Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 371 від 30.05.2007

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 28 квітня 2007 року N 301


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            24.10.2006 N 494
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 листопада 2006 р.
                   за N 1194/13068
 
 
     Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм
     державних статистичних спостережень з охорони
        навколишнього природного середовища
 
       { Із змінами, внесеними згідно з Наказами
            Державного комітету статистики 
        N 190 ( z0814-07 ) від 02.07.2007
        N 396 ( z1075-08 ) від 20.10.2008 }
 
 
   Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), ураховуючи положення статей 80, 81
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), частини восьмої статті 19
та статті 55 Господарського кодексу України ( 436-15 ) та з метою
удосконалення  державних  статистичних спостережень з охорони
навколишнього середовища Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2007 року:
 
   1.1. Інструкцію  щодо  заповнення  форми   державного
статистичного спостереження  N 1-екологічні витрати "Звіт про
витрати на охорону навколишнього  природного  середовища  та
екологічні платежі" (додається).
 
   1.2. Інструкцію   щодо  заповнення  форми  державного
статистичного спостереження N 1-небезпечні відходи "Звіт  про
утворення,  оброблення  та  утилізацію відходів I-III класів
небезпеки" ( z1195-06 ) (додається).
 
   2. Установити, що респонденти при заповненні форм державних
статистичних спостережень:
 
   2.1. N 1-екологічні витрати "Звіт про витрати на охорону
навколишнього природного середовища  та  екологічні  платежі"
використовують Інструкцію, зазначену у підпункті 1.1 пункту 1
цього наказу.
 
   2.2. N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення
та утилізацію відходів I-III класів небезпеки" ( z1195-06 )
використовують Інструкцію, зазначену у підпункті 1.2 пункту 1
цього наказу.
 
   3. Департаменту  статистики  сільського  господарства  та
навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) визначити потрібний
тираж,  підготувати  і передати адміністративно-господарському
департаменту (Царський В.І.) оригінали інструкцій, затверджених
цим наказом, для виготовлення.
 
   4. Департаменту  фінансового забезпечення, бухгалтерського
обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг
щодо  виготовлення  та доставки інструкцій, затверджених цим
наказом.
 
   5. Адміністративно-господарському        департаменту
(Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням
та доставкою інструкцій на адресу Головних управлінь статистики в
Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління
статистики в м. Севастополі.
 
   6. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   { Підункт 6.1 пункту 6 фактично втратив чинність у зв'язку з
втратою чинності Наказу Державного комітету статистики N 674
(  z0097-05  ) від 30.12.2004, до якого вносились зміни }
6.1. Підпункт 1.1 пункту 1 наказу Держкомстату України від
30.12.2004 N 674 ( z0097-05 ), "Про затвердження інструкцій щодо
заповнення форм державних статистичних спостережень з охорони
навколишнього природного середовища", зареєстрованого в Мін'юсті
України 25.01.2005 за N 97/10377.
 
   { Підункт 6.2 пункту 6 фактично втратив чинність у зв'язку з
втратою чинності Наказу Державного комітету статистики N 289
( z1200-05 ) від 28.09.2005, до якого вносились зміни } 6.2. Пункт
1 наказу Держкомстату України від 28.09.2005 N 289 ( z1200-05 )
"Про затвердження Інструкції щодо порядку подання та заповнення
форми  державного  статистичного спостереження N 1-небезпечні
відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів
I-III  класів небезпеки", зареєстрованого в Мін'юсті України
13.10.2005 за N 1200/11480.
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Остапчука Ю.М.
 
 Голова                       О.Г.Осауленко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр охорони навколишнього
 природного середовища України             В.Г.Джарти
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   статистики України
                   24.10.2006 N 494
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 листопада 2006 р.
                   за N 1194/13068
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
     щодо заповнення форми державного статистичного
        спостереження N 1-екологічні витрати
      "Звіт про витрати на охорону навколишнього
      природного середовища та екологічні платежі"
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ця Інструкція встановлює порядок складання державного
статистичного спостереження за формою N 1-екологічні витрати "Звіт
про витрати на охорону навколишнього природного середовища та
екологічні платежі" (далі - форма N 1-екологічні витрати).
 
   1.2. Форма N 1-екологічні витрати заповнюється на основі
даних первинного обліку фактичних витрат на охорону навколишнього
природного середовища.
 
   1.3. Охорона  навколишнього  природного  середовища - це
комплекс заходів, спрямованих на запобігання, скорочення  чи
ліквідацію  забруднення,  інших  видів  шкідливого  впливу
господарської та іншої  діяльності  на  навколишнє  природне
середовище, при наданні послуг чи використанні продукції, а також
на збереження біорізноманіття та середовища існування.
 
   1.4. До витрат на охорону навколишнього природного середовища
відносяться всі види витрат, спрямовані на запобігання, скорочення
чи ліквідацію забруднення,  інших  видів  шкідливого  впливу
господарської  та  іншої  діяльності  на навколишнє природне
середовище, при наданні послуг чи використанні продукції, а також
на збереження біорізноманіття та середовища існування.
 
   1.5. Такі  напрямки  витрат,  як  економія  ресурсів та
енергозбереження, ураховуються тільки в тому випадку, коли вони
спрямовані передусім на захист охорони навколишнього природного
середовища, наприклад утилізацію відходів, яка здійснюється з
метою охорони навколишнього природного середовища.
 
   1.6. Не враховуються:
   заходи, що дають позитивний екологічний ефект, але втілені з
технічних міркувань, для поліпшення умов праці та техніки безпеки;
   використання природних ресурсів (наприклад, водопостачання);
   фінансові показники, такі як амортизація та вартість основних
засобів;
   перерахунки за   депозитами,   штрафи   за  порушення
природоохоронного законодавства, компенсація  шкоди,  завданої
навколишньому природному середовищу.
 
   1.7. Усі показники бланка звіту повинні бути заповнені. У
разі відсутності окремих показників форми N 1-екологічні витрати
(наприклад, відсутність фактично здійснених зборів за забруднення)
ставиться прочерк у відповідних рядках (графах).
 
   1.8. Показники форми N 1-екологічні витрати не включають
податку на додану вартість та відображаються у гривнях цілим
числом.
 
   2. Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону
        навколишнього природного середовища
 
   2.1. У  рядках  000-900  форми відображаються капітальні
інвестиції та поточні витрати на заходи за напрямками, наведеними
в Переліку основних напрямків витрат на охорону навколишнього
природного середовища (далі - Перелік) згідно  з  додатком.
Природоохоронні напрямки, які в бланку форми виділяються жирним
шрифтом (підсумкові коди), містять заходи, які необхідно заповнити
відповідно до Переліку. У розділі відображаються фактичні напрямки
витрат, які здійснювались на підприємстві з  метою  охорони
навколишнього природного середовища, уключаючи усі складові та
підсумкові коди.
 
   2.2. У графі 1 відображаються капітальні інвестиції  та
поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища.
 
   2.3. До капітальних інвестицій, які здійснюються з метою
охорони навколишнього природного середовища (графа 2), відносяться
всі витрати звітного року на обладнання, технічне оснащення,
будівництво природоохоронного призначення. Сюди входять витрати на
будівництво  нових,  розширення,  реконструкцію,  реставрацію,
технічне переобладнання діючих підприємств, об'єктів, капітальний
ремонт  та придбання обладнання природоохоронного призначення
довгострокового користування.
 
   2.4. До витрат на капітальний ремонт  основних  засобів
природоохоронного призначення (графа 3) відносяться усі витрати
звітного року, пов'язані з поліпшенням об'єкта, яке приводить до
збільшення майбутньої економічної вигоди, у першу чергу очікуваної
від використання об'єкта, і на суму яких збільшується первинна
вартість основного капіталу.
 
   2.5. До поточних витрат на охорону навколишнього природного
середовища відносяться витрати, які здійснюються на підтримку
(утримання  та  експлуатацію)  об'єкта  (основних  засобів
природоохоронного призначення) в робочому стані та які входять до
складу витрат поточного періоду.
 
   2.6. До складу основних засобів природоохоронного призначення
належать споруди, установки та обладнання, що наводяться нижче:
   2.6.1. Станції біологічного, фізико-хімічного та механічного
очищення виробничих і комунальних зворотних вод; споруди  і
устаткування для доочищення зворотних вод; дослідне устаткування і
цехи на підприємствах, пов'язані з розробленням методів очищення
зворотних вод; устаткування і споруди для збору, транспортування,
перероблення і ліквідації рідких виробничих відходів; берегові
споруди для приймання із суден господарсько-побутових зворотних
вод і сміття для утилізації, складування й очищення; окремі
споруди первинної стадії очищення зворотних вод (нафтопасток,
жироловок,  станцій  нейтралізації  флотаційного  устаткування
знешкодження  шламів);  каналізаційні  мережі  для відведення
виробничих і комунальних зворотних вод на поля фільтрації, до
спеціально  збудованих накопичувачів, випарників; споруди для
очищення виробничих і комунальних зворотних вод; каналізаційні
мережі  для  відведення промислових зворотних вод (уключаючи
зливові) та споруди на них: станції перекачування, контролю,
підготовки зворотних вод і місткостей для тимчасової акумуляції
цих вод у разі аварійних скидів  забруднень  і  підвищення
концентрації  їх  вище  граничнодопустимих  норм з подальшим
передаванням на станції очищення.  При  цьому  в  зазначені
комунікації не входять внутрішньоплощадкові мережі промислових
підприємств.
   Якщо міські, промислові та інші каналізаційні мережі не
підведені до очисних споруд і скидання забруднювальних речовин
здійснюється безпосередньо у природні водні об'єкти, витрати на
утримання і експлуатацію цих мереж у розділі 1 не зазначаються.
   2.6.2. Берегові і плавучі станції очищення баластових та
лляльних (підсланевих) вод.
   2.6.3. Оборотні системи водопостачання (з поверненням для
потреб технічного водопостачання зворотних вод після їхнього
відповідного очищення та оброблення), уключаючи оборотні системи
гідрозоловидалення і гідровидалення різних  шламів,  оборотні
системи виробничого водопостачання, а також системи послідовного і
повторного використання води, у тому числі тієї, яка надійшла від
інших підприємств.
   2.6.4. Устаткування, обладнання технічного флоту для збору
нафти, сміття та інших рідких або твердих відходів з акваторій
річок, водоймищ, портів і морів, а також на проведення заходів для
дообладнання діючих суден.
   2.6.5. Водоохоронні зони та прибережні смуги водних об'єктів
з  комплексом технологічних, лісомеліоративних, агротехнічних,
гідротехнічних, санітарних та інших заходів, спрямованих  на
запобігання забрудненню та засміченню водних ресурсів.
   2.6.6. Спеціальні водосховища для боротьби із шкідливою дією
вод, а також для забезпечення санітарно-оздоровчих попусків, крім
витрат на утримання та експлуатацію водосховищ, призначених для
гідроенергетичних, іригаційних та інших виробничих потреб.
   2.6.7. Руслові аераційні станції та інші водоохоронні об'єкти
міжгалузевого призначення.
   2.6.8. Розсіювальні випуски зворотних вод та  проведення
заходів для запобігання тепловому впливу зворотних вод на водні
об'єкти.
   2.6.9. Поля фільтрації, спеціально збудовані накопичувачі,
випарники та відстійники, системи відведення (скидання) зворотних
вод, які не спричиняють забруднення поверхневих та підземних
водних об'єктів.
   2.6.10. Акумулювальні  місткості,  відстійники, споруди й
обладнання для аерації вод, біологічні канали,  екрани  для
затримання пестицидів та ін.
   2.6.11. Устаткування  для  вловлювання  і  знешкодження
забруднювальних речовин із газів, що відходять від технологічних
агрегатів та вентиляційного обладнання, безпосередньо перед їхнім
викидом в атмосферу. Віднесення цих витрат до категорії охорони
атмосферного повітря від забруднення може здійснюватися тільки за
умови, якщо таке устаткування за своїм прямим призначенням є
санітарним (забезпечує зниження викидів забруднювальних речовин в
атмосферне повітря). У цей саме показник уключаються витрати на
утримання та експлуатацію дослідно-промислового устаткування і
цехів для розроблення методів очищення газів, що відходять в
атмосферне повітря, а також автоматизованих систем контролю за
забрудненням атмосферного повітря, на утримання лабораторій з
контролю за викидами забруднювальних речовин в повітря.
   2.6.12. Устаткування (апаратура), яке призначене для очищення
газопилового потоку.
   2.6.13. Контрольно-регулювальні пункти для перевірки вмісту
забруднювальних  речовин  у відпрацьованих газах транспортних
засобів.
   2.6.14. Устаткування та обладнання для проведення моніторингу
охорони та раціонального використання водних ресурсів.
   2.6.15. Устаткування та цехи для добування і регенерації з
водних та органічних розчинів, сполук металів та інших цінних
компонентів із гальванічних і травильних розчинів, зворотних вод
виробництв чорної і кольорової металургії та інших галузей, при
виробництві та оброблюванні кіноплівки тощо; для добування з
відпрацьованих вод і перероблення солей кальцію, магнію, натрію,
фтористих  сполук  та  ін. на підприємствах основної хімії,
титаномагнієвих та інших підприємствах, для утилізації лугів і
кислот з відпрацьованих технологічних розчинів на підприємствах
целюлозно-паперової, хімічної, нафтохімічної та інших галузей
промисловості; для виділення з відпрацьованих вод і утилізації
нафтопродуктів і масел; для перероблення надлишкового мулу очисних
споруд; для добування та перероблення відходів та інших речовин
(шламів, осадів тощо) харчової промисловості; для знешкодження
токсичних відходів, що утворилися на підприємстві, а також інше
аналогічне устаткування та цехи на підприємствах різних галузей
промисловості,   транспорту,   сільського   господарства,
житлово-комунального господарства.
   2.6.16. Об'єкти поводження з відходами (полігони, спеціально
організовані місця зберігання  твердих  відходів),  а  також
обладнання для знешкодження відходів. Сюди ж відносяться поточні
витрати на знешкодження виробничих відходів (у  тому  числі
уловлених забруднювальних речовин у процесі очищення зворотних вод
і газів, що відходять), перевезення відходів до місця їхнього
складування чи знищення.
   2.6.17. Устаткування та обладнання для допалювання та інших
методів доочищення хвостових газів перед безпосереднім викидом їх
в атмосферу.
 
   2.7. До  природоохоронного  не  відноситься  газоочисне
устаткування та обладнання, яке є елементом технологічної схеми і
призначене для одержання запланованої продукції з мінеральної
сировини  (очищення  газів, які відходять від реакторів при
виробництві сажі на підприємствах технічного вуглецю; очищення
газів, які відходять від руднотермічних печей при виробництві
жовтого фосфору на фосфорних підприємствах; очищення газів, що
відходять від печей "киплячого шару" при виробництві сірчаної
кислоти на хімічних підприємствах тощо).
 
   2.8. У розділі 1 не відображаються витрати на утримання та
експлуатацію промислових і комунальних водопроводів, уключаючи
споруди попереднього очищення забраної води (водопідготовку), а
також виплати промислових підприємств за воду, яка забирається із
водогосподарських систем.
 
   2.9. До складу природоохоронних витрат, крім того, не повинні
включатися витрати на експлуатацію газовідводів (повітропроводів),
димососів (вентиляторів) димових труб, систем вентиляції  та
кондиціювання,  які  призначені  для  створення  нормальних
санітарно-гігієнічних умов  на  робочих  місцях,  організація
санітарно-захисних зон, догляд за зеленими насадженнями тощо,
оскільки вони є складовими  елементами  технологічних  схем,
промислової санітарії, благоустрою тощо.
 
   2.10. У розділі відображаються також витрати на охорону

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner