Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 285 від 30.05.2007

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.03.2006 N 184


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
      ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
 
              Н А К А З
 
            25.10.2006 N 311
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 листопада 2006 р.
                   за N 1219/13093
 
 
     Про затвердження Порядку проведення перевірок
    у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг,
     у тому числі ресторанного господарства, якості
   продукції, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки
     продукції, а також додержання правил торгівлі
            та надання послуг
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
     комітету України з питань технічного регулювання та
                     споживчої політики 
     N 137 ( z0596-08 ) від 24.04.2008 }
 
 
 
   На виконання Закону України "Про захист прав споживачів"
( 1023-12 ) та інших нормативно-правових актів, які регулюють
відносини у сфері захисту прав споживачів, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  проведення перевірок у суб'єктів
господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного
господарства, якості продукції, додержання обов'язкових вимог щодо
безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання
послуг, що додається.
 
   2. Департаменту споживчої політики, захисту прав споживачів
та державного нагляду (Соколова О.П.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Управлінню справами та контролю за використанням майна
(Грицик В.І.) у 5-денний термін після державної реєстрації цього
наказу  забезпечити  його  тиражування  та  надсилання  до
територіальних органів у  справах  захисту  прав  споживачів
Держспоживстандарту  України  в  Автономній  Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.
 
   4. Керівникам територіальних органів у справах захисту прав
споживачів  забезпечити  належне  виконання  підпорядкованими
структурними підрозділами вимог зазначеного Порядку.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Т.в.о. Голови                     І.Б.Саєвич
 
 ПОГОДЖЕНО: 
 
 Голова Державного комітету 
 України з питань регуляторної 
 політики та підприємництва              А.В.Дашкевич
 
 Заступник Міністра 
 економіки України                    Л.Мусіна
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держспоживстандарту
                   України
                   25.10.2006 N 311
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 листопада 2006 р.
                   за N 1219/13093
 
 
               ПОРЯДОК
     проведення перевірок у суб'єктів господарювання
    сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного
   господарства, якості продукції, додержання обов'язкових
     вимог щодо безпеки продукції, а також додержання
        правил торгівлі та надання послуг
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок визначає механізм здійснення державного
контролю посадовими особами Держспоживстандарту України та його
територіальних органів у сфері захисту  прав  споживачів  в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(далі - посадові особи) за додержанням законодавства про захист
прав споживачів суб'єктами господарювання сфери торгівлі і послуг,
у тому числі ресторанного  господарства  (далі  -  суб'єкти
господарювання).
 
   1.2. Порядок розроблений відповідно до вимог Законів України
"Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) та інших нормативно-правових актів та нормативних
документів,  які  регулюють  відносини у сфері захисту прав
споживачів.
   У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, установленому
Законом України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), крім
термінів  "державний  нагляд (контроль)", "треті особи", які
вживаються у значенні, установленому Законом України "Про основні
засади  державного  нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" ( 877-16 ).
 
   1.3. Перевірки  діяльності   суб'єктів   господарювання
проводяться  з  метою  контролю стану дотримання ними вимог
законодавства про захист прав споживачів щодо якості та безпеки
продукції,  правил  торгівлі  та  послуг, надання споживачам
необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про
продукцію.
   Органи у справах захисту прав споживачів здійснюють державний
контроль  стану  дотримання  суб'єктами  господарювання вимог
законодавства про захист прав споживачів  шляхом  проведення
планових та позапланових перевірок.
   Планові перевірки проводяться посадовими особами на підставі
річного або квартального плану роботи Держспоживстандарту України,
його територіальних органів у справах захисту прав споживачів в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(далі - органи у справах захисту прав споживачів) та в межах
відповідного переліку питань для здійснення планових заходів, які
затверджуються у встановленому законодавством порядку.
   Квартальний план роботи щодо вивчення стану споживчого ринку
складається на квартал  відповідно  до  завдань,  визначених
Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів
України, Держспоживстандартом  України.  У  разі  надходження
обґрунтованих пропозицій щодо вивчення стану реалізації споживачам
продукції на ринку від місцевих державних адміністрацій, органів
місцевого самоврядування, а також інших органів і установ, які
здійснюють державний нагляд (контроль), вони враховуються  у
квартальному   плані   роботи   територіальних   органів
Держспоживстандарту України.
   Позапланові перевірки суб'єктів господарювання проводяться
посадовими особами з таких підстав:
   подання суб'єктом  господарювання  письмової  заяви  до
відповідного органу у справах захисту прав  споживачів  про
здійснення перевірки на його бажання;
   виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у
документах   обов'язкової   звітності,  поданих  суб'єктом
господарювання;
   перевірки виконання  суб'єктом  господарювання  приписів,
розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо  усунення
порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення
планових перевірок органом у справах захисту прав споживачів;
   звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом
господарювання вимог законодавства. Позапланова перевірка у цьому
разі здійснюється за наявності згоди Держспоживстандарту України
на її проведення;
   неподання у  встановлений термін суб'єктом господарювання
документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також
письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких
документів.
 
   1.4. Посадові особи під час проведення перевірки здійснюють
державний контроль стану дотримання суб'єктами господарювання
вимог законодавства України про захист прав споживачів та мають
право:
   безперешкодно відвідувати та  обстежувати  відповідно  до
законодавства будь-які виробничі, складські, торговельні та інші
приміщення суб'єктів господарювання;
   відбирати в установленому Кабінетом Міністрів України порядку
у суб'єктів господарювання зразки товарів, сировини, матеріалів,
напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості на
місці або проведення у встановленому порядку незалежної експертизи
у відповідних лабораторіях та інших установах, акредитованих на
право проведення таких робіт згідно із законодавством;
   проводити контрольні перевірки правильності розрахунків із
споживачами за реалізовану продукцію згідно з порядком, визначеним
Кабінетом Міністрів України;
   одержувати безоплатно від суб'єктів господарювання  копії
необхідних  документів,  які характеризують якість продукції,
сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, що використовуються
для виробництва цієї продукції, а також супровідних документів на
продукцію, що перебуває в реалізації;
   уживати в установленому порядку передбачені законодавством
заходи до суб'єктів господарювання, які допустили порушення прав
споживачів, та вносити відповідні пропозиції щодо їх подальшої
діяльності і притягнення до відповідальності винних в порушенні
прав споживачів згідно з чинним законодавством.
 
   1.5. Суб'єкт господарювання під час проведення посадовими
особами перевірки має право:
   вимагати від посадових осіб додержання вимог законодавства
України під час здійснення ними державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав споживачів;
   перевіряти наявність у посадових осіб службового посвідчення
і одержувати копії направлення на проведення перевірки;
   бути присутнім під час здійснення перевірки;
   ознайомлювати посадових  осіб з переліком відомостей, що
становлять комерційну таємницю  суб'єкта  господарювання,  та
вимагати їх нерозголошення;
   одержувати та ознайомлюватись із матеріалами перевірки в
порядку, визначеному чинним законодавством;
   давати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або
заперечення, що додаються до акта перевірки;
   оскаржувати в  установленому   законодавством   порядку
неправомірні дії органів у справах захисту прав споживачів та їх
посадових осіб при проведенні перевірок та видані приписи про
припинення порушень прав споживачів;
   не допускати посадових осіб до здійснення перевірки, якщо:
   вона здійснюється  з порушенням вимог щодо періодичності
проведення заходів державного нагляду (контролю), передбачених
законом;
   посадова особа не надала копії документів,  передбачених
Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ), або якщо надані
документи не відповідають вимогам цього Закону;
   посадові особи не пред'явили до початку перевірки службове
посвідчення та направлення на перевірку;
   у разі вимоги посадових осіб  про  проведення  планової
перевірки суб'єктом господарювання не одержано повідомлення про її
проведення.
 
   1.6. У разі потреби до перевірок можуть залучатися, за їх
згодою,  у  межах  повноважень,  передбачених законодавством,
представники місцевих органів виконавчої влади та самоврядування,
правоохоронних органів, інших органів контролю, а також споживачі.
 
   1.7. На підставі наказу, зазначеного в пункті 2.6 цього
Порядку, оформляється направлення на проведення перевірки, яке
підписується керівником або заступником керівника відповідного
органу у справах захисту прав споживачів (із зазначенням прізвища,
ім'я та по батькові) і засвідчується гербовою печаткою (додаток).
   У направленні на проведення перевірки зазначаються:
   найменування органу у справах захисту прав споживачів, що
здійснює перевірку;
   найменування суб'єкта   господарювання   та/або   його
відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється
перевірка;
   місцезнаходження суб'єкта  господарювання  та/або  його
відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких  здійснюється
перевірка;
   номер і дата наказу, на  виконання  якого  здійснюється
перевірка;
   перелік посадових осіб, які беруть участь у  здійсненні
перевірки,  із зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по
батькові;
   дата початку та дата закінчення перевірки;
   тип перевірки (планова або позапланова);
   підстави для здійснення перевірки;
   предмет здійснення перевірки;
   інформація про здійснення попереднього заходу контролю (тип
заходу і строк його здійснення).
 
   1.8. Реєстрація направлень на право проведення перевірки
здійснюється у журналі реєстрації направлень на право проведення
перевірки. На  направленні  на  право  проведення  перевірки
зазначаються: серія, порядковий номер, а також порядковий номер
відповідно до нумерації записів у журналі реєстрації направлень.
   Журнал реєстрації направлень на право проведення перевірки
має бути прошнурований, пронумерований, завірений підписом та
скріплений гербовою печаткою.
   Направлення на проведення перевірки є чинним лише протягом
зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.
   Посадові особи без направлення на проведення перевірки та
службового посвідчення, що засвідчує посадову особу органу у
справах захисту прав споживачів, не мають права на її проведення.
 
   1.9. Посадовій особі забороняється здійснювати  перевірки
суб'єктів господарювання, з якими (або із службовими особами яких)
посадова особа перебуває в родинних стосунках.
   Органи у справах захисту прав споживачів, їх посадові особи
та суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення
перевірок чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не
перешкоджаючи здійсненню такої перевірки.
   Під час  здійснення перевірок посадові особи зобов'язані
зберігати комерційну таємницю суб'єкта господарювання. Інформація,
доступ до якої обмежено законом, одержана посадовою особою під час
здійснення перевірки, може використовуватися виключно в порядку,
установленому законом. Органи у справах захисту прав споживачів
забезпечують спеціальний режим захисту та доступу до інформації,
що є комерційною таємницею, згідно з вимогами закону.
 
   1.10. Органи у справах захисту прав споживачів та їх посадові
особи під час здійснення перевірок зобов'язані:
   повно, об'єктивно  та  неупереджено здійснювати державний
нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності в  межах
повноважень, передбачених законодавством;
   дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами
господарювання;
   не втручатися у статутну діяльність суб'єкта господарювання,
якщо вона здійснюється в межах закону;
   забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта
господарювання,  що  стає доступною посадовим особам у ході
здійснення перевірок;
   ознайомити керівника  суб'єкта  господарювання  або  його
заступника, або вповноважену ними особу з результатами перевірок у
строки, передбачені законом;
   надавати з питань, які належать до їх компетенції, суб'єкту
господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення державного
нагляду (контролю).
 
   1.11. Суб'єкт господарювання під час здійснення перевірок
зобов'язаний:
   допускати посадових осіб до здійснення перевірок за умови
дотримання  порядку здійснення державного нагляду (контролю),
передбаченого Законом України "Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ),
цим Порядком, іншими нормативно-правовими актами;
   виконувати вимоги органу у справах захисту прав споживачів та
його посадових осіб щодо усунення виявлених порушень  вимог
законодавства;
   надавати документи, зразки продукції, пояснення, довідки,
відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення
перевірок, відповідно до закону;
   одержувати примірник  припису або акта органу у справах
захисту прав споживачів за результатами проведеного планового чи
позапланового заходу.
 
   1.12. Органи у справах захисту прав споживачів на письмовий
запит суб'єкта господарювання надають йому письмові консультації з
питань  здійснення  перевірок  щодо  вимог,  додержання яких
перевіряється.
{ Розділ 1 в редакції Наказу Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики N 137 ( z0596-08 )
від 24.04.2008 }
 
         2. Порядок проведення перевірок
 
   2.1. Перед  початком  перевірки  суб'єкта  господарювання
посадові  особи,  які  проводять  перевірку, представляються,
пред'являють керівнику суб'єкта господарювання або особі, яка
здійснює  реалізацію  продукції, посвідчення (направлення) та
службове посвідчення, що засвідчує посадову особу, і надають
суб'єкту господарювання копію направлення на перевірку, а також
інформують цих осіб про мету перевірки.
 
   2.2. Посадові особи, які проводять перевірку, від керівника
(власника) суб'єкта господарювання (особи, яка його заміщає)
одержують відомості щодо характеристики суб'єкта господарювання, у
тому числі щодо: назви; поштової адреси; номера телефону (факсу);
прізвища, ім'я та по батькові керівника (власника); дозвільних
документів на провадження певного виду діяльності; режиму роботи;
свідоцтва про державну реєстрацію; свідоцтва про  реєстрацію
платника податків; даних про банківські реквізити.
 
   2.3. Посадові особи, які проводять перевірку, залежно від
виду діяльності суб'єкта господарювання та завдання на перевірку
перевіряють і аналізують стан дотримання вимог законодавства під
час придбання, замовлення або використання споживачами продукції,
яка реалізується на території України.
 
   2.4. Під час проведення позапланової перевірки встановлюються
обставини, які призвели до порушення вимог законодавства про
захист прав споживачів.
 
   2.5. У разі створення перешкод посадовим особам спеціально
уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав
споживачів у проведенні перевірки якості продукції, а також правил
торговельного  та  інших  видів  обслуговування  складається
відповідний акт, у якому фіксується факт створення перешкод у
проведенні перевірки.
 
   2.6. Перевірки проводяться посадовими особами на підставі
наказу відповідного органу у справах захисту прав споживачів, який
має містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого
здійснюватиметься захід, та предмет перевірки.
 
   2.7. Перед проведенням планової перевірки відповідний орган у
справах захисту прав споживачів направляє суб'єкту господарювання
письмове повідомлення про проведення планової перевірки не пізніш
як за десять днів до дня її проведення.
   Повідомлення повинно містити:
   дату початку  та  дату  закінчення  здійснення  планової
перевірки;
   найменування юридичної особи або прізвище, ім'я  та  по
батькові  фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких
здійснюється перевірка;
   найменування відповідного  органу у справах захисту прав
споживачів.
   Повідомлення надсилається рекомендованим листом за рахунок
коштів відповідного органу у справах захисту прав споживачів або
вручається особисто керівнику чи вповноваженій особі суб'єкта
господарювання під розписку.
   Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати
п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва -
п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.
   Продовження строку  здійснення  планової  перевірки  не
допускається.
 
   2.8. Позапланові  перевірки  проводяться лише з підстав,
зазначених у пункті 1.3 цього Порядку, якщо інше не передбачається
законом або міжнародним договором України, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України.
   Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише
ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її
здійснення, з обов'язковим зазначенням цих питань у направленні на
проведення позапланової перевірки.
   Посадові особи повинні ознайомити суб'єкта господарювання з
підставою проведення позапланової перевірки і надати йому копії
відповідного документа.
   Строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати
десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох
робочих днів, якщо інше не передбачено законом.
   Продовження строку  здійснення  позапланової перевірки не
допускається.
{ Розділ 2 в редакції Наказу Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики N 137 ( z0596-08 )
від 24.04.2008 }
 
      3. Порядок оформлення матеріалів перевірки
 
   3.1.  За  результатами  проведеної  перевірки посадовими
особами,  у  разі  виявлення  порушень  вимог законодавства,
складається акт, який повинен містити такі відомості:
   дату складення акта;
   тип перевірки (планова або позапланова);
   предмет перевірки;
   найменування органу у справах захисту прав споживачів, а
також посаду, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка
здійснила перевірку;
   найменування юридичної  особи  або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності  яких
здійснювалась перевірка.
   Форма акта затверджується Держспоживстандартом України.
{ Пункт 3.1 розділу 3 в редакції Наказу Державного комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики
N 137 ( z0596-08 ) від 24.04.2008 }
 
   3.2. При описі виявлених порушень вимог законодавства повинні
бути зазначені нормативно-правові акти чи нормативні документи,
вимоги яких порушені, їх повне найменування та реєстраційний
номер.
   Зміст порушення має бути конкретизований  та  викладений
відповідно до норм законодавства.
   Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових
актів та документів не допускаються.
   Опис порушень закінчується аргументованими  висновками  з
посиланням на відповідні законодавчі, нормативно-правові акти та
нормативні документи.
 
   3.3. Акт складається у двох примірниках:
   перший - залишається у органі, який здійснював перевірку;
{ Абзац другий пункту 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом  Державного  комітету  України  з  питань технічного
регулювання  та споживчої політики N 137 ( z0596-08 ) від
24.04.2008 }
   другий - передається під підпис суб'єкту господарювання,
діяльність якого перевірялася.
   У разі необхідності до акта перевірки додаються вкладені
аркуші із зазначенням номера аркуша, номера акта перевірки та дати
перевірки, які є невід'ємною частиною акта.
 
   3.4. У  разі,  якщо  перевіркою  встановлено  реалізацію
продукції, якість якої не відповідає вимогам нормативно-правових
актів чи документів або/та яка реалізовувалася з порушенням вимог
законодавства про захист прав споживачів, в обов'язковому порядку
заповнюється табл. 1 або 2 акта перевірки, де проставляються номер
і дата складання акта.
 
   3.5. З метою недопущення можливості додаткових записів записи
в акті перевірки ведуться на всьому полі аркуша. Незаповнені місця
в акті, укладених аркушах та таблицях перекреслюються значком "Z".
Скорочення слів, назв та інше, крім загальноприйнятих абревіатур,
не допускається.
   Виправлення в  акті,  укладених  аркушах  та  таблицях
допускаються лише за умови їх погодження підписом осіб, що беруть
участь у перевірці.
 
   3.6.  На  підставі акта, який складено за результатами
здійснення перевірки, під час якої виявлено порушення вимог
законодавства, посадовою особою, що проводила перевірку, керівнику
суб'єкта господарювання дається припис про усунення порушень.
   Припис -  обов'язкова  для виконання у визначені строки
письмова вимога посадової особи суб'єкту господарювання щодо
усунення  порушень вимог законодавства. Припис не передбачає
застосування санкцій щодо суб'єкта господарювання.
   Заходи припису керівнику суб'єкта господарювання, направлені
на забезпечення суб'єктом господарювання належних умов своєї
діяльності  відповідно  до вимог нормативно-правових актів і
документів, повинні бути сформульовані конкретно і в стислій
формі.
   Терміни виконання припису визначаються в кожному конкретному
випадку, виходячи з реальних можливостей суб'єкта господарювання,
умов його діяльності та кількості і характеру порушень, але вони
не можуть перевищувати термінів, установлених законодавчими та
нормативно-правовими актами.
{ Пункт 3.6 розділу 3 в редакції Наказу Державного комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики
N 137 ( z0596-08 ) від 24.04.2008 }
 
   3.7. До акта перевірки можуть додаватися документи, копії
документів, проміжний акт, акти про відбір зразків, пояснення
тощо, які є невід'ємною частиною акта перевірки.
 
   3.8.  Два  примірники  акта  в останній день перевірки
підписують посадові особи, які здійснювали перевірку, та суб'єкт
господарювання або вповноважена ним особа.
   Поряд з підписом осіб зазначаються їх прізвища та ініціали.
{ Пункт 3.8 розділу 3 в редакції Наказу Державного комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики
N 137 ( z0596-08 ) від 24.04.2008 }
 
   3.9. Представник суб'єкта господарювання (керівник, особа,
яка його заміщає, а в разі їх відсутності - особа, яка реалізує
продукцію) має право під час підписання акта письмово надати свої
пояснення,  зауваження або заперечення до акта, які є його
невід'ємною частиною. У разі відмови підписати акт посадова особа
територіального органу, яка проводила перевірку, робить запис в
акті про те, що зазначена особа ознайомлена із змістом акта і від
його підпису відмовилася. { Пункт 3.9 розділу 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики N 137 ( z0596-08 )
від 24.04.2008 }
 
   3.10. У разі відмови представника суб'єкта господарювання від
підпису, що підтверджує отримання акта для вручення керівникові
суб'єкта господарювання, його копія протягом 3 робочих днів після
реєстрації направляється поштою з повідомленням про вручення за
місцем знаходженням суб'єкта, діяльність якого перевірялась.
 
   3.11. Реєстрація  актів  перевірок проводиться у журналі
реєстрації актів перевірок. Акту перевірки надаються: серія,
порядковий номер, а також порядковий номер відповідно до нумерації
записів у журналі реєстрації актів.
   Журнал реєстрації актів перевірок повинен бути прошнурований,
пронумерований, завірений  підписом  та  скріплений  гербовою
печаткою.
 
   4. Рішення, які приймаються за результатами перевірки
 
   4.1. За  результатами  перевірки відповідно до виявлених
порушень посадовими особами, які проводили перевірку, приймаються
рішення про:
   4.1.1. Складання протоколу про вчинення адміністративного
правопорушення.  Протокол  про  вчинення  адміністративного
правопорушення складається у порядку, визначеному Кодексом України
про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ).
   4.1.2. Заборону реалізації продукції:
   на яку відсутні документи, що засвідчують її відповідність
вимогам нормативних документів;
   на яку в нормативно-правових актах чи нормативних документах
встановлено обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпеки життя,
здоров'я, майна споживачів та охорони навколишнього природного
середовища, якщо продукцію внесено до переліку продукції, що
підлягає обов'язковій сертифікації, але яка не має сертифіката
відповідності (свідоцтва про визнання відповідності);
   ввезеної на  територію  України  без  документів,  які
підтверджують її належну якість;
   на яку  строк придатності не зазначено або зазначено з
порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, строк
придатності яких минув;
   яка є фальсифікованою.
   4.1.3. Припинення відвантаження та реалізацію продукції, що
не відповідає вимогам нормативно-правових актів та нормативних
документів, - до усунення виявлених недоліків.
 
   4.2. За  результатами  перевірки відповідно до виявлених
порушень керівником органу у справах захисту прав споживачів або
його заступником приймаються рішення про:
   4.2.1. Видання суб'єкту господарювання обов'язкового  для
виконання припису про припинення порушень прав споживачів.
   4.2.2. Тимчасове   припинення   діяльності   суб'єктів
господарювання (секцій, відділів), складів підприємств оптової і
роздрібної торгівлі та організацій незалежно від форми власності,
що систематично реалізують товари неналежної якості, порушують
правила торгівлі та надання  послуг,  умови  зберігання  та
транспортування товарів, - до усунення виявлених недоліків.
   4.2.3. Заборону шляхом опломбування у порядку, передбаченому
законодавством,   користуватися   виробничими,  складськими,
торговельними та іншими приміщеннями суб'єктів господарювання, а
також несправними, з неправильними показаннями, з пошкодженим
повірочним тавром або без нього, чи з таким, строк дії якого
закінчився, засобами вимірювальної техніки, за допомогою яких
здійснюється обслуговування споживачів, з подальшим повідомленням
про  це  територіальним  органам  спеціально  уповноваженого
центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації,
метрології та сертифікації.
   4.2.4. Подання до суду позову щодо захисту прав споживачів.
   4.2.5. Передання матеріалів перевірки на дії осіб, що містять
ознаки злочину, органам дізнання чи досудового слідства.
   4.2.6. Накладення на винних осіб адміністративних стягнень за
порушення законодавства про захист прав споживачів.
 
   4.3. З контролю акт перевірки знімається після отримання
інформації про зарахування суми адміністративних чи фінансових
стягнень до бюджету або/та письмового підтвердження про виконання
припису щодо усунення виявлених порушень.
   У разі, якщо суб'єкт господарювання своєчасно не  надав
письмового підтвердження про виконання припису щодо усунення
виявлених порушень або не виконав такий припис, керівником органу
у  справах  захисту прав споживачів приймається рішення про
проведення повторної перевірки.
   За результатами повторної перевірки приймаються передбачені
законодавством відповідні рішення.
 
         5. Порядок оскарження прийнятих
         за результатами перевірки рішень
 
   5.1. Скарга на дії посадових осіб при проведенні перевірок, а
також на видані приписи про припинення порушень прав споживачів
подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі,
що не позбавляє  суб'єкта  господарювання  права  звернутися
безпосередньо до суду, а в разі незгоди з рішенням, прийнятим за
наслідками розгляду скарги, - до суду.
 
   5.2. Скарги подаються до органу у справах захисту прав
споживачів, який проводив перевірку, керівник якого протягом 3
робочих днів зобов'язаний забезпечити пересилання  скарги  з
відповідними  матеріалами перевірки та поясненнями з питань,
порушених у скарзі, до вищого органу у порядку підлеглості.
 
   5.3. Рішення посадових осіб, визначені у пункті 4.1, можуть
бути скасовані керівником органу у справах захисту прав споживачів
у разі визнання їх такими, що прийняті з порушенням вимог чинного
законодавства.
 
   5.4. Дії посадових осіб при проведенні перевірок, а також
приписи про припинення порушень прав споживачів можуть бути
оскаржені суб'єктом господарювання у 14 - денний строк від початку
проведення перевірки або видання припису.
   Скарги, подані з порушенням цього строку, не розглядаються.
   Пропущений з поважної причини строк може бути поновлений
органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу, у разі подання
клопотання про поновлення пропущеного строку з обґрунтуванням
причин пропуску.
 
 Директор департаменту 
 споживчої політики, захисту прав 
 споживачів та державного нагляду           О.П.Соколова
 
 
                   Додаток
                   до Порядку проведення
                   перевірок у суб'єктів
                   господарювання сфери
                   торгівлі і послуг, у тому
                   числі ресторанного
                   господарства, якості
                   продукції, додержання
                   обов'язкових вимог
                   щодо безпеки продукції,
                   а також додержання правил
                   торгівлі та надання послуг
                   
 
           (Державний Герб України)
 
     Державний комітет України з питань технічного
        регулювання та споживчої політики
 
  ___________________________________________________________
  (назва державного органу у справах захисту прав споживачів,
  ___________________________________________________________
       його місцезнаходження, телефон, факс)
 
 
             НАПРАВЛЕННЯ N
           на проведення перевірки
 
 
         від "___"_____________ 20__ р.
 
   На підставі ст. 26 Закону  України  "Про  захист  прав
 споживачів" та
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 (номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється перевірка)
 
 посадовій(им) особі(ам) органу у справах захисту прав споживачів
 _________________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 доручається здійснити  державний  контроль  за  додержанням
 законодавства про  захист  прав  споживачів  у  суб'єктів
 господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного
 господарства, у формі ___________________________________________
             (тип перевірки: планова/позапланова)
 
 перевірки, які розташовані на території
 _________________________________________________________________
     (область, місто, район, назва населеного пункту)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 (найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого
      підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові
          фізичної особи - підприємця)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 ________________________________________________________________,
 з питань
 _________________________________________________________________
         (тематичне завдання перевірки)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
   Строк проведення перевірки з _________ до ___________ 20__ р.
 
 Підставою проведення перевірки є
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Попередня перевірка проводилась з _______________________________
до _______________________________________________________________
       (у разі проведення повторної перевірки)
 
   Направлення дійсне при пред'явленні службового посвідчення.
   Працівники суб'єкта господарювання повинні створити умови для
виконання  робіт,  пов'язаних  з  перевіркою, та забезпечити
здійснення заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень.
   За створення  перешкод  у  проведенні перевірки суб'єкти
господарювання, посадові особи та громадяни притягуються  до
відповідальності згідно із законодавством (ст. 23 Закону України
"Про захист прав споживачів" та ст. 188-2 Кодексу України про
адміністративні правопорушення).
 
 ______________________________       ______________________
 (посада особи, яка направляє  (підпис)  (ініціали, прізвище)
     на перевірку)
 М.П.
 
{ Додаток в редакції Наказу Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики N 137 ( z0596-08 )
від 24.04.2008 }
 
 Директор департаменту
 споживчої політики,
 захисту прав споживачів
 та державного нагляду                О.П.Соколова
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner