    |    ф3 р.070 - р.130 - р.140    |
|рентабель-  |  від операційної діяльності   |    ------------------------    |
|ності    | _____________________________  |     ф2 р.035 + р.60 (гр.3)     |
|операційного | Чиста виручка від реалізації+  |                    |
|продажу за  |  інші операційні доходи    |                    |
|грошовим   |                 |                    |
|потоком (Х ) |                 |                    |
|     4 |                 |                    |
|-------------+----------------------------------+----------------------------------------|
|Коефіцієнт  |Чистий рух коштів від операційної |ф3 р.170 + р.300 - р.180 - р.190 - р.200|
|рентабель-  | та інвестиційної діяльності   |----------------------------------------|
|ності    |_________________________________ |   ф1 р.640 (гр.3 + гр.4) / 2    |
|активів за  |     Валюта балансу      |                    |
|вільним   |                 |                    |
|грошовим   |                 |                    |
|потоком (Х ) |                 |                    |
|     5 |                 |                    |
|-------------+----------------------------------+----------------------------------------|
|Коефіцієнт  | Чиста виручка від реалізації  |       ф2 р.035         |
|оборотності | ____________________________  |-------------------------------------- |
|позичкового |   Позичковий капітал     |ф1 рр.430 + 480 + 620 + 630 - рр.140 - |
|капіталу (Х )|                 |                    |
|      6 |                 |                    |
|       |                 |-------------------------------------- |
|       |                 |  - 150 - 160 - 220 - 230 - 240    |
|-------------+----------------------------------+----------------------------------------|
|Коефіцієнт  |   Чистий грошовий потік    |   ф3 р.070 - р.130 - р.140     |
|оборотності |  від операційної діяльності  |------------------------------------  |
|позичкового |  _____________________________ |  ф1 рр.430 + 480 + 620 + 630 -    |
|капіталу за |    Позичковий капітал     |                    |
|грошовим   |                 |                    |
|потоком (Х ) |                 |-------------------------------------- |
|     7 |                 |- рр.140 - 150 - 160 - 220 - 230 - 240 |
|-------------+----------------------------------+----------------------------------------|
|Коефіцієнт  |                 |      ф2 р.170 - р.175       |
|рентабель-  |     Прибуток/Збиток     |      ----------------       |
|ності продажу|   (перед оподаткуванням)   |        ф2 р.35         |
|(Х )     |  ____________________________  |                    |
| 8     |  Чиста виручка від реалізації  |                    |
|-------------+----------------------------------+----------------------------------------|
|Коефіцієнт  |   Чистий прибуток/Збиток    |      ф2 р.220 - р.225       |
|рентабельнос-|   ______________________    |    --------------------------    |
|ті власного |    Власний капітал      |    ф1 р.380 (гр.3 + гр.4) / 2    |
|капіталу (Х )|                 |                    |
|      9 |                 |                    |
|-------------+----------------------------------+----------------------------------------|
|Коефіцієнт  |  Чиста виручка від реалізаці  |        ф2. р.35         |
|оборотності | _________________________________|    --------------------------    |
|оборотних  | Середні залишки оборотних активів|    ф1 р.260 (гр.3 + гр.4) / 2    |
|активів (Х )|                 |                    |
|     10 |                 |                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * У разі, якщо у  "Звіті  про  рух  грошових  коштів"
( z0398-99 ), ф. N 3,  в рядках 070, 170 та 300 відображаються
значення як в графі "надходження" так і в графі "видаток", з метою
оцінки фінансового стану приймається різниця між сумами грошових
надходжень та видатків за відповідними статтями.
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку проведення
                   оцінки фінансового стану
                   бенефіціара та визначення
                   виду забезпечення
                   для обслуговування
                   та погашення позики,
                   наданої за рахунок
                   коштів міжнародних
                   фінансових організацій
 
 
               ШКАЛА
         коригування коефіцієнта покриття
 
 
------------------------------------------------------------------
| Фактичне значення коефіцієнта |   Скориговане значення   |
|      покриття      |   коефіцієнта покриття   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|до 2,50             |фактичне значення       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|2,51 - 2,99           |2,5              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|3,00 - 4,00           |2,0              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|більше 4,0           |1,5              |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 4
                   до Порядку проведення
                   оцінки фінансового стану
                   бенефіціара та визначення
                   виду забезпечення
                   для обслуговування
                   та погашення позики,
                   наданої за рахунок
                   коштів міжнародних
                   фінансових організацій
 
 
               ТАБЛИЦЯ
        Інтерпретація значень інтегрального
       показника фінансового стану бенефіціара
 
 
-------------------------------------------------------------------
| N | Види  |  Z5  |  Z4   |  Z3  |  Z2  |  Z1  |
|з/п|економіч-|незадові-| поганий |  зона  |  зона  |стійкий |
|  |  ної  | льний |фінансовий|невизначе-|невизначе-|фінансо-|
|  |діяльнос-|фінансо- |  стан  | ності з | ності з |вий стан|
|  |  ті  | вий стан|     |негативною|позитивною|    |
|  |     |     |     |динамікою |динамікою |    |
|---+---------+---------+----------+----------+----------+--------|
|1 |Сільське |менше за |від - 2,16|від -1,16 |від -1,16 |більше |
|  |господар-|- 2,16  |до -1,16 |до 0,63  |до 0,63  |за 0,63 |
|  |ство   |     |     |     |     |    |
|---+---------+---------+----------+----------+----------+--------|
|2 |Харчова |менше за |від - 2,28|від -1,28 |від -1,28 |більше |
|  |промисло-|- 2,28  |до - 1,28 |до 0,98  |до 0,98  |за 0,98 |
|  |вість  |     |     |     |     |    |
|---+---------+---------+----------+----------+----------+--------|
|3 |Інші   |менше за |від - 2,24|від -1,24 |від -1,24 |більше |
|  |галузі  |- 2,24  |до -1,24 |до 0,82  |до 0,82  |за 0,82 |
|  |обробної |     |     |     |     |    |
|  |промисло-|     |     |     |     |    |
|  |вості  |     |     |     |     |    |
|  |(тексти- |     |     |     |     |    |
|  |льна,  |     |     |     |     |    |
|  |переробка|     |     |     |     |    |
|  |деревини,|     |     |     |     |    |
|  |хімічна, |     |     |     |     |    |
|  |целюлоз- |     |     |     |     |    |
|  |но-   |     |     |     |     |    |
|  |паперова |     |     |     |     |    |
|  |тощо)  |     |     |     |     |    |
|---+---------+---------+----------+----------+----------+--------|
|4 |Добувна |менше за |від -2,2 |від -1,2 |від -1,2 |більше |
|  |промисло-|- 2,2  |до -1,2  |до 1,4  |до 1,4  |за 1,4 |
|  |вість,  |     |     |     |     |    |
|  |металур- |     |     |     |     |    |
|  |гія,   |     |     |     |     |    |
|  |машино- |     |     |     |     |    |
|  |будування|     |     |     |     |    |
|  |виробниц-|     |     |     |     |    |
|  |тво   |     |     |     |     |    |
|  |електро- |     |     |     |     |    |
|  |енергії, |     |     |     |     |    |
|  |газу,  |     |     |     |     |    |
|  |води   |     |     |     |     |    |
|---+---------+---------+----------+----------+----------+--------|
|5 |Будівниц-|менше за |від - 2,12|від -1,12 |від -1,12 |більше |
|  |тво   |- 2,12  |до -1,12 |до 0,8  |до 0,8  |за 0,8 |
|---+---------+---------+----------+----------+----------+--------|
|6 |Оптова та|менше за |від - 2,45|від -1,45 |від -1,45 |більше |
|  |роздрібна|- 2,45  |до -1,45 |до 0,92  |до 0,92  |за 0,92 |
|  |торгівля,|     |     |     |     |    |
|  |готелі та|     |     |     |     |    |
|  |ресторани|     |     |     |     |    |
|---+---------+---------+----------+----------+----------+--------|
|7 |Транспорт|менше за |від - 2,68|від -1,68 |від -1,68 |більше |
|  |     |- 2,68  |до -1,68 |до 0,83  |до 0,83  |за 0,83 |
|---+---------+---------+----------+----------+----------+--------|
|8 |Інші види|менше за |від - 2,1 |від -1,1 |від -1,1 |більше |
|  |діяльнос-|- 2,1  |до -1,1  |до 0,9  |до 0,9  |за 0,9 |
|  |ті    |     |     |     |     |    |
-------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 5
                   до Порядку проведення
                   оцінки фінансового стану
                   бенефіціара та визначення
                   виду забезпечення
                   для обслуговування
                   та погашення позики,
                   наданої за рахунок
                   коштів міжнародних
                   фінансових організацій
 
 
               ТАБЛИЦЯ
      залежності розміру кредитного забезпечення
        від величини інтегрального показника
        фінансового стану та виду кредитного
      забезпечення у відсотках до суми основного
          боргу та відсотків за ним
 
 
------------------------------------------------------------------
| Значення |Z1    |Z2    |Z3    |Z4    |Z5     |
|інтегрально-|     |     |     |     |      |
|го показника|     |     |     |     |      |
|      |     |     |     |     |      |
|  Вид   |     |     |     |     |      |
| кредитного |     |     |     |     |      |
|забезпечення|     |     |     |     |      |
|------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Державні  |100   |125   |150   |180   |0     |
|цінні папери|     |     |     |     |      |
|------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Недержавні |150   |175   |200   |225   |0     |
|цінні папери|     |     |     |     |      |
|------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Нерухоме  |150   |160   |180   |200   |0     |
|майно    |     |     |     |     |      |
|------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Рухоме майно|150   |175   |200   |225   |0     |
|------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Інші види  |170   |180   |200   |250   |0     |
|кредитного |     |     |     |     |      |
|забезпечення|     |     |     |     |      |
------------------------------------------------------------------
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner